Copy
Nieuwsbrief voorjaar 2016

Inhoud

Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet: huizen in Schilderswijk druk bezocht


De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen heeft op 4 mei jl. deelgenomen aan de manifestatie 'Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet'. Die dag zijn op drie locaties in onze wijk verhalen verteld over wat zich daar in de oorlog heeft afgespeeld. In Op Mars ging het over het gezin Van Gelder en over drie wijkgenoten die hun verzetswerk met de dood hebben moeten bekopen. Op de H.W. Mesdagstraat 13 stonden de acht bewoners centraal die in 1942 vanuit dit pand zijn weggevoerd.

En op Taco Mesdagstraat 37 vertelde Bertien Minco over haar familie die in de oorlog op dit adres woonde en over haar recent verschenen roman Liever niet op reis, waarin het oorlogsverleden ook een belangrijke rol speelt.
 
De bijeenkomsten in onze wijk zijn druk bezocht: ca. 220 mensen hebben de drie presentaties in onze wijk bezocht.

Aan de manifestatie als geheel, met enige tientallen locaties in Groningen, hebben ca. 700 personen deelgenomen.  

Het scholenproject


Steentjes in de straat roepen vragen op, ook bij kinderen. Daarom ziet de Stichting het als haar taak ook jonge wijkgenoten te vertellen over de verhalen die achter de Stolpersteine schuilgaan. Lucy Dijksterhuis, Hans Meijering en Mart Coenders hebben voor de twee basisscholen in onze wijk, De Petteflet en de Nassauschool, een lesbrief gemaakt. Daarin staat algemene informatie over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging, maar de aandacht gaat toch vooral uit naar wat er in onze wijk is gebeurd. 
Zo bevat de lesbrief twee verhalen over Joodse kinderen die slachtoffer waren van de anti-Joodse maatregelen. Rita en Sandor Kramer, die het niet hebben overleefd en Siny Menco, die ruim twee jaar ondergedoken is geweest en gelukkig wel in leven is gebleven.
Op 25 april jl. hebben de samenstellers het verhaal verteld aan 100 leerlingen (4 groepen) van de Petteflet; op 19 mei jl. is de les gepresenteerd aan 60 leerlingen (2 groepen) van de Nassauschool. 
De lessen duurden een uur en bestonden uit een informatief deel, gevolgd door een gesprek met de leerlingen. Het was een bijzondere ervaring, de groepen waren erg onder de indruk, de leerlingen waren muisstil en stelden mooie vragen. Na afloop kregen alle kinderen de lesbrief mee naar huis.  
Bent u geïnteresseerd in onze lesbrief? Deze kunt u hier downloaden.

Voortgang


De onderzoeksgroep maakt goede vorderingen met het onderzoek naar de Jozef Israëlsstraat. De legging van de eerste steentjes in de Wassenberghstraat staat gepland voor november a.s. Zodra een exacte datum bekend is, brengen we u vanzelfsprekend daarvan op de hoogte. 

Draag een steentje bij!


Wilt u ook een bijdrage leveren, dan stellen we dat zeer op prijs. De kosten voor de productie en het leggen van een Stolperstein zijn € 150. Voor dat bedrag draagt u dus letterlijk een steentje bij. Maar vanzelfsprekend is ieder ander bedrag ook meer dan welkom!

Ons banknummer: NL 36 INGB 0006 50 11 85
t.n.v. Stichting Stolpersteine te Groningen
"EEN MENS IS PAS VERGETEN, WANNEER OOK ZIJN NAAM IS VERGETEN"
Gunter Demnig
Facebook
Website
Email
Bezoek onze website: www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl
U vindt daar achtergrondinformatie, biografieën van in de Tweede Wereldoorlog vermoorde wijkgenoten, en eerdere edities van deze nieuwsbrief.
© 2016 Stolpersteine Schilderswijk Groningen

UW GEGEVENS WIJZIGEN  of  AFMELDEN NIEUWSBRIEF
AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Email Marketing Powered by MailChimp