Copy
NVDE Nieuwsbrief
9 december 2021
'Morgen begint vandaag'. Deze kabinetsformatie is cruciaal voor de energietransitie. De NVDE doet voorstellen voor beleid.

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Kristel Lammers, directeur NP RES: rol van bedrijven is aan het groeien


Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) helpt regio’s bij het maken van hun energieplannen. “We werken als het ware in het trappenhuis van Thorbecke, tussen gemeenten, waterschappen, provincies en rijk in,” legt Kristel Lammers, directeur NP RES uit. Ze kent geen ander beleidsproces waar al in de voorbereiding zo intensief met iedereen gesproken wordt: maatschappelijke organisaties, netbeheerders, energiecoöperaties, marktpartijen, inwoners en overheden. Ja, dat kost tijd, maar “eigenlijk word ik er zelden ongeduldig van.” Het is haar droom dat de regio’s met plannen van onderop boven de 35TWh uitkomen, waardoor ze in 2030 het doel daadwerkelijk gaan halen. Het PBL constateert vandaag in haar monitor RES 1.0 dat de RES’en tot een gezamenlijk ‘bod’ van 55,1 TWh komen. En dat de 35 TWh voor 2030 daarmee realistisch is. Lammers ziet dat de rol van bedrijven aan het groeien is. “Bedrijven of energiecoöperaties moeten de duurzame energieprojecten realiseren. Dat gaat de overheid bijna nooit zelf doen.” Overheden kijken hoe vergunningsprocessen kunnen versnellen, maar wel met alle waarborgen voor de democratie. Projectontwikkelaars, netbeheerders en gemeenten moeten elkaar daarvoor vinden. “We zijn goed op weg en we moeten vol gas door, al is gas in dit geval een beetje een gekke term. We zoeken ook een nieuwe taal!”
Lees meer

Olof van der Gaag wordt nieuwe voorzitter NVDE

Olof van der Gaag wordt nieuwe voorzitter NVDE
De ALV van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft Olof van der Gaag benoemd tot voorzitter. Hij volgt Teun Bokhoven op, die heeft aangegeven het voorzitterschap per 31 december 2021 te willen beëindigen. Bokhoven was één van de initiatiefnemers van de NVDE. De ALV heeft hem van harte bedankt voor al het werk dat hij verricht heeft. Bokhoven: ‘Olof van der Gaag heeft zich ontwikkeld tot het gezicht van de NVDE naar binnen en naar buiten toe.’ Daarnaast verwelkomt de NVDE Ehssane Gounou, hoofd public affairs van Essent als bestuurslid.
Lees meer

Reactie op PBL-analyse RES: Regionale ambities geven vertrouwen voor vervolgstappen

De PBL-analyse van de RES 1.0 laat iets bijzonders zien: een belangrijk klimaat- en energiedoel lijkt ruim op tijd te worden bereikt. Dat is een groot compliment voor alle betrokkenen, zegt de NVDE. Dit geeft vertrouwen voor de volgende stappen: van plan naar project moeten nog problemen worden opgelost. Bovendien neemt de vraag naar duurzame elektriciteit fors toe en is het zeer urgent om vraag, aanbod en het elektriciteitsnet daarbij slim te combineren. Zeker voor duurzame warmte is nog veel versnelling nodig. “Na het feestje over dit mooie tussenstation dus vol goede moed op naar het volgende tussenstation”, aldus Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
Lees meer

Brede coalitie pleit voor zakelijke personenauto’s zonder CO2-uitstoot vanaf 2025

Een brede coalitie van bedrijven en branche- en milieuorganisaties pleit voor het opnemen van scherpe doelen in het regeerakkoord voor mobiliteit zonder uitstoot. Door het stellen van een ‘vlootnorm’ zouden alle nieuwe zakelijke personenauto’s vanaf 2025 nulemissie aan de uitlaat (dus elektrisch of op waterstof) moeten zijn. Dat levert 1 Mton CO2-besparing op in 2030. Om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof terug te dringen is een ambitieuze vlootnormering voor werkgevers essentieel. Uiterlijk in 2030 zouden alle nieuwe personenauto’s nulemissie moeten zijn in lijn met het Klimaatakkoord. Deze ‘road to zero’-coalitie bestaat uit NVDE, grotere werkgevers, elektrische rijders, milieuorganisaties, gemeenten en bedrijven uit de leasebranche, laadinfrastructuur en nulemissie-voertuigfabrikanten.
Lees meer

NVDE heeft niet stilgezeten in 2021; doe mee in 2022


De NVDE heeft een bijzonder productief jaar achter de rug. In deze infographics ziet u de highlights van het afgelopen half jaar én het grote mediabereik. Draagt uw bedrijf bij aan de energietransitie en wilt u meepraten over het beleid? Word dan lid van de NVDE. Meer informatie: kantoor@nvde.nl

SDE++ 2021: Verduurzaming warmte buiten de boot, aanpassingen in 2022 en 2023 nodig

De SDE++-ronde van 2021 is meer dan twee keer overtekend. Dat laat zien dat de markt veel kansen ziet om CO2 te reduceren en dat is hard nodig. Een flink deel van de technieken heeft kosten onder de 100 euro per ton; dat laat zien dat er veel mogelijk is tegen beperkte kosten. Tegelijkertijd zullen vrijwel alle aanvragen met een structurele bijdrage aan een duurzame energiehuishouding niet aan de beurt komen, op een deel van de zon- en windprojecten na. Dat is een probleem omdat deze technieken nodig zijn om de sectordoelen in het Klimaatakkoord te halen voor industrie, gebouwde omgeving en glastuinbouw. Een ruimer budget en aanpassingen in de SDE-systematiek zijn dus gewenst.
Lees meer

NVDE webinars ‘Morgen begint vandaag'; oa kernfusie

De NVDE organiseert in 2022 een nieuwe serie maandelijkse webinars over innovatieve technieken en samenwerkingsvormen die de energietransitie een forse stap voorwaarts kunnen helpen: ‘Morgen begint vandaag; met zevenmijlslaarzen naar een duurzame energievoorziening’. De gratis webinars vinden plaats op donderdagen van 15:00 tot 16:30. Kernfusie is het eerste onderwerp. Op 27 januari vertellen Ruut Schalij, General Fusion en Marco de Baar, Differ, hoe kernfusie het stadium van eeuwige belofte is ontgroeid. Op 4 maart gaat het webinar over realtime duurzame stroomcontracten. In april staat zonne-energie op zee op het programma.
Lees meer

Klimaatmoties in de Tweede Kamer vandaag

Bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie op 9 december zijn verschillende moties ingediend. Zo vraagt Boucke (D66) om de stimulering van industriële elektrificatie te verbeteren en Erkens (VVD) om de overstap naar groene staalproductie te versnellen. Grinwis (ChristenUnie) verzoekt om in de SDE++ met actuelere prijsramingen te werken en meer budget in te zetten (overprogrammering), en daarnaast om stimulering van zonnewarmte-installaties te verbeteren. Thijssen (PvdA) verzoekt om het plafond van 35 TWh los te laten. Dinsdag 14 december wordt gestemd over de moties.
Lees meer

Glasgow is geen eindpunt, nog veel werk te doen

De wereldklimaatconferentie in Glasgow is op twaalf november afgerond. De media stonden er vol van, onder andere de NOS. “We staan in de strijd tegen klimaatverandering met 2-0 achter. In Glasgow hebben we een doelpunt gemaakt, maar we zijn er nog lang niet,” zei Olof van der Gaag, directeur NVDE in een uitgebreide terugblik op de COP26 in BNR Zakendoen.
Lees meer

De industrie als dark horse in de energietransitie

Bij de verduurzaming van de industrie kunnen we volgens Marc Londo van de NVDE voorlopig maar beter op alle mogelijke opties inzetten. Gaat de industrie verduurzamen door elektrificatie, waterstof, biomassa of nog iets anders? We weten het nog niet, maar keuzes in de industrie bepalen wel in hoge mate de kansen voor verduurzamingsopties in andere sectoren. Modellen en scenario’s bieden nog geen soelaas. Lees het hele artikel op Energiepodium.nl

Nieuw lid Twinnovate

Twinnovate identificeert, ontwikkelt en voert duurzame concepten uit binnen een breed scala van sectoren, van energie tot landbouw en afvalbeheer. De missie van het bedrijf is het verlengen van de levenscyclus van producten. Olof van der Gaag, directeur NVDE: “Heel fijn dat Twinnovate nu volwaardig lid is geworden. We kunnen de brede kennis en het netwerk van Twinnovate goed gebruiken. En de communicatiekracht, want Twinnovate voert de pen van het communicatie-initiatief biomassafeiten.nl.”
Lees meer

Startup lid Zebra

ZEBRA zet zich in voor duurzame energie-initiatieven, momenteel in twee takken van sport: aan de ene kant gedelegeerd projectontwikkelaar voor zonne-energie (zon op dak of grond, in opdracht van grondeigenaar, energie coöperatie of andere projectontwikkelaar), aan de andere kant ontwikkeling van smart grid energieprojecten op basis van zelf ontwikkelde software (batterij-algoritme & energie management systeem (EMS)).

Isolatiekrant Pluimers

Pluimers geeft dit jaar een digitale isolatiekrant uit. Olof van der Gaag, NVDE, schrijft in één van de artikelen hoe woningeigenaren hun energierekening kunnen verlagen. De stijgende aardgasprijs laat de belangstelling voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers flink stijgen. En terecht. Want een warmtepomp gaat zo’n 15 jaar mee, en isolatie nog veel langer. Lees het hele artikel op pagina 18.
Isolatiekrant Pluimers
 

CE Delft onderzoek energiearmoede in warmtetransitie

Als er niks verandert, stijgt het aantal huishoudens met energiearmoede in 2030 met een derde. CE Delft onderzocht in opdracht van Milieudefensie beleidsinstrumenten waardoor klimaatdoelen en het tegengaan van energiearmoede hand in hand kunnen gaan.
Lees meer:

NVDE sluit aan bij Platform Verduurzaming Industrie

De NVDE is samenwerkingspartner geworden van het Platform Verduurzaming Industrie. Het platform heeft als doel om eenvoudig bruikbare informatie voor de industrie beschikbaar te stellen. Het biedt laagdrempelige inspiratie en de mogelijkheid om direct vragen te stellen aan RVO en de partners. Het platform richt zich naast de grotere industrie vooral op de kleinere industrie en Cluster 6. Alles omtrent verduurzaming van de industrie komt hier samen! Door toetreding van de NVDE nu dus inclusief de duurzame energiesector.
www.verduurzamingindustrie.nl

De energietransitie heeft haast; 2030 is letterlijk morgen!

“Het tijdig maken van keuzes en het versnellen van doorlooptijden is wat ons betreft een belangrijke prioriteit voor het kabinet,” zegt Olof van der Gaag, NVDE, in een interview voor de Topic-special Duurzaam Leven, die in november is meegestuurd met Trouw. Er is vooral haast omdat de doorlooptijd van een groot project in Nederland, zoals het aanleggen van een windpark of hoogspanningsstation, al gauw tien jaar is. Lees het hele interview

Vraag naar isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en -boilers meer dan verdubbeld sinds hoge aardgasprijs

De vraag naar duurzame energie-oplossingen is meer dan verdubbeld in de eerste weken van oktober 2021. De vraag naar warmtepompen, woningisolatie, zonneboilers en zonnepanelen steeg sterk sinds alle berichten over hoge energieprijzen. Dit blijkt uit een inventarisatie onder leden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), HollandSolar, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.

Ruime meerderheid jongeren bezorgd over klimaat en leefomgeving

Tachtig procent van de Nederlandse jongeren is bezorgd over klimaat en leefomgeving. Deze bezorgdheid vertaalt zich op grote schaal in de bereidheid om zélf bij te dragen en nadrukkelijker mee te praten in de klimaatdiscussie. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN).
Lees meer

Onderzoek: Slim laadplein wérkt

Met het project ‘Proeftuin Slimme Laadpleinen’ zijn afgelopen twee jaar 46 slimme laadpleinen in 19 gemeenten gerealiseerd. Slimme laadpleinen bieden kansen om tegen lage kosten in korte tijd veel laadpunten te realiseren Bovendien heeft slim laden grote potentie om het elektriciteitsnet te ontlasten.
Lees meer

Enquête elektrische rijders

Rijd jij elektrisch? De Vereniging Elektrische Rijders (VER) en RVO doen onderzoek naar wie de elektrische rijder is, waarom hij of zij een elektrische auto koopt en hoe mensen aan goede tweedehands auto’s komen. Invullen kost maar tien minuten en kan op: www.evrijders.nl/berijdersonderzoek2021

SPRONG-groep SURE: kennis over gebouwde omgeving

De Hogeschool Utrecht en de Hanzehogeschool hebben een brede onderzoeksgroep opgezet om de gebouwde omgeving te verduurzamen: Sustainable cities and Regions (SURE). Het doel is om  professionals en onderzoekers bij elkaar te brengen om zo van elkaars kennis gebruik te maken.
Lees meer

Kinderboek over elektriciteitsmarkt

Kalavasta publiceerde op 5 december een rapport over de elektriciteitsmarkt. Op een bijzondere manier, namelijk als een kinderboek. Lees het boekje ‘De gehakte stroomontwerper en de lange zoektocht naar omzetters’ op LinkedIn
 

Infographic duurzame warmtetechnieken

Holland Solar, Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK), de Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie hebben een infographic ontwikkeld die de verschillende verwarmingstechnieken voor particuliere woningen in kaart brengen.
Lees meer

NVDE in de media


Klimaatdoel voor zon- en windparken onverwacht snel in zicht
FD.nl, 9 december. 'Het gaat eigenlijk heel goed met het klimaatdoel voor zonne- en windenergie. Nederland zit in de situatie dat we dit doel zelfs te vroeg bereiken', zegt de directeur van de belangenvereniging voor duurzame energie, NVDE, Olof van der Gaag.
 
Miljarden subsidiegeld voor duurzame energie blijven onbenut
Change.inc, 8 december. Technieken die eveneens goed zijn voor de energietransitie maar duurder (zoals geothermie, aquathermie, elektrische boilers en industriële warmtepompen) vallen buiten de boot. “En dat is zonde”, vindt directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), Olof van der Gaag.
 
Duurzame projecten lopen geld mis door 'onnodige' subsidies voor CO2-opslag
NU.nl, 7 december. Dat is te laat, vindt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. "Eigenlijk is het verduurzamen van die warmte ons allergrootste belang. Als je die verduurzaming nog twee jaar stil laat staan, ben je al te laat om de doelen voor 2030 te halen."
 
Er zal maar weinig geld worden uitgekeerd van de €5 mrd subsidie in de SDE++ 2021
Energeia, 7 december. “Het budget van €5 mrd is voor het meest ongunstige geval, namelijk als de overheid maximale subsidiebedragen moeten uitbetalen”, zegt Marc Londo, strateeg bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
 
Personeelswisselingen in de energiesector
Energeia, 3 december. Olof van der Gaag wisselt per 1 januari van functie binnen de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De algemene ledenvergadering heeft de huidige directeur van het bureau benoemd tot voorzitter van de vereniging.
 
Duurzame energie op Springtij
Klimaatweb, 1 december. Op 22 september 2021 bracht een speciale Springtijboot zo’n 750 mensen naar Terschelling. Zij kwamen daar bijeen voor de twaalfde editie van Springtij. Titia van Leeuwen sprak met Olof van der Gaag, directeur van de NVDE, voor het nieuwe nummer van Wind & Zon, Vakblad Duurzame Energie.
 
Overgrote deel huishoudens prijst warmtepomp de hemel in, toch is 5 procent ontevreden
AD, 30 november. Mensen met een woning die wordt verwarmd door een warmtepomp, zijn over het algemeen buitengewoon tevreden. Ze geven de elektrische en dus duurzame manier van verwarmen in hun huis gemiddeld een 8. Een klein deel ervaart minder comfort en dat kan te maken hebben met slechte voorlichting, zo concludeert Milieu Centraal na een enquête.
 
Emissiehandel levert schatkist de komende 10 jaar €14 miljard op
Consultancy.nl, 29 november. “De extra miljarden van het ‘Fit for 55’-voorstel kunnen dus een wezenlijk verschil maken”, zegt Olof van der Gaag, de directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.
 
Olof van der Gaag over leaseauto’s bij BNR
BNR, 26 november. Nieuwe leaseauto’s moeten vanaf 2025 verplicht elektrisch zijn. Daarvoor pleit een coalitie van bedrijven, branche- en milieuorganisaties. We spreken initiatiefnemer Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Leaseauto’s verplicht elektrisch over 4 jaar
Autoblog.nl, 25 november. We moeten duurzamer worden met zijn allen! Maar daarvoor willen we natuurlijk niet stoppen met autorijden. Dat betekent dat we allemaal massaal elektrisch gaan rijden. Dat heeft nu nog niet een slechte naam. Integendeel, het is dé oplossing voor de toekomst. Althans, daar lijkt de NVDE van overtuigd.
 
Pleidooi: maak alle leaseauto’s vanaf 2025 emissievrij
De Volkskrant, 24 november. Nieuwe leaseauto’s moeten vanaf 2025 uitstootvrij zijn. Hiervoor pleiten onder meer ABN Amro, Shell, LeasePlan, Philips, Schiphol en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). De opstellers van het pleidooi hopen dat het nieuwe kabinet deze doelstelling overneemt.
 
Large companies: ‘All lease cars will be emission-free by 2025
Techzle, 24 november. All new cars for the business market must run on electricity or hydrogen from 2025. A coalition of various large companies and industry organizations is advocating this, including ABN AMRO, Shell, LeasePlan, Philips, various energy companies and the Dutch Association for Sustainable Energy (NVDE).

Bedrijfsleven wil vanaf 2025 leaseauto verplicht elektrisch
NRC, 24 november. „Als deze verplichting er in 2025 komt, speelt de zakelijke markt een voortrekkersrol”, zegt initiatiefnemer Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, die 6.000 bedrijven vertegenwoordigt. „Bijkomend voordeel is dat op deze manier enkele jaren later een groot aanbod van betaalbare elektrische auto’s op de tweedehandsmarkt wordt gecreëerd.”
 
Olof van der Gaag (NVDE) bij BNR
BNR, 17 november. Wat is de plek van kernenergie in de huidige klimaatdiscussie? In ‘De Top van Nederland’ een uitgebreid gesprek met Olof van de Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.
 
Vraag naar warmtepompen ruim verdubbeld door stijgende gasprijs
Vakblad Warmtepompen, 15 november. De vraag naar duurzame energie-oplossingen zoals warmtepompen woningisolatie, zonneboilers en zonnepanelen is de afgelopen maand meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit een inventarisatie onder leden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), HollandSolar, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.
 
Hoge gasprijs: vraag naar isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers verdubbeld
Solar Magazine, 15 november. De hoge prijzen voor stroom en gas heeft geleid tot een verdubbeling van de vraag naar warmtepompen, woningisolatie, zonneboilers en zonnepanelen. Dat meldt de NVDE, Holland Solar en Vereniging Warmtepompen.
 
Olof van der Gaag: ‘Cv-ketel moet na 2025 worden uitgefaseerd’
Solar Magazine, 15 november. NVDE wil een versnelde uitrol van warmtepompen. Ontevreden over de recente miljoenennota is directeur Olof van der Gaag in dat kader niet. ‘Daarnaast moet worden ingezet op de uitfasering van de cv-ketel na 2025.’
 
De energietransitie heeft haast, 2030 is letterlijk morgen!
TopicNL, 12 november. Directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is er niet gerust op dat de klimaatdoelen worden gehaald. “We lopen al achter en met de plannen van de Europese Commissie gaan de doelen voor 2030 nog verder omhoog.”
 
Vraag naar onder meer warmtepompen dankzij hoge gasprijs verdubbeld
NU.nl, 12 november. Nederlanders zijn massaal hun huis aan het verduurzamen nu de gasprijs zo hoog is. De vraag naar duurzame energieoplossingen is in de eerste weken van oktober meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een enquête onder leden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.
 
'Miljarden extra voor klimaatbeleid door stijgende opbrengst CO2-rechten'
NOS, 11 november. De stijgende opbrengst van de verkoop van Europese emissierechten, die de industrie nodig heeft voor de uitstoot van CO2, levert Nederland tot 2030 zo’n 14 miljard euro op. Dat concluderen twee onderzoeksbureaus na onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.
 

14 december 2021 – Inspiratietour warmtepompen NVDE, VEMW, RVO (online)
Tijdens de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De diverse technieken voor de verduurzaming van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Overweegt u een warmtepomp? Luister hoe DSM, Cosun Beet Company en Danish Crown Foods deze duurzame techniek toepassen.
Website
 
14 december 2021 – Ontbijtsessie Energie Nederland: Spanning op het net (online)
Het elektriciteitsnet is overvol. Uitvoering van de geplande investeringen voor netverzwaringen kost jaren. Wat kunnen we nu al doen om de bestaande capaciteit slimmer te gebruiken
Website
 
16 december - PAW-webinar: Wat je moet weten over participatie en communicatie aardgasvrij (online)
Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) organiseert een webinar die basisprincipes aanreikt met praktijkvoorbeelden uit Hilversum en Zwolle, aangevuld met theoretische achtergronden.
Website
 
16 december ElaadNL Webtalks Terugblik op 2021 (online)
Thijs van Wijk, manager Testlab ElaadNL, blikt terug op het afgelopen jaar. Welke trends zien we bij het testlab in het testen van EV's? Gaat het goed met interoperabiliteit, smart charging en Power Quality? En wat staat er op stapel voor 2022?
Website
 
18 januari 2022 – EBN Energieontbijt (online of live)
Jaarlijks vindt het EBN Energieontbijt in de vroegte plaats. Het moment waarop EBN traditiegetrouw de infographic ‘Energie in Nederland – feiten en cijfers over het Nederlandse energiesysteem – presenteren.
Website
 
24 januari 2022 – Flexcon Amsterdam (live)
FLEXCON brengt organisaties en experts samen die een gemeenschappelijke interesse delen in energieflex en het doel hebben om consumenten te betrekken bij de flexibele energierevolutie.
Website
 
24-27 januari 2022 - EZK evenement partners in energieuitdagingen (hybride)
Het ministerie van EZK, RVO, NVDE en MKB-NL organiseren een inspirerend programma voor en door bedrijven over duurzame energie en energiebesparing.
Website
 
25 januari 2022 – Ontbijsessie: Wind op land: van probleem naar profijt voor omwonenden (online)
Energie Nederland organiseert meerdere ontbijtsessies. Bij deze sessie staat het vinden van ruimte voor windmolens op land centraal en wordt er gezocht naar een oplossing voor verzet en profijt voor de omwonenden.
Website

17 februari - Match-project Nigeria
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Netherlands-African Business Council (NABC) organiseren een virtuele verkenningsmissie naar Nigeria voor de Nederlandse en Italiaanse privésector. Deze missie zal het potentieel van Nigeria’s economie en hoogopgeleide talent laten zien, met nadruk op groeisectoren zoals duurzame energie. Meer info vind je hier: Virtual Scoping Mission to Nigeria. Deze missie maakt deel uit van het MATCH-Project.
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp