Copy
Nieuwsbrief voorjaar 2018

Inhoud

Activiteiten in dit voorjaar: een vooruitblik


De Stichting is op vele fronten actief, ook dit voorjaar. We doen onderzoek, leggen op basis van dat onderzoek steentjes voor slachtoffers en vertellen hun levensverhalen op verschillende podia. In deze nieuwsbrief zetten we een aantal gebeurtenissen en bijeenkomsten op een rij die voor de komende maanden op de rol staan. 

Zondag 8 april 2018: Gluren bij de buren


Onze Stichting neemt deel aan het jaarlijkse buurtevenement Gluren bij de buren. In wijkpand Op Mars vertelt bestuurslid Peter Vroege over onze wijk in de Tweede Wereldoorlog en onze beweegredenen om Stolpersteine te plaatsen. Vervolgens wandelen we naar twee adressen waar Stolpersteine zijn gelegd. Matteke Winkel en Jan van Maanen vertellen daar levensverhalen van de slachtoffers. Vanzelfsprekend zijn ook niet-wijkbewoners hierbij van harte welkom.
Locatie: wijkpand Op Mars, H.W. Mesdagstraat 72
Aanvang: 15.00 uur en 16.00 uur  

Vrijdag 4 mei 2018: Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet

Voor het derde jaar neemt de Stichting deel aan de landelijke manifestatie Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet.

Op twee adressen in de wijk verzorgen we presentaties.
 
Op de Jozef Israëlsstraat 16a woonde Reint Dijkema. Hij was zeer actief in het verzet, pleegde bijvoorbeeld overvallen om distributiebonnen te bemachtigen en liquideerde de beruchte Jodenjager Elsinga. Op 4 juni 1944 werd hij opgepakt, en op 22 augustus 1944 geëxecuteerd in Kamp Vught. Zijn neef en naamgenoot Reint Dijkema vertelt over het leven van zijn oom.
Aanvang: 11.00 uur en 12.00 uur.
Op de Otto Eerelmanstraat 10 vertelt de huidige bewoner, Freek van Apeldoorn, over het gezin Joseph-Hildesheim dat in 1936 naar dit adres verhuisde. In oktober 1942 werden vader, moeder en hun twee kinderen, Herbert (toen 18 jaar) en Inge (toen15 jaar) naar Westerbork afgevoerd. Herbert werd later op transport gesteld naar Sobibor en halverwege juli 1943 daar vermoord. De drie anderen ontkwamen aan dat lot en overleefden de oorlog.
Aanvang: 12.00 uur en 13.00 uur.

Donderdag 31 mei 2018: legging Stolpersteine

Op donderdag 31 mei 2018 worden voor de voormalige woonhuizen van 26 oorlogsslachtoffers Stolpersteine gelegd. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Nadere informatie vindt u hier

Onderzoek in nieuwe fase

De onderzoeksgroep van de Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen gaat zich de komende maanden richten op slachtoffers uit de Blekerstraat, Kraneweg, Hofstede de Grootkade, Westersingel (even huisnummers) en de Leeuwarderstraat. Bewoners uit deze straten zijn bijgepraat op een goedbezochte bijeenkomst in Het Kasteel, op 13 maart jl.

Draag uw steentje bij!


Inclusief alle bijkomende uitgaven – zoals het onderhoud van de website en overige organisatiekosten – komt een steentje op ca. 200 euro. Dankzij uw giften is op dit moment al meer dan de helft van het benodigde bedrag bijeengebracht. Er is dus nog een weg te gaan. We blijven dan ook een beroep doen op uw steun!

Draag uw steentje bij! Ieder bedrag is welkom!
Ons banknummer: NL 36 INGB 0006 50 11 85
t.n.v. Stichting Stolpersteine te Groningen.
"EEN MENS IS PAS VERGETEN, WANNEER OOK ZIJN NAAM IS VERGETEN"
Bezoek onze website: www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl
U vindt daar achtergrondinformatie, biografieën van in de Tweede Wereldoorlog vermoorde wijkgenoten, en eerdere edities van deze nieuwsbrief.
Facebook
Website
Email


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Stolpersteine Schilderswijk · info@stolpersteineschilderswijkgroningen.nl · Groningen, Schilderswijk · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp