Copy
Chúc Mừng Năm Mới!
Happy Lunar New Year!
Để đọc thư mời bằng tiếng Việt, xin vui lòng kéo xuống trang dưới

To see  full invitation, please click where it says "View images below" 
View this email in your browser

Welcome the Year of the Monkey with us!
Join the Vietnamese Entry in the   

Chinatown Spring Festival Parade 2016

Come celebrate Tết in the 43rd Annual Chinatown Spring Festival Parade
Xin trân trọng kính mời quý vị đến và chung vui cùng chúng tôi trong buổi Lễ Diễu Hành Tết Nguyên Đán tại khu phố Tàu lần thứ 43

WHEN IS THE PARADE THIS YEAR?

11AM Parade starts on SundayFebruary 14th   2016
Buổi diễu hành được bắt đầu lúc 11:00 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 14 tháng 2 năm 2016

I WANT TO COME!  HOW DO I JOIN UP?
Click here to tell us you are coming! RSVP
RSVP by clicking the button above to e-mail us.
Tell us your
 phone number + email address by February 1


WHO SHOULD I ASK FOR INFORMATION?
E-mail your Team Leaders:   
Thai Hoa Le,        President, South East Asian Cultural Heritage Society  
Susan McKenzie, Representative, Vietnam Connection   


Xin quý vị ghi danh kèm số điện thoại, địa chỉ email và gửi tới
 
Anh Thái Hòa Lê (Chủ tịch của hội Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Đông Nam Á)  Hoặc bà Susan McKenzie (đại diện cho hội Việt Nam Connection) trước ngày 1 tháng 2 năm 2016  qua địa chỉ email:
susanseachs@gmail.com
 
WHEN SHOULD I ARRIVE AT THE PARADE?  
MUSTER 10:45AM
Sunday February 14    

Giờ tập trung: 10:45 giờ sáng

HOW DO I FIND OUR GROUP ON PARADE DAY?
At 9:30 AM on Sunday February 14th (Parade Day):
Phone 604 816 7315 to learn 
our location in the parade line-up

Đề nghị quý vị gọi số (604) 816-7315 lúc 9:30 sáng để biết thêm thông tin địa điểm tập trung xếp hàng của nhóm
The parade starts at Millenium Gate on Pender Street Between Shanghai Alley and Taylor Street.  The 1.3-km route starts at Millennium Gate, proceeds east on Pender Street, turns south onto Gore Street, turns west onto Keefer Street, and disperses on Keefer at Abbott.

Tuyến đường diễu hành dài 1.3km sẽ được bắt đầu tại Cổng Millennium trên đường Pender, khúc giữa Shanghai Alley và đường Taylor. Sau đó, đoàn sẽ diễu hành qua đường Gore, rẽ hướng Tây tại đường Keefer và sẽ dần dần giải tán tại ngã tư Keefer và Abbott.
Copyright 2016 South East Asian Cultural Heritage Society & Vietnam Connection.   All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Find us on Facebook
https://www.facebook.com/southeastasianculturalheritagesociety/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/157994677545979/

https://www.facebook.com/vietnamconnectiongroup/
https://www.facebook.com/groups/540606909348627/