Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Leuven - 8 april 2017

Zondag 9 april 2017: Lenteproevertjes wandeling Keizersberg, Leuven
 
Hoe ecologie en gastronomie verzoenen? We doen onze lenteproevertjeswandeling die aantoont dat heel wat dingen, die we normaal gezien als storend ervaren, een lekkere, gezonde en welkome aanvulling kunnen vormen op ons voedingspatroon, zoals brandnetels, distels en ander zogenaamd ongerief.
De wandeling gaat door op de Keizersberg, één van de mooiste groene plekjes van Leuven, hot-spot van biodiversiteit, recentelijk in erfpacht genomen door de stad Leuven, een oase van rust, ondanks de nabijheid van de ring.
Afspraak: 14u30, ingang abdij Keizersberg, bovenaan Mechelsestraat
Info: Vif Vanderveken, 0474 09 49 29, Vif.vanderveken01@gmail.com
Zondag 16 april 2017: Op zoek naar de koesterburen in Egenhovenbos en de Dijle aan de Zandvang

Afspraak: 10u00, Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef, Egenhoven
Info: Yves Vanden Bosch, 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be
Op zondag 23  april 2017 organiseert Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap  i.s.m. NP-afdeling Linter en Gete-Velpe de Walk for Nature  Gete 2017
 
De Walk for Nature is een klassieker van Natuurpunt Oost-Brabant waar de vereniging elk jaar op een wandel- en belevingsdag een groot project van Natuurpunt in Oost-Brabant in de kijker zet. Waar ze aantoont hoe inzet van onderuit en van vrijwilligers de zaken in beweging kan zetten om te komen tot meer en betere biodiversiteit en de uitbouw van een natuurlijke structuur. De Walk for Nature is ook een oproep om de dagdagelijkse bekommernissen en muizenissen te overstijgen en te durven denken in een langetermijnperspectief voor meer en duurzame natuur. En daarbij voldoende ambitie te tonen. De moed te hebben om te mobiliseren rond dit perspectief en er samen aan verder te werken.
 
Het concept Walk for Nature is een sterk merk en een echte succesformule. Wie naar de Walk komt, krijgt gegarandeerd een topbelevenis in topnatuur. Daar kijken we vanuit NPOB op toe. De Walk for Nature is zowel een proces waarrond in een streek een jaar lang gewerkt wordt, als een evenement met steeds een paar duizend deelnemers.
In de voormiddag zijn er de geleide vroege vogelwandelingen en het symposium met receptie. Er kan dan ook vrij gewandeld worden op de aangeduide circuits maar de landschapsposten zijn enkel present in de namiddag.
Voor het grote publiek zijn er vooral in de namiddag belevingsactiviteiten  waar de Getevallei van de gewestgrens in Hoegaarden tot de provinciegrens met Aronst Hoek als een levende rivier met kansen voor grootschalige natuurontwikkeling en de uitbouw van beheerde natuur.gebieden met versterking van de biodiversiteit in de kijker geplaatst worden.
We strijken daarvoor neer in de Getevallei in Linter. Zowel op de locatie als elders in de Getevallei vinden een aantal activiteiten plaats.

Programma Walk for Nature:
klik hier
Achtergrondartikel Natuur & Landschap: klik hier
Zondag 30 april 2017: Opening Sluispark

Het Sluispark is een nieuwe groene long aan de Vaartkom met een centrale rol voor het water door de opengelegde Dijle, lange zittrappen tot aan het water en een waterspeeltuin.  30 april is de opening met heel want stands, wandelingen en andere activiteiten.
Afspraak: 14u-18u, buurtpark in de Sluisstraat te Leuven.

Natuurpunt Leuven zal er staan met een infostand.
We doen ook 2 rondleidingen met uitleg over de Dijle, de Voer en de Hond. De eerste start om 15u, de tweede om 16u30. Start van de wandelingen: aan de brug.

Info: Yves Vanden Bosch, 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be
Achtergrondinfo Stad Leuven: klik hier
Maandag 1 mei 2017: Wijgmaalse Koesterburen + oproep

Op 1 mei organiseren we een koesterburenwandeling in Wijgmaalbroek waarop iedereen welkom is (voor de wandelaars vertrekken we aan de kerk van Wijgmaal om 14u30).

Oproep: Opdat rusthuisbewoners, die aan een rolstoel of rollator gebonden zijn, ook zouden kunnen genieten van deze dag is er ook voor hen een wandeling voorzien. We zoeken dan ook onder de leden van Natuurpunt Leuven mensen die ze kunnen begeleiden. Zijn er kandidaten?

Afspraak: 14u30, Kerk Wijgmaal
Info: Hubert Van Eyken, 016 89 63 21

(c)Foto kamsalamander: Jelger Herder
Cursus: Natuurgids (Leuven) vanaf september 2017
 
Wil je graag groepen begeleiden in een de natuur in je buurt? Zoek je naar een combinatie van inhoudelijke kennis, natuurbeleving en engagement? Goed Nieuws! Natuurpunt Leuven vzw, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, en het Provinciedomein Kessel-Lo organiseren samen met Natuurpunt CVN een cursus Natuurgids.
 
De cursus biedt je heel wat inhoudelijke achtergrond dankzij een brede waaier aan thematische lessen; van dieren en planten tot landschappen, ecologie en natuurbeheer. Tijdens de methodieklessen leer je hoe je een boeiende wandeling uitstippelt en hoe je groepen vol enthousiasme in de natuur gidst. Daarnaast ga je regelmatig op excursie met ervaren gidsen. Je bezoekt de Doode Bemde, Wijgmaalbroek, Meerdaalwoud, Koeheide, Bertembos en tal van andere  natuurgebieden. Op die manier breng je je opgedane kennis direct in de praktijk.
 
Opzet
 
De cursus bestaat uit 30 activiteiten, waarvan de helft natuurexcursies. De activiteiten worden gespreid over één jaar zodat je de natuur in elk jaargetij leert kennen. Na deze cursus heb je een brede basis over natuur en milieu, en heb je basisvaardigheden rond het begeleiden van groepen opgedaan. Na het maken en presenteren van de opdrachten krijg je het OSCAR-getuigschrift.
 
Met dit getuigschrift kan je later een gidsenbadge van Natuurpunt CVN ontvangen, na het aantonen van praktijkervaring en gespecialiseerde didactische of inhoudelijke bijscholing. Meer informatie hierover ontvang je tijdens de cursus.
 
Inschrijven
 
Inschrijven avondcursus:
klik hier
Inschrijven dagcursus: klik hier
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Natuurpunt Leuven of omdat u ooit hebt aangegeven op de hoogte te willen zijn van natuurpunt-activiteiten in het Leuvense. Indien u deze nieuwsbrief echter niet wenst te ontvangen, kan u zich gemakkelijk uitschrijven: zie gegevens hieronder.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Leuven · Leuvensestraat · 6 · Kessel-lo 3010 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp