Copy
bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief
27 oktober 2016
De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. Met deelnemers vanuit al deze invalshoeken wil de NVDE het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.

Klimaattop in Rotterdam


Het zal u niet zijn ontgaan, gisteren vond in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam de Nationale Klimaattop plaats. Tijdens deze top zijn vele initiatieven aangekondigd om samen te verduurzamen. NVDE was aanwezig in een panel over versterking van de CO2-beprijzing, waarvoor samen met milieuorganisaties en bedrijven een voorstel zal worden gemaakt. Andere initiatieven betroffen de overgang naar aardgasloze wijken, een Green Deal voor een aardgasloze wijk, drijvende zonnepanelen op de Maasvlakte, maar ook het inrichten van een sociaal energiebeleid.
Lees meer

'Ruimte geven om te innoveren en te verkennen' 


Van slim laden van elektrisch vervoer tot duurzame energiebronnen. De energietransitie vereist slimme en creatieve oplossingen vanuit de energiesector. Het nieuwe initiatief Enpuls wil partijen verbinden om samen te experimenteren en te onderzoeken wat werkt en wat niet. NVDE-bestuurslid Peter Vermaat is als CEO van Enexis betrokken bij dit vernieuwende initiatief.

We interviewden hem hierover in het kader van de serie kennismaken met onze bestuursleden. 
Lees het interview

Stad van de toekomst kan niet zonder duurzame energie

Afgelopen 24 oktober vond in Eindhoven op de conferentie ‘The Making of our Future City’ plaats tijdens de Dutch Design Week. Op initiatief van de Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu werd hier de stad van de toekomst verkend met bekende architecten, innovatieve bouwers en onverwachte outsiders. Waaronder de NVDE. Directeur Olof van der Gaag sprak deze dag over disruptieve innovatie in de bouw, een van de thema’s van de avond.
Lees meer

IEA rapporteert

In 2015 is er mondiaal meer duurzame energieopwekking bijgebouwd dan kolencentrales. Dit was in 2014 nog omgekeerd. Er is 153 GW netto hernieuwbaar bijgekomen en de kosten van hernieuwbare energie zijn sterk gedaald.
 
Het International Energy Agency kijkt in het onlangs gepubliceerde ‘Energy Efficiency Market Report 2016’ naar de energie-efficiëntie van landen. Dat is de hoeveelheid energie die nodig is voor een eenheid bruto nationaal product (bnp).

Wereldwijd verbeterde de energie-efficiëntie vorig jaar met 1,8 procent, wat betekent dat de mondiale economie minder energie nodig had om te groeien. Dat is beter dan de 1,5 procent verbetering in 2014, maar haalt het niet bij de 2,6 procent verbetering die volgens het IEA nodig is om de doelen in het klimaatakkoord te halen.

IEA, 10 oktober 2016: Energy efficiency gains ground despite lower energy prices, new IEA report says
Rapport IEA, rapport, 10 oktober 2016: Energy Efficiency Market Report 2016 (pdf)

Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet


Het Nederlandse bedrijfsleven omarmt de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 en doet een gezamenlijke oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. De NVDE steunt deze oproep. 39 bedrijven, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, DNV GL, Shell en het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zich verenigd in de Transitiecoalitie en willen dat de komende regering een klimaatwet opstelt die ‘Parijs’ realiseert.

Naast de klimaatwet die de doelen van het Klimaatakkoord realiseert, pleit de coalitie voor het aanstellen van een minister voor economie, klimaat en energie, die zorgt voor samenhang in het beleid. Ook wil ze een onafhankelijke klimaatautoriteit die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen. Verder roepen de bedrijven op tot het opzetten van een nationale investeringsbank die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt.
Lees meer 

Energieakkoord is goede opmaat voor energierevolutie


De NVDE heeft samen met Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, de provinciale Natuur- en Milieufederaties, De Groene Zaak en ODE-Decentraal een reactie gegeven op de Nationale Energie verkenning (NEV) 2016.
 
Om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er heel wat meer gebeuren dan het zonder dralen uitvoeren van het Energieakkoord. Er is een energierevolutie nodig om klimaatverandering te stoppen. Aardgas verdwijnt voor verwarming van woningen en gebouwen, kolencentrales gaan dicht en auto’s van de uitlaat af. En dat alles veel sneller dan we tot dusverre dachten.
Lees meer

Agenda


Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nlBekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen

Vakbeurs Bouw en Installatie Zuid-Nederland
1  november, Venray

Deze beurs verbindt de Zuid-Nederlandse bouw- en installatiebranche om zo meer uit woning- en utiliteitsbouw te halen. Er zijn verschillende themazones waaronder ook installatie met Energie & Besparing. HIer krijgen exposanten en bezoekers de kans kennis en deskundigheid te delen over dit thema, zoals modulair bouwen en nul op de meter. Daarnaast biedt Bouw & Installatie Zuid-Nederland een kennisprogramma aan met deskundige sprekers uit de branche.
Gratis registratie
Bekijk de website

Zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN) festival 2016
3 november

Over vijf jaar is alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal of energieleverend. Kom  naar het ZEN-festival en zie, hoor en leer van collega’s, koplopers en trendsetters waar we als sector staan en waar we heen gaan. Deel kennis, inzicht en praktijkervaring op het gebied van concepten, technieken, financiering, bewonersgedrag, marketing, verkoop en wet- en regelgeving.
Bekijk de website

HIER Opgewekt 2016
18 november

Op 18 november 2016 vindt de vijfde editie van het Evenement HIER opgewekt plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Dan komen initiatieven, VvE’s, gemeenten, corporaties, provincies en serviceverleners weer bij elkaar om elkaar te ontmoeten en ervaringen en kennis te delen. Met bijna 1000 bezoekers is het Evenement HIER opgewekt het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland.
Bekijk de website

Sunday NL
23 november 2016, Koningshof Veldhoven

Het jaarlijkse zonne-energie congres Sunday gaat in op de kansen van zonne-energie en versnellen van innovate. Wanneer ‘in de lucht, op zee en op land alles zonne-energie zal worden’.‘De solar gemeenschap moet zichzelf mobiliseren om zijn ware potentieel te tonen en te benutten’, stelt Christophe Ballif, keynote spreker op de Sunday 2016.
Bekijk de website
 
Copyright © 2016 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact heeft gehad met NVDE of de DE Koepel.
U kunt  uw gegevens bijwerken of u uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp