Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Leuven - 22 september 2017

Deelname focusactiviteiten gratis voor leden en hun gezin. Niet Leden: € 5

Focusactiviteit
Zondag 24 september 2017: Vergeten parels in Opvelp, Bierbeek


Erfgoed- , Natuur- en Landschapsverkenning met aandacht voor de erfgoedsite verbrande toren en de historische hoeven ( Berkenhof, Jezuïetenhof), voor natuurontwikkeling in Velpevallei en de omgeving van de Hazenberg, voor de diepe holle wegen met lianen van bosrank, tevens leefgebied van das en vele erfgoedartefacten. Er is de nog kronkelende Velpe - op het nippertje gered van overwelving en rechttrekking en kanalisatie - in een vallei vol kansen voor natuur en ruimte voor de rivier zoals in de toekomst nodig zal zijn als klimaatbuffering. De wandeling zal ook aandacht schenken voor een reeds vroeg ontgonnen cultuurlandschap met sporen van een rijke geschiedenis, midden in een agrarische ruilverkaveling waar een reeks onverharde veldwegen verhard worden en taluds vergraven en een ongeziene schaalvergroting plaatsvindt, maar ook geijverd is om diepe holle wegen en een deel van de onverharde wegen te behouden en ook aandacht te hebben voor de erfgoedwaarde van onze specifieke oude kasseiwegen met kwarsiet van Overlaar/Tienen met haar typische rossekoppen ( bruine kasseien) en ook de kansen voor natuurversterking en natuurontwikkeling en landschapsversterking waar te maken. Dit landschap was tot voor kort het eldorado voor akkervogels maar de typische soort de grauwe gors is zeer recent verdwenen. Sinds kort is er een Soortenbeschermingsplan Grauwe Kiekendief van start gegaan. Al deze aspecten zullen aan bod komen tijdens de Opvelpwandeling van zondag 24 september. Vertrek om 14 u aan het CC De Velpe, Hoegaardsesteenweg in het dorp van Opvelp.

Afspraak: 14u00, CC De Velpe, Hoegaardsesteenweg, Opvelp (Bierbeek)
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpe-mene.be
Achtergrondartikel Natuur & Landschap: klik hier

Zondag 8 oktober 2017: zoeken naar onze koesterburen op Kesselberg en omgeving

Afspraak: 14u00, parking, Koningsstraat, Kessel-Lo
Info: Geert Sterckx, 0488 86 08 63, geert.sterckx3@telenet.be
Dinsdag 24 oktober 2017: Lezing Dirk Draulans over de Leuvense koesterburen

Nooit eerder heeft een diersoort zo’n nefaste invloed op haar leefomgeving gehad als de mens. Andere soorten verdwijnen aan sneltreintempo uit onze natuur. Maar zoals altijd en overal zijn er in de evolutie van het leven naast verliezers ook winnaars: opportunistische soorten die het goed doen in het zog van de superopportunist die wij zijn.
 
Bioloog Dirk Draulans woont aan de rand van een natuurgebied dat gecreëerd werd als compensatie voor natuur die verloren ging bij de uitbreiding van de Antwerpse haven. Vanuit zijn luie zetel ziet hij zeldzame grutto’s, lepelaars en kiekendieven. Maar hij ziet ook Canadese en Egyptische ganzen die het gebied inpalmen, en hij ziet vossen die natuurbeschermers met een dilemma opzadelen.
 
In veel regio's van Vlaanderen lijken de belangen van landbouw, industrie en natuur onverzoenbaar. Natuurliefhebber Draulans beleeft en evalueert de situatie vanop de frontlijn. Hij neemt het standpunt in van de natuurminnaar die meent dat niet alleen kwetsbare mensen, maar ook kwetsbare dieren aandacht verdienen. Projecten zoals de Leuvense koesterburen kaderen in dat streven.
 
Er is geen ongerepte natuur meer in ons land, er is alleen nog natuur die gedoogd wordt, of die gemaakt wordt op plaatsen waar ze zo min mogelijk in de weg ligt. Dat geldt niet alleen bij ons, maar op veel plaatsen in de wereld. Natuur trekt in een door economie gestuurde maatschappij bijna automatisch aan het kortste eind. Dirk Draulans schetst waarom dat doodjammer is.
 

Met steun van de provincie Vlaams-Brabant
 
Afspraak: 20u00, Provinciehuis, Provincieplein 1, Leuven
Prijs: € 8 voor leden Natuurpunt, € 10 voor niet-leden
Info: Yves Vanden Bosch, yves.vanden.bosch@skynet.be
Overige activiteiten september - oktober 2017

30/09/2017: Werkdag Wijgmaalbroek
Afspraak: 14u00, op de percelen Rietensveld, Rotselaarsesteenweg 99, Wijgmaal
Info: Mark Lehouck, mark.lehouck@telenet.be
           
8/10/2017: Zoeken naar onze koesterburen op Kesselberg en omgeving o.l.v. Geert Sterckx
Afspraak: 14u00, parking, Koningsstraat, Leuven
Info: Geert Sterckx, 0488 86 08 63, geert.sterckx3@telenet.be
           
15/10/2017: Herfstwandeling Lovenaerenbroek (Week van het Bos)
Afspraak: 14u00, Ecocentrum Provinciaal Domein, Kessel-Lo
Info: Yves Vanden Bosch, 016 22 77 47 - 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be
           
24/10/2017: Lezing door Dirk Draulans over de Leuvense koesterburen
Afspraak: 20u00, Provinciehuis, aula, Leuven
Info: Yves Vanden Bosch, 016 22 77 47 - 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

28/10/2017: Werkdag Wijgmaalbroek
Afspraak: 14u00, op de percelen Rietensveld, Rotselaarsesteenweg 99, Wijgmaal
Info: Mark Lehouck, mark.lehouck@telenet.be
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Natuurpunt Leuven of omdat u ooit hebt aangegeven op de hoogte te willen zijn van natuurpunt-activiteiten in het Leuvense. Indien u deze nieuwsbrief echter niet wenst te ontvangen, kan u zich gemakkelijk uitschrijven: zie gegevens hieronder.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Leuven · Leuvensestraat · 6 · Kessel-lo 3010 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp