Copy
NVDE Nieuwsbrief
21 januari 2021
De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Marinus Tabak, RWE en VVD-kandidaat-Kamerlid: “Als wij in Nederland de omslag naar duurzaamheid niet voor elkaar krijgen, waar dan wel?


Marinus Tabak, directeur van de RWE-elektriciteitscentrale in Eemshaven, is kandidaat-Kamerlid voor de VVD. Voor vragen over het verkiezingsprogramma verwijst hij bescheiden naar de huidige woordvoerder. Eén ding wil hij wel kwijt: hij zou graag willen werken aan meer feiten en minder polarisatie in het klimaatdebat. Als verantwoordelijke voor de elektriciteitscentrale is hij trots op de grote stap richting duurzame energie die hij met zijn team zet. De biomassa die wordt gebruikt voldoet aan de strengste criteria die er gelden. “En het maakt veel uit of je een rookgasreiniger van 1 miljard euro gebruikt of het thuis in de open haard gooit.” In 2019 riep Petrochem Platform Marinus Tabak uit tot Plant Manager van het jaar. Als man van acties hamert hij erop dat bedrijven in de duurzame energiesector moeten leveren. “Haal in de offshore wind ontbrekende schakels naar Nederland. Als de NVDE eraan kan bijdragen dat we hier een geoliede machine hebben richting energietransitie, dan sla je een flinke deuk in een pak boter.”
Lees meer

16 februari is Green Energy Day 2021: de dag dat de duurzame energie ‘op’ is


Op 16 februari is alle duurzame energie die we in Nederland produceren ‘op’ voor dit jaar. Als we alles wat we dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken. Die dag is het Green Energy Day. “Als we Green Energy Day elk jaar tien dagen opschuiven, komen we in 2050 uit op 31 december,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Dan is al onze energie hernieuwbaar. Dat is nodig voor het klimaat, maar biedt ook volop kansen voor economie en werkgelegenheid.”
Lees meer

BNR Verkiezingsdebatten ism NVDE


Het radioprogramma ‘BNR Zakendoen’ organiseert drie verkiezingsdebatten in samenwerking met de NVDE. Ze worden live uitgezonden op 18 en 25 februari en 4 maart, van 12:00 - 14:00. Politici zullen in debat gaan over elektriciteit, mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie. De debatten worden uitgezonden vanaf locaties bij LightYear, Pluimers en Greenchoice. Noteer ze vast in uw agenda!
 

Bas van ’t Wout nieuwe minister EZK in demissionair kabinet
 

Sinds gisteren is Bas van ’t Wout (VVD) de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat in het demissionaire kabinet. Hij volgt minister Eric Wiebes op, die 15 januari aftrad in verband met de toeslagenaffaire. Van 't Wout was sinds juni staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was hij de tweede man in de Tweede Kamerfractie van de VVD. “Samen met mijn collega’s ga ik direct keihard aan het werk voor ondernemers, het klimaat en Groningen,” zegt Van ’t Wout op LinkedIn. Zeer waarschijnlijk worden de meeste debatten van de Kameragenda gehaald, nu het kabinet demissionair is.
Lees meer

Gunstig najaar voor verduurzaming woningen


Ondernemers die huizen verduurzamen, hebben zich in november goed hersteld van de coronacrisis. Zo is de omzet van twee op drie bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector gelijk of zelfs hoger dan begin dit jaar werd verwacht, constateert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in een inventarisatie van de effecten van de coronacrisis op deze bedrijven. Deze stijging is onder meer het gevolg van een groeiende groep huizenbezitters die bereid is in het eigen huis te investeren. Dit komt ook naar voren in een aanvullende analyse van ABN AMRO. Hieruit blijkt dat huiseigenaren tijdens de tweede golf veel positiever zijn over hun financiële vooruitzichten dan aan het begin van de crisis. Hierdoor is de bereidheid om de woning te verduurzamen gegroeid van 11 naar 18 procent.
Lees meer

EZK evenement & EZK Energy Award


Van 25 t/m 28 januari vindt het 4-daagse EZK evenement Partners in energie-uitdagingen online plaats, mede georganiseerd door de NVDE. Annemarie Costeris (NVDE) geeft op maandag 25 januari (13:00-14:00 uur) een presentatie over ‘wijkaanpak van het gas af’. Op dinsdag 26 januari (10:00 – 11:00 uur) vertelt Olof van der Gaag waarom elektrificatie noodzakelijk is om CO2-doelen te halen. Teun Bokhoven, voorzitter NVDE, gaat in de plenaire afsluiting op 28 januari in gesprek met Ed Nijpels en Marianne Minnesma. U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier.
Meer lezen

Vier video’s van Nederland Elektrisch: #ikhebnogeenvraag


Nederland Elektrisch brengt in samenwerking met Astrolads een serie video’s uit waarin de meest voorkomende vragen van potentiele elektrische rijders beantwoord worden door experts en ervaringsdeskundige. De 4-delige videoserie is onderdeel van de campagne #ikhebnogeenvraag gebaseerd op de eerder verzamelde FAQ op de website van Nederland Elektrisch.
Lees meer

Ontvang het boek ‘CO2-neutraal ondernemen - zo doe je dat!’


Olof van der Gaag, directeur van de NVDE, ontving gisteren het 2.500e exemplaar van het boek ‘CO2-neutraal ondernemen, zo doe je dat!’. Klimaatplein-oprichter Rob van der Rijt overhandigde hem het boek vol tips over energiebesparing en duurzame opwek. Leden van de NVDE kunnen een van de vijf beschikbaar gestelde boeken ontvangen.
Lees meer

Elektrificatie van de industrie: webinar van NVDE en TNO


Op dinsdag 5 januari vond het webinar ‘Elektrificatie van de industrie’ plaats, georganiseerd door NVDE en TNO. Rob Kreiter van de TKI Energie en Industrie noemde het TNO-rapport ‘Verkenning instrumentatie voor industriële elektrificatie’ relevante input voor de routekaart elektrificatie. Het beeld uit de TNO-studie dat het perfecte beleidsinstrument voor elektrificatie nog niet gevonden is, werd bevestigd. Er is veel aandacht voor het variabele karakter van wind en zon, zonder dat de perfecte manier al gevonden is om daar flexibele elektriciteitsvraag tegenover te stellen. Er werd ook aandacht gevraagd voor de fiscale behandeling van elektrificatie, voor de nettarieven en de benodigde ontwikkeling van infrastructuur.
Lees hier het rapport van TNO. Kijk hier het webinar terug

Kennisplatform cable pooling in de maak


De NVDE werkt samen met Netbeheer Nederland, Energie Nederland, NWEA, Holland Solar en Energie Samen aan het opschalen van zeven oplossingen voor transportschaarste op het elektriciteitsnet. Accenture werkt in opdracht van deze organisaties aan een prototype voor een kennisplatform waarmee netbeheerders en marktpartijen informatie krijgen die de toepassing van deze oplossingen bevordert. Cable pooling is als case-study gekozen. Een interactief prototype zal worden getest met beoogde eindgebruikers.

Vacature junior communicatiemedewerker 10 – 15 u per week

 
De NVDE zoekt een enthousiaste hbo of WO- student of starter die goed kan schrijven. Je schrijft graag korte, pakkende teksten en sociale media zijn een tweede natuur voor je. Je gaat in nauwe samenwerking met anderen in het communicatieteam meewerken aan een breed scala aan communicatietaken.
Lees meer

PBL laat zien: biomassa nodig voor klimaatdoelen


Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een duidelijk advies gegeven over biomassa in warmtenetten: te snel stoppen brengt de klimaatdoelen in gevaar. De alternatieven zijn niet tijdig en betaalbaar op te schalen. Een snelle afbouw van biomassa leidt daarom tot meer aardgas en meer broeikasgassen, zowel op korte als lange termijn. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) hoopt dat de politiek dit eerlijke en nuchtere rapport serieus neemt.
Lees meer

Stimulerend beleid voor hernieuwbare brandstoffen: Webinar van NVDE en Hinicio 28 januari


Elektrificatie is een belangrijke bouwsteen voor een duurzame energiehuishouding. Naast  ‘directe’ elektrificatie kan dat via de productie van groene waterstof, en mogelijke vervolgprocessen richting schone koolwaterstoffen. Op donderdag 28 januari van 14.30 tot 16.30 organiseert de NVDE samen met Hinicio een webinar over de vraag hoe het stimuleringsbeleid voor deze hernieuwbare brandstoffen (vakterm RFNBO’s) eruit zou moeten zien. Programma en aanmelden.
Nadere informatie bij Marc Londo (marclondo@nvde.nl).

