Copy
NVDE Nieuwsbrief
12 mei 2022
Duurzame energie en energiebesparing zijn harder nodig dan ooit, vanwege klimaat, onafhankelijkheid van het buitenland en hoge prijzen. Nederland kan in één jaar 5 miljard kuub aardgas besparen. De NVDE werkt hard aan versnelling van de transitie.
 
De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Suzanne Sweerman (Ennatuurlijk) over de warmtetransitie: “Duurzaam is energie van dichtbij”


De warmtetransitie gaat nog te langzaam, vindt Suzanne Sweerman, commercieel directeur bij warmtenetbedrijf Ennatuurlijk. Bestaande gebouwen van het gas halen blijkt vaak duur en ingewikkeld. Sweerman wil duurzame warmte daarom aantrekkelijker en makkelijker maken voor bewoners. Hier is namelijk veel te winnen op duurzaam gebied: ongeveer driekwart van de energievraag van bewoners wordt gebruikt om te verwarmen en te douchen. Sweerman vindt het belangrijk dat consumenten snappen hoe prijzen van warmtenetten bepaald worden. “Je krijgt de mensen namelijk niet mee als je niet transparant bent.” Sweerman’s focus daarbij is “hoe krijg je de bewoner mee en hoe kun je dit concreet, stapje voor stapje doen.” Dat doe je door te beginnen waar het hoort: in het eigen huis van bewoners. Bijvoorbeeld met de ‘Buurtbouwdoos’, waarmee mensen op een speelse manier leren over de individuele en collectieve mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. “Een warmtenet dat er eenmaal ligt, kan geleidelijk aan vanuit steeds groenere bronnen gevoed worden. Onze visie is: duurzame energie is energie van dichtbij.”
Lees meer

23 juni: Symposium 'Nu op weg naar een groen 2040'


‘2040’ is het nieuwe buzzword in de energietransitie. Het beleid voor 2030 moet nu al bijna in kannen en kruiken zijn, en 2050 is nog ver weg. Maar in 2040 zal het energiesysteem er grondig anders uitzien dan nu. De NVDE organiseert op 23 juni het symposium ‘Nu op weg naar een groen 2040’. Sprekers zijn o.a. Ed Nijpels (voorzitter Klimaatakkoord) en Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie EZK). De NVDE presenteert een eigen analyse en DIG laat u ter plekke ervaren hoe energie kan werken in 2040.
We combineren deze vooruitblik met een terugblik: we nemen afscheid van Teun Bokhoven, oprichter en zes jaar voorzitter van de NVDE. Bokhoven is per 1 april de nieuwe voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.
Voorafgaand aan het symposium vindt van 13 tot 14 uur de ALV plaats. Als u geïnteresseerd bent om het symposium in Den Haag bij te wonen, meld u dan aan via deze link.

17 sept Open Energiedag: meld uw locatie aan!


Op zaterdag 17 september opent de duurzame energiesector haar deuren voor nieuwsgierige burgers. De NVDE en zes branche-organisaties organiseren voor het tweede jaar de Open Energiedag. Heeft uw organisatie al een of meer locaties aangemeld? Alle duurzame energieprojecten kunnen zich aanmelden voor de Open Energiedag: zonnedaken en -parken, windmolens, projecten voor warmtepompen, aqua- en geothermie, bio- en bodemenergie, infrastructuur en meer. Vorig jaar trokken we duizenden bezoekers. Dit jaar nog meer, verwachten we.

NVDE webinar SDE++ 2022: Hoe werkt het en waar liggen de kansen?


Er is dit jaar een ruim openstellingsbudget voor de subsidieregeling SDE++: 13 miljard euro. Om aanvragen een grote kans van slagen te geven, organiseerde de NVDE op 11 mei een webinar met ruim 150 deelnemers. Kijk hier het webinar terug, over de kansen die de SDE++ biedt en praktische zaken bij het aanvragen.
Lees meer

Onderzoek DWA: warmtenet anderhalf keer goedkoper dan CV op aardgas


De energiekosten rijzen de pan uit. Klanten van warmtenetten zijn op dit moment veel goedkoper uit dan mensen met nieuwe gascontracten. Onderzoeksbureau DWA becijferde dat een nieuw gascontract in maart gemiddeld anderhalf keer zo duur was als een warmtecontract. ‘Warmtenetten besparen op dit moment dus niet alleen Russisch aardgas en CO2 maar ook veel geld’, zegt voorzitter Olof van der Gaag van de NVDE.
Lees meer

Opinie: oorlog Oekraïne dwingt ons tot verduurzaming


Steeds ernstiger klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne dwingen ons tot snelle besparing en overgang naar duurzame bronnen. Er is al veel aandacht voor het verminderen van de vraag naar (Russisch) aardgas, maar vergeet aardolie niet. Dit is nog slechter voor het klimaat en Rusland verdient er doorgaans veel meer mee dan met aardgas. Sneller overgaan op schoon en duurzaam verkeer is hiervoor een kans. Dat schreven Olof van der Gaag (NVDE) en Rob van Tilburg (Natuur & Milieu) in dit opinie-artikel dat 7 april verscheen in het AD.
Lees meer

Nieuw NVDE-lid: Arcadis


Arcadis is een toonaangevende internationale organisatie die ontwerp-, engineering- en adviesdiensten levert voor een duurzame gebouwde en natuurlijke omgeving. Met meer dan 27.000 mensen in ruim 70 landen zet Arcadis zich in om de leefomgeving over de hele wereld te verbeteren. Wim Voogd, directeur Energietransitie bij Arcadis: ‘De energietransitie is een strijd die we dit decennium gaan winnen of verliezen.’ Olof van der Gaag, directeur NVDE: “We zijn heel blij dat Arcadis de NVDE komt versterken. Mede dankzij Arcadis worden er vele stappen gezet om CO2-emissies te verminderen.”
Lees meer

Nieuw NVDE- lid: Eteck


Met meer dan 120 enthousiaste medewerkers streeft Eteck naar maximale impact op de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag. Om die missie waar te maken ontwerpt, ontwikkelt én exploiteert Eteck duurzame, collectieve en decentrale installaties. Eteck gaat voor 0. Nul CO2-uitstoot en nul gebruik van fossiele brandstoffen. Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE: “We zijn blij met het lidmaatschap van Eteck. De warmtetransitie is complex. Eteck beschikt over de expertise om haalbare en betaalbare oplossingen te realiseren voor Nederland. Zeker nu is dat ontzettend belangrijk.”
Lees meer

IPCC: sneller actie nodig, anders raken klimaatdoelen uit zicht


4 april verscheen er een nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dit rapport is de laatste in een reeks van drie die eens in de zeven à acht jaar wordt uitgebracht. De kernboodschap liegt er niet om: de uitstoot kan in 2030 gehalveerd zijn. Er zijn genoeg oplossingen om te voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5 graad opwarmt, maar die moeten dan wel onmiddellijk en grootschalig worden ingezet.
Lees meer

NVDE-handvatten voor gemeenten over laadpalen voor vrachtauto’s


Het Rijk wil dat alle vrachtwagens in 2050 emissieloos zijn. Als er fors meer elektrische bestel- en vrachtwagens komen, moeten er ook meer laadpunten daarvoor komen. Voldoende netcapaciteit is een bottleneck, want de doorlooptijden voor het vergroten daarvan zijn lang. Gemeenten spelen een essentiële rol in de tijdige realisatie van de laadinfrastructuur. De NVDE biedt handvatten voor gemeenten voor hun strategie richting voldoende laadinfrastructuur voor de elektrische logistieke mobiliteit.
Lees meer

Aangenomen moties over verduurzaming


De Tweede Kamer heeft meerdere voorstellen over verduurzaming aangenomen. De motie Bontenbal c.s. verzoekt de minister om het subsidieplafond van 35 TWh in de SDE ++ voor wind en zon op dak en land te verwijderen. De motie Beckerman c.s. verzoekt 30 procent subsidie voor één energiebesparende maatregel in te voeren. De motie Grinwis c.s. verzoekt het aantal geïsoleerde woningen en de aardgasbesparing op te nemen in de rapportage voor het Nationaal Isolatieprogramma. En de motie Bontenbal en Grinwis verzoekt een subdoelstelling voor aardgas op te nemen in het beleid voor de verduurzaming van gebouwen.

16 juni webinar Flexibele energie in de stad


Er treedt steeds vaker congestie op het lokale elektriciteitsnet op. Smart energy innovaties bieden een oplossing om toch aan de vraag naar elektriciteitstransport te voldoen.  Alienke Ramakers (Royal Hashkoning DHV), Bart van der Ree (Robust – Topsector Energie) en Hans Roeland Poolman (LIFE) zullen spreken over de realisatie van slimme flexibiliteitsoplossingen tijdens dit NVDE-webinar in de serie ‘Morgen begint vandaag’.
Meldt u hier aan

Niet biomassa maar fossiele energie afbouwen


Nederland heeft alle vormen van duurzame energie heel hard nodig om onze afhankelijkheid van (Russische) fossiele energie zo snel mogelijk af te bouwen en onze klimaatdoelen te halen. Daar is ook duurzame biomassa voor nodig. Zonder biomassa wordt het een stuk moeilijker en duurder om dit voor elkaar te krijgen. Lees hier de hele reactie van de NVDE op het kabinetsbesluit op 22 april om projecten met biomassa voor lage temperatuur niet meer te subsidiëren.

Stagevacatures

De NVDE heeft vanaf september 2022 een vacature voor een stagiair public affairs en een stagiair communicatie. Kom jij leren en werken in het kloppend hart van de Nederlandse energietransitie?
Vacature stagiair Public Affairs
Vacature stagiair Communicatie

17 mei Inspiratietour CO2 reductie industrie: voorbeelden uit de textielsector


De textielsector is, geschat volgens het Europees Parlement, verantwoordelijk voor 10% van alle koolstofemissies ter wereld. Er moeten in deze sector dus grote stappen gezet worden om de klimaatdoelen te bereiken. Denk aan het hergebruik van grondstoffen, het sluiten van de keten, energiebesparing en CO2-reductie. In dit webinar van o.a. de NVDE vertellen verschillende gastsprekers over hun circulaire aanpak. 17 mei, 15.00 tot 16.30 uur.
Aanmelden

Terugblik Webinar ‘Energieplannen maken in de mist’


De NVDE organiseerde op 31 maart 2022 een webinar over de vraag: ‘hoe maak je energietransitie-keuzes in een onzekere wereld met verschillende belangen’? Met alleen spijtvrije investeringen komen we er niet. Kijk hier het NVDE webinar Energieplannen maken in de mist terug.
Lees meer

IJzerpoeder gaat Brabantse woningen verwarmen

Vijfhonderd woningen in Helmond krijgen vanaf september warmte geleverd via verbrand ijzerpoeder. Dat melden Rift, Ennatuurlijk, Veolia en Connectr aan het FD. Het is de eerste demonstratie voor de techniek op deze schaal.
Lees meer

Financier uw innovatie in Europa

RVO ondersteunt bedrijven bij het vinden van de juiste regelingen, het inschatten van de slaagkans en geeft inhoudelijk advies bij projectaanvragen van Europese innovatiesubsidies. Bent u bezig met een baanbrekende innovatie die internationaal schaalbaar is? Neem dan contact op met de afdeling Internationaal Innoveren via teamiris@rvo.nl. Zij assisteren u gratis en vrijblijvend.

Renovation Wave


Platform Duurzame Huisvesting publiceerde het ‘Position paper Renovation Wave’ om meerjarige, kosteneffectieve verduurzaming in de utiliteitssector op te schalen.
Lees meer

Climate classic fietsen 20 juni

Op maandag 20 juni 2022 fietsen meer dan 1000 duurzame fietsers de Climate Classic: een tocht van bijna 400 km langs de kustlijn die in Nederland ontstaat als de zeespiegel te ver doorstijgt. Een kustlijn die wat Cycling 4 Climate betreft nooit werkelijkheid mag worden. NVDE doet mee en we nodigen leden uit om mee te fietsen.
website

Word lid van de NVDE!

De NVDE vertegenwoordigt meer dan 6000 bedrijven die de energietransitie willen versnellen en heeft goede contacten met politici, ministeries en andere stakeholders. Wordt uw bedrijf ook lid? Dit levert het op:

  • invloed op het energie- en mobiliteitsbeleid
  • een netwerk van koploperbedrijven
  • altijd op de hoogte via meetings, nieuwsbrieven en de politieke monitor

U kunt voor een bescheiden bedrag lid worden, afhankelijk van de omvang van uw bedrijf of organisatie. Interesse? Neem aub contact op via kantoor@nvde.nl of 030-23 04 503.

NVDE in de media

Energieboswachters gaan de natuur meer kans geven in zonne- en windparken
Trouw, 11 mei 2022. Olof van der Gaag, voorzitter NVDE, vindt de training tot energieboswachter een goed idee. “Het leuke van dit initiatief is dat bewoners goed worden betrokken en dat zij worden toegerust om open het gesprek aan te gaan.”
 
EBN Podcast: Besparen, verduurzamen en afhankelijkheid
EBN, 10 mei 2022. Luister hier de podcast terug waar EBN het onder andere met Olof van der Gaag (voorzitter NVDE) heeft over energiebesparing, de noodzaak tot snel verduurzamen en waarom de importafhankelijkheid best op te lossen is.
 
Webinar ‘Het net slimmer benut’
Netbeheer Nederland, 6 mei 2022. Netbeheer Nederland heeft een webinar georganiseerd over het rapport ‘Het net slimmer benut’ van onderzoeksbureau CE Delft. Onder andere Olof van der Gaag (voorzitter NVDE) zat hier aan tafel. Kijk het webinar hier terug.
 
Koninklijke onderscheiding voor Eppo Bolhuis
26 april 2022
Eppo Bolhuis (68) - voorzitter van de NBKL, mede-oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en penningmeester van de stichting DEPK - mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.
AD - Negentien Deventenaren koninklijk onderscheiden en dit zijn de gelukkigen
NBKL - Koninklijke onderscheiding voor Eppo Bolhuis
 
Warmtenet anderhalf keer goedkoper dan CV aardgas
22 april – 5 mei 2022
Onderzoeksbureau DWA becijferde in opdracht van de NVDE dat een nieuw gascontract in maart gemiddeld anderhalf keer zo duur was als een warmtecontract. 
Klimaatweb - Onderzoek DWA: warmtenet anderhalf keer goedkoper dan cv op aardgas
Energienieuws - ‘Warmtenet anderhalf keer goedkoper’
Climategate - Warmtenet anderhalf keer goedkoper dan cv aardgas
Change Inc. - Warmtenet goedkoper dan gasaansluiting
Duurzaam Gebouwd - Warmtenet goedkoper dan nieuw gascontract
 
Niet biomassa, maar fossiele energie afbouwen
5 mei 2022
NVDE wijst erop dat duurzame alternatieven voor biomassa op korte termijn onvoldoende beschikbaar zijn. Zeker om te voorzien in de piekvraag naar warmte in de winter.

NOS - Stop op subsidies voor stook van biogrondstoffen voor warmte
Energeia - Kabinet stopt definitief met subsidies voor laagwaardige warmte uit houtige biomassa
BNR - Kabinet zet streep door subsidiëring biomassa voor warmteopwekking
De Telegraaf - Energiecentrales Vattenfall geblokkeerd: acties tegen biomassa
Financieel Dagblad - Kabinet stopt per direct met subsidies biomassacentrales
AD - Jetten: geen nieuwe subsidies voor biomassacentrale
Het Parool - Jetten: geen nieuwe subsidies voor biomassacentrale
Reformatorisch Dagblad - Kabinet stopt met subsidiëren biomassa voor opwekking warmte
Internationale media CCEIT - Stop on subsidies for heating bio-raw materials for heat
The Nation View - Stop subsidies for heating biobased raw materials
Paudal - Stop subsidies for heating biobased raw materials
World Today News - Stop subsidies for heating biobased raw materials
Klimaatweb - Niet biomassa maar fossiele energie afbouwen
Change Inc. - Lof en kritiek op subsidiestop bossen verbranden voor energie
Gemeente.nu - Energie uit biomassa definitief in de ban
Afval Online - Subsidiestop voor laagwaardige warmte uit biogrondstoffen
Architectenweb - Kabinet stopt met subsidiëren biomassa voor opwekking warmte
 
Innovaties van de energietransitie
Groenleven, 22 april 2022. Regionale netbeheerders en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) zijn nauw betrokken geweest bij het convenant ‘Zon Betaalbaar op het Net’. Resultaat: zonprojecten moeten in de toekomst aansluiten op 70% van het paneelvermogen.
 
Taxi’s schoon en stil
21 april 2022
Alle nieuwe taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in grote steden. Het afsprakenkader wordt onder andere ondertekend door de NVDE.
Rijksoverheid - Volgende stap op weg naar schone en stille taxi’s
Stadszaken - Gemeenten mogen dieseltaxi’s over 3 jaar weren uit binnenstad
Taxipro - Gemeenten mogen in 2025 taxi’s toevoegen aan zero emissiezones
 
Keerzijde hoge energieprijzen: ‘groene stroom kan zonder subsidie’
De Telegraaf, 21 april 2022. “Vrijwel alle projecten voor duurzame energie kunnen nu met veel minder of geen subsidie af, door de hoge energieprijzen”, stelt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE over zonne-energie tot elektrische boilers.
 
Gronings onderzoek stelt: kernenergie past goed in elektriciteitsmarkt met veel zon en windenergie
Change Inc., 21 april 2022. In plaats van discussiëren over de vraag welke techniek de overheid zou moeten subsidiëren is het veel beter als er een techniek neutrale, open competitie ontstaat, vindt voorzitter van de NVDE Olof van der Gaag. “Dan daag je de markt uit en zien we wel wie het beste is.”
 
Waar moet je aan denken bij aanschaf van een warmtepomp?
20 april 2022
Steeds meer Nederlandse huiseigenaren verduurzamen hun woning sinds de gasprijs zo hoog is. Dat blijkt uit een enquête onder leden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.
Bouw Totaal - Waar moet je aan denken bij aanschaf van een warmtepomp?
Bouw&Wonen - Waar moet je aan denken bij de aanschaf van een warmtepomp?
 
‘Alle leaseauto’s elektrisch in 2025’
Change Inc., 14 april 2022. Alle nieuwe zakelijke leaseauto’s moeten vanaf 2025 elektrisch rijden, en mogen dus geen CO2 meer uitstoten. Ook de subsidie moet omhoog. Daarvoor pleiten stichting Natuur en Milieu en de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE).
 
NVDE blij met verwijderen SDE++ plafond
13 april 2022
Holland Solar, NWEA en NVDE zijn zeer blij dat de Tweede Kamer de motie Bontenbal c.s. heeft aangenomen. Deze motie verzoekt de minister om het plafond voor wind en zon op dak en land te verwijderen.
Holland Solar - Holland Solar, NWEA en NVDE blij met motie verwijderen plafond op zon en wind in SDE++
NWEA - Holland Solar en NWEA blij met motie verwijderen plafond op zon en wind
Change Inc. - Toch geen maximum aan de opwek van groene stroom
Solar Magazine - Tweede Kamer stemt voor loslaten plafond SDE++ van 35 terawattuur voor wind- en zonne-energie
 
Boete voor laadpaalklever
12 april 2022
Volgens Harm-Jan Idema, bestuurslid mobiliteit van de NVDE, valt het probleem van onnodig bezette laadpalen behoorlijk mee. ‘Dat mensen hun auto een paar dagen lang aan een laadpaal laten staan, komt weinig voor. De meeste mensen laden hun auto ’s nachts op en rijden de volgende ochtend weer weg.’
De Volkskrant - Boete voor laadpaalklever: ‘je kunt niet verwachten dat iemand gaat wachten tot de auto is opgeladen’
Deciliiter - Fine for charging station sticker: ‘you cannot expect someone to wait for the car to be charged
Carryallsatisfaction - Fine for charging station sticker: ‘you cannot expect someone to wait for the car to be charged’
 
Personeelswisselingen in de energiesector
Energeia, 8 april 2022. Teun Bokhoven is per 1 april de nieuwe voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord. De nieuwe positie van Bokhoven brengt met zich mee dat hij afstand neemt van de NVDE. Bokhoven was in 2015 een van de oprichters van de NVDE, en deed december vorig jaar al een stap terug door na zes jaar voorzitterschap de hamer over te dragen aan Olof van der Gaag.  
 
Verspil klimaatgeld niet meer aan oude industrie
april – mei 2022
Milieudefensie, Vakbond FNV en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie roepen minister Jetten voor Klimaat en Energie op om te komen tot duidelijke criteria voor de uitgaven van het klimaatfonds.
AD - Verspil klimaatgeld niet meer aan oude industrie
MilieudefensieVerspil klimaatgeld niet meer aan oude industrie
Milieudefensie - Gezamenlijke lobbybrief klimaatfonds: hoe verder?
 
Russisch gas
april – mei 2022
Klimaatverandering die harder gaat dan aangenomen en de oorlog in Oekraïne dwingen ons sneller duurzaam te worden, stellen Olof van der Gaag en Rob van Tilburg.
Nationale media
Trouw - Kabinet wil nog dit jaar Russische gaskraan dichtdraaien: hoe haalbaar is dat?
Natuur en Milieu - Opinie: Oorlog Oekraïne dwingt ons tot verduurzaming
AD - Oorlog Oekraïne dwingt ons tot verduurzaming
Internationale media
Ruetir - Ukraine war force sus to become more sustainable
Overige media
News Founded - Van betere cv-instelligen tot LED-lampen: waar kun je veel gas besparen?
Scobe Academy - Van Russisch gas af, wat zijn de alternatieven
Utrecht News - Oorlog Oekraïne dwingt ons tot verduurzaming
EW - Welvaart op het spel
Stichting JASKabinet gevaarlijk laks: welvaart staat op het spel
 
Energieopslag
1 april 2022
Energieopslag is noodzakelijk om de energietransitie in de volgende fase te brengen. Onder andere Olof van der Gaag concludeert dat de wet- en regelgeving hierin voorlopig de grootste knelpunt is.
Klimaatakkoord - Batterijopslag: leren van andere landen
Klimaatakkoord - Batterijen nu heel hard nodig
Solar365 - ‘Noodzaak energieopslag groter dan ooit’
 
Niet blijven klagen over de energietransitie, klinkt het op een webinar over de gewenste vergroening van energie
Dagblad van het Noorden, 1 april 2022. "We weten beter dan ooit waar we van af willen. Maar we weten niet precies waar we naartoe moeten. De situatie staat meer op scherp dan ooit. Er zijn veel smaken en onzekerheden. En die zijn de afgelopen weken niet kleiner geworden", aldus Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.

Evenementen
16 mei 2022 – Innovaties in Geothermie
TKI Urban Energy organiseert samen met haar partners een fysiek event over "Innovaties in Geothermie”: nieuwe putconcepten (multi-laterals, closed loop systemen, e.d.), compositen, drag-reducing agents, hoge temperatuur warmteopslag en meer. 
Website

16 mei 2022 - NOGEPA-event
Save-the-date: vanaf 12.30 uur in de Fokker Terminal in Den Haag. NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie) praat u bij wat ze de komende jaren gaan doen op het gebied van de energietransitie. Olof van der Gaag (voorzitter NVDE) zal ook spreken op het event.
Website

16 mei 2022 – Bijeenkomst aanpassing energiebesparingsplicht en onderzoeksplicht
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de  energiebesparingsplicht en onderzoeksplicht. Meld u dan aan voor deze  bijeenkomst van RVO. Van 13:00 tot 16:30 uur.
Webiste

17 t/m 19 mei 2022 – Monument, Houtbouw en Renovatie vakbeurzen
54events organiseert de HOUTBOUW, MONUMENT EN RENOVATIE vakbeurzen in de Brabanthallen. De beurs biedt een volledig aanbod van innovaties en best practices en een actueel kennisprogramma. Gratis voor professionals.
Website

17 mei 2022 – Congres Toekomst van Werk
Van 12:00 - 18:00 uur organiseert CNV een toonaangevend congres over topinnovaties, die de arbeidsmarkt compleet veranderen. Olof van der Gaag (voorzitter NVDE) zal ook spreken op het congres.
Website

17 mei 2022 – VSK Installatiebeurs
VSK organiseert 17 t/m 20 mei de 25e editie van de installatievakbeurs in de Jaarbeurs te Utrecht.
Website

17 mei 2022 – Hydrogen Cross Border Conference
De Hydrogen Cross Border Conference is een conferentie over waterstofactiviteiten aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. 17 mei is de conferentie en 18 mei is er een excursie.
Website

17 mei 2022 – Solar Business Day
De Solar Business Day is het toonaangevende kennis- en netwerkevent in Nederland en trekt de gehele top van de zonne-energiesector. Van 9:00 tot 17:30 uur in het Bimhuis in Amsterdam.
Website

17 mei 2022 - Inspiratietour CO2 reductie industrie: voorbeelden uit de textielsector
In deze inspiratietour laat u zich inspireren door verschillende circulaire aanpakken uit de textielsector van 15.00 tot 16.30 uur. Deze webinarreeks wordt georganiseerd door de NVDE, VEMW en RVO.
Website

17 mei 2022 – Webinar: klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland
In dit webinar van TNO wordt een beeld geschetst van ons toekomstig energiesysteem met onder andere het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, groene waterstof en eventueel kernenergie. Vanaf 15u.
Website
 
18 mei 2022 – NOVI-conferentie 2022
Bijeenkomst op het gebied van ruimtelijke ordening en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. Minister Hugo de Jonge trapt de conferentie af met een toelichting op de plannen van het kabinet. 
Website
 
19 mei 2022 – Common Futures seminar Energiesysteem-optimalisatie
Van 16:30 tot 19:30 organiseert Common Futures in Utrecht deze seminar over energiesysteem-optimalisatie. Olof van der Gaag zal spreken op de seminar.
Website
 
19 mei 2022 – Netwerken met kracht! Symposium vrouwen in energie Noord-Nederland
Vrouwen werkzaam in de energiesector van Noord Nederland komen op donderdag 19 mei samen tijdens het symposium Netwerken met Kracht in Groningen van 12.30 -18 uur.
Website
 
19 mei 2022 – Webinar verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed
Werkt u voor een gemeente die haar maatschappelijk vastgoed wil verduurzamen? Leer tijdens dit webinar van RVO van de ervaringen van andere gemeenten. Van 11 - 12 uur.
Website
 
21 mei 2022 – Publieksdag ijzer en roest oplossing voor energietransitie?
Zaterdag 21 mei openen de deuren van het Metalot Future Energy Lab voor iedereen die meer wil weten over de ontwikkelingen op het gebied van Metal Power als technologie-oplossing voor een duurzame, circulaire economie. Vrije inloop tussen 10 - 15 uur.
Website
 
24 mei 2022 – Ontbijtsessie – Kansen voor nieuwe technologieën
Sessie van Energie Nederland. Nieuwe technologieën zijn hard nodig in de energietransitie. Helaas lopen feiten en fictie vaak door elkaar, wat dikwijls leidt tot negatieve beeldvorming in een vroeg stadium. Hoe kunnen we dat voorkomen?
Website
 
25 mei 2022 – Vol energie ondernemen
25 mei, 8 juni en 22 juni organiseert Shell Nederland Vol energie Ondernemen een evenement over de energietransitie voor en door ondernemers van klein-, midden- en grootbedrijf. 6 juli is er een fysiek evenement in DeFabrique in Maarssen.
Website
 
25 mei 2022 - Basiscursus Duurzaamheid en Energie
25, 31 mei en 7 juni biedt deze 3-daagse basiscursus van Berghauser Pont Academy een stevig fundament voor gerichte actie door de brede context van de actuele duurzaamheids- en energievraagstukken te schetsen en de daarvoor benodigde basiskennis aan te reiken.
Website
 
31 mei 2022: Circulair bouwen
In deze cursus gaat Berghauser Pont Academy in op het hele proces dat komt kijken bij circulair bouwen. Deze cursus is geschikt voor een ieder die circulair bouwen actief aanstuurt en/ of zich bezighoudt met circulariteit in gebiedsontwikkeling.
Website
 
31 mei 2022 – Programma multi-benefits (5 dagdelen)
Topsector Energie (TSE) en Programma Verduurzaming Industrie (PVI) biedt u dit programma aan voor energiecoördinatoren, sustainable managers en technology managers om binnen het eigen bedrijf te leren ontdekken hoe een duurzame maatregel waarde kan opleveren.
Website
 
1 juni 2022 – Webinar – de energietransitie en het klimaatakkoord
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseren dit webinar om 19.30 uur. Het doel van het programma is (nieuwe) raadsleden op weg te helpen binnen het thema energietransitie. 
Website
 
2 juni 2022 – Symposium Klimaatweb – de integrale aanpak van klimaatadaptatie in jouw regio
Klimaatweb organiseert een symposium in Amsterdam van 13:00 tot 17:30 uur dat volledig in het teken staat van klimaatadaptatie.
Website
 
2 juni 2022 – Marine Energy Accelerator Conference
De Dutch Marine Energy Centre organiseert deze dag om inzichten te geven in de meest recente ontwikkelingen van mariene energieoplossingen en beleidsstrategieën. Het evenement markeert tevens de officiële opening van de Marine Energy Hub in Den Haag.
Website
 
2 juni 2022 – Online informatiebijeenkomst LIFE 2022
RVO organiseert een online Nederlandse informatiebijeenkomst over de Europese subsidieregeling LIFE. De regeling LIFE draagt bij aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal. Van 14:00 tot 16:00 uur.
Website
 
8 juni 2022 – Webinar de opwek van duurzame energie; kansen en uitdagingen voor raadsleden
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseren dit webinar om 19.30 uur. Het doel van het programma is (nieuwe) raadsleden op weg te helpen binnen het thema energietransitie. 
Website
 
8 juni 2022 – Sunday
Nederlands grootste zonne-energiecongres in 't Spant te Bussum. Het SundayNL-congres wordt jaarlijks georganiseerd door Holland Solar, TKI Urban Energy, TNO, Solliance, NWO, SOLA en Solar Magazine.
Website
 
10 juni 2022 – Huis & Energie: de duurzame consumentenbeurs
Van vrijdag 10 t/m zondag 12 juni is in de Brabanthallen in Den Bosch Huis & Energie: de eerste grote consumentenbeurs over duurzame energie en duurzaam wonen.
Website
 
11 juni 2022 – Grootste internationale vakbeurs elektrisch vervoer (EVS35)
In Oslo vindt van 11 tot en met 15 juni 2022 het Electric Vehicle Symposium (EVS35) plaats. Dit is het grootste symposium met vakbeurs ter wereld op gebied van elektrisch vervoer.
Website
 
13 juni 2022 – Online sessie BespaarGarant
Stichting BespaarGarant is er voor bedrijven en instellingen die hun gebouwen willen verduurzamen Van 13.00 tot 14.00 uur is deze online sessie ter activatie rondom beschikbare subsidies voor Amsterdam. Van 15.00 tot 16.00 uur voor Overijssel.
Website
 
14 juni 2022 – Platform voor de energie en milieu sector
GENERA 2022, georganiseerd door IFEMA. De Innovation Gallery zal enkele van de belangrijkste onderzoeken met betrekking tot hernieuwbare energie en efficiënte energie demonstreren op 14 t/m 16 juni.
Website
 
14 juni 2022 - Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting
14 en 21 juni gaat Berghauser Pont Academy je in deze 2-daagse cursus leren hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Kom komt er aandacht voor de Omgevingswet.
Website
 
14 juni 2022 – Genera 2022: De milieu en energie vakbeurs
Deze milieu en energie vakbeurs wordt georganiseerd door IFEMA in samenwerking met de IDAE, Institute for Energy Diversification and Saving (Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge). Van 14 tot 16 juni in Madrid.
Website
 
15 juni 2022 – Webinar participatie en omgaan met polarisatie
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseren dit webinar om 19.30 uur. Het doel van het programma is (nieuwe) raadsleden op weg te helpen binnen het thema energietransitie. 
Website
 
16 juni 2022 – Morgen begint vandaag: Flexibele energie in de stad
Smart energy innovaties bieden een oplossing om aan de vraag naar elektriciteitstransport te voldoen in tijden van transportschaarste. De focus van deze webinar van de NVDE ligt op het inbouwen van flexibiliteit om het energiesysteem van de toekomst te realiseren.
Website
 
16 juni 2022 – WindDay 2022
Alle stakeholders komen hier bij elkaar om te netwerken, ideeën en inzichten uit wisselen en aan de slag te gaan om tot concrete oplossingen te komen. Sprekers zijn o.a. Minister Rob Jetten.
Website
 
19 juni 2022 – Klimaatmars
Zondag 19 juni om 13u is de Klimaatmars in Rotterdam. Bekijk hier hoe u mee kunt doen.
Website
 
20 juni 2022 – Cycling 4 Climate – Classic 2022
Een fietstocht langs de kustlijn die in Nederland ontstaat als de zeespiegel te ver doorstijgt. Van Breda, via Utrecht naar Groningen. Een kustlijn die wat Cycling 4 Climate betreft nooit werkelijkheid mag worden. Fietst u ook mee?
Website
 
21 juni 2022 - Realiseren van wind- en zonneparken
Met deze cursus geeft Berghauser Pont Academy u inzicht in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek.
Website
 
23 juni 2022 – ALV van NVDE - Symposium 'Nu op weg naar een groen 2040'
We combineren deze vooruitblik met een terugblik: we nemen afscheid van Teun Bokhoven, oprichter en zes jaar voorzitter van de NVDE. Bokhoven is per 1 april de nieuwe voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.
Voorafgaand aan het symposium vindt van 13 tot 14 uur de ALV plaats. Als u geïnteresseerd bent om het symposium in Den Haag bij te wonen, meld u dan aan via deze link..
 
23 juni 2022 - Oplossingsrichtingen stikstofaanpak
Met deze verdiepingscursus geeft Berghauser Pont Academy u inzicht in de gevolgen van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) uitspraak. Daarna wordt er ingezoomd op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Website
 
24 juni 2022 - ECCM (ElectroChemical Conversion & Materials) Conference 2022
Van 9:30 – 18:00 uur is dit internationaal evenement in Den Haag. Er worden verschillende presentaties gegeven vanuit kennisinstituten, industrie en NGOs over elektrificatie, elektro-conversies en de energietransitie.
Website
 
27 en 28 juni 2022 – Flexcon Amsterdam – op locatie
FLEXCON 2020 wordt georganiseerd door Flexible Power Alliance Network (FAN) en SmartEn in pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Flexcon staat geheel in het teken van smart energy-onderwerpen. Het doel; consumenten betrekken bij de flexibele energierevolutie.
Website
 
28 juni 2022 – 2e Jaarlijkse Floating Solar
28 en 29 juni zullen beleidsmakers en vooraanstaande opinieleiders op één podium het hebben over zon op zee. Internationaal evenement in Amsterdam.
Website
 
29 juni 2022 – Autonomous Robotics and Unmanned Systems for Offshore Infrastructure
Online event op 29 en 30 juni 2022. Robottechnologie voor onder andere lucht- en onderwaterunits, verbetert niet alleen de veiligheid, maar verhoogt ook de productiviteit en verlaagt de kosten en de risicobeheer- en onderhoudsactiviteiten.
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2022 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp