Copy
NVDE Nieuwsbrief
11 november 2021
'Morgen begint vandaag'. Deze kabinetsformatie is cruciaal voor de energietransitie. De NVDE doet voorstellen voor beleid.

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Diederik Samsom, EU: “Benut Europese rugwind in Nederlandse inhaalrace naar duurzame energie”


“Glasgow is cruciaal.” Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans en één van de drijvende krachten achter het EU-plan Fit for 55, is hoopvol na de eerste week van de COP26. We spraken hem kort voor zijn eigen vertrek naar Glasgow, afgelopen zondag. Ongeduldig en hands on is hij, al sinds hij een kwart eeuw geleden bij Greenpeace werkte. “Houd nog even vol,” is zijn boodschap aan de Nederlandse duurzame energiesector. De Nederlandse inhaalrace is in volle gang: nergens groeit duurzame energie zo hard als bij ons. Fit for 55 biedt stevige rugwind om de klimaatdoelen te halen. Met de CBAM tillen we niet alleen de Europese industrie, maar ook die in de rest van de wereld naar een hoger duurzaamheidsniveau. Fit for 55 is mogelijk doordat de jeugd is opgestaan en ingrijpen eist, vindt Samsom. “En als de jeugd haar zinnen ergens op gezet heeft, krijgt ze meestal haar zin.” Samsom ziet het in bijna elk overleg, dat deelnemers hun eigen kinderen als drijfveer noemen. “De ultieme wens van elke ouder is, dat de crisis is opgelost. Het zou mooi zijn als we dat voor elkaar kregen. Daar zou ik gelukkig van worden.”
Lees meer

Extra inkomsten emissiehandel vormen miljardenimpuls voor energietransitie

De Europese emissiehandel levert de Nederlandse schatkist zo’n veertien miljard euro op, tot en met 2030. Dat verwachten onderzoekers van Ecorys en SQ Consult. Door die middelen te investeren in verduurzaming krijg je een dubbele versnelling, zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) die opdracht gaf voor dit onderzoek. Dat is een welkome kans om de klimaatdoelen te koppelen aan extra klimaatdaden. Met deze veertien miljard kan volgens de NVDE zo’n acht megaton CO2 worden bespaard, ongeveer vier procent van de nationale klimaatdoelstelling. Dit zou bijvoorbeeld genoeg zijn om de industrie- en energiesector de extra reductie te laten leveren voor een klimaatdoel van -55%.
Lees meer

KEV laat zien hoeveel er gebeurt én hoeveel meer er nodig is voor klimaat; Snelle beslissingen cruciaal

De Klimaat- en Energieverkenning laat zien hoeveel er gebeurt om Nederland te verduurzamen én hoeveel meer er nog nodig is. “Snelle beslissingen en kortere doorlooptijden zijn cruciaal. Als het 10 tot 15 minuten fietsen is naar het station, dan vertrek je ook niet pas 9 minuten vóór het fluitje,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
Lees meer

Pleidooi: klimaatdoelen 2030 vragen radicale versnelling besluitvorming
 

Het behalen van het klimaatdoel van 2030 is nu al een race tegen de klok, staat in het Pleidooi ‘Versnelling besluiten klimaatbeleid’, van een Klimaatcoalitie van bedrijven en de NVDE. Belangrijke klimaatoplossingen moeten uiterlijk in 2022 starten om operationeel te kunnen zijn in 2030. Vanwege de lange doorlooptijden van projecten voor de energietransitie van gemiddeld 8 tot 10 jaar, kan het 2030-doel alleen in zicht blijven als de nieuwe regering in de komende twee jaar alle kritische beslissingen neemt.
Steeds meer bedrijven ondersteunen dit Pleidooi. Uw bedrijf ook? Mail naar communicatie@nvde.nl
Lees meer

NVDE: verstandig pakket ter compensatie van hoge gasprijs

Het kabinet kondigde 15 oktober een aantal maatregelen aan om huishoudens en bedrijven gedurende het jaar 2022 te compenseren voor de hoge aardgasprijs. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt het een verstandig pakket. De hoge gasprijs stimuleert huishoudens en bedrijven om het aardgasverbruik te verminderen. Het pakket van de overheid behoudt die nuttige prikkel en stimuleert om over te stappen op (duurzamere) elektriciteit. Dat is een stap in de goede richting voor de energietransitie. De verhoging van de belastingteruggaaf compenseert de ergste effecten van de hoge gasprijs op de energierekening. Ook de 150 miljoen euro voor aanvullende subsidies voor isolatie is verstandig.
Lees meer

Ledenvergadering NVDE 2 dec

NVDE-leden zijn van harte welkom op de halfjaarlijkse ALV, op donderdag 2 december, 14-15.30 uur, in het Muziekgebouw aan t IJ in Amsterdam. Oa de begroting en het beleidsplan 2022 worden vastgesteld. Na de ALV is er een rondleiding door het duurzaam verwarmde Muziekgebouw. U kunt zich aanmelden via de persoonlijke uitnodiging die u 9 november gemaild kreeg.

Aanleg warmteleiding voor 120.000 woningen van start

Het ministerie van EZK en Gasunie hebben 8 november het definitieve investeringsbesluit genomen voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Eneco gaat als eerste warmtebedrijf warmte afnemen uit dit transportnet en leveren aan woningen.
Lees meer

Begrotingen BZK, EZK en I&W in Tweede Kamer

De Tweede Kamer besprak de afgelopen weken de begrotingen voor 2022 van de ministeries van BZK, EZK en I&W. De NVDE leverde vooraf input hoe de energietransitie verder versneld kan worden. Korte verslagen van de debatten en stemmingen over de vele relevante moties zijn te vinden in de wekelijkse Politieke Monitor (aanmelden via communicatie@nvde.nl). Lees meer:
NVDE over begroting BZK
NVDE over begroting EZK
NVDE over begroting I&W

Online inspiratietours verduurzaming industrie

De industrie zet goede stappen naar verduurzaming. Kom je laten inspireren tijdens twee online inspiratietours, georganiseerd door NVDE, VEMW en RVO, met praktijkvoorbeelden. Op 23 november duiken we in de elektrische boilers. Op 14 december zijn de warmtepompen aan de beurt.

Stagevacatures
 

De NVDE heeft vanaf begin 2022 een vacature voor een stagiair public affairs en een stagiair communicatie. Kom jij leren en werken in het kloppend hart van de Nederlandse energietransitie?
Vacature stagiair public affairs
Vacature stagiair Communicatie

NVDE in de media


'Miljarden extra voor klimaatbeleid door stijgende opbrengst CO2-rechten'
NOS, 11 november. De stijgende opbrengst van de verkoop van Europese emissierechten, die de industrie nodig heeft voor de uitstoot van CO2, levert Nederland tot 2030 zo'n 14 miljard euro op. Dat concluderen twee onderzoeksbureaus na onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Radio NPO1
"Dit is een buitenkansje voor de kabinetsformatie. Er is 14 miljard beschikbaar voor klimaatoplossingen, blijkt uit onderzoek naar de opbrengst van het ETS. Wij denken dat Mark Rutte een vreugdedansje maakt." zei Olof van der Gaag, directeur NVDE, op Radio 1 journaal 11 november 7.30 u. Fragment is terug te luisteren onderaan nieuwsbericht.

BNR Nieuwsradio
“Hoe hoger de CO2-prijs is, hoe meer bedrijven kunnen besparen door te verduurzamen. Als je de opbrengst van die heffing dan ook nog besteedt aan het uitbreiden van subsidies voor verduurzaming, dan snijdt het mes aan twee kanten,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE, op BNR radio, 11 november 9.07 u. Fragment is terug te luisteren onderaan nieuwsbericht.
 
Opbrengst emissiehandel miljardenimpuls voor energietransitie
Agro-Chemie, 11 november. De Europese emissiehandel levert de Nederlandse schatkist zo’n €14 miljard op, tot en met 2030. Dat verwachten onderzoekers van Ecorys en SQ Consult. Door die middelen te investeren in verduurzaming ontstaat een dubbele versnelling.
 
Blazetrends.com; ‘Billions extra for climate policy due to increasing yield of CO2 rights’
Blaze Trends, 11 november. The rising proceeds from the sale of European emission rights, which the industry needs for CO2 emissions, will yield approximately 14 billion euros for the Netherlands by 2030. This is the conclusion of two research bureaus after research commissioned by the Dutch Association for Sustainable Energy (NVDE).
 
Nederland klimaatkampioen? We zijn het slechtste jongetje van de klas
Welingelichte Kringen,  1 November. Belangrijkste reden: door onder meer het Groningse aardgas hadden we veel goedkope energie. "Energie was ruim beschikbaar en goedkoop dus het had in Nederland lange tijd niet zoveel prioriteit. Mensen waren hier toch meer bezig met de betaalbaarheid van de energierekening dan met de duurzaamheid van de energie," legt directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Olof van der Gaag, uit aan RTL Nieuws.
 
NVDE: snel beslissingen nodig voor klimaatdoelen, verkort vergunningverlening naar 2 jaar.
Solar Magazine, 29 oktober. Het (nieuwe) kabinet moet binnen 1 tot 2 jaar alle grote besluiten nemen die nodig zijn om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Bovendien moet de vergunningverlening voor de energietransitie worden verkort. Daarvoor pleit de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, waar ook Holland Solar onderdeel van is.
 
KEV laat zien hoeveel er gebeurt én hoeveel meer er nodig is voor klimaat; Snelle beslissingen cruciaal.
Stichting Warmtenetwerk, 28 oktober. De Klimaat- en Energieverkenning laat zien hoeveel er gebeurt om Nederland te verduurzamen én hoeveel meer er nog nodig is. “Snelle beslissingen en kortere doorlooptijden zijn cruciaal. Als het 10 tot 15 minuten fietsen is naar het station, dan vertrek je ook niet pas 9 minuten vóór het fluitje,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.
 
KEV 2021: Nu actie nodig om 2030 klimaatdoelen nog te kunnen halen.
Windenergie-nieuws.nl, 28 oktober. Ook de NVDE stelt dat er snel besluiten moeten worden genomen om het doel haalbaar te maken. Het stelt dat het alleen lukt als binnen één tot twee jaar alle grote besluiten zijn genomen en vertaald naar concreet beleid. Bovendien pleit de NVDE met een coalitie van bedrijven en netbeheerders voor een tijdsnorm van twee jaar voor vergunningverlening.
 
Kabinet moet besluitvorming energietransitie radicaal versnellen.
Industrievandaag.nl, 28 oktober. Een Klimaatcoalitie van bedrijven en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie doen een dringende oproep aan de formateurs van het nieuwe kabinet om de besluitvorming rond de energietransitie radicaal te versnellen.
 
Pleidooi versnelling klimaatbeleid door Klimaatcoalitie van bedrijven.
Duurzaamondernemen.nl, 27 oktober. Een Klimaatcoalitie van bedrijven en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie pleit voor een radicale versnelling van besluitvorming zodat grote CO2-reductie maatregelen tijdig worden gerealiseerd.
 
besluitvorming klimaatoplossingen moet sneller
BNR, 27 oktober. De besluitvorming rond belangrijke klimaatoplossingen moet veel sneller. Met die oproep komt een klimaatcoalitie van Nederlandse bedrijven als Shell, TenneT, Dow en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Volgens hen is anders onmogelijke om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. ‘Neem uiterlijk binnen twee jaar alle grote beslissingen die de politiek moet nemen’, zegt directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.
 
Twee miljoen woningen kunnen nu al betaalbaar worden verduurzaamd.
Nieuwsbriefmilieueneconomie.nl, 25 oktober. Bij één miljoen huizen is de investering zelfs binnen tien jaar terugverdiend en dus winstgevend. Als de energiebelasting wordt aangepast of de isolatiesubsidie wordt verhoogd, verdient de verduurzaming zich bij zo’n 3,5 miljoen huizen terug binnen de levensduur. Dit blijkt uit onderzoek van DWA, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.
 
Reacties brancheverenigingen op compensatie hoge energierekening overwegend positief.
Solar magazine, 22 oktober. Diverse brancheverenigingen, waaronder Energie-Nederland, NVDE en Holland Solar, hebben inmiddels hun reactie gegeven op het maatregelenpakket van het kabinet om de hoge energierekening te compenseren.
 
Burgers krijgen 400 euro energiesteun.
Trouw, 16 oktober. Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, is in ieder geval blij dat de belasting op het gebruik van elektriciteit omlaag gaat. “Dat stimuleert de overstap naar warmtepompen en elektrische auto’s.”
 
Dubbel zoveel windmolens nodig voor verduurzaming industrie.
Financieel Dagblad, 14 oktober. Het aantal windparken op zee moet verdubbelen om genoeg groene stroom op te wekken voor het verduurzamen van de industrie. Dat blijkt uit een nieuwe studie, die vanmiddag is aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.
 

12 november - Huis en Energie, Consumentenbeurs voor duurzame energie en duurzaam wonen (op locatie)
Je wilt je huis verduurzamen… maar hoe? Op consumentenbeurs Huis & Energie ervaar je zelf alle mogelijke oplossingen, van de meest comfortabele warmtepompen tot de prachtigste zonnepanelen.
Website
 
15 november - Energeia Energy Tour – Infrastructuur (hybride)
Zonder infrastructuur stokt elke ambitie. Maar voor veel projecten moet onbekend terrein worden verkend. Een dag over het net op zee, de waterstofbackbone en CO₂-transport en -opslag.
Website
 
15 november - Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit 2021 (online)
Het ministerie van I&W organiseert deze conferentie, met thema’s zoals stadslogistiek, waterstof, RED II, verduurzaming personenmobiliteit, zero-emissie reinigingsvoertuigen, elektrisch rijden en nog veel meer.
Website
 
16 november - Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) EVen Bijpraten | Future of Charging (online)
Om je regelmatig bij te praten, organiseert NKL in 2021 maandelijks een online bijeenkomst over primeurs, publicaties, pilots en proeftuinen. NKL organiseert twee soorten bijeenkomsten: NKL Kennisshows en EVen bijpraten webinars.
Website
 
16 november - Webinar 'Grootschalige aquathermieprojecten' (online)
Het Netwerk Aquathermie organiseert in samenwerking met Techniplan en Deltares een webinar over grootschalige aquathermie. In verschillende gemeenten en provincies wordt nagedacht over grootschalige toepassing van aquathermie.
Website
 
18 november – World of eMobility, the ultimate stage for eMobility (op locatie)
18 t/m 20 november
Op donderdag 18 t/m zaterdag 20 november wordt het ‘World of eMobility’ evenement georganiseerd in de Expo Haarlemmermeer. Het initiatief wordt ondersteund door: ANWB, Ministerie van Infrastrcutuur en Waterstaat, Vereniging DOET, Vereniging Elektrische Rijders (VER) en Enterprise Europe Network (EEN).
Website
 
 
22 november Energeia Energy Tour – Economische Transitiebloei (hybride)
De energietransitie biedt economische kansen. Maar is de huidige energiemarkt wel de beste bodem voor deze economische transitiebloei? Hoe komt de financiering rond? En hoe krijgt flexibiliteit een plaats in de marktinrichting?
Website
 
23 november - Werkconferentie Topsector Energie ‘de schaalsprong voor de energietransitie’ (op locatie)
In deze werkconferentie staan we stil bij de rol van innovatie bij deze schaalsprong. Van technisch naar sociaal, van wijk naar industriële clusters en zelfs over generaties heen.
Website
 
23 november – Ronde Tafels Financiering – Grootbedrijven (online)
Topsector Energie en RVO organiseren drie ronde tafels over financiering. De laatste is op 23 november 2021, met focus op grootbedrijven.
Website
 
23 november – Inspiratietour e-boilers NVDE, VEMW en RVO (online)
Tijdens de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De diverse technieken voor de verduurzaming van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Bij dit webinar ligt de nadruk op e-boilers. Met praktijkvoorbeelden van DJP De Hoop, Eneco en Avebe.
Website
 
25 november - Nationaal Warmte Congres 2021 (op locatie)
Euroforum organiseert de 14e editie van het Nationaal Warmte Congres, hét platform in Nederland waar alle stakeholders in de warmtesector bij elkaar komen. Het congres vindt plaats in het Ahoy Rotterdam Convention Centre. NVDE-leden krijgen korting via deze link 20% korting.
Website
 
30 november - Opleiden en begeleiden binnen het bedrijf (online)
NVDE en Talent voor Transitie organiseren een reeks netwerkbijeenkomsten over de impact van de energietransitie op de arbeidsmarkt. Deze gaat over opleiden en begeleiden binnen het bedrijf. Meld je aan en leg verbinding met lopende initiatieven en andere NVDE-leden die stappen zetten in werk-naar-werk trajecten!
Website

2 dec – Algemene Ledenvergadering van NVDE (op locatie, indien mogelijk)
Halfjaarlijkse ALV voor leden, in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam, 14 – 15.30 u. Aanmelden via persoonlijke uitnodigingsmail. Bij vragen: communicatie@nvde.nl
 
2 dec - Themamiddag bodemenergiebranche (op locatie)
Branchevereniging Bodemenergie neemt de bezoeker mee langs de maatschappelijke, beleidsmatige en marktaspecten van de energietransitie waarbinnen bodemenergie haar rol aan het vergroten is.
Website
 
14 dec – Inspiratietour warmtepompen NVDE, VEMW, RVO (online)
Tijdens de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De diverse technieken voor de verduurzaming van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Overweegt u een warmtepomp? Luister hoe DSM, Cosun Beet Company en Danish Crown Foods deze duurzame techniek toepassen.
Website
 
14 december 2021 – Ontbijtsessie Energie Nederland: Spanning op het net (online)
Het elektriciteitsnet is overvol. Uitvoering van de geplande investeringen voor netverzwaringen kost jaren. Wat kunnen we nu al doen om de bestaande capaciteit slimmer te gebruiken
Website
 
24-27 januari 2022 - EZK evenement partners in energieuitdagingen (hybride)
Het ministerie van EZK, RVO, NVDE en MKB-NL organiseren een inspirerend programma voor en door bedrijven over duurzame energie en energiebesparing.
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp