Copy

Muziekkamer Oegstgeest

Nieuwsbrief november 2016

Marianne de Boer piano en sopraan Nienke Oostenrijk – foto: Govert de Roos

In deze in het vervolg maandelijkse nieuwsbrief:

 • De Zondagmatinee in de Paulus van 20 november, 16.00 uur: 
  Liefde en lament: liederen van Schubert en solopianowerken van Mendelssohn
  Sopraan Nienke Oostenrijk en Marianne de Boer piano, nader toegelicht in onderstaand artikel. Dit sluit aan bij dat in de Oegstgeester Courant van 9 november waarnaar de link daarna verwijst.

 • Voor dit recital zijn in de voorverkoop inmiddels 70 stoelen verkocht. Kaarten zijn de koop bij de Rijnlandse Boekhandel, reserveren door een bericht te sturen naar tickets@musaix.org

 • Concertgasten slecht ter been kunnen een beroep doen op de Dorpsbus van Radius Welzijn in Oegstgeest: 071 707 42 00, op werkdagen van 8.30–17.00 uur. Hiermee kunnen zij worden gehaald en uiteraard weer naar huis gebracht.

 • Verschafte Cultuurfonds Oegstgeest Stichting Internationale Muziekkamer Oegstgeest e.o., kortweg Muziekkamer Oegstgeest, dit jaar 1.500 euro – ter dekking van een gedeelte van de honoraria van de musici –, onlangs zegde Lokaal Fonds Oegstgeest een donatie toe van 500 euro toe.

Schubert werd door tijdgenoten geroemd om zijn fraaie harmonieën, kenmerkende ritmiek en uitdrukkingskracht van de begeleidingen in deze vernieuwende liedkunst

De Schubert-liederen die Nienke Oostenrijk en Marianne de Boer in de Zondagmatinee van 20 november vertolken, zijn een keuze uit die welke op hun onlangs bij Cobra Records verschenen cd staan. Deze cd heet Ladies Only.

Centraal in dit album Schubert-liederen over passie, ratio en verlangen staan universele thema’s uit het leven van de vrouw, zoals moederschap, de zinnelijke liefde, geloof, trouw, verlangen en de dood. In het artikel in de Oegstgeester Courant van woensdag 9 november – zie de link hieronder – gaat Nienke Oostenrijk op deze thema’s in. Over Schubert vertelt zij:

“Hoe ongelukkig ben je als kunstenaar als jouw werk tijdens je leven al wordt erkend als het beste, meest vernieuwende wat er in een genre is geschreven? In het geval van Schubert moet het antwoord zijn : diep ongelukkig! Schubert werd alom geroemd als de meester van de liedkunst, terwijl hijzelf nu juist ontzettend graag te boek had willen staan als de maestro van opera. Die doorbraak is nooit gekomen. In het eerste kwart van de 19e eeuw vierde onder meer Rossini zijn triomfen in de Weense theaters, terwijl Schubert, welhaast wanhopig, poging na poging ondernam om met zijn composities een plek onder zon in één van deze theaters te krijgen.

Spanningsveld tussen opera en lied
“Afgezien van de opera Rosamunde is dat Schubert niet gelukt. Eén van de redenen is dat in die tijd het Weense publiek een geringere waardering had voor ernstige muziek, een andere reden is dat het hof van Wenen de beide operatheaters had verpacht aan de Italiaanse impresario Domenico Barbaja, ook wel “Belcanto Bully” genaamd. Hij duldde geen werk van Schubert in zijn theaters. Dat Schuberts tijdgenoten hem roemden vanwege zijn fraaie harmonieën, kenmerkende ritmiek en uitdrukkingskracht van de begeleidingen in deze vernieuwende liedkunst, verschafte hem weinig troost voor het mislukken van zijn opera’s. Schubert zelf zag zijn liederen slechts als een “compositorische speeltuin” waarin hij in het klein experimenteerde met uitdrukkingsmogelijkheden, die dan vervolgens relevant zouden worden in zijn uit te voeren opera’s of instrumentale werken. Maar gelukkig voor ons heeft Schubert vele aria’s uit de door Barbaja cum suis geweigerde opera’s tot lied bewerkt.

Nienke Oostenrijk en Marianne Boer, sinds hun studiejaren een duo, hebben een selectie gemaakt van juist die composities welke tot stand zijn gekomen in het spanningsveld tussen opera en lied met als titel Ladies Only.

De stem is een dienend medium voor zowel de poëzie als de melodie

In zijn hoorcollege over Schubert wijst musicoloog Leo Samama – bij wie Nienke Oostenrijk voor dit album te rade ging – erop, dat nagenoeg ieder lied van Schubert een miniatuuropera is. Voor wie in dit magnifieke hoorcollege van Samama geïnteresseerd is, ook deze kan worden gedownload: <www.luisterrijk.nl/luisterboek/1503/schubert> – op cd wellicht nog verkrijgbaar.

Nienke Oostenrijk over zichzelf: “Ik ben een toegewijd zangeres, die zich op eigen wijze en op uiteenlopende podia manifesteert, met name op het gebied van lied, oratorium en kamermuziek. Het hogere doel waar ik naar streef is de eenwording van stem, melodie, tekst en de klankkleur van de begeleidende instrumenten. Voor mij is de stem een dienend medium voor zowel de poëzie als de melodie, een dubbele verantwoordelijkheid richting de dichter en de componist. Soleren combineren met communiceren vind ik het leukste wat er is, door de lucht om te zetten in klankschoonheid en het publiek deelgenoot  te maken van het in woord en muziek geschilderde moment.

Lucien Knoeder, curator

Stichting Internationale Muziekkamer Oegstgeest e.o.
KvK 65759761
Postbus 11013, 2301 EA Leiden
Bankrelatie: NL69 INGB 0007 2616 53
info@musaix.org

Oegstgeester Courant van woensdag 9 november:
Schuberts vocale betovering en rijk der verbeelding

Download artikel

De volgende Zondagmatinee in de Paulus is op

22 januari 2017, aanvang 16.00 uur:

Schubert, Winterreise

Nico van der Meel tenor en Pieter-Jan Belder fortepiano

Nico van der Meel

Over de Zondagmatinee van 22 januari meer in de nieuwsbrief van december. Daarin tevens een eerste indruk van de serie in het seizoen 2017/18.

In de Oegstgeester Courant staan regelmatig artikelen over de Zondagmatinees in de Paulus
Kaarten zijn te koop bij

 

Toegangsprijs
 • € 25 voor volwassenen,

 • € 10 voor studenten

 • Vrij entree tot 18 jaar maar dan wel in gezelschap van een volwassenen met een kaartje – twee of meer voor de prijs van één kaartje

 • Kortingspassen zijn niet van toepassing

Copyright © 2016 Muziekkamer Oegstgeest, All rights reserved.


Wilt u wijzigen hoe u deze emails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren updaten of u uitschrijven van deze lijst


Email Marketing Powered by Mailchimp