Copy
De Wegwijzer 2 december 2022
Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Hebreeën 11:1 HTB

Wat is het goed om te beseffen dat God veel groter en machtiger is dan wij ooit kunnen zien of bedenken. Niets is onmogelijk voor Hem. Er gebeuren om ons heen wonderlijke dingen. Dankbaar voor de getuigenissen die werden gegeven in de diensten van afgelopen weken en tijdens het Alpha weekend, zo mooi en bemoedigend. Ik bid dat je de komende tijd een glimp mag zien van de wonderlijke dingen die God doet in jouw leven of in dat van jouw naasten. 🙏🏻❤️

Geloven, wat is dat precies?
Het is iets waar ik voor kies.
Het uitleggen is niet makkelijk,
het gaat om een andere kijk.
Een verwachtingsvolle blik en een openstaand hart,
ja, dat is de start.
De start van het leven dat je wordt gegeven.
Een leven vol van hoop.
Het is zeker weten dat God bestaat,
dat Hij heeft gewonnen van het kwaad.
Het is zeker weten dat Hij voor je strijdt,
ook al zie je dat niet altijd.
Dat het leven eeuwig is voor wie in Hem gelooft, dat Hij alle leugens heeft gedoofd.
Dat Hij voor mij is en niet tegen mij,
dat ik mag weten: Hij is mij nabij.
Nee, niet alles gaat voor de wind,
in welke situatie ik mij ook bevind,
ik ben en blijf Zijn geliefde kind!
Dat betekent geloven voor mij,
het maakt mij iedere keer weer blij.

Woorden van DEVOtie en emotie

Gezamenlijke kerstavond viering.
Verschillende Mijdrechtse kerken trekken weer samen op, nu naar Kerst. Na de gezamenlijke Passion, waar we met de Veenhartkerk, Leef!, Pinksterkerk De Weg, CGK De Wegwijzer en de oudkatholieke statie H. Elia naartoe geleefd hebben via het laten rouleren tussen de kerken van een groot kruis, de ontmoeting op het plein van hoop, de stille tocht en de bijzondere paaswake, zijn we opnieuw bij elkaar gekomen om verbinding te zoeken in een gezamenlijk project. Dit keer wordt het een gezamenlijke kerstavondviering, met als thema Kom Maar Bij Mij. Thema Kom Maar Bij Mij Het thema is geïnspireerd door Joh 1 vers 9: ‘het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam’. God heeft zijn zoon naar ons mensen gezonden - hij komt bij ons - en Hij wil tegelijkertijd dat wij bij hem komen: “kom maar bij mij”. Gods grootheid geeft enerzijds het gevoel dat hij ver weg is, maar door Jezus zijn zoon als weerloos kind bij ons op aarde te brengen, is hij ook zó dichtbij. Ook in de relatie tussen mensen is het fantastisch als mensen tegen elkaar zeggen ‘kom maar bij mij’. Dat is zo uitnodigend, geeft zo’n gevoel van warmte en veiligheid. Als kerken zijnde willen we ook zo’n uitnodiging doen: kom maar bij ons. Intentie We hebben speciaal voor deze dienst een intentie geformuleerd: Met deze kerstviering willen we op een andere manier dan anders de geboorte van Jezus, Gods zoon vieren, met zoveel mogelijk gemeenteleden en niet-gemeenteleden bij elkaar. We willen dat iedereen zich uitgenodigd voelt, niet alleen om naar de dienst te komen maar juist ook om bij Jezus te komen (#kom maar bij mij). We willen God en de aanwezigen dichterbij elkaar brengen, zowel door contact met Hem als met elkaar te zoeken en door God te eren. We willen dat er tijdens de dienst aandacht is voor het kwetsbare, dat er ruimte is voor twijfels, dat we ons verbonden voelen in het verlangen naar een betere wereld en dat er dankbaarheid is voor de liefde van Jezus en Zijn vader voor ons en de liefde voor elkaar. Uitnodiging Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en uit te nodigen, wat recht doet aan het missionaire aspect van deze interkerkelijke kerstviering, zal er elke adventszondag op een andere manier aandacht aan het thema “Kom Maar Bij Mij” worden besteed. Dit gebeurt indien mogelijk in alle kerken tegelijk op dezelfde manier, zo weten we ons vooraf al met elkaar verbonden. “Kom maar bij mij” is een uitnodiging, niet alleen van God aan ons en van ons als organisatoren aan u, maar ook is het een uitnodiging die u kunt doen aan anderen, heel specifiek door iemand uit te nodigen om ook naar deze kerstavondviering te komen. Daarvoor zullen uitnodigingskaarten bij de uitgang van de kerk klaarliggen, die u mee kunt nemen om aan iemand te geven of te sturen. Elke week met een andere afbeelding die te maken heeft met het thema. Wij hopen van harte dat u op de uitnodiging in zult gaan! De kerstavondviering vindt plaats op zaterdag 24 december om 20.30 uur in de Rank.

Namens de voorbereidingsgroep Kom Maar Bij Mij,
Henriëtte den Boer

Gebed voor Venen.
Iedere eerste maandag van de maand komen christenen van verschillende kerkelijke achtergronden bij elkaar om te bidden voor de kernen en kerken en alles wat er speelt in gemeente De Ronde Venen. De volgende ontmoeting van het “Gebed voor de Venen” staat gepland op maandag 5 december in de Roeping te Wilnis, achter de Hervormde kerk, start 19:30uur. Wij zien er naar uit om jullie/U te ontmoeten.
Kerstvieringen.
Zondag 18 december om 15.00 uur volkskerstzang in de Driehuis kerk, katholieke kerk Mijdrecht. 


Zaterdagavond 24 december om 20.30 uur kerstavonddienst in De Rank in Mijdrecht.

In bovenstaande diensten zal Pinksterkerk De Weg ook een bijdrage hebben. (Interkerkelijk) 

Zondag 25 december, 1e kerstdag, om 10.30 uur onze eigen kerstdienst in De Weg met natuurlijk een heerlijk ontbijt en een goede kerstboodschap! 

Vrouwenochtend vrijdag 27 januari 2023
Het duurt nog even, maar zet het vast in de agenda. De ochtend zal plaatsvinden in de Weg. Maaike van Weteringen komt spreken. Het is een interkerkelijk event. Er komen nog flyers en advertentie materiaal om het meer bekendheid te geven. We hopen op een volle bak! Voor meer informatie kan je bij Corina, Patricia of Diana terecht. Of mail naar Vrouwenevent@deweg.net
De volgende Wegwijzer verschijnt op vrijdag 16 december 2022.
Voor in de agenda!

Zondag 4 december 2022
10.30 uur  Zondagdienst
met Erwin Veenboer.
Avondmaal.

Zondag 11 december 2022
10:30 uur Zondagdienst
met Steve van Deventer.
En tante Corrie met Jip.

Zondag 18 december 2022 
15:00 uur Volkskerstzangdienst in de Driehuis kerk te Mijdrecht.

Zaterdagavond/Kerstavond 24 december 2022
20:30uur interkerkelijke kerstviering in de Rank te Mijdrecht.

Zondag/1e Kerstdag 25 december 2022
10:30uur kerstviering in de Weg met ontbijt.

Vrijdag 27 januari 2023
Vrouwenochtend met Maaike van de Wetering.
---- 
Elke zaterdag 
9:00 Mannen gebedskring.

Elke woensdag
10:00 Vrouwen gebedskring.
www.deweg.tv
Leiderschapsteam

Erwin en Patricia Veenboer
Voorgangers

Willem Plaizier
Algemeen bestuurslid

Steve van Deventer
Algemeen bestuurslid

Teus Schreurs
Penningmeeste
r
Berichtje in de Wegwijzer?
Heb jij ook een nieuwsberichtje, gebedsoproep of verzoek voor de wegwijzer? Mail je berichtje uiterlijk woensdagmiddag naar
nieuwsbrief@deweg.net dan kijken we of we het kunnen plaatsen. 
volg ons op facebook volg ons op facebook
 volg ons op Twitter volg ons op Twitter
Website Website
Bekijk de dienst Bekijk de dienst
Aanmelden voor de Wegwijzer
Ga naar archief
Maak een gift over
E-mail: info@deweg.net
Giften:NL49RABO0128455594
Wilt u deze e-mail ontvangen op een andere e-mailadres of uzelf uitschrijven?
Wijzig hier uw e-mailadres of schrijf uzelf hier uit.


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Weg · Industrieweg 38f · Mijdrecht, Utrecht 3641 RM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp