Copy

 

UUTISKIRJE 2/2016

Miten epävarmuutta voi sietää paremmin?

 
Koulutukseen kohdistuneet leikkaukset ja opiskelun ympärillä viime aikoina käyty keskustelu voivat luoda vaikutelman, ettei opiskelua ja opiskelijaa arvosteta. Lisäksi epävarma talous- ja työllisyystilanne ovat omiaan lisäämään opiskelijoiden paineita ja huolta tulevaisuudesta.

Opiskelijan mieltä saattaa painaa moni muukin asia: Valmistunko ajoissa? Työllistynkö omalle alalle? Saanko töitä lainkaan? Tulenko pärjäämään? Jaksanko? Mitä osaan?

Toimintaympäristön muutoksiin ja kehitykseen voimme vaikuttaa vähäisissä määrin, mutta siihen miten suhtaudumme tulevaisuuteen voimme vaikuttaa paljonkin. Tässä meillä opiskelijoiden parissa toimivilla on tärkeä tehtävä: kuunnella, keskustella ja pohtia yhdessä nuorten aikuisten kanssa tulevaisuuteen liittyviä odotuksia ja pelkoja. Voimme osaltamme tukea opiskelijoita pärjäämään epävarmoinakin aikoina vahvistamalla heidän uskoa ja luottamusta omiin kykyihinsä, tarjoamalla heille keinoja oman opiskelu- ja työelämäpolkujen löytämiseen ja rohkaisemalla heitä kokeilemaan ja selviämään epäonnistumisista.


Omasta hyvinvoinnista huolehtimien, myönteinen ajattelu ja hyvät elämäntaidot auttavat sietämään epävarmuutta ja kokemaan elämän mielekkäänä sekä näkemään tulevaisuuden valoisana. Opiskelijoiden elämäntaitojen vahvistamiseen löytyy mainiota tukimateriaalia meiltä Nyytistä: Opi Elämäntaitoa -nettisivut ja oppaat.
 

Tässä uutiskirjeessä

Ilmiö: korkeakoulukiusaaminen


Koulukiusaamisesta ja työpaikkakiusaamisesta on puhuttu jo pidemmän aikaa. Myös korkeakouluissa tapahtuu kiusaamista. Aihetta on tutkittu toistaiseksi hyvin vähän, mutta nyt ollaan heräämässä siihen että ilmiö on todellinen ja siihen täytyy puuttua.

Olemme tänä keväänä alkaneet kokoamaan ohjeistusta, joka antaa keinoja sekä ennaltaehkäistä korkeakoulukiusaamista että puuttua siihen. Ohjeistukseen kootaan hyviä käytäntöjä opiskelijajärjestöiltä.
Jos järjestössäsi on hyviä käytäntöjä muille jaettavaksi, ota yhteyttä: marjo.siltanen@nyyti.fi.

Korkeakoulukiusaamisesta on käynnissä myös kysely, joka on suunnattu opiskelijajärjestöille. Kyselyyn ehtii vielä vastata hyvin.

Tietoisuutta korkeakoulukiusaamisesta on lisättävä

Järjestimme torstaina 14.4. twitter-chatin aiheesta korkeakoulukiusaaminen. Ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat nostivat chatissa esille, että kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi on lisättävä tietoisuutta aiheesta sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä korkeakouluyhteisöissä. Twitter-chatin löydät tunnisteella #korkeakoulukiusaaminen. Voit myös tutustua chatin koontiin.

Opiskelijoiden toimeentulon heikentäminen uhkaa mielenterveyttä


Otimme viime kuussa kantaa suunniteltuihin opintotuen uudistuksiin: leikkaukset uhkaavat lisätä opiskelijoiden mielenterveysongelmia, jotka ovat yleisin terveyshaitta opiskelijoilla. Tämän lisäksi opiskelijat kuuluvat nykyisellään maamme pienituloisimpien joukkoon.

Ammattikorkeakouluopiskelijoista noin joka toinen ja yliopisto-opiskelijoista noin 40 prosenttia kokee itsensä köyhäksi. Riittävä toimeentulo suojaa mielenterveyttä sekä tukee opintojen etenemistä ja opiskelukykyä.

Meidän ohella myös monet muut tahot ovat ilmaisseet huolensa tulevista leikkauksista, viimeisimpänä Akavan opiskelijat ja Suomen psykologiliitto.

Lue tiedote verkkosivuiltamme

Esittelyssä hallituksen jäseniä: Johanna Kujala

 
Nyyti ry:n hallituksen puheenjohtajana kaudella 2016–2017 toimiva Johanna Kujala katselee maailmaa sosiaalipsykologin ja fysioterapeutin silmin. Hän on saanut olla edistämässä terveyttä ja hyvinvointia useammassa tehtävässä. Esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liitossa hän kehitti opiskelukyvyn edistämistä ja nykyisessä tehtävässä Liikkuva koulu -ohjelman asiantuntijana hän on rakentamassa aktiivisempaa oppimista ja opiskelua opiskelijoille.

–Antoisimpina asioina nykyisessä työssäni koen kohtaamiset ja yhteistyön lukuisten toimijoiden kanssa. Verkostomainen työtapa ja yhteisiin tavoitteisiin tähtääminen mahdollistavat suuremman vaikuttavuuden. Myös opiskelijoiden parhaaksi toimiminen sekä oppimisen ja opiskelun tukeminen antavat intoa työhön. Onnistuessaan tulokset voivat näkyä myös yhteiskunnallisella tasolla esimerkiksi opiskelu- ja työkyvyn sekä fyysisen aktiivisuuden lisääntymisenä.

Miksi Johanna sitten ryhtyi Nyytin hallituksen puheenjohtajaksi?

–Opiskelijoiden mielenterveys ja sen edistäminen on erittäin tärkeä asia ja henkisen hyvinvoinnin haasteet huolestuttavat. Nyytin hallituksen puheenjohtajana pääsen antamaan omaa panosta ja osaamista sekä oppimaan muilta. Näen paljon mahdollisuuksia, joilla opiskelijoiden mielenterveyttä ja elämänhallintaa voidaan tukea entistä laajemmin ja vaikuttavammin.

Lue lisää verkkosivuiltamme

Elämäntaitokurssi soveltuu hyvin Lähi-itään - innokas vastaanotto yläkoulussa Jordaniassa


Jordanian pääkaupunki Ammanissa sijaitsevassa yli tuhannen oppilaan tyttöjen yläkoulussa pidettiin viime kuussa ensimmäinen elämäntaitokurssi, jossa hyödynnettiin arabiaksi käännettyä Nyytin elämäntaito-opasta, kertoo Fidan Lähi-idän ja Keski-Aasian psykososiaalisen tuen neuvonantajana työskentelevä Tiina Hokkanen.

–Opettajat olivat valinneet ryhmään 25 tyttöä, jotka olivat 16–17-vuotiaita. Ryhmän koon ollessa melko suuri ja kokoontumiskertojen ollessa rajoitettu neljään kahden tunnin mittaiseen jaksoon, ehdimme käsitellä kurssilla vähemmän aiheita kuin alun perin olimme suunnitelleet. Ehdimme käydä läpi pääasiat luvuista 1–4.

Tiina ja hänen kollegansa havaitsivat että kurssilla oli jonkin verran vaihtuvuutta, mutta suurin osa kuitenkin osallistui kaikkiin neljään kertaan. Käsiteltävistä asioista osa oli osallistujille tuttuja, osa uusia. Osallistuminen oli aktiivista.

Lue lisää verkkosivuiltamme

Lyhyesti


Opas elämäntaitojen ohjaamiseen julkaistu


Opas elämäntaitojen ohjaamiseen ammatillisessa koulutuksessa on tarkoitettu tukimateriaaliksi elämäntaitokurssin ohjaamiseen erityisesti ammattiopistojen nuorisoasteen opiskelijoille. Opasta voivat hyödyntää kaikki toimijat, jotka kokevat tarvitsevansa ideoita ja työkaluja opiskelijoiden ja nuorten elämänhallinnan tukemiseen ryhmissä tai henkilökohtaisissa ohjaustilanteissa monissa eri toimintaympäristöissä.

Lue lisää ja tutustu oppaaseen nettisivuiltamme

 

Uusi opiskelijabarometri on ilmestynyt Otukselta

 
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus julkaisi viime viikolla uuden Opiskelijabarometrin, joka on valtakunnallinen kyselytutkimus korkeakouluopiskelijoiden elämän eri osa-alueista. Tutkimusteemoja olivat tällä kertaa opintojen eteneminen, opiskelukyky, sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi, terveys, liikkuminen, asuminen, toimeentulo ja työssäkäynti ja työhön liittyvät tulevaisuuden odotukset.

Tutustu opiskelijabarometriin

 

Nyytin toimisto muuttaa


Muutamme ensi syksynä uusiin toimitiloihin. 1.9.2016 lähtien Nyytin toimiston löytää osoitteesta Töölönkatu 37, 00260 Helsinki.
 

Chateista ja foorumilta vertaistukea opiskelijan elämään


Nyytin ryhmächateissa ja keskustelufoorumilla opiskelijat voivat jakaa ajatuksia ja kokemuksia erilaisista mieltään askarruttavista asioista. Chatteja järjestetään vaihtelevista teemoista, kuten stressi ja rentoutuminen (3.5.), opintojen päättyminen ja työllistyminen (19.5.) sekä taloudenhallinta (26.5.) Mukana chateissa on aina Nyytin työntekijä sekä yleensä myös asiantuntijoita eri aloilta. Nyytin keskustelufoorumilla opiskelijat voivat jutella keskenään erilaisista opiskelijan arkea koskettavista asioista. Vinkkaahan chateista ja foorumista eteenpäin.

Nyytin chatin ja foorumin löydät verkkosivuiltamme

 

Liity facebook-ryhmään ja tule keskustelemaan opiskelijahyvinvoinnista


Facebook-ryhmä: Opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistämässä on tarkoitettu yhteisen keskustelun ja kokemusten vaihdon paikaksi kaikille opiskelijahyvinvoinnista kiinnostuneille. Ryhmässä voit jakaa ajankohtaista tietoa ja kiinnostavaa materiaalia, vinkata hyvistä käytännöistä ja uusista toimintaideoista sekä ylipäänsä käydä keskustelua aihepiiriin liittyvistä asioista ja ilmiöistä. Liity mukaan keskusteluun!
 

Save the Date: 26.10.2016 - Seminaari opiskelijoiden mielenterveyden edistämisestä

 
Seminaarin ohjelma julkaistaan elokuussa, jolloin käynnistyy myös ilmoittautuminen. Merkitse kuitenkin nyt jo seminaarin ajankohta kalenteriisi! Tulossa mielenkiintoisia puhujia ja aiheita.
Tilaisuus on tarkoitettu  kaikille opiskelijoiden parissa toimiville - järjestöille ja ammattilaisille. Seminaari järjestetään Helsingissä yhteistyössä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS), Suomen Ylioppilaskuntien liiton (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton (SAMOK), Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n sekä Preventiimin kanssa.
Facebook
Twitter
Instagram
Verkkosivut
Copyright © 2016 Nyyti ry

Nyyti ry
Pasilanraitio 5
Helsinki 00240
Finland

Add us to your address book


Päivitä tilaajaprofiilisi
Peruuta uutiskirjeen tilaus

Ehdota juttuaihetta uutiskirjeeseen
(pasi.akolahti@nyyti.fi)

Email Marketing Powered by MailChimp