Copy

Nieuwsbrief TV Engelen Januari 2017

Inhoudsopgave


2017
En dan is het ineens 2017! Een nieuw jaar met nieuwe voornemens, wensen en   uitdagingen.  Het bestuur wenst iedereen heel veel succes bij het behalen hiervan. Ook voor ons wordt het een belangrijk jaar. Ook wij hebben voornemens, wensen en uitdagingen. De belangrijkste is dat onze leden heel veel plezier hebben! We hebben met de nieuwjaarsreceptie / -toernooi hier een goede start mee gemaakt. Het was sportief én gezellig. Het zou verschrikkelijk mooi zijn als er nog vele activiteiten volgen waar vele leden veel plezier aan beleven.


 

  Kasafdracht

Het afgelopen jaar is gebleken dat niet altijd op de juiste wijze de kas wordt opgemaakt. Onder andere de contante afdrachten verschillen nog al eens met de contante omzet volgens het kasregister.  Een en ander heeft ook te maken met het niet op correcte wijze omgaan met het afrekenen van “bonnen” en dat bedragen uit de kas worden gehaald voor diverse uitgaven. Dit zijn mogelijk oorzaken  waardoor in 2016  een groot kasverschil is ontstaan. Dit moet echt beter. Daarom vragen we extra aandacht voor dit onderdeel van de bardienst. Op de website is de instructie nogmaals uitgeschreven. Dit is ook in de instructies achter de bar opgenomen.
 
We zullen kijken of de extra aandacht en instructie voor een minder kasverschil zorgt. Mocht dat niet het geval zijn dan overwegen we dat we alleen nog met pin kunnen betalen. We nemen hier in juli een besluit over.En wat doe ik?

Een van de speerpunten van 2017 van de vereniging is meer leden te betrekken bij al ons werk.  Op de site  is een overzicht van de werkzaamheden waar we nog mensen voor zoeken. We zullen in de komende nieuwsbrieven steeds werkzaamheden onder de aandacht brengen.
 
Gezocht: redactieleden
Taken: nieuwsberichten op de website en nieuwsbrief zetten. En meedenken over het communicatiebeleid van de vereniging vorm geven.
Aantal uren per maand: gemiddeld 3 uur (kan vanuit thuis)
 
Gezocht: meedenkers voor het opnieuw inrichten van het paviljoen
Taken: bedenken van nieuwe inrichting paviljoen
Aantal uren per maand: het is een tijdelijke functie. Waarschijnlijk tot najaar 2017. Gemiddeld ongeveer 4 uur per maand.
 
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, neem contact op met voorzitter@tennis-engelen.nl
 
De mensen die zich inzetten voor de vereniging doen dit vrijwillig en die inzet waarderen wij heel erg. Daar staat geen vergoeding tegenover. Tenminste… als je de jaarlijkse vrijwilligersdag niet meetelt! Ook dit jaar is er weer een en wel op 9 april! Ben jij er volgend jaar ook bij?Oproep: Wie heeft er een sleutel van het paviljoen?


Er zijn een aantal sleutels van het paviljoen in omloop. Echter door allerlei wisselingen  zijn we het overzicht kwijt. Daarom vragen we ieder die een sleutel heeft, dit te melden bij secretaris@tennis-engelen.nlAED, elke seconde telt!
Naast de vele voordelen die het beoefenen van onze beliefde tennissport ons biedt, gebeurt het jammer genoeg ook dat niet iedereen helemaal gezond en fit aan de start staat. Afgelopen periode is het ook  bij onze vereniging overkomen dat iemand niet goed is geworden tijdens het spelen. Snel en adequaat ingrijpen is dan van levensbelang.

In het paviljoen is een AED-apparaat aanwezig en zeker 16 mensen zijn in de voorgaande jaren getraind in het bedienen en handelen in zo’n situatie. We zouden het fijn vinden als er meer mensen weten hoe te handelen. Daarom bieden wij in samenwerking met Fysio- en manuele therapie Engelen een avondcursus aan. Je leert dan wat je moet doen als iemand een hartstilstand krijgt.
 
De cursus duurt één avond en deze zal op  een woensdag plaatsvinden van 19.00-22.30. Locatie Fysio- en manuele therapie Engelen, Boerenerf 5a. De precieze datum volgt nog en er zijn geen kosten aan verbonden.
 
Als je geïnteresseerd bent stuur dan een mail naar voorzitter@tennis-engelen.nl
JaarplanNa de algemene ledenvergadering heeft het bestuur de speerpunten voor 2017 verdeeld over de bestuursleden. De bestuursleden zijn nu druk bezig deze speerpunten om te zetten in concrete acties. In de bestuursvergadering van februari zullen de acties worden besproken en in een planning worden vastgelegd. Deze planning zal worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van april.26 maart: Open dag / ouder-kind toernooiNoteer in je agenda: op 26 maart is er weer een open dag. Ook is er dan een ouder-kind toernooi. Niet alleen leuk voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders. Ieder jaar moeten ze weer harder werken om de vorderingen van de kinderen het hoofd te kunnen bieden. En zeker ook leuk voor de bezoekers. Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer nieuwe leden inschrijven.Banen Dicht


Tot nu toe kon er weinig getennist worden in 2017. We hebben de pech dat we in een enclave liggen waar de sneeuw is blijven liggen. Zolang de sneeuw op de baan ligt kan er niet gespeeld worden. Het zal dus eerst moeten gaan dooien.

Wil je de laatste status van de banen weten kijk dan op de website. Hier staat of de banen weer bespeelbaar zijn en wanneer dit niet het geval is dan staat hier wanneer de banen opnieuw gekeurd worden. Tot die keuring geldt dat jullie niet op de banen kunnen spelen.  Interne Wintercompetitie
Doordat de sneeuw is blijven liggen in Engelen konden de wedstrijden van januari niet gespeeld worden. We hebben deze wedstrijden naar februari en maart verplaatst. Om alles te kunnen plannen hebben we helaas 3 maart ook moeten toevoegen als speeldag.

Via mails worden jullie op de hoogte gebracht van wijzigingen in de planning. Ben je echter het overzicht kwijt, kijk dan even op toernooi.nl. Hier vinden jullie de laatste schema's. 
      
    


This email was sent to hitveld@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
TV Engelen · Engelerpark1 · S Hertogenbosch, Nb 5211 AM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp