Copy

Nuachtlitir Ógras - Eanáir 2017

Fáilte chuig an tríú eagrán do Nuachtlitir Ógras. Beidh an Nuachtlitir ag dul amach gach mí chun clubanna agus tuismitheoirí a choimeád ar an eolas faoi nuacht, ócáidí agus gníomhaíochtaí Ógras. Is féidir le clubanna eolas a sheoladh ar aghaidh chuig eolas@ogras.ie roimh an 25ú den mhí má tá nuacht nó scéal le roinnt acu.

Cruinniú Cinnbhliana Ógras
10ú Feabhra 
Beidh Cruinniú Cinnbhliana Ógras ar siúil ar Sathairn, 10ú Feabhra 2018, 12i.n.-1.30i.n., sa Columba Suite in Óstán Clayton, Liffey Valley. Is cruinniú tábhachtach í seo, mar sin déan iarracht teacht agus ceannairí/baill a thabhairt. Beidh sólaistí ar fáil agus gheobhaidh tú aisíoc ar do chostaisí taistil ach admháil a choimeád agus é a thabhairt dúinn/sheoladh chugainn. Is féidir linn busanna príobháideacha a eagrú don chruinniú, so abair linn má cheapann tú gur mhiste linn bhus a eagrú don chlub agus/nó clubanna sa cheantar céanna.
Ógras's Annual General Meeting will take place on Saturday, February 10th 2018, 12pm-1.30pm in the Columba Suite in Clayton Hotel, Liffey Valley. This is an important meeting, so please make the effort to come and to bring leaders/members along. There will be refreshments and you can claim reimbursement for your cost of travel to the meeting by giving/sending us the receipt. We can also arrange private buses for the meeting, so let us know if you think we should arrange a bus for your and/or local clubs.
Mórshiúil BEO - Bliain na Gaeilge 2018
3ú Márta 2018
Beidh ócáid BEO ar siúil ar an 3ú lá Márta agus tá súil ag Ógras go dtiocfaidh neart dár mbaill agus ceannairí! Beidh mórshiúl, siamsaíocht, ceol, óráidí, lá teaghlaigh agus níos mó. Buailfidh Ógras le chéile ag 12.30 ar Chearnóg Parnell don mhórshiúl ag 1, agus fanfaimid i gcearnóg Mhuirfean go dtí a 3, dos na himeachtaí agus píosaí cainte ó aíonna speisialta agus an tUachtarán. Beidh pacáistí á chur amach againn chuig clubanna chun bratacha a dhéanamh don mhórshiúl, agus tá fáilte chuig cách bratach a dhéanamh chun taispeáint mar chuid den mhórshiúl - fiú más é nach mbeidh siad ag an ócáid! Is féidir linn busanna príobháideacha a eagrú freisin, so téigh i dteagmháil le d'Oifigeach Forbartha áitiúil chun bus a shocrú don chlub agus clubanna eile ón cheantar.
BEO will take place on the 3rd of March and we hope that lots of Ógras members and leaders will come along! There will be a parade, entertainment, music, speeches, a family day and more. Ógras will meet at 12.30 at Parnell Square for the parade at 1, and then stay in Merrion Square until 3 for the day's activities and speeches from special guests and the President. Ógras will be sending out banner-making kits to the clubs, and everyone is welcome to make a banner for us to display at the parade - even if they will not be at the event! We can also arrange private buses for clubs, so contact your local Development Officer to organise a bus for your and/or local clubs.
Dúshláin Ógras do Bhliain na Gaeilge 2018 
Tá neart imeachtaí, ócáidí, gníomhaíochtaí agus gluaiseachtaí iontacha le tarlú mar chuid do cheiliúrtha Bliain na Gaeilge 2018. Beidh Ógras ag glacadh páirt in imeachtaí na bliana le liosta dúshláin a bheidh le cur i gcríoch ag clubanna taobh istigh de roinnt míonna. Beidh na dúshláin briste suas i rannóga éagsúla agus beidh ócáid bronnadh duaiseanna/gradaim ar siúl i mí Bealtaine chun aitheantas a thabhairt do na clubanna a thóg páirt sa chomórtas dúshláin. Tá an comórtas oscailte do gach club óige – ní amháin clubanna Ógras/Óg-Ógras. Coimeád súil amach do nuacht le teacht faoi Ógras agus Bliain na Gaeilge, beidh an liosta dúshláin á sheoladh amach againn go luath!
Get set for many wonderful proceedings, events, activities and movements as we celebrate Bliain na Gaeilge 2018. Ógras will be taking part in the year's activities with a list of challenges to be completed by clubs within the space of a few months. The challenges will be broken up into different categories and there will be a prize/awards ceremony in May 2018 to reward the clubs that took part in the competition. This competition is open to all youth clubs - not just Ógras/Óg-Ógras clubs. Watch this space for news still to come about Ógras and Bliain na Gaeilge, we will be sending out the challenge list soon! 
Baill Foirne Nua ag Ógras! 
Gabhann Ógras fáilte ollmhór chuig ár 2 bhall nua den fhoireann, Meadhbh Ní Ghaora mar Oifigeach Forbartha Connacht, agus Danielle Nic Pháidín mar Oifigeach Forbartha Laighean agus Uladh. Tá siad ag déanamh jab iontach cheana féin, agus guíonn muid gach rath orthu sna róil. Féach ar shuíomh Ógras chun níos mó eolas a fháil faoi Mheadhbh agus Danielle. Beir bua, a chairde!
Ógras is delighted to welcome 2 new staff members, Meadhbh Ní Ghaora as Development Officer for Connacht and Danielle Nic Pháidín as Development Officer for Leinster and Ulster. They're already doing a great job, and we wish them every success in the roles. Check out our website to find out more about Meadhbh and Danielle. Best of luck ladies! 
 
Ar Thóir Ceannairí Nua
Tá Ógras ag lorg ceannairí nua, ach go háirithe i mBaile Átha cliath, i gCill Dara agus i nGaillimh. Má tá Gaeilge agus fonn obair le daoine óga agatsa nó ag duine go bhfuil aithne agat orthu, bí i dteagmháil! Is obair dheonach atá i gceist le hÓgras, ach bíonn costaisí ar fáil ionas nach mbíonn ár gceannairí as póca.
Is taithí iontach í a bheith i do Cheannaire d'Ógras. Ritheann ceannairí seisiúin sna clubanna, bíonn deis acu teacht ar thurais, páirt a ghlacadh i gcúrsaí traenála saor in aisce, an Ghaeilge a úsáid agus níos mó! Téigh i dteagmháil le Danielle chun a bheith i do cheannaire i mBaile Átha Cliath nó i gCill Dara; nó le Meadhbh chun a bheith i do cheannaire i nGaillimh. 
Ógras is seeking new club leaders, especially in Dublin, Kildare and Galway. If you or someone you know speaks Irish and would like to work with young people, get in touch! Ógras leaders are volunteers, however costs are available so that our leaders won't be out of pocket.
Being an Ógras leader is great experience. Leaders run club sessions and have the opportunity to come on trips, to take part in training courses for free, to use their Irish and much more! Get in touch with Danielle if you would like to be a leader in Dublin or Kildare; or with Meadhbh to be a leader in Galway.
Cóipcheart © 2017 ÓGRAS, gach ceart ar cosaint.

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 
01 475 1487


This email was sent to <<Seoladh Ríomhphost - Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ógras · 6 Sráid Fhearchair · Baile Átha Cliath 2 · Dublin, Baile Átha Cliath 2 · Ireland

Email Marketing Powered by Mailchimp