Inspiratietours CO2-reductie industrie (online)


De NVDE, VEMW en RVO organiseren dit voorjaar opnieuw online inspiratietours om kennis en praktijkervaringen te delen over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. De online tours in het najaar werden druk bezocht. Op dinsdag 16 februari van 15.00 tot 16.30 uur vindt de eerste inspiratietour van 2021 plaats. Er wordt ingegaan op Energie Management Systemen en Artificiële Intelligentie. U kunt zich alvast aanmelden via deze link.
Naar het overzicht van alle inspiratie tours

Geothermie Nederland bundelt de krachten


Geothermie Nederland is de naam van de nieuwe brancheorganisatie die op 1 januari 2021 van start is gegaan. Platform Geothermie en DAGO gaan hierin op. De nieuwe organisatie verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de geothermiesector en zorgt voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening en ontmoeting. Frank Schoof, vice-voorzitter Geothermie Nederland: “Met deze stap wordt Geothermie Nederland de woordvoerder voor de totale geothermiesector.” Zie de factsheet over Geothermie Nederland of www.allesoveraardwarmte.nl.

Nieuw lid: Talent voor Transitie


Talent voor Transitie is van startuplid uitgegroeid tot volwaardig lid van de NVDE. De organisatie laat zich het best omschrijven als een dienstverlener in de energiesector. Talent voor Transitie ontvangt jonge mensen met open armen; mensen die staan te trappelen om bij te dragen aan de energietransitie. ‘We leren ze om te gaan met weerstanden en het inroepen – waar nodig – van hulp van specialistische kennis of vaardigheden van collega’s. Onze professionals weten hoe ze impact moeten maken,’ verduidelijkt oprichter Albert Bloem. “Heel mooi dat Talent voor Transitie groter gegroeid is. Deze organisatie kan met haar aanstormende talenten bergen verzetten in heel diverse bedrijven en organisaties in de energietransitie,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.
Lees meer

Windenergie maakt forse inhaalslag in 2020


Er is in 2020 een recordvermogen aan windenergie gebouwd in Nederland. In totaal staan er op land en op zee 2.610 windmolens met een totaal vermogen van 6.719 MW. In 2020 is er 2.261 MW bijgebouwd, bijna zeven keer zoveel als een jaar eerder. Op dit moment levert windenergie al bijna 10% van het Nederlandse stroomverbruik. Dit blijkt uit Windstats, de actuele database van windenergiestatistieken van adviesbureau Bosch & van Rijn.

52wekenduurzaam.nl, iedere week een kleine duurzame stap


Op 1 januari 2021 is het initiatief 52wekenduurzaam van start gegaan. Iedere week is er een nieuwe uitdaging waarmee burgers kunnen bijdragen aan een betere wereld.
Lees meer

NVDE in de media


‘Verduurzaming bedrijfshuisvesting versnellen met ketenaanpak’
platformduurzamehuisvesting.nl, 18 januari 2021 "Teun Bokhoven: ‘De missie van de NVDE is om de energietransitie te versnellen. Om dat voor elkaar te krijgen, voelden we de noodzaak om de keten beter te organiseren, en vanuit die gedachte is de NVDE ontstaan.

Bedrijven in duurzame energiesector hebben hogere omzet dan verwacht
Managersonline.nl, 12 januari. "Het is cruciaal dat de overheidssteun ook en misschien wel juist wordt gericht op de verduurzaming van onze economie. De huizenmarkt is hiervan een belangrijk onderdeel," benadrukt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE.
 
De spaarpot van huiseigenaren zit vol geld voor energiebesparing
NRC, 7 januari. Huiseigenaren sprekenvoor het verduurzamen van hun huis vooral hun spaargeld aan. Daar hebben ze sinds 2020 steeds meer van. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), die voor het onderzoek met ABN Amro samenwerkte, ziet naast die snelkookpan vol spaargeld nóg een reden voor het toegenomen enthousiasme.
 
Coronacrisis | Onderzoek NVDE: huiseigenaren willen meer uitgeven aan verduurzaming
Solar Magazine, 7 januari. ‘Het is cruciaal dat de overheidssteun ook en misschien wel juist wordt gericht op de verduurzaming van onze economie. De huizenmarkt is hiervan een belangrijk onderdeel’, benadrukt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE.
 
Onderzoek van TNO: een geëlektrificeerde industrie in 2050, wat is hier voor nodig?
Duurzaam Bedrijfsleven, 6 januari. “Het mooie is dat zon en wind uit de lucht komen vallen, maar dat geldt natuurlijk niet voor de elektrificatie zelf”, vertelt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Elektrificatie kan alleen gerealiseerd worden als de businesscase rond is. Daarvoor hebben we beleidsinstrumenten nodig.”
 
Verduurzamen huis populairder in tweede golf
Stadszaken, 5 januari 2021. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie bekeek daarbij van november tot medio december de effecten van de coronacrisis op bedrijven in de duurzame energiesector. Tweederde van deze bedrijven kende een gelijke of hogere omzet dan verwacht.
 
Twee derde bedrijven in duurzame energiesector hebben hogere omzet dan verwacht
Brisk Magazine, 5 januari. "Het is cruciaal dat de overheidssteun ook en misschien wel juist wordt gericht op de verduurzaming van onze economie. De huizenmarkt is hiervan een belangrijk onderdeel," benadrukt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE.
 
Najaar positief voor bedrijven in duurzame energiesector
Duurzaam Gebouwd, 29 december. “Het is cruciaal dat de overheidssteun ook en misschien wel juist wordt gericht op de verduurzaming van onze economie. De huizenmarkt is hiervan een belangrijk onderdeel”, benadrukt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE.
 
Meer duurzame investeringen in woningen in Coronacrisis
Aarde.nl, 28 december. Sinds de Coronacrisis zijn er meer duurzame investeringen gemaakt in woningen dan normaal. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en ABN AMRO.
 
Meer duurzame investeringen in woningen sinds de coronacrisis
OG Wijzer, 23 december. “Mensen houden geld over, en dat investeren ze in zonnepanelen of betere isolatie,” blijkt uit onderzoek gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en ABN AMRO.
 
Duurzame huizenverbouwers geen last meer van coronacrisis
Cobouw, 23 december. Ondernemers in de duurzame energiesector hebben zich in november goed hersteld van de coronacrisis. Zo is de omzet van twee op de drie bedrijven gelijk of zelfs hoger dan begin dit jaar werd verwacht, constateert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
 
Bedrijven die gebouwen verduurzamen herstellen goed van coronacrisis
Installatienet.nl, 22 december. De NVDE verrichte het onderzoek in de periode tussen de tweede golf die in november begon en vóór de lockdown die sinds 15 december van kracht is. Uit haar onderzoek blijkt dat vooral bedrijven die zich focussen op verduurzaming van de gebouwde omgeving tot nu toe relatief ongeschonden uit de crisis zijn gekomen.
 
Nederlandse huizenbezitters schatten financiële situatie rooskleuriger in en investeren in verduurzaming
Portaal Duurzaam Financieel, 22 december. Olof van der Gaag, “Het belangrijkste knelpunt op dit moment is het stilvallen van nieuw op te starten projecten. Door de lockdown is naast het Groeifonds daarom óók financiële steun op korte termijn weer actueel. Wij pleiten er voor dat dit zo veel mogelijk wordt benut om de werkgelegenheid en omzet te bevorderen in de duurzame energiesector.”
 
‘Veel bedrijven die huizen verduurzamen komen goed door crisis’
Reformatorisch Dagblad, 22 december. "Het is cruciaal dat de overheidssteun ook en misschien wel juist wordt gericht op de verduurzaming van onze economie. De huizenmarkt is hiervan een belangrijk onderdeel”, zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE.
 
Huiseigenaren investeren meer in duurzaamheid: ‘Hybride warmtepomp bespaart honderden euro's’
De Gelderlander, 22 december. "Het is opvallend dat het beeld zo positief is, want net na de eerste coronagolf heerste de vrees dat mensen minder geld zouden investeren”, zegt Olaf van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
 
Huiseigenaren investeren meer in duurzaamheid: ‘Hybride warmtepomp bespaart honderden euro's’
AD, 22 december. Volgens Van der Gaag is er een aantal redenen dat in duurzaamheid wordt geïnvesteerd. "Veel huiseigenaren hebben hun spaarpot goed gevuld nu ze minder geld konden uitgeven aan vakanties en uitgaan. Het levert op de lange termijn meer geld op door het in je huis te steken dan het op de bank te laten staan.”
 
Meer duurzame investeringen in woningen sinds de coronacrisis
Duurzaam Bedrijfsleven, 22 december. Huizenbezitters investeren sinds de coronamaatregelen eerder in de verduurzaming van hun woning, blijkt uit onderzoek dat vandaag gepubliceerd is door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en ABN AMRO.
 
Bedrijven die huizen verduurzamen doen het goed
Omroep Brabant, 22 december. Veel bedrijven die huizen verduurzamen doen het dit jaar goed, ondanks de coronacrisis. Zo is de omzet van twee op de drie bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector gelijk of zelfs hoger dan begin dit jaar werd verwacht, meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
 
Wens huis te verduurzamen stuwt omzet duurzame energiebedrijven
Vastgoed actueel, 22 december. “Het is cruciaal dat de overheidssteun ook en misschien wel juist wordt gericht op de verduurzaming van onze economie. De huizenmarkt is hiervan een belangrijk onderdeel”, benadrukt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE.
 
Twee derde bedrijven in duurzame energiesector hebben hogere omzet dan verwacht
Energienieuws, 22 december. Zo is de omzet van twee op drie bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector gelijk of zelfs hoger dan begin dit jaar werd verwacht, constateert de NVDE.
 
Veel bedrijven die huizen verduurzamen komen goed door crisis
De Telegraaf, 22 december. "Het is cruciaal dat de overheidssteun ook en misschien wel juist wordt gericht op de verduurzaming van onze economie. De huizenmarkt is hiervan een belangrijk onderdeel", zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE.
 
Inspiratietours over de verduurzaming van de industrie
Industrial Heat & Power, 18 december. Via een vijftal Webinars werden de deelnemers in anderhalf uur door verschillende sprekers uit het bedrijfsleven met een vijftal thema’s geïnspireerd, te weten; Waterstof, Elektrificatie, Financieringsinstrumenten, Warmte- en stoomuitkoppeling en Energiebesparing.
 
Knelpunten elektrificatie in kaart gebracht
Agro & Chemie, 17 december. NVDE-directeur Olof van der Gaag spreek in dit verband van “een complex spel, waarbij op drie borden tegelijk moet worden gespeeld.”
 
NVDE wil dubbel contract for difference om zwieper te geven aan elektrische boiler
Energeia, 17 december. Van der Gaag: “Als de overheid niet linksom of rechtsom beleidsinstrumenten gaat invoeren, dan is de kans te groot dat die 4 megaton er niet komt.”


 

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail  naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.


EZK evenement: Partners in energie-uitdagingen 2021
25 - 28 januari 2021, online
Het EZK evenement focust zich op de verduurzaming van energie (warmte, energiebesparing en duurzame opwek) bij bedrijven nu en tot 2030. Tijdens de plenaire afsluiting vindt de uitreiking van de EZK Energy Award 2020 plaats. NVDE en RVO zijn mede-organisatoren.
Website
 
Energie Nederland Ontbijtsessie - Het energiesysteem van de toekomst
 • 26 januari,
 • 23 maart,
 • 1 juni,
Website
 
ElaadNL - Presenting the Smart Charging Guide (english language edition)
28 januari 2021, online
Frank Geerts van ElaadNL presenteert ‘the Smart Charging Guide’. Wat zijn de basisgedachten en ideeën over Smart Charging? Waarom is het nodig om Smart Charging te gebruiken bij het opladen van miljoenen elektrische voertuigen? Hoe werkt het en wat moet er gebeuren om het tot een succes te maken.
Website
 
Creating an Enabling Regulatory Framework for Renewable Fuels of Non-Biological Origin in Europe
28 januari 2021, online
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie organiseert in samen werking met HINICIO deze conferentie over een activerend regelgevingskader voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong in Europa. 
Website
 
Webinar ‘Nationale EV en berijdersonderzoek’
4 februari 2021, online
De VER organiseert een webinar om de resultaten bekend te maken van het Nationaal Onderzoek over de elektrische auto en zijn berijder.
Website
 
Workshop tender Systeemintegratie (MMIP13)
4 februari 2021, online
Topsector Energie Systeemintegratie organiseert een workshop voor energie-professionals. In deze online sessie bespreken zij de inhoudelijke en financiële aspecten van de nieuwe 2021 tender Systeemintegratie / MMIP13 over ‘semi-autonome energiesystemen.
Website
 
Webinar DKTI-Transport 2021
8 februari 2021, online
RVO organiseert samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat dit webinar. Met een toelichting op de uitgangspunten en voorwaarden van de nieuwe openstelling van DKTI-Transport.
Website
 
VERkiezingsdebat 2021
11 februari 2021, online
VERkiezingsdebat 2021 door Vereniging Elektrische Rijders (VER). Welke politieke partij heeft het beste beleid voor elektrische auto’s?
Website

Webinar EU Strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit: Kansen en risico’s voor het Nederlands bedrijfsleven
15 februari 2021, online
Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit organiseert het webinar over de EU Strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit.
Website
 
Matchmaking event | Verder verduurzamen van energiedistributie
15 februari 2021, online
Event georganiseerd door de NVDE, PDOVS, NGinfra en Railforum over het openbaar vervoer rijden op duurzame energie.
Website
 

Inspiratietours 2021 Energie Management Systemen en Artificiële Intelligentie
16 februari 2021, 15:00 – 16:30 online
RVO, VEMW en NVDE organiseren ook dit voorjaar online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat je inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren.
Website

BNR Verkiezingsdebatten over de energietransitie
BNR Zakendoen organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie drie verkiezingsdebatten over de energietransitie.
 • 18 februari 2021,
 • 25 februari 2021 Het tweede debat om 13:00 – 13.30 bij Pluimers, in Rijssen.
 • 4 maart 2021, Het derde debat om 13:00 – 13.30 bij Windpark Hellegatsplein van Greenchoice.
Website
 
Webinar Community of Practice elektrificatie
NVDE, VEMW en RVO organiseren een vijftal webinars over Community of Practice elektrificatie.
 • 4 maart 2021, e-boilers
 • 1 april 2021, warmtepompen
 • 29 april 2021, elektrolysers
 • 25 mei 2021, elektrificatie
 • 24 juni 2021, elektrificatie
 
Klimaatmars 2021
14 maart 2021
Greenpeace, Milieudefensie en een breed scala aan andere organisaties organiseren vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen op verschillende plekken door heel Nederland de Klimaatmars.
Website
 
Duurzaam Verwarmd 2021
10-12 mei 2021
Duurzaam Verwarmd is de grootste vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken in de Benelux. Nu de energietransitie op gang komt, is dit de plek waar alle vragen beantwoord worden over verwarming, koeling en ventilatie.
Website
 
Solar Solutions 2021
10 mei 2021
Solar Solutions International is de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa en daarmee de perfecte plek om een blik te werpen op de toekomst van deze sector.
Website
 
Huis & Energie, Consumentenbeurs voor duurzame energie en duurzaam wonen
28-30 mei 2021
Je wilt je huis verduurzamen… maar hoe? Op consumentenbeurs Huis & Energie ervaar je zelf alle mogelijke oplossingen, van de meest comfortabele warmtepompen tot de prachtigste zonnepanelen.
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp