Copy
NVDE Nieuwsbrief
13 januari 2022
‘Morgen begint vandaag’. Er zijn snel beslissingen nodig om de klimaatdoelen van 2030 te halen. De NVDE deed deze voorstellen voor beleid. Met de Klimaatwijzer kun je zelf je eigen beleidsmaatregelen doorrekenen.

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Silvio Erkens, VVD: “Om 2030 te halen moet het tempo moordend hoog liggen”


“Echt blij,” is Silvio Erkens, VVD-Kamerlid, met het nieuwe regeerakkoord. En hij zit bij wijze van spreken te wippen op zijn stoel van ongeduld om het afgesproken klimaatbeleid verder uit te werken. “We hebben jarenlang gesproken over de ambities en het geld dat nodig is. Dat is er nu. Het komt nu aan op de uitvoering. Als je 2030 wilt halen, moet het tempo moordend hoog liggen de komende twaalf à achttien maanden. In de politiek, maar ook in het bedrijfsleven én bij de NVDE.” Er is 22 miljard euro vrijgemaakt om in één decennium de Nederlandse industrie tot één van de meest innovatieve van de wereld te maken. Erkens vindt het “super tof” om daarmee aan de slag te gaan. Ook is hij blij dat het taboe van kernenergie af is, en dat er een pragmatischer koers is gekozen voor het verduurzamen van gebouwen. Hij ziet dat de overheid een grotere rol gaat spelen in de energietransitie. Dat is nodig voor de leveringszekerheid en de verduurzaming. Binnen heldere kaders moet het bedrijfsleven volop aan de bak. De nieuwe minister heeft het wat Erkens betreft meteen heel druk in 2022: met maatwerkafspraken met de industrie, de Warmtewet, een toekomstbestendige energieinfrastructuur en met kernenergie. “De nieuwe minister mag zijn of haar borst nat maken.” 
Lees meer

Portefeuilles ministers Rutte IV over energietransitie
 

Deze bewindspersonen houden zich in het nieuwe kabinet bezig met de energietransitie. Bekijk hier de portefeuille-verdeling.

NVDE over regeerakkoord: blij met doelen en duiten, snel vertalen naar daden


Het regeerakkoord bevat een stevige, wettelijke doelstelling voor CO2-reductie: -55 procent in 2030. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is er blij mee en ziet dat het nieuwe kabinet ook de bijbehorende maatregelen en budgetten wil leveren, en er zelfs op aanstuurt om wat speling te houden. De NVDE vindt het goed dat het regeerakkoord wordt verwerkt in de Voorjaarsnota en dan zo snel mogelijk wordt doorgerekend door het PBL. De NVDE is ook blij dat er doelen zijn bepaald voor de iets verdere toekomst, voor 2035 en 2040. Duidelijkheid over de langere termijn is cruciaal voor het bedrijfsleven en netbeheerders om volop mee te kunnen doen.
Lees meer

Highlights 2021


De NVDE wenst iedereen een fantastisch 2022! Het afgelopen jaar hebben we samen met onze leden veel impact kunnen maken. Bekijk hier de highlights van het voor- en najaar van 2021.
https://www.nvde.nl/nvdeblogs/highlights-2021/

NVDE webinars ‘Morgen begint vandaag'; oa kernfusie

De NVDE organiseert in 2022 een serie webinars over innovatieve technieken en samenwerkingsvormen die de energietransitie een forse stap voorwaarts kunnen helpen. Het gaat om innovaties die op korte termijn impact hebben én om potentiële grote doorbraken op de langere termijn. Het eerste webinar op 27 januari gaat over kernfusie. De volgende webinars gaan over Realtime 100% duurzame stroomcontracten (3 maart), gridmaster (31 maart), en zonne-energie op zee (mei).
Lees meer

Netbeheerders en coöperaties helpen mee aan Transitievisies warmte

Overstappen van aardgas naar duurzame warmte is een van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving de komende jaren. Elke gemeente heeft de opdracht gekregen om een Transitievisie Warmte eind 2021 klaar te hebben. Het bleek een uitdaging om deze visies zo concreet mogelijk te maken. Wij spraken met Marco Houtschild (Coöperatie Energie Samen Rivierenland) en Monique Hoogwijk (Liander) om te horen hoe energiecoöperaties en netbeheerders al in dit vroege stadium hebben meegewerkt aan de transitievisies warmte, en hoe het verder gaat.
Lees meer

Prijs stadsverwarming stijgt veel minder dan die van aardgas

De energiekosten rijzen de pan uit. Dat heeft ook effect op de prijzen van stadsverwarming, want warmtebedrijven gebruiken deels aardgas en elektriciteit voor hun warmteproductie en -distributie. Er heerst her en der onbegrip dat ook de kosten voor klanten van warmtenetten fors stijgen. De NVDE becijferde dat klanten van warmtenetten zich in de handen mogen wrijven, want hun kosten voor verwarming stijgen veel minder hard dan die voor bewoners met een gasgestookte CV-ketel die nu een nieuw contract moeten sluiten. Vooral een huis met een grotere warmtevraag (35 GJ/jr) is beter af met een warmtenet: dat kost komend jaar gemiddeld iets minder dan € 2000, terwijl het verwarmen van zo’n huis met aardgas nu ruim € 2500 zou kosten. De kosten voor afschrijving en onderhoud van de CV-ketel zijn hierin meegenomen.
Lees meer

Wind op land in zeven jaar sterk ontwikkeld

Wind op land heeft in Nederland de afgelopen zeven jaar een sterke ontwikkeling meegemaakt. RVO publiceerde hiervan een overzicht. Het marktaandeel groeide van 4,6 naar 8,8 procent. De windturbines zijn groter geworden terwijl de kosten gemiddeld met 42 procent zijn gedaald.
Bekijk het hele overzicht van RVO op: Website

Landelijke congestiekaart

Netbeheer Nederland biedt nu een landelijke congestiekaart voor afname van stroom. De NVDE vindt dit een belangrijke stap om afnemers inzicht te bieden in de netsituatie en plannen af te stemmen. Bekijk de kaart hier: Lees meer

Verduurzamen woningen

Vanaf 1 januari 2022 wordt de subsidie verhoogd voor het nemen van twee verduurzamingsmaatregelen in een woning. Woningeigenaren en VvE’s krijgen dan in plaats van 20 procent ongeveer 30 procent terug op hun investering. De subsidie kan besteed worden aan twee isolatiemaatregelen of een combinatie van een isolatiemaatregel met een (hybride) warmtepomp of zonneboiler.
Lees meer

Onderzoek naar openbaar laden

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) en Vereniging Elektrisch Rijden (VER) doen een onderzoek naar ervaringen met het openbaar laden van elektrische auto’s om de gebruiksvriendelijkheid te toetsen. Meedoen kan hier.

Hoe gasvrij ben jij?

Met de campagne ‘Hoe gasvrij ben jij?' laat Natuur & Milieu mensen ontdekken hoe aardgasvrij zij al zijn. Door mee te doen met de 'Comfort Challenge’ op www.hoegasvrijbenjij.nl ontdekken bewoners of hun huis al geschikt is voor een warmtepomp of dat het verstandig is om eerst de isolatie te verbeteren.

Recycling van windturbines

Startup 2nd Life Composites heeft een manier bedacht om windturbinebladen te recyclen. Door de bladen van composietmateriaal gedoseerd te verkleinen en te scheiden komen twee hoofdstromen vrij die als grondstof voor hoogwaardige toepassingen gebruikt kunnen worden in andere industrietakken. Als het meezit staat er eind 2022 een fabriek van 10 kton.
Lees meer

NVDE in de media

De Noordzee kan de groene energiecentrale van Europa worden - Als deze hobbels genomen worden
Volkskrant, 11 januari 2022. Er is meer capaciteit nodig bij de overheid, zegt hij. ‘Als je een ontwikkelaar van een windpark vraagt de komende tien jaar 20 gigawatt extra te bouwen, is dat geen probleem. Ik denk dat 25 ook nog wel gaat’, zegt hij. ‘De bottleneck zit bij de infrastructuur, ze moeten die elektriciteit wel aan land kunnen brengen.’
 
Kas als energiebron zet volgende stap naar convenant 2030
Groentennieuws.nl, 20 december 2021. Het Transitiecollege laat zich in dit traject begeleiden door procesbegeleider Teun Bokhoven. Hij is tevens voorzitter TKI Urban Energy en heeft namens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) bijgedragen aan verschillende onderdelen van het Klimaatakkoord.
 
Onrust over datacentra: ‘gigantische uitdaging om ons energienetwerk goed te laten functioneren’
De Telegraaf, 18 december 2021."Dit betekent een enorme groei, met 15 terrawattuur tot 2030, na jaren met nauwelijks toename van datacentra. Dat wordt een gigantische uitdaging om ons energienetwerk goed te laten functioneren”, zegt Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.
 
Met miljarden alleen worden crises niet opgelost, waarmee dan wel?
De Volkskrant, 17 december 2021. ‘Het is nu acht jaar praten en twee jaar bouwen’, zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. ‘Dat moet fiftyfifty worden’.
 
“Vertaal doelen en duiten regeerakkoord snel naar daden”
Agro & Chemie, 16 december 2021. Het Nederlands regeerakkoord legt de doelstelling voor CO2-reductie wettelijk vast: -55% in 2030. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is daar blij mee en ziet dat het nieuwe kabinet de bijbehorende maatregelen en budgetten wil leveren, waaronder een Klimaatfonds van €35 miljard.
 
NVDE over regeerakkoord: blij met doelen en duiten, snel vertalen naar daden
Vereniging Warmtepompen, 16 december 2021. Het regeerakkoord bevat een stevige, wettelijke doelstelling voor CO2-reductie. -55 procent in 2030. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is er blij mee en ziet dat het nieuwe kabinet ook de bijbehorende maatregelen en budgetten wil leveren, en er zelfs op aanstuurt om wat speling te houden.
 
Belangenclubs deels tevreden over regeerakkoord, maar ook schaafwerk nodig
15 december 2021. Verschillende organisaties hebben verwezen naar ons persbericht, onder andere: Het Parool, BNR, Netherland News Live, Reformatorisch Dagblad, Solar Magazine. De NVDE reageert positief: “Het regeerakkoord bevat een stevige, wettelijke doelstelling voor CO2-reductie: -55 procent in 2030. De NVDE is ook tevreden dat er doelen zijn bepaald voor de verdere toekomst, voor 2035 en 2040.”
 
Nieuwe spelregels voor SDE++
BNR, 13 december 2021. Nederlandse bedrijven zien volop kansen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Dat blijkt uit de enorme belangstelling voor de SDE++ regeling dit najaar. Bedrijven zien kansen voor verduurzaming, maar duurzame warmte komt niet aan bod. Marc Londo (NVDE) pleit in deze uitzending van BNR voor meer budget en een slimmere opzet.
 
Vraag naar duurzame energie-oplossingen meer dan verdubbeld
Energienieuws.info, 13 december. De vraag naar warmtepompen, woningisolatie, zonneboilers en zonnepanelen steeg sterk sinds alle berichten over hoge energieprijzen. Dit blijkt uit een inventarisatie onder leden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Holland Solar, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.
 

Evenementen
18 januari 2022 – Inspiratietours CO₂-reductie industrie:  Scope 1, 2 en 3 - uitstoot-reductie in de keten 15:00-16:30 uur
Tijdens deze online sessie hoort u meer over hoe bedrijven omgaan met CO₂-verlaging in scope 1, 2 en 3. Sprekers zijn Willem Kemmers (eigenaar van Innoventuri en Specialist biobased circulaire tuinbouw en Programmamanager bij Greenport West-Holland) en Taco Bosman (Senior Manager Climate change strategy & disclosure and Circular Economy bij PwC).
Website
 
18 januari 2022 – EBN Energieontbijt (online of live).
Jaarlijks vindt het EBN Energieontbijt in de vroegte plaats. Het moment waarop EBN traditiegetrouw de infographic ‘Energie in Nederland – feiten en cijfers over het Nederlandse energiesysteem – presenteren.
Website
 
20 januari 2022 – Technische briefing in Tweede Kamer over rapport 'Routekaart Elektrificatie' (online)
Om 15:15 uur zal de technische briefing worden gegeven door: Rob Kreiter (TKI Energie en Industrie), Eveline Otten (Shell/Power to Industry, namens de industriepartijen), Jan van der Lee (Netbeheer Nederland), Michèlle Prins (Natuur&Milieu), Ron Wit (Eneco, namens de energieproducenten).
Website
 
24 januari 2022 – Flexcon Amsterdam (live).
FLEXCON brengt organisaties en experts samen die een gemeenschappelijke interesse delen in energieflex en het doel hebben om consumenten te betrekken bij de flexibele energierevolutie.
Website
 
24-27 januari 2022 - EZK evenement partners in energieuitdagingen (hybride)
Het ministerie van EZK, RVO, NVDE en MKB-NL organiseren een inspirerend programma voor en door bedrijven over duurzame energie en energiebesparing.
Website
 
25 januari 2022 – Ontbijsessie: Wind op land: van probleem naar profijt voor omwonenden (online).
Energie Nederland organiseert meerdere ontbijtsessies. Bij deze sessie staat het vinden van ruimte voor windmolens op land centraal en wordt er gezocht naar een oplossing voor verzet en profijt voor de omwonenden.
Website
 
27 januari 2022 – NVDE Webinar ‘Morgen begint vandaag: kernfusie’ 15:00 - 16:30 uur (online)
De NVDE organiseert een webinar over kernfusie waar experts u in korte tijd up to date brengen over het onderwerp kernfusie en gaan in op uw vragen en ideeën. Sprekers van deze webinar zijn Ruut Schalij van General Fusion en Marco de Baar van Differ.
Website
 
27 januari 2022 – Webinar Hybride Warmtepomp Plan voor werkgevers 15:00 - 16:00 uur
HAASheat en EY nemen je mee door het Hybride Warmtepomp Plan, de nieuwe duurzame arbeidsvoorwaarde van 2022. Help werknemers om tot 70% op gas, CO2 en kosten thuis besparen, zonder kosten voor de werkgever. 
Website
 
31 januari 2022 – Webinar Windturbines op land en luchtvaart 14:00 uur
Windmolens worden steeds hoger en dit heeft steeds vaker invloed op de luchtvaart. Tijdens dit webinar praat RVO u bij over de oplossingen om de inpassingsmogelijkheden van windturbines te optimaliseren. Dit webinar is voor projectontwikkelaars, beleidsontwikkelaars RES en ambtenaren van lokale of provinciale overheden.
Website
 
8 februari 2022 – VSK
VSK is de beurs waar je in één bezoek op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in de wereld van installatie. De bezoeker ziet het op de VSK verschillende podia en locaties vind je een afwisselend én branchegericht programma.
Website
 
8 februari 2022 – Inspiratietours CO2-reductie industrie: van fossiele naar circulaire grondstoffen
NVDE, VEMW en RVO organiseren in de Week van de Circulaire Economie de Inspiratietour die zich focust op de transitie van een lineaire naar een circulaire industrie. Sabic, Indorama en Avantium gaan u vertellen hoe zij hun producten biobased produceren en/of vanuit het reststoffenstadium – na controle en bewerking – weer opnieuw hoogwaardig inzetten.
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2022 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp