Copy
Nieuwsbrief #32 | De Rode Antraciet vzw | April 2020
Bekijk deze e-mail in je browser

Gevangenissen in tijden van corona
Beperkt aanbod dankzij continuïteit

Elke avond om 20 u applaudisseren we voor alle mensen in de zorg, logistiek, ... Dit applaus breiden we graag uit naar het gevangenispersoneel en enkele partners van de hulp- en dienstverlening die in de huidige moeilijke omstandigheden de continuïteit in de gevangenissen garanderen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren we genoodzaakt in navolging van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 13 maart om met onmiddellijke ingang al onze groepsactiviteiten sport en cultuur in de gevangenissen te annuleren, voorlopig t.e.m. 19 april. Via een alternatief aanbod proberen we ons steentje bij te dragen. Lees meer

Terugblikken & vooruitkijken
Jaarverslag in een nieuw jasje

De voorbije maanden werkten we met het hele team hard aan ons jaarverslag 2019 en jaarplan 2020. We kozen dit keer voor een iets andere aanpak, door meer in te zoomen op de praktijkverhalen uit onze werking en voor elke gevangenis een fiche toe te voegen met een overzicht van activiteiten, deelnames en partners. Ook onze vertrouwde infographic met alle cijfers van 2019 kreeg een plaats in het rapport. Benieuwd naar het resultaat? Klik hier.
 

De Rode Antraciet moet besparen

Eind vorig jaar kregen we de boodschap dat we 10% moeten inleveren op onze overheidssubsidies. Concreet gaat het om 6% op de toelage via het participatiedecreet en een volledige schrapping van de projectsubsidies ‘Sport’ van 50.000 euro. Dit zal zo zijn voor de gehele beleidsperiode van de Vlaamse regeringDit zijn bijzonder harde cijfers. Voor een organisatie waar de personeelskosten meer dan 80% bedragen van de jaarlijkse uitgaven, zal de impact niet uitblijven. Hoe we dit als organisatie op korte en langere termijn gaan opvangen moet duidelijk worden tegen de zomer.

Zwanenzang

Radio Begijnenstraat stopt

Ook bij andere aanbodverstrekkers in de gevangenis hakken de besparingen in de culturele sector er zwaar in. Zo nemen de makers van Radio Begijnenstraat na 8 jaar radio maken op Vleugel F in de gevangenis van Antwerpennoodgedwongen afscheidMede-oprichtster Nelle Van Damme was op 14 maart te gast in Interne Keuken op Radio 1 om over Radio Begijnenstraat en de aangekondigde zwanenzang te vertellen.

Sportlesgever in de kijker #1

Amelie begeleidt sportief kinderbezoek in Oudenaarde

Wie zijn eigenlijk de mensen die in de gevangenis ons sportaanbod concreet vorm geven en al hun expertise en creativiteit inzetten om gedetineerden in beweging te zetten? Vanaf nu laten we elke maand een van onze sportlesgevers aan het woord, en peilen we naar hun motivatie, hun eerste kennismaking met de gevangenis, de uitdagingen en successen. Beginnen doen we met Amelie. Zij staat in voor het sportief kinderbezoek in de gevangenis van Oudenaarde. Ga naar het interview.

Van Eyck in de gevangenis
Lessenreeks 'Kunst en cultuur'

In de gevangenis van Gent konden gedetineerden afgelopen maand deelnemen aan de lessenreeks ‘Kunst en cultuur’ Leerpunt Gent (Centrum Basiseducatie) reikt tijdens deze lessen algemene kunsteducatie op maat aan. Ook gedetineerden die minder vertrouwd zijn met kunst, vinden op die manier aansluiting. Buiten de gevangenismuren omvat deze cursus enkele bezoeken aan Gentse musea Omdat dit in een detentiecontext niet mogelijk is, haalden wij de musea naar de gevangenis. Hoe dat in zijn werk ging, lees je via deze link.

Uitkijken naar FATIK

Volledig nummer in het teken van participatie

Het eerstvolgende nummer van FATIK (Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen van de Liga voor Mensenrechten) zal integraal gewijd zijn aan participatie in de gevangenis. Wij leverden een bijdrage over de Europese participatieprojecten van 'Prisoners’ Active Citizenship’ en een interview met een CORT-fatik over hoe hij zijn functie ziet en invult, in welke mate hij zich betrokken voelt, hoe hij participatie in de gevangenis ervaart en welke voorwaarden er volgens hem vervuld moeten zijn. Je kan het nummer eerstdaags (tegen betaling) downloaden via de website van de Liga voor Mensenrechten.

Welkom Bloeme!

Nieuwe collega voor Europees project

Half februari verwelkomden we Bloeme van Roemburg als nieuw teamlid van De Rode Antraciet. De komende drie jaar zal zij het nieuwe Europese project Sports in Prison, A Plan for the Future in goede banen leiden. De partners binnen dit project onderzoeken hoe en in welke mate sport een middel kan zijn om sociale winst te boeken, niet alleen binnen een detentiecontext maar ook -en vooral- na terugkeer in de maatschappij. Begin maart –nog net voor de coronastorm losbarstte- vond in Antwerpen de startmeeting plaats met alle partners. We wensen Bloeme alvast veel succes met het verdere verloop!

Het coronavirus en het gevangenis-gevoel

Tot slot geven we je graag dit opiniestuk van Luk Vervaet mee dat vorige week verscheen op dewereldmorgen.be. Een warme oproep tot menselijkheid en solidariteit met diegenen voor wie isolement dagelijkse kost is.
Copyright © 2019, De Rode Antraciet vzw

Contactgegevens:
De Rode Antraciet vzw
Geldenaaksebaan 277
3001 Heverlee
016/20.85.10

Wil je onze nieuwsbrieven niet langer ontvangen? Jammer! Uitschrijven kan hier.

Email Marketing Powered by Mailchimp