Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Leuven - 11 februari 2020

UITNODIGING/ VOORKONDIGING
 Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant zaterdag 29 februari 2020 
Abdij Vlierbeek met excursie waarbij NP Kern Vlierbeek zich voorstelt en 
Lezing Kris Decleer: Robuuste Natuur voor Biodiversiteit en Klimaat : Nood aan effectieve Realisatie van 25 à 30 % natuur in Vlaanderen
Dit is de vooraankondiging. Kortelings ontvang je de definitieve uitnodiging.
ABDIJ VLIERBEEK NIEUW ABTSKWARTIER

Je bent uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant op zaterdag 29 februari 2020.
Tijdens het namiddaggedeelte wordt de actieve NP Kern Vlierbeek gevraagd aan de hand van een excursie hun aanpak voor te stellen voor betrokkenheid rond natuur en landschap in hun buurt. 
De Algemene Vergadering zelf zal in het Abtskwartier van de Abdij van Vlierbeek: dus net als vorig jaar in een uniek historisch kader met grote erfgoedwaarde.
Na de excursie is er gelegenheid om een broodje te eten en informeel ideeën uit te wisselen. 
Om 17u30 start dan de Algemene Vergadering en dit met lezing door Kris Decleer met als titel: Robuuste Natuur voor Biodiversiteit en Klimaat: Nood aan effectieve realisatie van 25 à 30% natuur in Vlaanderen"  , 
 
Programma
 • 14u30: Excursie Vlierbeek: NP Kern Vlierbeek stelt aan hand van excursie hun aanpak voor mbt betrokkenheid rond natuur en landschap in hun buurt.
 • 16u30-17u30: gelegenheid tot broodje en informele contacten
 • 17u30: Lezing Kris Decleer:   Robuuste Natuur voor Biodiversiteit en Klimaat : Nood aan effectieve Realisatie van 25 à 30 % natuur in Vlaanderen 
 • 18u15: Algemene Vergadering Natuurpunt Oost Brabant
 • Verwelkoming en opname stemgerechtigde aanwezigen
 • Goedkeuring verslag AV van 23 februari 2019
 • Financieel en jaarverslag NPOB 2019
 • Verslag Auditor
 • Prioriteiten en begroting 2020
 • Herverkiezing uittredende bestuurders en stemming nieuwe kandidaten
 • Aanduiding Auditor 2019
 • Forum in discussietafels ( cfr verenigingsraad Rillaar van ....november):
  • Lancering project 50 jaar NPOB en academie Natuur en Landschap
  • Beleidswerking in Oost-Brabant
  • Impuls reservaten- en gebiedswerking 
Inschrijven voor de Algemene Vergadering: klik hier

Lezing Kris Decleer: Robuuste Natuur voor Biodiversiteit en Klimaat

Zaterdag 29 februari 2020 nieuw Abtskwartier, Abdij Vlierbeek 17u30

In het kader van de Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap geeft Kris Decleer een lezing : Robuuste Natuur voor Biodiversiteit en Klimaat : Nood aan effectieve Realisatie van 25 à 30 % oppervlakte van Vlaanderen als natuur.
Deze lezing is gebaseerd op een cijfermatige analyse van de achteruitgang van de biodiversiteit in de verschillende soortengroepen en habitats in Vlaanderen. Ze geeft dan ook aan hoe door de effectieve realisatie van natuur in de bestemde natuurgebieden en ecologisch kwetsbare gebieden uit de ruimtelijke plannen, de aangeduide habitat- en vogelrichtlijngebieden, de gewenste natuurlijke structuur en de realisatie van de bijkomende natuur en bosgebieden uit de ruimtebalans van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en de valleigebieden met ruimte voor de rivieren kan gekomen worden tot een Robuuste Natuur voor Vlaanderen zowel voor Biodiversiteit als voor Klimaat. Om zulke robuuste natuur voor biodiversiteit en klimaat te bereiken is de realisatie effectieve natuur van 25 à 30% van de oppervlakte van Vlaanderen nodig.
Facebook
Website
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Natuurpunt Leuven of omdat u ooit hebt aangegeven op de hoogte te willen zijn van natuurpunt-activiteiten in het Leuvense. Indien u deze nieuwsbrief echter niet wenst te ontvangen, kan u zich gemakkelijk uitschrijven: zie gegevens hieronder.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Leuven · Leuvensestraat · 6 · Kessel-lo 3010 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp