Copy

NPOB Nieuwsbrief: Leuven - 29/08/2020

Zaterdag 29 augustus 2020
Nacht van de Vleermuis in Vlierbeek
Zaterdag 29 augustus is de nacht van de vleermuis te gast in de abdij van Vlierbeek, met vleermuizenwandelingen en een infostand over vleermuizen en de geplande werken voor winterverblijfplaatsen in de abdij.

Infostand van 20:30 tot 23:00 open en corona proof wandelingen van 20:45 tot  23:45 met verplichte inschrijving (max. 15 man per groep).

Schrijf hier in (inschrijving verplicht) en lees meer details over deze activiteit.
Zondag 30 augustus 2020
Lobergen, Waardevol landschap ten Oosten van Leuven
Omwille van de Corona maatregelen werd het concept van de activiteit aangepast. We zetten een gemarkeerd wandelcircuit uit met zoveel mogelijk langs onverharde paden en wegen met onderweg toelichtende pancartes. Het tracé is circa 5,5 km.

De Lobergen vormen een landschappelijk mooi heuvellandschap ten oosten van Leuven op de grens van Leuven (Korbeek-Lo en Bovenlo), Bierbeek (Korbeek-Lo) en Lubbeek (Pellenberg en Linden). Dit is een gradiëntrijk heuvellandschap met bossen, landgoederen, een reeks droge graslanden en een golvend akkerlandlandschap. Maar ook tuinwijken met wasplaten. Dit landschap staat onder sterke verstedelijkingsdruk en oprukkende verrommeling door verspreide nieuwbouwwoningen en hoge afsluitingen. Het wordt ook bedreigd door vroegere en terug actueel wordende plannen van de doortrekking van de invalsweg naar de E40 (Grammaire) tot Dieststesteenweg/opricht E314.
Dit landschap met de Lobergen vormt het eerste open ruimte gebied in de uitrafelende stadsrand ten Oosten van Leuven. Dit landschap is identiteitsbepalend voor het landschap ten Oosten van Leuven. Op landschapsschaal zijn er hier grote mogelijkheden voor natuur- en landschapsontwikkeling en herstel.
Te samen met de vallei van de Molenbeek en vertakkingen vormt deze open ruimte de contramal van de toenemende verstedelijking en de verdichting in de as Korbeek-Lo, Lovenjoel, Boutersem enerzijds tussen spoorweg en rijksweg Leuven-Tienen enerzijds en de verdichting langs de Diestsesteenweg Kessel-Lo, Linden, Lubbeek anderzijds.

Met deze wandeling willen we de natuur- en lanschappelijke kwaliteiten van dit landschappelijk complex centraal stellen en een aanzet geven om vanuit een landschapsvisie naar de natuurontwikkeling en landschapsversterking te kijken.
De valleien werden reeds beschreven in http://www.velpe-mene.be/docs/robuustevalleien-docs/robuustepdffen/RobuusteFolder-Molenbeekvallei-LeuvenOost.pdf . In de vallei van de Molendaalbeek op het grondgebied van Leuven en de grens met Bierbeek werd recent begonnen met de uitbouw van een eerste natuurreservaat nl het valleigedeelte van Dalhembroek.
Stroomopwaarts de Molenbeek werd reeds eerder een aanzet gegeven voor de uitbouw van natuurcomplexen met Koebos-Langebos en Park Salve Mater, Bierbeekse valleien met Rottebos, Bossen Wilderhof, Complex Beekstraat Bierbeek, Zwartebos en Weterbeek en de Bronbossen van Pellenberg. Allen natuurparels in beheer bij Natuurpunt.
Nu wordt de aandacht geschonken aan het omgrenzende heuvelland en de mogelijkheden die daar zijn voor natuurversterking. Valleien en aangrenzend heuvelland vormen te samen een samenhangend landschappelijk complex met andere natuurtypen. In een tijd dat van betonstop en vrijwaring van de open ruimte gesproken worden mag dit landschappelijk complex bijzonder in de kijker gesteld worden.
De Natuurpunt Afdelingen Leuven, Velpe-Mene kern Bierbeek en Lubbeek slagen de handen in elkaar om dit heuvelland in de kijker te stellen.
Een eerste activiteit in dit kader zal plaatsvinden op zondagnamiddag 30 augustus met vertrek vanaf 13u30 op de parking van de Aldi op de Tiensesteenweg in Korbeek-Lo (Bierbeek).

Concreet:
- Gemarkeerd wandelcircuit voornamelijk op onverharde paden en landwegen met onderweg pancartes met uitleg over landschap, ruimtelijke ordening en natuur. Lengte circa 5,5 km.
- Leden van NP en hun gezin: gratis. Niet-Leden € 5
- Vertrek doorlopend vanaf 13u30 tot 15u.


Link facebook: klik hier
Belastingaftrek giften verhoogd tot 60%
Laat de natuur niet in de steek: doe vandaag nog een gift.
Door de lockdown werden ook benefietactiviteiten voor de aankoop van natuurgebieden afgelast. Was je van plan deel te nemen of een bijdrage te leveren aan deze projecten, dan kan je een gift doen voor het desbetreffend project. Voor de giften vanaf € 40 geldt nu in het kader van de compenserende maatregelen voor corona een verhoogde fiscale aftrekbaarheid van 60% i.p.v. 45%.

Voor alle giften gedaan in 2020 aan Natuurpunt wordt dus de fiscale aftrekbaarheid verhoogd van 45% naar 60%. Wie nu een gift doet van bv. € 100 krijgt daarvan € 60 terug via de belastingen ongeacht zijn belastingsschaal. Voordien was dit € 45.

Jouw gift met een verhoogde fiscale aftrekbaarheid tot 60% kan een compensatie bieden voor de weggevallen voorbije en komende benefietactiviteiten.

Doe daarom vandaag nog een gift met verhoogde fiscale aftrekbaarheid op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding project (naar keuze) of project 3999 Natuurfonds Oost-Brabant. Het Natuurfonds Oost-Brabant ondersteunt de aankopen binnen het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant.


Overzicht van de projecten waarvoor een benefietactiviteit niet kon doorgaan:
• Project 3999 Natuurfonds Oost-Brabant Project
• Project 9459 Hagelands Bos/Tienbunderbos
• Project 9917 Hagelandse Vallei/Dunbergbroek
• Project 9933 De Spicht
• Project 3997 Velpevallei/Paddepoel
• Project 9040 Lazerijberg
• Project 9450 Bolwerk en Kleine Getevallei
Tijdschrift Natuur en Landschap nr 3: Natuurbeheer loont
Foto Moeraswespenorchis
Natuur en Landschap 2020 nr 3  valt in de bus bij 11500 leden.
  • N&L in actie
    • Belastingsaftrek giften verhoogd tot 60%. Laat de natuur niet in de steek. klik hier
  • Corona
    • Beschouwingen over Natuur enLandschap in tijden van corona klik hier
  • Robuuste valleien?
    • Waarom een bufferbekken in natuurgebied Twaalf Apostelenbos in Tervuren GEEN goed idee is. klik hier
  • Ondoordachte ingrepen
Facebook
Website
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Natuurpunt Leuven of omdat u ooit hebt aangegeven op de hoogte te willen zijn van natuurpunt-activiteiten in het Leuvense. Indien u deze nieuwsbrief echter niet wenst te ontvangen, kan u zich gemakkelijk uitschrijven: zie gegevens hieronder.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Leuven · Leuvensestraat · 6 · Kessel-lo 3010 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp