Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017

Het technische geweten van USG: een kijkje in de keuken van IVG

 

Op inspectie bij IVG

Drukapparatuur moet al sinds eind 19e eeuw aan bepaalde regels en wetgeving voldoen. Vanaf de jaren tachtig en negentig van de 20e eeuw kwam er vanuit de Europese Unie nieuwe regelgeving voor de veiligheid van producten, van onder andere drukapparatuur.
Binnen Nederland is de overheid vervolgens - conform deze EU-regelgeving -  de nationale wetgeving voor het in gebruik nemen van drukapparatuur en de gebruiksfase gaan aanpassen. Wat deze regelinggeving allemaal inhoudt vragen we eens aan een paar mensen van de afdeling IVG van USG. 


Wat doet IVG eigenlijk?
Grote gebruikers, die veel drukapparatuur in hun installaties hebben, kunnen zelf een zogenaamde “Inspectieafdeling van Gebruikers” (IVG) inrichten die zorgt voor een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid ten aanzien van technische specificaties voor ontwerp, fabricage, levering, installatie, gebruik, controle en onderhoud van drukapparatuur.

De eisen die aan een IVG worden gesteld zijn hoog: zo moet een IVG voldoende aantonen onafhankelijk van andere afdelingen van het bedrijf te werken èn de macht te hebben om in te grijpen wanneer dat nodig is. 

Bij voormalig EdeA werd deze afdeling gestart in 2005 na de reorganisatie op Chemelot. Er werd zes jaar uitgetrokken voor deze klus. Peter Smeets was er vanaf het begin bij: “Voor alle installaties moest de onderhoudsinformatie in het SAP-systeem gezet worden, maar het is natuurlijk ook mooi als je als bedrijf zelf een IVG-afdeling kunt inrichten. Bedrijven die deze afdeling niet zelf in huis hebben, moeten een externe instantie inschakelen."

Het toezicht op onze afdeling vindt plaats door jaarlijkse tussentijdse audits waarbij de focus van de audit kan variëren. Elke vijf jaar is er een grote audit en voor USG staat deze in 2017 op de agenda.

"Hoewel we nauw samenwerken met alle afdelingen binnen USG, heeft de afdeling IVG eigenlijk een beetje een aparte status binnen de organisatie" zegt Peter Smeets. "Niet iedereen weet dat of realiseert zich dat, maar de IVG-medewerkers worden beschermd tegen het optreden van strijdige belangen. Daarnaast kan IVG – als dat echt noodzakelijk zou zijn – rechtstreeks naar de directie stappen."

Foto's boven: Thei Rutten nam onlangs afscheid van USG.
Foto's onder: Huub Muijrers en Peter Smeets
.

Veel kennis
Bij USG zijn er vier IVG-medewerkers, elk met hun eigen aandachtsgebied. Huub Muijrers is sinds december 2016 bij USG; hij neemt het stokje over van Thei Rutten die van zijn pensioen gaat genieten. Huub is nog volop bezig aan een introductieprogamma, waarbij hij kennis maakt met alle facetten van de organisatie. Dat varieert van meelopen tijdens een TA tot het eigen maken van het SAP-systeem. Van enorme waarde is uiteraard de kennis van zijn voorganger. “Thei kent de installaties natuurlijk van binnen en van buiten. Het is duidelijk dat bij de USG-collega's heel veel kennis aanwezig is." 
Huub begint in september aan een tweejarige opleiding in Utrecht. “Over drie jaar hoop ik dan gecertificeerd te zijn” vertelt hij. “Het is mooi dat ik een deel van de gevraagde praktijkervaring in inspecties nu parallel kan doen aan de opleiding. Zo verkort ik de duur van vijf jaar naar drie jaar."

Peter licht toe: “Onze IVG-mensen zijn level 3 en/of level 2 gecertificeerd. Het opleidingstraject voor elk level is minimaal twee jaar en aansluitend volgt het certificeringstraject. Level 3 is het hoogst haalbaar voor een inspecteur en geen eenvoudige opleiding.” Stilstand is hier ook echt achteruitgang. Een IVG-medewerker moet enerzijds op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op de site maar anderzijds ook volgen wat er op het gebied van wetgeving gebeurd. “Zo is de wetgeving van 2016 drastisch gewijzigd met veel consequenties voor installaties.”

Een brok extra werk
"Deze gewijzigde wetgeving zorgt voor een flinke brok extra werk" zegt Peter Smeets. 
Bij de herbeoordeling wordt gekeken of alle installatieonderdelen die tot 2016 onder de zorgplicht (lees: minder strenge eisen) vielen, netjes in kaart gebracht zijn. Maar dat is niet alles. Vallen deze onderdelen in een andere categorie, dan is daarop mogelijk een andere keuring van toepassing. "In feite heeft deze wetswijziging gevolgen voor alle processen binnen USG. Van werkorder tot het wijzigen van een tekening; iedereen krijgt er mee te maken" aldus Peter Smeets.

De toekomst 
Een vooruitblik vinden de heren Smeets en Muijrers moeilijk. "Laten we hopen dat de toekomst van Chemelot er goed uit ziet" begint Huub. "En dat er wat jonge aanwas komt bij USG" vult Peter lachend aan "want in de komende jaren gaan nog meer IVG-mensen genieten van hun pensioen."

Een onderwerp voor Utility Times? Laat het ons weten!
Mail naar: communications@usg.company

Deze nieuwsbrief is een uitgave van USG Industrial Utilities en wordt verzonden aan de medewerkers van USG en andere geïnteresseerden. Afmelden voor deze nieuwsbrief.