Copy

Muziekkamer Oegstgeest

voorheen Musaix

De Zondagmatinee in de Paulus van 22 mei zal geen doorgang vinden.
Dit concert is verplaatst naar 19 februari volgend jaar.

Over het programma dat pianist Jacob Bogaart 19 februari zal spelen, schreef hij mij 2 mei jongstleden: “Ik ben eergisteren terug gekomen van een lange reis door Rusland, waar ik naast het Eerste pianoconcert van Brahms en nog wat begeleidingen, ook een recital heb gegeven voor een groot publiek met Liszt, Chopin, Schäfer, Schlegel en als toegift Cor de Groot. Het was een verrassend groot succes.”

Muziekkamer Oegstgeest

De Zondagmatinees in de Paulus staan nu onder auspiciën van Stichting Internationale Muziekkamer Oegstgeest e.o. Sinds die van 10 april, de laatste in deze serie dit seizoen inmiddels. Als gevolg treedt Musaix LLC op de achtergrond.Voor deze stichting dient een compleet bestuur te worden gevormd. Ik verneem graag van u wie belangstelling heeft in dit bestuur zitting te nemen. Een mail naar management@musaix.org volstaat vooralsnog. De website van Musaix gaat weldra Muziekkamer Oegstgeest heten.

De doelstellingen

  • Het beheer en de ontwikkeling van de serie Zondagmatinees
  • Idem inzake de ontplooiing van een lentefestival dfat meerder concerten omvat
  • Onder het motto: Iedereen is muzikaal, een vermogen dat volop zorg, smaak en aandacht verdient: actieve stimulering van muziekonderwijs op bassisscholen in Oegstgeest – de sommen die het Ministerie van OCW en enkele sonspors hiervoor ter beschikking stelden, zijn slechts een druppel op een gloeide plaat


Ieder jaar Winterreise
De doelstellingen zijn, kortom, niet veranderd sinds de start van de Zondagmatinees de Paulus op 21 december 2014 met Winterreise door bariton Henk Neven en pianist Mariana Izman. Ieder jaar deze magnifieke liederencyclus van Schubert, telkens in januari en door een andere zanger van internationale naam en faam. Op 17 januari dit jaar door bariton André Morsch en Mariana Izman. “Ongekende wereldklasse” roemde de bekende muziekrecensent Wenneke Savenije deze drukbezochte uitvoering. Menige concertgast dacht er ook zo over. Op 22 januari 2017 zingt tenor Nico van der Meel Winterreise met aan de pianoforte Jan-Pieter Belder. Mettertijd ook Die schöne Müllerin.

De serie Zondagmatinees in de Paulus start volgend seizoen op 9 oktober met een Chopin-recital door pianist Sara Crombach. Het complete seizoen 2016/17 zal weldra bekend worden gemaakt, via de nieuwsbrief, per website en op Facebook: nu nog Musaix, straks Muziekkamer Oegstgeest.

Een terugblik
Niet iedere concertgast meende dat het een goed idee was “zo vaak” werken van de in Oegstgeest geboren, bijkans vergeten meestercomponist Leander Schlegel (1844-1913) over het voetlicht te dragen. Echter, een van de kenmerken van de serie Zondagmatinees is juist wel vaker, zij het natuurlijk wanneer mogelijk en zinvol, kamermuziekwerken van Nederlandse componisten te programmeren. Om aan te tonen hoe uitzonderlijk het niveau is. Dit gebeurt immers vrijwel nergens. In de prachtige taal die Duits is, heet dit Reflexionsbildung: reflecteren op de grote Europese muziektradities.

Technologie versus de hoge kunsten
In een weekend in september 2001 bezocht ik de Oostenrijkse componist Kurt Schwertsik, in zijn geboortestad Wenen. Hij is emeritus hoogleraar aan de Muziekuniversiteit Wenen, studeerde bij onder anderen Stockhausen en Kagel, maar wendde zich begin jaren zestig van de avant-garde van zijn voornaamste leermeesters af. Om vervolgens een veelzijdig oeuvre op te bouwen dat door en door tonaal is en toch onmiskenbaar eigentijds. *)

Drie lange gesprekken voerden we. Hij bestudeerde diepgaand onder meer de zeer diverse Indiase muziektradities en verdiepte zich tijdens een verblijf aan de Amerikaanse westkust eind jaren zestig evengoed in popmuziek. Sindsdien waardeert hij onder anderen de Beatles. Mijn vraag vervolgens: “Heeft de technologie de kunsten niet diepgaand veranderd, de entertainments veel eerder en completer dan de “hoge kunsten”, waaronder de zogeheten klassieke of ‘ernstige’ muziek? Dreigt klassieke muziek als gevolg niet geheel te verdwijnen?”

Een van de grootste prestaties van de mensheid
Schwertsik: “Voor ons is het noodzakelijk de wortels van de overeenstemmingen te leren begrijpen, die welke door de eeuwen heen muzikaal inzicht en muzikaal begrip mogelijk maakten. Gelukt het ons niet deze wortels te verstevigen – te bekrachtigen – , dan zal het genre ernstige muziek vroeg of laat ophouden te bestaan. Er zal desondanks muziek bestaan. Allerhande popmuziek (…) of wat dan voor eigentijds gehouden wordt. Hoe dan ook, het zou een verlies zijn als onze basgestuurde, hoog georganiseerde en fijnmazige, avondlandse meerstemmigheid in vergetelheid zou geraken.”

Inspiratiebron
Meent hij nu dat de grote, eeuwenoude Europese muziektradities superieur en universeel zijn? Zeer zeker niet. Zijn standpunt is eenvoudig: wij dienen zorgvuldig om te gaan met al wat aan ons is overgedragen, met de aarde en al wat zij voortbrengt. Hij vat al wat gedurende generaties door de eeuwen heen aan ons is overgedragen op als een organische ontwikkeling die aan tijd noch territorium gebonden is.

Een citaat uit een van Schwertsiks artikelen (1986): “Ik herinner me een gangbaar argument ten faveure van het moderne. Niet meer de postkoets zoals in de tijd van Mozart, maar vliegtuigen zijn ons transportmiddel. Klinkt niet slecht! Maar muziek heeft veel meer met ons innerlijk bewustzijn van doen en niet zozeer met de technische vaardigheid van mensen, en die is sinds mensenheugenis niet veranderd. Eerder verkommerd volgens menigeen.”

Het behoeft geen nadere uitleg, hoezeer ik mij door deze hoffelijke en ongemeen erudiete componist geïnspireerd weet sinds ik hem ontmoette.

Tot volgend seizoen.

Lucien Knoedler
Programmeur en producer van de Zondagmatinees
info@musaix.org

*) In geval u meer over kleermakerszoon Kurt Schwertsig zou willen weten, klik op deze link. Het is de neerslag van het gesprek dat ik destijds met hem voerde, in de bijlage van een cd met orkestwerken van zijn hand: Kurt Schwertsik, Irdische Klänge (Earthly Sounds)
In de Oegstgeester Courant staan regelmatig artikelen over de Zondagmatinees in de Paulus
Kaarten zijn te koop bij

 

Toegangsprijs
  • € 25 voor volwassenen,

  • € 10 voor studenten

  • Vrij entree tot 18 jaar maar dan wel in gezelschap van een volwassenen met een kaartje – twee of meer voor de prijs van één kaartje

  • Kortingspassen zijn niet van toepassing

Copyright © 2016 Musaix, All rights reserved.


Wilt u wijzigen hoe u deze emails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren updaten of u uitschrijven van deze lijst


Email Marketing Powered by MailChimp