Copy
De Wegwijzer 10 februari 2023

Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de Gemeente door Jezus Christus. Amen! Efeziërs 3:17-21 HTB

Wonderen en tekenen gebeuren iedere dag, wauw! 😍 Wat is het een zegen als je wonderen en tekenen mag ervaren in jouw eigen leven of als je mag meegenieten met een ander, die dit meemaakt.🥰 Geloven en bidden voor een wonder, het maakt mij soms ook wel een beetje onzeker. Wonderen en tekenen, ze zijn in Gods hand, we mogen ervoor bidden en het verwachten van God. Maar wat als... Heb ik dan niet genoeg geloof, heb ik niet genoeg of niet goed gebeden? Te weinig in de bijbel gelezen? Of is het dan niet de wil van God? Dat zijn vragen die mij dan teneer kunnen drukken en mijn vertrouwen in God kunnen roven, maar dat kan Gods bedoeling toch niet zijn. Ik geloof echt dat God geen gebed, geen woord ongehoord laat, maar het hangt niet af van mijn geloof of mijn gebeden of deze verhoort zullen worden. Gelukkig maar, want dat zou betekenen dat ik/wij als God zouden kunnen zijn en we ons gebed als een soort magische formule zouden kunnen gebruiken.
God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen begrijpen of beseffen. Zijn kracht, die ook in ons werkt, zal het doen en niet onze eigen kracht. Wauw, wat een grote God hebben wij. We mogen ons uitstrekken in vertrouwen op Hem. Hij weet wat het beste is voor ons. Hij gaat het doen volgens zijn wil, op zijn tijd en op zijn manier. Wij blijven bidden en het verwachten van God in vol vertrouwen en ontspannenheid. Aan Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe! Halleluja! 🙏🏻
Gezegende weken! Diana

Oproep interkerkelijke jeugdavonden.
We hebben z.s.m iemand nodig die plaats wil nemen bij het meedenken voor de interkerkelijke jeugdavonden. Deze avonden zullen vanaf september interkerkelijk verzorgd gaan worden, zodat jeugd met elkaar kan optrekken, vriendschappen kunnen maken, fun en onderwijs .. zonder kerkmuren. (als vervolg op de jeugdalpha in Wilnis en Mijdrecht) Leeftijd: 16+. We zoeken iemand die in het werkgroepje wil plaatsnemen (2-3 avonden) en mee wil denken hoe deze jeugdavonden het beste ingevuld kunnen worden. (vanuit iedere kerk neemt er iemand plaats) Erwin zit al in een andere werkgroep aangaande deze jeugdavonden. Dus er moet vanuit de gemeente nog iemand bijkomen. We moeten uiterst zondag weten wie we daarvoor mogen inzetten ..
Als we de jeugd iets willen bieden de komende jaren is het belangrijk dat we hier echt op inzetten, dus bid ervoor en meld jezelf aan!! Info en aanmelden kan bij Erwin.
Vrouwenochtend 27 januari.
Nog even nagenieten met wat foto's! Een kleine impressie van een gezegende ochtend, waarin verbinding met elkaar en met God centraal stond. Vrijdag 29 september 2023 is er weer een interkerkelijk vrouwenochtend.
Verdiepingsavonden.
Om alle oud-alpha cursisten, bezoekers van de Weg en andere geïnteresseerden verder op te bouwen organiseren we één keer per maand een verdiepingsavond in de Weg. De tweede avond is donderdag 16 februari 19:30uur. Het onderwerp van deze avond is: De geestelijke strijd en gebed.

De opzet is hetzelfde als de alphacursus, alleen een iets uitgebreidere studie over het onderwerp. De avonden zullen bestaan uit een korte aanbidding, een inleiding en uitleg over het onderwerp, daarna kan er in groepjes verder op het onderwerp in gegaan worden. Voel je welkom en neem geïnteresseerden mee naar deze leerzame, open avonden.

De andere avonden zijn:
Donderdag 23 maart/20 april.
De onderwerpen van deze avonden worden t.z.t. bekend gemaakt.

 

Informatie avond beamer: 
We hebben bij het geluid en de beamer extra hulp nodig!! 

De tweede informatie avond zal gaan over het gebruik van de beamer 23 februari om 19.30uuur in de Weg.

Je hoeft niet technisch aangelegd te zijn, het is laagdrempelig. Er is een geschreven werkwijze aanwezig en Erwin zal hier op deze avond uitleg over geven. Kom kijken of dit ook iets voor jou is.

Alvast voor in de agenda:
Gemeenteavond.

Alvast voor in de agenda donderdag 16 maart 2023 gemeente avond voor alle bezoekers en leden van de Weg. Verdere info volgt nog.
Zaterdagavond 8 april 2023 Passion Mijdrecht, interkerkelijk event. Verdere info volgt nog.

De Bieb
Net om de hoek van de koffiebar is al een aantal jaren een bibliotheek van Christelijke boeken. Niet iedereen is er van op de hoogte, vandaar  een momentje om er weer even de aandacht op te vestigen. 

Want… het was de laatste maanden allemaal weer een beetje stoffig en rommelig geworden. Dus hebben we met stofdoek en kritisch oog alles weer eens opgeschoond en dit ook “letterlijk” gedaan.  Resultaat is dat boeken voor volwassenen weer netjes op alfabetische volgorde staan. De plankjes met Bijbelgerichte literatuur en die met kinderboeken ook. 

Voor u: maak lekker gebruik van wat er in huis is en zet alles nadien op de juiste plek terug. 

Veel leesplezier en inspiratie!         

Met zegen van Editha 

Bidden voor de kinderen/jeugd van de Ronde Venen/Interkerkelijke Jeugd Alpha in voorjaar 2023.
Iedere dinsdagavond in de Weg.
Start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Bid jij ook mee? Wees welkom allemaal!!

De volgende Wegwijzer verschijnt op vrijdag 24 februari 2023. Aanleveren van uw bericht voor in deze Wegwijzer graag voor 22 februari!
Voor in de agenda!

Zondag 12 februari 2023
10:30 uur zondagdienst
met Daniël Sloots.
En tante Corrie met Jip.

Zondag 19 februari 2023
10:30 uur zondagdienst
met Gerard de Groot.

Donderdag 16 februari 2023
19:30uur Verdiepingsavond. Geestelijke strijd en gebed.

Donderdag 23 februari 2023
19:30uur Info techniek, beamer.

Donderdag 16 maart 2023
Gemeenteavond.

Elke dinsdag
20:00uur Gebed voor jeugd.
---- 
Elke zaterdag 
9:00 Mannen gebedskring.

Elke woensdag
10:00 Vrouwen gebedskring.
www.deweg.tv
Leiderschapsteam

Erwin en Patricia Veenboer
Voorgangers

Willem Plaizier
Algemeen bestuurslid

Steve van Deventer
Algemeen bestuurslid

Teus Schreurs
Penningmeeste
r
Berichtje in de Wegwijzer?
Heb jij ook een nieuwsberichtje, gebedsoproep of verzoek voor de wegwijzer? Mail je berichtje uiterlijk woensdagochtend naar
nieuwsbrief@deweg.net dan kijken we of we het kunnen plaatsen. 
volg ons op facebook volg ons op facebook
 volg ons op Twitter volg ons op Twitter
Website Website
Bekijk de dienst Bekijk de dienst
Aanmelden voor de Wegwijzer
Ga naar archief
Maak een gift over
E-mail: info@deweg.net
Giften:NL49RABO0128455594
Wilt u deze e-mail ontvangen op een andere e-mailadres of uzelf uitschrijven?
Wijzig hier uw e-mailadres of schrijf uzelf hier uit.


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Weg · Industrieweg 38f · Mijdrecht, Utrecht 3641 RM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp