Copy
NVDE Nieuwsbrief
8 september 2022
Duurzame energie en energiebesparing zijn harder nodig dan ooit, vanwege klimaat, onafhankelijkheid van het buitenland en hoge prijzen. Nederland kan in één jaar 5 miljard kuub aardgas besparen. De NVDE werkt hard aan versnelling van de transitie.
 
De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Manon van Beek (TenneT): "2030 is voor mij morgen, 2050 is volgende week"


TenneT is als landelijke netbeheerder cruciaal in de aanleg van het toekomstige duurzame elektriciteitsnetwerk in Nederland. Aan het roer staat Manon van Beek, die aanstuurt op trefzekerheid, actiegedrevenheid en een scherpe blik op de toekomst. ‘2030 is voor mij morgen, 2050 is volgende week. Het is belangrijk om steeds het grotere geheel in ogenschouw te nemen. Dat is uitdagend.’ zegt Manon van Beek.

Om te bouwen aan het elektriciteitsnetwerk is ruimte nodig. En zowel op land als op zee wordt de ruimte steeds schaarser. Dus moeten goede afspraken gemaakt worden en de regels en procedures gevolgd worden. Daarbij is overleg en inspraak belangrijk en dat kost veel tijd. ‘Netbeheerders zetten volop in op versnelling van de uitvoer, maar hierbij speelt een tekort aan mensen en materialen en lange procedures zeker een rol. Ook kan niet op alle plekken in het net tegelijk worden gewerkt, omdat het van belang is dat ook tijdens de bouw voldoende capaciteit beschikbaar is om op een betrouwbare manier aan de elektriciteitsvraag te voldoen.’
Volgens van Beek is het zaak om de goede balans te vinden waarbij zorgvuldig te werk wordt gegaan om uitdagingen van de energietransitie naar een klimaatneutraal energiesysteem te kunnen realiseren.
Lees meer

Nederland kan bijna 30% aardolie besparen in het verkeer


Nederland kan op korte termijn veel minder aardolie verbruiken. In één jaar kan het aardolieverbruik voor verkeer en vervoer met tien procent omlaag. In 2030 kan de besparing oplopen naar bijna dertig procent. “Terecht is er veel aandacht voor het besparen van aardgas, maar vergeet de mogelijkheden om minder olie te gebruiken niet,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “De impact op klimaatverandering en uitstoot van stikstof is groot en Rusland verdient doorgaans meer met olie dan met aardgas.” De NVDE stelde een actieplan op met 21 mogelijke maatregelen om op de korte en lange termijn aardolie te besparen in verkeer en vervoer. Door deze voorstellen kan de CO2-uitstoot door mobiliteit met 28 procent worden teruggedrongen, en de stikstofoxide-uitstoot door mobiliteit met 27 procent.
Lees meer

Werkgroep Extra Opgave: Alles uit de kast voor verdubbeling duurzame elektriciteit

De elektriciteitsvraag zal in 2030 bijna verdubbeld zijn ten opzichte van 2019. Die verwachting spreekt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), woensdag uit tijdens een technische briefing aan de Tweede Kamer. “We moeten alles uit de kast halen om aan die vraag te kunnen voldoen”, stelt hij.
Door het verhogen van de klimaatdoelen en door elektrificatie in alle sectoren en groene waterstof, is er fors meer duurzame elektriciteit nodig. Dat is haalbaar, als alle technische mogelijkheden en beleidsinstrumenten uit de kast getrokken worden. Dat is de hoofdconclusie van de werkgroep Extra Opgave in opdracht van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit.

Lees meer of bekijk hier Debat gemist

17 september is het Open Energiedag!


Wil jij weten hoe een warmteproject, zonne- of windpark werkt en bijdraagt aan onze energietransitie? Op 17 september kan je zelf gaan kijken bij 50 locaties in Nederland tijdens de Open Energiedag.
Kijk hier naar een locatie in de buurt


 

Open Energiedag op de fiets ism Cycling4Climate


Wat is er nu leuker dan de door de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie georganiseerde Open Energiedag op de fiets te bezoeken? Voor die mensen hebben we een aantal fietstochten ontworpen zodat je nog meer projecten op één dag kunt bekijken én lekker kunt fietsen door prachtige delen van Nederland.
Check hier de fietsroutes

 

Koning Willem-Alexander bezoekt energieprojecten op de Noordzee

Zijne Majesteit de Koning bracht donderdag 25 augustus een werkbezoek aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met wind, zon en groene waterstof. Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE was hierbij aanwezig.

Het bezoek gaf een zeer compleet beeld van de mogelijkheden en activiteiten voor de energietransitie op zee. Natuurlijk de bouw van windmolens (140 van 11 MW) en de bouw van een groot ‘stopcontact op zee’, TenneT’s transformatorplatformen van het Net op Zee project Hollandse Kust (zuid). De Noordzee is een groot cadeau van moeder natuur voor de Nederlandse energietransitie.
Lees meer

Bewoner verdient isolatie of duurzame warmtetechniek snel terug door hoge energieprijzen


Met de hoge energieprijzen van dit voorjaar is de terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen gemiddeld drie keer korter dan begin 2021, zo blijkt uit onderzoek van CE Delft. In slecht geïsoleerde woningen kunnen mensen het beste eerst isoleren (terugverdientijd 1 tot 6 jaar) en in beter geïsoleerde woningen zijn warmtepompen en zonneboilers erg interessant (terugverdientijd 2 tot 6 jaar). ‘Verduurzaming is de kortste, zekerste en blijvende weg naar een lagere energierekening’, zegt Olof van der Gaag, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
Lees meer

Driekwart bedrijven in duurzame energie heeft last van materiaaltekorten

Levertijden bij bijna 9 op 10 bedrijven verder opgelopen door uitzonderlijk hoge vraag.

Veel bedrijven in duurzame energie kunnen de sterk gestegen vraag naar zonnepanelen, isolatie en warmtepompen steeds moeilijker bijbenen. Zo worden maar liefst drie op de vier bedrijven geconfronteerd met tekorten aan materiaal. Bij 85 procent zijn de levertijden sinds eind vorig jaar alleen maar toegenomen. Bij ruim de helft van de bedrijven zorgt dit voor een aantal maanden vertraging bij de levering van producten; bij een kwart zelfs meer dan een half jaar. Ook het groeiende tekort aan vakmensen is een groot obstakel. Uit een enquête onder de leden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en aangesloten brancheorganisaties blijkt dat bij één op de drie bedrijven in duurzame energie vacatures meer dan een half jaar open staan.
Lees meer

Ervaar jij sinds de gascrisis meer of minder draagvlak voor de energietransitie?

Momenteel voeren NVDE en Motivaction een publieksonderzoek uit naar draagvlak in de energietransitie. We willen weten of inwoners door de oorlog in Oekraïne en de gascrisis die hierdoor is ontstaan meer steun uitspreken voor duurzame energie in het algemeen, maar ook voor concrete projecten in hun buurt, zoals zonneparken, windparken en warmteprojecten. We zijn ook benieuwd wat jullie ervaren in de praktijk en voeren daarom een begeleidende enquête uit. Ervaar jij sinds de gascrisis meer of minder draagvlak voor de energietransitie? Vul de enquête in! Het zijn maar 5 vragen, dus invullen duurt maar enkele minuten. Alvast bedankt!
Naar de vragen

Morgen begint vandaag: Flexibele energie in de stad - 29 september


'Op naar een slim lokaal energiesysteem dat mobiliteit en gebouwde omgeving combineert.'
De energietransitie gaat volle kracht vooruit, dit tempo moet zelfs verder omhoog om het 60% reductiedoel uit het regeerakkoord van 2021 te realiseren. De laatste jaren is het aandeel zonne- en windenergie al flink gegroeid en de vraag naar elektriciteit groeit ook steeds harder onder andere door het stijgende aandeel elektrische auto’s en warmtepompen. Deze ontwikkelingen hebben wel een keerzijde, er treedt steeds vaker congestie op het lokale elektriciteitsnet op. Omdat netverzwaringen veel tijd vergen, moet er ook gekeken worden naar alternatieven om het elektriciteitsnet efficiënter te benutten.
Lees meer en aanmelden

Lokale slimme elektriciteitssystemen

Er wordt steeds meer stroom gebruikt door de groei aan duurzaam opgewekte stroom. Hierdoor ontstaan steeds vaker problemen in de netcapaciteit. Lokale slimme elektriciteitssystemen bieden oplossingen voor problemen die zich voordoen tijdens de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem. Zulke systemen maken gebruik van een digitale laag om lokaal duurzame opwek en afname optimaal te regelen. De masterthesis van Lisa Koertshuis, afgestudeerd in Innovation Sciences aan de Universiteit Utrecht, laat zien dat de ontwikkeling van dergelijke systemen zich nog sterk in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt. Vanuit een sociaaltechnisch-innovatieperspectief zijn in de thesis verschillende knelpunten en oplossingsrichtingen voor deze problematiek in kaart gebracht.
Lees meer

Nieuw NVDE-lid: Uniper

Uniper Benelux NV is de Nederlandse tak van het wereldwijd opererende Uniper SE. In Nederland produceert Uniper elektriciteit, stoom en warmte. Uniper wil in 2035 nagenoeg CO2 neutraal zijn en ook haar klanten ondersteunen bij het reduceren van hun CO2-voetafdruk. Olof van der Gaag: “Uniper heeft belangrijke stappen gezet op het gebied van decarboniseren, duurzame opwek en waterstof en is erg ambitieus om nog meer meters te maken voor de energietransitie. We zijn dus ook erg blij met het lidmaatschap van Uniper bij de NVDE.”
Lees meer

Onderzoek circulaire arbeidsmarkt

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt knelpunten op de arbeidsmarkt die bij de transitie van een lineaire naar een circulaire economie kunnen ontstaan. Met de uitkomsten helpen we bedrijven  om hun personeel voor te bereiden op de circulaire economie. Link naar de enquête: Circulaire Arbeidsmarkt

Nationale Klimaatweek (31 oktober - 6 november)

Nederland heeft grote klimaatambities. In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald. Hoe eerder iedereen minder CO2-uitstoot, hoe sneller klimaatverandering afremt en we verschil kunnen maken. Daarom organiseert het ministerie van EZK de Nationale Klimaatweek van 31 oktober t/m 6 november 2022. Gedurende deze week krijgen duurzame, klimaatbewuste initiatieven die in de samenleving worden ontplooid het podium, om anderen die de eerste duurzame stappen nog moeten maken te inspireren. Meedoen? Kijk voor de voorwaarden en hoe je je kunt aanmelden op: www.nkw2022.nl.

Fossielvrije week (31 oktober - 4 november)

Hoe uitstootvrij is jouw organisatie? Fossielvrij ondernemen wordt de nieuwe norm en daar kun jij aan bijdragen door te starten met fossielvrije mobiliteit. Ervaar met jouw medewerkers welke reisopties er zijn én hoe makkelijk het is om bewust te reizen, door mee te doen met de Fossielvrije Week (31 okt - 4 nov). Ga jij op de fiets, lekker wandelend, of kies je een duurzamer alternatief zoals elektrisch rijden? Doet jouw organisatie ook mee? Ga naar De fossielvrije week

Nacht van de Nacht – doe het licht uit en vier De Nacht (29 oktober)


Voor de 18e keer organiseren de Natuur en Milieufederaties Nacht van de Nacht. Een campagne met als doel lichtvervuiling tegen te gaan en Nederland dus donkerder en daarmee duurzamer te maken.
Door in het hele land zoveel mogelijk de verlichting van gebouwen uit te doen wordt in de langste nacht aandacht gevraagd voor duisternis. Talloze kantoren, bedrijfsgebouwen, monumenten doen al mee. Hoe meer duisternis, hoe meer de nacht leeft! Doe jij ook mee?
De Nacht van de Nacht vindt dit jaar plaats op 29 oktober, de nacht waarop de wintertijd ingaat en het een extra uur donker is.
Website

Vakbeurs Energie 2022 voor innovatie, kennis en netwerk

Van 11 - 13 oktober vindt Vakbeurs Energie plaats. Daar wacht professionals de laatste innovaties op energiegebied, een actuele kennisprogrammering op de podia en de wereld aan netwerkmogelijkheden.
Gelijktijdig vinden PREFAB, Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power plaats. Gratis ticket via deze link.

Word lid van de NVDE!


De NVDE vertegenwoordigt meer dan 6000 bedrijven die de energietransitie willen versnellen en heeft goede contacten met politici, ministeries en andere stakeholders. Wordt uw bedrijf ook lid? Dit levert het op:
  • invloed op het energie- en mobiliteitsbeleid
  • een netwerk van koploperbedrijven
  • altijd op de hoogte via meetings, nieuwsbrieven en de politieke monitor
U kunt voor een bescheiden bedrag lid worden, afhankelijk van de omvang van uw bedrijf of organisatie. Interesse? Neem aub contact op via kantoor@nvde.nl of 030-23 04 503.

NVDE in de media


Sector: elektriciteitsvraag verdubbelt bijna tussen 2019 en 2030
Trouw, 7 september
Die verwachting spreekt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), woensdag uit tijdens een technische briefing aan de Tweede Kamer. “We moeten alles uit de kast halen om aan die vraag te kunnen voldoen”, stelt hij.
Tweede Kamer

Thuiswerken, carpoolen of de trein: forens kan miljoenen vaten olie besparen
Nu.nl 7 september
Door thuiswerken, carpoolen, treinreizen en fietsen te stimuleren, kan Nederland binnen een jaar acht miljoen vaten olie besparen. Dat blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). In de periode tot 2030 is volgens de NVDE zelfs een oliebesparing van bijna 30 procent mogelijk. Winst zit in het milieu, energie-onafhankelijkheid en mogelijk ook de portemonnee.
Telegraaf, BNR, RD

Duurzame energiesector: Van pioniersmarkt tot mainstream
Business
Weinig branches maken zo'n stormachtige ontwikkeling door als de duurzame energiesector. De leden van branchevereniging NVDE spelen een cruciale rol bij de energietransitie. Tijdrovende procedures, netcongestie en schaarse medewerkers belemmeren het tempo. En dan blijkt de duurzame elektriciteitsvraag in 2030 ook nog eens fors hoger dan de schatting uit het Klimaatakkoord. "De afstand van de marathon is verdubbeld."

“Discussie over megawinsten bij exploitanten zon- en windenergie”
NOS, 1 september.
"Wij snappen de aanleiding en maken ons ook bezorgd over de hoge energieprijzen, maar veel van onze leden hebben langdurige contracten afgesloten tegen veel lagere prijzen die de energieprijs juist nog enigszins dempen," zegt voorzitter Olof van der Gaag. "De schaarste los je niet op door prijzen kunstmatig laag te houden. Negatieve effecten moet je oplossen met belastingen en inkomenssteun zoals het kabinet nu heeft aangekondigd. Door te rommelen in de energiemarkt loop je het risico de problemen te verergeren in plaats van te verkleinen."
 
“Elke windmolen die we nu neerzetten, is een dikke middelvinger naar Poetin”
Change Inc, 30 augustus
De huidige energiecrisis is op meerdere manieren ontzettend pijnlijk. Dat staat voorop, zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. Maar een zilveren randje is er ook. Het is namelijk nog nooit zo duidelijk geweest dat ons energiesysteem radicaal op de schop moet. “De motivatie voor de energietransitie is nu groter dan ooit. Daar moeten we gebruik van maken.”
 
“Terugverdientijd verduurzaming huis drie keer verkort vanwege hoge energieprijzen”
AD.nl, 18 augustus.
De terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen als isolatie of warmtepompen is gemiddeld drie keer korter dan aan het begin van 2021. Dat komt door de hoge energieprijzen, meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) op basis van een onderzoek door CE Delft.
Tevens genoemd in: RD, Energeia, Telegraaf, Business Insider, Solarmagazine, Zeelandnet, ScoopTrade, NieuwsNOS, Welingelichtekringen, Boeren-online,   RadarAvrotros.
 
“Levertijd zonnepanelen en warmtepompen loopt snel op”
FD.nl, 12 augustus
Bedrijven kunnen niet voldoen aan de explosief gestegen vraag naar zonnepanelen en warmtepompen. Een wachttijd van enkele maanden tot een halfjaar is nu gebruikelijk. Dat staat in een vrijdag gepubliceerde enquête van de NVDE, de branchevereniging voor bedrijven in duurzame energie.
Tevens genoemd in: BNR, Trouw,
 
“Drie oplossingen voor personeelstekorten in de energiesector”
UWV, 11 augustus
De energietransitie heeft als doel: Nederland klimaatneutraal in 2050. Om dat te realiseren zijn veel vakmensen nodig. Maar personeelstekorten remmen de energietransitie. Over deze uitdaging buigt de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) zich. Voorzitter Olof van der Gaag ziet drie mogelijke oplossingen, waarin opleiders, werkgevers, en overheden allemaal een rol te spelen hebben.
 
“NVDE wil landelijk expertteam voor versnelling doorlooptijden infra-, wind- en zonne-energieprojecten”
Solar Magazine, 22 juli
De 30 Nederlandse energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) hebben opgesteld, moeten sneller beslissingen gaan nemen over de komst van infra-, wind- en zonne-energieprojecten. Daarvoor pleit de NVDE.
 
“Energietransitie: kosten dempen door opschalen duurzame energietechnieken?”
NRC, 21 juli
Podcast - In deze aflevering praat Tom Jessen met Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE). Van der Gaag is optimistisch over het behalen van de duurzame energiedoelen: “Naarmate je duurzame energietechnieken meer gebruikt, worden ze goedkoper en beter. Bijvoorbeeld bij de verdubbeling van het aantal zonnepanelen in de wereld, nemen de kosten met 20 procent af. Datzelfde zal gebeuren met windmolens, warmtepompen, elektrische auto’s etcetera.”
 
“Bewoners moeten centraal staan in de energietransitie”
Dordrecht.net, 14 juli
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt dat gemeenten met goede, onafhankelijke adviseurs de wijken in zouden moeten. Voorzitter Olof van der Gaag in het AD: ,,Die adviseurs kunnen in één keer hele straten helpen, want vaak staan er veel woningen van hetzelfde type.”
Tevens genoemd in: drechtsteden.net
 
“Vrees over gastoevoer, maar Gasunie voorziet geen problemen”
Change Inc, 14 juli
De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) berekende eerder dat besparing de Nederlandse afhankelijkheid van Russisch gas kan oplossen. “Het is opvallend hoeveel relatief kleine dingen er nog te doen zijn die gezamenlijk veel besparing opleveren”, zei NVDE-directeur Olof Van der Gaag tegen Change Inc.
 
“Crisisupdate: Kleine daling gasprijs geeft valse hoop”
Bpnieuws, 13 juli.
De uitkoppeling van (rest)warmte tussen afvalverwerkingsbedrijven, de industrie en de gebouwde omgeving krijg een momentum met recente ontwikkelingen in Twente (Twence-Grolsch) en Zuid-Holland (aankoppeling Leiden op Warmtelinq), maar blijkt nog steeds een weg van lange adem. Dat schrijft de Vereniging voor Energie, Milieu en Water na een inspiratietour van RVO, VEMW en NVDE die afgelopen vrijdag plaatsvond bij Twence en Grolsch in Enschede.
 
“Regionale warmte- en energieplannen vertraagd”
Binnenlands Bestuur, 11 juli.
De dertig RES-regio’s lopen bij de uitvoering van hun energie- en warmteplannen vertraging op. Volgens NVDE-voorzitter Olof van der Gaag hebben de RESsen na de gemeenteraadsverkiezingen 'een nieuwe kickstart' nodig. 'Ik roep alle nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders op: ga actief aan de slag met duurzame energie en neem positieve besluiten om snel projecten te vergunnen.'
Tevens genoemd in: Klimaatweb
 
“NVDE roept regio's op: Neem sneller besluiten over wind-, zon-, warmte- en infraprojecten”
Klimaatweb, 11 juli.
“De RESsen hebben na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe kickstart nodig, zegt Olof van der Gaag, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Ik roep alle nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders op: ga actief aan de slag met duurzame energie en neem positieve besluiten om snel projecten te vergunnen.”
 
“Shell organiseert eerste leveranciersconferentie over de energietransitie”
Shell, 8 juli.
Shell bracht op 6 juli meer dan 500 ondernemers uit heel Nederland samen om kennis uit te wisselen over de energietransitie en te netwerken. De NVDE was erbij.
 
“Ook grote bedrijven moeten energie besparen, maar wel pas in 2023”
Nu.nl, 6 juli.
In opdracht van de NVDE werd berekend dat grote bedrijven bij elkaar 1,5 miljard kubieke meter aardgas kunnen besparen, mits de energiebesparende maatregelen worden nageleefd.

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.

Evenementen
 
BENG en MPG
13 september 2022 (Utrecht, 9.30 – 16.45 uur)
Berghauser Pont Academy gaat in deze cursus in op de minimumeisen voor de milieuprestatie van nieuwe woningen en kantoren groter dan 100m2.
Website
 
Week van de Aardwarmte
12 tot en met 16 september 2022
Van 12 tot en met 16 september vindt voor de derde keer de Week van de Aardwarmte plaats. De centrale vraag is dit keer hoe duurzame collectieve warmte (al dan niet o.b.v. aardwarmte) een sleutelrol kan spelen in het versnellen van de energie- en warmtetransitie.
Website
 
Topsector Energie Conferentie
15 september 2022 (Woerden)
De conferentie staat in het teken van 'Gebiedsinnovatie' om te leren over energie-innovatie vanuit het perspectief van ‘gebieden’ en wordt gehouden in De Kas in Woerden.
Website
 
Open Energiedag
17 september 2022 (fysiek door heel Nederland)
Op deze dag kun je op tientallen locaties een kijkje nemen bij duurzame energieprojecten, zoals een boottocht naar drijvende zonnepanelen, een combi van zonnepanelen met fruitteelt, fietstocht langs de bronnen voor een warmtenet en meer!
Website

Energeia Energy Tour
19 & 26 september en 3 & 10 oktober 2022 (Amersfoort, Den Haag, Amsterdam, Den Bosch)
De bijeenkomsten vinden steeds plaats op vier locaties door heel Nederland. Elke keer staat een actueel thema centraal, dat in drie sessies wordt uitgediept (De Gasdag; Warmte & Besparing; Elektriciteit; Het Energiesysteem). Met onder andere als sprekers: Jilles van den Beukel (Trilemma), Coby van der Linde (CIEP) en Lucien Wiegers (Eneco Energy Trade), Annie Krist (GasTerra), Lucia van Geuns (HCSS) en Hans Grünfeld (VEMW).
Website
 
Open forum - over de toekomst van het energiesysteem van Nederland
27 september 2022
Expertteam Energiesysteem 2050
Het expertteam gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden en beperkingen van het nieuwe energiesysteem van Nederland én de weg daarnaartoe. Daarom nodigen we u uit voor het Open forum op 27 september vanaf 12.00 uur in de Jaarbeurs Utrecht.
Website
 
EV Experience
23 t/m 25 september 2022 (Zandvoort, 10.00 – 17.00 uur)
Op Circuit Zandvoort wordt de grootste EV (Electric Vehicle) Experience van Nederland gehouden. De pitboxen zijn omgebouwd tot pop up stores, de laatste EV's staan klaar in de pitstraat en op de paddock en er zijn talloze inspirerende workshops.
Website
 
MORGEN BEGINT VANDAAG: FLEXIBELE ENERGIE IN DE STAD
29 september 2022 (webinar NVDE)
De NVDE organiseert op 29 september 2022 een webinar in het kader van de reeks ‘Morgen begint vandaag’ met als thema ‘Flexibele energie in de stad: op naar een slim lokaal energiesysteem dat mobiliteit en gebouwde omgeving combineert.’ Dit webinar focust zich op de realisatie van slimme flexibiliteitsoplossingen voor schaarste op het elektriciteitsnet in de mobiliteitssector en gebouwde omgeving. De focus ligt hier op het ‘innovatie’ aspect van concrete projecten, de technische achtergrond is in dit webinar van ondergeschikt belang.
Website
 
Energy Investor Day September 2022
29 september 2022 (Delft, 13.15 – 17.00 uur)
De Investor Day is uitdrukkelijk bedoeld voor ondernemers in de energiesector die een kapitaalinjectie nodig hebben om de innovatie een stap verder te brengen. Een uitgelezen kans om een innovatie te pitchen en daarmee kans te maken op intensieve begeleiding en de innovatie te mogen presenteren aan een selecte groep van particuliere investeerders en publieke fondsen.
Website

Nationaal Warmte Congres 2022
3 oktober 2022 (Almere)
Tijdens het Nationaal Warmte Congres komen alle stakeholders bij elkaar om stappen te zetten en de uitvoering van de warmtetransitie concreet te maken.
Website
 
RE-Source
6 en 7 oktober 2022
Het evenement is de grootste jaarlijkse bijeenkomst in Europa van duurzame energie kopers en aanbieders. Het is een perfect platform om te netwerken, te leren en om zaken te doen met marktpartijen in de duurzame energie wereld.
Website

Vakbeurs Energie, PREFAB, Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power
11 t/m 13 oktober 2022 (’s-Hertogenbosch)
Daar wacht professionals de laatste innovaties op energiegebied, een actuele kennisprogrammering op de podia en de wereld aan netwerkmogelijkheden.
Website
 
Masterclass Financiering Najaar 2022
11 oktober 2022 ( ’s Hertogenbosch)
De Topsector Energie organiseert weer een Masterclass Financiering. Het evenement is bedoeld voor start-ups of scale-ups in de energiesector. De masterclass wordt gegeven als onderdeel van het programma van de Vakbeurs Energie.
Website
 
Week van de Noordzee, Energie Beheer Nederland
10 t/m 13 oktober
In het programma is veel ruimte ingericht voor discussie, maar ook is het mogelijk om deel te nemen aan een ecologische excursie. Het aanmelden voor de events gaat binnenkort van start.
Website
 
Carbon Storage Dialogues, Energie Beheer Nederland
13 oktober 2022
Over de commerciële kansen en uitdagingen van CCS gaan we op 13 oktober tijdens de tweede Carbon Storage Dialogues in gesprek met o.a. het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, GasUnie en ING. Alle presentaties op deze dag worden in het Engels gegeven. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2022 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp