Copy
Se mailen i din browser
Kokkedal, 3. marts 2019
 
Vedr.: Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling, torsdag den 28. marts 2019, kl. 19.30. Generalforsamlingen finder sted i Foredragssalen, Egedal Kirke, Egedalsvej 3, Kokkedal. Jeg skal minde om, at såfremt der er medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest 1 uge før den berammede dato for generalforsamlingen, d.v.s. senest den 21. marts.

 
 Dagsorden
 
                   1.  Valg af dirigent og referent.
                        Bestyrelsen foreslår John Macko som dirigent og Bjørn Sandberg som referent
 
                   2.  Bestyrelsens beretning.
 
                   3.  Forelæggelse af regnskab.
 
                   4.  Indkomne forslag.
                   
                   5.  Vedtagelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
                       Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2020 fastholdes med kr. 110,00 for enkelte og kr.                            160,00 for par. -  På sidste års generalforsamling vedtoges, at vi fremover vedtager                                       kontingentet et år forud.     
  
                   6.  VaIg af       a) Formand
                                                Niels Storgaard Simonsen modtager genvalg for 2 år.
 
                                           b) Bestyrelsesmedlemmer:
                                               Anna-Sophie Dalgaard modtager genvalg for 2 år
                                              Britta Gersner modtager genvalg for 2 år
                                                          
                                          c)  2 suppleanter:
                                               Henrik Teileskov modtager valg for 1 år som 1. suppleant
                                               Bjørn Sandberg modtager valg for 1 år som 2. suppleant
 
                                          d ) 2 revisorer
                                              Lars Frits Hansen og Jørgen Krüger modtager genvalg for 1 år.
 
                                         e)  1 revisorsuppleant
                                               Leif Rostgaard Sørensen, modtager genvalg for 1 år.
 
                       7. Eventuelt
 
Efter generalforsamlingen er der pause, hvor der bydes på kaffe/the med kringle.
 
Vi slutter aftenen med et foredrag af formanden, Niels Storgaard Simonsen, der vil fortælle om det gamle Niverøds historie, indtil udviklingen med den nye bebyggelse på begge sider af Nivåvej.
 
Trådene vil bl.a. blive trukket næsten 1000 år tilbage og frem til bygningen af kongevejen i 1790-erne. Afholdelsen af det første demokratiske lokalvalg i 1841 på Niverød Kro, bygningen af Danmarks første plejehjem i 1891. Samt endelig tiden fra 1960-erne og frem, hvor han vil fortælle om den hurtige udbygning fra landsby til en del af den moderne forstadsbebyggelse Niverød-Nivå.

 
Med venlig hilsen
Niels Storgaard Simonsen
Formand
 
 

Vor mail-adresse er:

info@lokalhistoriske-forening.dk

Ønsker du at ændre den måde hvorpå du modtager disse mails?

Du kan 
opdatere din profil eller framelde dig denne liste.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lokalhistorisk Forening Karlebo · Avderødvej 19, Avderød · KOKKEDAL 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp