Copy
De Wegwijzer 13 januari 2023

Gods verhaal gaat door;
Hij geeft een nieuw begin.
Zo stappen wij de toekomst in.
Gods verhaal gaat door;
samen zingen wij
met een hart vol dankbaarheid.

Wij vieren wat geweest is.
Wij gaan door met goede moed.
Waar God steeds met ons meegaat,
schijnt zijn licht en is het goed.

Gods verhaal gaat door.
Een nieuw lied van Sela, luister hier.

Er staat veel informatie in deze Wegwijzer, dus ik hou het kort. Neem de tijd om alles te lezen en zet de desbetreffende datums in de agenda! Gezegende tijd!

Verdiepingsavonden.
Om alle oud-alpha cursisten, bezoekers van de Weg en andere geïnteresseerden verder op te bouwen organiseren we één keer per maand een verdiepingsavond. Start 19:30uur in de Weg. De eerste avond is donderdag 19 januari. Het onderwerp van deze avond is: De gaven vd Geest, met nadruk op profetie.

De opzet is hetzelfde als de alphacursus, alleen een iets uitgebreidere studie over het onderwerp. De avonden zullen bestaan uit een korte aanbidding, een inleiding en uitleg over het onderwerp, daarna kan er in groepjes verder op het onderwerp in gegaan worden. Voel je welkom en neem geïnteresseerden mee naar deze leerzame, open avonden.

De andere avonden zijn:
Donderdag 16 februari/23 maart/20 april.
De onderwerpen van deze avonden worden t.z.t. bekend gemaakt.

Informatie avonden geluid en beamer: 
We hebben bij het geluid en de beamer extra hulp nodig!! Nu staan Jon en Wim er voor het geluid alleen voor … dat kan toch niet de bedoeling zijn. We vormen samen de gemeente, laten we daarom ook samen de verantwoordelijkheid dragen om de diensten goed te voorzien van geluid en beamer!

We hebben 2 informatieavonden op donderdag 26 januari (geluid)  en 23 februari (beamer) om 19.30uuur in de Weg.

Je hoeft niet technisch aangelegd te zijn, het is laagdrempelig. Er is een geschreven werkwijze aanwezig en Erwin zal hier op deze avond uitleg over geven. Kom kijken of dit ook iets voor jou is.

Marcel en Sjouk.
Marcel en Sjouk hebben aangegeven, na bijna 15 jaar lid te zijn geweest van onze gemeente, zelf een bediening te gaan starten in Woerdense Verlaat. Ze ervaren dat God ze op dit moment hiervoor roept en de afgelopen jaren hiervoor voorbereid en getraind heeft. We zullen ze komenden zondag 15/1 gaan uitzegenen en bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren in onze gemeente. 
De Week van gebed voor eenheid. 
Dit is een jaarlijks terugkerende week, waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. 
Als gemeente de Weg nemen we hieraan deel door dit samen te doen met diverse kerken uit de Ronde Venen, als onderdeel van de maandelijkse gebedsbijeenkomsten Gebed voor de Venen.
Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen waar racisme voor verdeeldheid zorgt.
Dit thema is ontstaan na aanleiding van de rassenrellen in Amerika (George Floyd)
De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘
Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’.
 
In Jesaja’s aanmoediging aan Juda om het recht te zoeken, klinkt door dat er sprake is van onrechtvaardigheid en onderdrukking in de samenleving van die tijd.
Jesaja smeekt het volk van Juda om dit te veranderen. Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te leren samen goed te doen; samen gerechtigheid te zoeken, samen de onderdrukten te bevrijden, samen de wezen te beschermen en samen op te komen voor de weduwen. Deze uitdagende oproep van Jesaja geldt ook voor ons vandaag. Hoe kunnen wij als christenen in eenheid het kwaad en het onrecht van onze tijd het hoofd bieden? Hoe kunnen wij het gesprek met anderen aangaan en hen – inclusief hun pijnlijke ervaringen – werkelijk zien?
De gebeden en ontmoetingen in deze week hebben de kracht om ons diep te veranderen – persoonlijk én als groep. Laten we openstaan voor Gods aanwezigheid hierbij terwijl we de strijd aangaan voor gerechtigheid in onze samenleving.
 
De gebedsbijeenkomsten zij op de volgende data:
 
Zaterdag              14 januari            gebouw De Hoogt           Abcoude
Maandag             16 januari            Het Honk                            Mijdrecht
Dinsdag               17 januari            gebouw de Roeping       Wilnis
Woensdag          18 januari            ‘t Contact                            Waverveen
Donderdag         19 januari            gebouw Postwijk            Baambrugge
Vrijdag                 20 januari            De Weg                               Mijdrecht
Zaterdag             21 januari            gebouw Maranatha       Vinkeveen
 
De avonden beginnen om 19.30 uur.
Er zal gebruik gemaakt worden van materiaal dat door Missie Nederland is samengesteld.
Voor meer informatie: kijk op de site weekvangebed.nl of informeer bij Bert Versluis en/of Jan Nagel.
Vrouwenochtend.
Vrijdag 27 januari is er een interkerkelijke vrouwenochtend in de Weg. Het thema is "verbinding". Er zijn flyers beschikbaar (liggen op tafel bij de deur naar de zaal) en we willen jullie vragen om deze uit te delen. Ook de bovenstaande afbeelding kan gedeeld worden om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken in de Ronde Venen. We bidden dat het een ochtend zal zijn waarin we verbinding maken met elkaar en met God, omdat we samen één zijn in Zijn naam! Maaike van de Wetering komt spreken. Voel je welkom en neem je vriendin, zus, buurvrouw, enzovoort mee. We zien uit naar wat God gaat doen op deze gezellige, verbindende vrouwenochtend. Voor eventuele vragen, verdere info of aanmelden kan je mailen naar vrouwenevent@deweg.net. Of vragen aan Corina, Patricia of Diana.

Bidden voor de kinderen/jeugd van de Ronde Venen/Interkerkelijke Jeugd Alpha in voorjaar 2023.
 
De Heer zegt: “Zie Ik heb jullie in mijn handpalmen gegrift, jullie muren zijn bestendig vóór Mij. Jullie zonen en dochters snellen toe (als de herbouwers) en jullie vernielers en verwoesters trekken van jullie weg” Jesaja 49: 16 en 17 (=BELOFTE)
 
God heeft laten zien dat de grootste beweging van de Heilige Geest onder de jonge mensen zal zijn, en daar is een verlangen uit voortgekomen om daar interkerkelijk voor te bidden! We zien om ons heen dat de vijand er alles aan doet om hen af te leiden en hun bestemming te roven, maar God roept ons op om samen voor hen op de bres te gaan staan:
Jesaja 42: 22 zegt:
“Maar dit is een generatie, beroofd en uitgeplunderd; zijn jonge strijders zijn geketend en in de gevangenis gegooid. Een prooi zijn zij geworden en niemand die hen redt; ze zijn buitgemaakt, en niemand die zegt: Geef terug!!” 
 
Laten we hen (terug)roepen in gebed uit elke vorm van slavernij en onderdrukking van de vijand en bidden dat ze zullen gaan wandelen in hun Goddelijke bestemming en identiteit in Christus!
 
Dit willen wij wekelijks gaan doen en we gaan starten op dinsdagavond 31 januari a.s. in De Weg. We beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Bid jij ook mee? Wees welkom allemaal!!

Website de kerk van Mijdrecht.
We hebben een nieuwe “extra” website gelanceerd:  www.dekerkvanmijdrecht.nl 

Hierop vind je alle belangrijke interkerkelijke info van De Kerk van Mijdrecht. Samen met de andere kerken en gemeentes vormen wij Zijn lichaam in Mijdrecht. En dit is weer een stapje in de richting van samen één zijn, vooral naar de mensen in Mijdrecht die nog niet bij een kerk aangesloten en/of zoekende zijn. 

De volgende Wegwijzer verschijnt op vrijdag 27 januari 2023.
Voor in de agenda!

Zondag 15 januari 2023
10:30 uur zondagdienst
met Erwin Veenboer.

Zondag 22 januari 2023
10:30 uur zondagdienst met Frans Blok.

14-21 januari 2023
Week van gebed. 

Donderdag 19 januari 2023
19:30 uur verdiepingsavond met Erwin Veenboer. Thema: De gaven van de Geest.

Donderdag 26 januari 2023
19:30uur Informatieavond over het bedienen van het geluid in de Weg.

Vrijdag 27 januari 2023
9:30uur Vrouwenochtend met Maaike van de Wetering.
---- 
Elke zaterdag 
9:00 Mannen gebedskring.

Elke woensdag
10:00 Vrouwen gebedskring.
www.deweg.tv
Leiderschapsteam

Erwin en Patricia Veenboer
Voorgangers

Willem Plaizier
Algemeen bestuurslid

Steve van Deventer
Algemeen bestuurslid

Teus Schreurs
Penningmeeste
r
Berichtje in de Wegwijzer?
Heb jij ook een nieuwsberichtje, gebedsoproep of verzoek voor de wegwijzer? Mail je berichtje uiterlijk woensdagmiddag naar
nieuwsbrief@deweg.net dan kijken we of we het kunnen plaatsen. 
volg ons op facebook volg ons op facebook
 volg ons op Twitter volg ons op Twitter
Website Website
Bekijk de dienst Bekijk de dienst
Aanmelden voor de Wegwijzer
Ga naar archief
Maak een gift over
E-mail: info@deweg.net
Giften:NL49RABO0128455594
Wilt u deze e-mail ontvangen op een andere e-mailadres of uzelf uitschrijven?
Wijzig hier uw e-mailadres of schrijf uzelf hier uit.


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Weg · Industrieweg 38f · Mijdrecht, Utrecht 3641 RM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp