Copy
Wethouder Grauss en Brede Raadslid Willem Lawant

Kennismaking nieuwe wethouders

De installatie van het nieuwe college betekende voor de Brede Raad 010 weer een aantal wethouders erbij die wij mogen adviseren. Wij maakten daarom onlangs kennis met wethouders Moti (portefeuille werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid) en Grauss (portefeuille armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg). Met beide wethouders maakten wij afspraken over onze samenwerking en de diverse speerpunten die wij signaleerden wat betreft het sociaal beleid, schulddienstverlening en armoede in onze stad. Een kennismakingsgesprek met o.a. Judith Bokhove (Mobiliteit, jeugd en taal) volgt nog.


Advies beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

De Brede Raad 010 is het jaar voortvarend gestart met verschillende adviezen.  Eén advies gaat over de nieuwe beleidsregels rondom de maatschappelijke ondersteuning. Wij hebben in dit advies op 13 punten aanbevelingen gedaan. Het ligt op dit moment bij de gemeente om bij de vaststelling van de volgende versie te worden meegenomen. Wij hopen veel van onze punten terug te zien in een volgende versie.

 

 

Advies gemeentelijke dienstverlening rond banen voor jongeren met een beperking

Wij brachten ook een advies uit over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening rond banen voor jongeren met een beperking. Een belangrijk advies in het kader van de implementatie van het VN Verdrag. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om meer jongeren met een beperking aan werk te helpen. Het adviesteam van de Brede Raad 010 dat zich bezighoudt met het VN verdrag sprak met zo’n 20 mensen die allemaal, vanuit haar of zijn rol, te maken hebben met het toeleiden tot werk voor en met jongeren met een beperking. De aanbevelingen in dit advies zijn dan ook praktisch toepasbaar. Wij hopen hiermee de gemeente concrete handvatten te hebben gegeven om het beleid over dit thema beter aan te laten sluiten op de praktijk.

 


Gevraagd: ervaringsverhalen

De adviezen van de Brede Raad 010 ontstaan natuurlijk niet vanzelf. Voor elk advies stellen wij een team samen dat bestaat uit zowel leden als medewerkers. Met elkaar bepalen zij het hele traject: van vraagstelling tot aanpak tot de vorm van een advies. Soms vragen wij Rotterdammers om aan te sluiten bij een team. Of zijn we op zoek naar ervaringsdeskundigen. Verhalen uit de praktijk doen er toe, omdat wij het college van B &W daarmee kunnen adviseren vanuit de praktijk.
Momenteel zijn wij bijvoorbeeld
op zoek naar werkgevers die hun ervaringen met ons willen delen over het in dienst nemen van werknemers met een een beperking. 
Daarnaast zoeken wij Rotterdammers met een beperking die ervaring hebben met het zoeken naar een geschikte woning. Wij zouden graag met u in contact komen om onze adviezen te verscherpen.  Mailt u daarvoor naar Gerda Huijssen, beleidsadviseur Brede Raad 010 via gerdahuijssen@brederaad-010.nl. Wij zien uit naar veel reacties!

 

 

 

© 2019 Stichting Brede Raad Rotterdam,


Wilt u iets veranderen?
U kan hier uw profiel bijwerken of u voor deze nieuwsbrief afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp