Copy
NVDE Nieuwsbrief
14 oktober 2021
'Morgen begint vandaag'. Deze kabinetsformatie is cruciaal voor de energietransitie. De NVDE doet voorstellen voor beleid.

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Bart Dehue, Vattenfall: restwarmte, geothermie en biomassa maken warmtenetten nog duurzamer


Terwijl de aardgasprijzen de pan uit rijzen, vertelt Bart Dehue, programmamanager groene warmte bij Vattenfall met onverholen enthousiasme over de alternatieven: duurzame warmte uit restwarmte, geothermie en biomassa. En hij lucht zijn hart over de vergunningsprocedures die soms langer duren dan de aanleg van een warmtenet. Desinformatie wakkert de polarisatie in het debat over biomassa aan, ziet hij. “Als op al deze duurzaamheidscriteria gecheckt zou worden bij alle grondstoffen die we in Nederland gebruiken, dan zou de wereld er beter uitzien,” verzucht Dehue. Biomassa levert vijftig tot zestig procent van de duurzame energie in Nederland en in de EU. Dehue: “Het gaat niet om óf, maar om hoe en waar en met welke spelregels.” Er is geen tijd te verliezen, vindt hij: nog tijdens deze kabinetsformatie moeten de klimaatambities fors worden verhoogd, in lijn met de EU plannen Fit for 55. Bart Dehue is onlangs toegetreden tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
Lees meer

FD-opinie: Aardgas goedkoper maken is het laatste dat we nu moeten doen

Het beste antwoord op de hoge aardgasprijs is: minder aardgas verbruiken. Diverse maatregelen kunnen daarbij helpen, stelt Olof van der Gaag, directeur van NVDE. Zoals het streng handhaven van de wet milieubeheer, en een lagere belasting op elektriciteit. Maar maak aardgas niet goedkoper. 'Je subsidieert ook geen suiker en vet om mensen te helpen afvallen.'
 
Lees het hele opinie-artikel van Olof van der Gaag in het Financiële Dagblad

Verminderen gebruik van aardgas is beste antwoord op de prijsstijging
zoekopdrachten Google isolatie en gasprijs stijgen samen

De prijs van aardgas steeg de afgelopen week fors. Hierdoor dreigen bewoners en bedrijven geconfronteerd te worden met een hoge energierekening. De NVDE pleit ervoor om het probleem bij de kern aan te pakken, namelijk door te zorgen dat we minder aardgas gaan gebruiken. Door snel meer duurzame technieken in te zetten, kunnen we de afhankelijkheid van (buitenlands) aardgas verminderen, en daarmee de kwetsbaarheid voor prijsfluctuaties. Als er subsidie wordt gegeven aan gezinnen die in de knel komen door de hoge energierekeningen, laten we dan de oplossing subsidiëren (energiebesparing en duurzame energie) en niet het probleem (fossiele energie).
Lees meer

Input voor kabinetsformatie

 
Voor de klimaatneutrale economie van morgen, zijn vandaag belangrijke politieke keuzes nodig. De NVDE doet concrete aanbevelingen voor de kabinetsformatie.

  • Investeer in groen economisch herstel;
  • Beloon duurzame keuzes: maak CO2-uitstoot consequent duurder en het duurzame alternatief goedkoper;
  • Zorg dat mensen woningisolatie, een duurzame warmtebron en een elektrische auto kunnen betalen, ook met een krappe portemonnee;
  • Schaal hernieuwbare opwek en energie-infrastructuur snel op. Zorg voor tijdige besluitvorming om op tijd te zijn voor 2030 en maak de doorlooptijden fors korter.

Lees alle voorstellen van de NVDE aan de informateurs

Reactie op Rijksbegroting: extra klimaatgeld zeer welkom, nu snel structurele keuzes nodig


De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij dat het demissionaire kabinet eenmalig extra geld vrijmaakt voor snelle klimaatactie. Dat is hard nodig. Tegelijkertijd zijn er dringend structurele keuzes nodig om nog op koers te komen voor de klimaatdoelen van 2030 en verder.

“Nederland heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in de energietransitie maar er zijn sprongen nodig om de klimaatdoelen te halen,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. Daarom is de NVDE blij met de eenmalige extra investering in klimaatbeleid van dit demissionaire kabinet.
Lees meer

Duizenden bezoekers bij de eerste Open Energiedag op zaterdag 11 september 2021

Duizenden bezoekers namen tijdens de eerste Open Energiedag een kijkje bij 48 duurzame energieprojecten. “Super goed dat zoveel mensen zijn komen kijken naar de wereld achter hun stopcontact en thermostaat”, zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. “Betrokkenheid van burgers is van levensbelang, want we zijn met elkaar op weg in deze transitie naar een duurzame energievoorziening. We gaan een jaarlijks evenement maken van de Open Energiedag. Noteer noteer 17 september 2022 maar vast in de agenda”
Lees meer

1 november Dag van het Klimaatakkoord

Op 1 november 2021 is de Dag van het Klimaatakkoord: ‘versnellen naar Parijs’. Kom ook naar Nieuwegein, voor een inspirerend programma, met sessies, oa over ‘Van Urgenda naar Europa 55%’; de SDE++, CO2-monitor van TenneT en Gasunie, het opschalen van waterstof, 50 procent eigendom van duurzame energieprojecten.
Schrijf hier in.

Isoleren levert drie keer voordeel op: een lagere energierekening, een comfortabel huis en een betere prijs bij verkoop van de woning

Het Nederlandse isolatiebeleid moet op de schop: het isoleren van woningen moet sneller, slimmer en socialer. ChristenUnie, CDA en GroenLinks, ondersteund door maatschappelijke partners NVDE, Natuur & Milieu, Consumentenbond, Koninklijke Bouwend Nederland, Energie Nederland, Techniek Nederland en VENIN,  slaan de handen ineen om te komen tot een ‘Nationaal Isolatieprogramma’. De partijen en organisaties hopen dat deze coalitie zich uitbreidt om met meer kracht het isolatiebeleid te verbeteren. De beste energie is immers bespaarde energie.
Lees meer

Klimaat- en Energieverkenning verschijnt 28 oktober

Op 28 oktober publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving weer de jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning, de up to date bijbel van de energietransitie. De NVDE geeft diezelfde dag een eerste reactie. Houd het in de gaten!

RES-congres 3 november

Op 3 november organiseert het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) het eerste RES-congres: ‘De RES op stoom’. De NVDE werkt mee aan de deelsessie ‘Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties.’ Aanmelden kan via deze link.

Whitepaper TNO over ondergrondse energieopslag

In de whitepaper “Ondergrondse energieopslag noodzakelijk voor toekomstig energiesysteem”, concluderen TNO en EBN dat ontwikkeling van ondergrondse energieopslag nodig is.

Naar mobiliteit zonder uitstoot: auto’s, bussen en vrachtwagens

Vervoer zonder uitstoot (nulemissie) wordt dit decennium de nieuwe norm: personenauto’s, vrachtwagens en bussen gaan rijden op elektriciteit en groene waterstof. Deze transitie gaat snel: de kosten dalen hard en het is broodnodig om klimaatverandering en luchtvervuiling tegen te gaan.
Lees meer

Meld je bedrijf als klimaatsupporter voor de Nationale Klimaatweek

De Nationale Klimaatweek nadert: 28 okt-5 nov. De NVDE is al Klimaatsupporter. Meld jouw bedrijf of organisatie ook aan, dan maken we samen een klimaat-verkoelende week, met oa de dag van het Klimaatakkoord (1 nov) en het RES congres (3 nov). Meld hier aan.

PBE jaarrapportage biomassa

Biomassa blijft noodzakelijk voor het realiseren van de klimaatopgave. Ruim driekwart van de in Nederland gebruikte biomassa is gecertificeerd duurzaam. Circa twintig procent wordt gebruikt voor energiedoeleinden. Het gebruik is met bijna 1,3 miljoen ton (48 %) toegenomen ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Platform Bio-economie over houtige biomassa voor energieopwekking.

Politieke monitor voor NVDE-leden

De NVDE brengt een wekelijkse politieke monitor uit voor haar leden. Met de belangrijkste politieke gebeurtenissen op het gebied van duurzame energie, zoals moties en debatten. Extra interessant in deze spannende politieke tijden! Is je bedrijf lid van de NVDE en wil je de politieke monitor krijgen? Mail naar communicatie@nvde.nl

Nieuw NVDE-lid: Croonwolter&dros

Croonwolter&dros is een aanjager van nieuwe technologische ontwikkelingen. Met de kennis, de ervaring en het vakmanschap om intelligente systemen en integrale, duurzame oplossingen te bedenken, te ontwikkelen, te implementeren, te beheren en te onderhouden. Als technisch dienstverlener is het bedrijf breed gespecialiseerd in elektrotechniek, werktuigbouw, automatisering en informatisering en is actief in de markten utiliteit, industrie en infra. De technologische kennis wordt 24/7 ingezet om klanten duurzaam beter te laten presteren. Eugène de Roodt, directeur Croonwolter&dros: ‘Wij bedenken innovaties die zorgen dat we energieneutraal kunnen werken. Samen met de NVDE zetten we ons in om de krachten te bundelen en de versnelling naar duurzame opwekking en exploitatie te realiseren.’ Olof van der Gaag, directeur NVDE: ‘We zijn blij met het lidmaatschap van Croonwolter&dros, want technische innovatie is onmisbaar bij het halen van de klimaatdoelen. We moeten echt op nieuwe manieren gaan werken.’

Startup lid Oceans of Energy: zonneparken op zee

 
Offshore solar levert tot vijf keer meer energie op hetzelfde zee-oppervlak, als het geïntegreerd wordt binnen offshore windparken. Dezelfde kabel naar land wordt gebruikt en er blijft meer ruimte over voor natuur. Oceans of Energy bouwt offshore zonne-energiesystemen en levert afmeertechnologie. Sinds 2019 beheert Oceans of Energy het eerste en enige ‘high wave’ offshore zonne-systeem ter wereld. Het komende jaar volgen MW-schaal parken op zee.

Elaad outlook: elektrisch rijden in stroomversnelling

 
Elaad verwacht in haar nieuwste Outlook dat het aantal elektrische auto’s in Nederland forser én sneller groeit dan eerder gedacht. Elektrische personenauto’s nemen al rond 2025 een grote vlucht.
 

NVDE in de media

Aardgas goedkoper maken is het laatste dat we nu moeten doen
Financieele Dagblad, 14 oktober 2021.
Het beste antwoord op de hoge aardgasprijs is: minder aardgas verbruiken. Diverse maatregelen kunnen daarbij helpen, stelt Olof van der Gaag, directeur van NVDE.

Hoge gasprijs wake-up call voor energietransitie
Cobouw 13 oktober 2021. De hoge energieprijzen zijn een wake-up call voor huiseigenaren om te gaan verduurzamen. De wens om minder afhankelijk van gas te worden neemt door deze ontwikkeling toe, stelt Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE).
 
Zonneboiler en warmtepomp in trek
RTL-Z Nieuws, 12 oktober 2021. Door de stijgende gasprijs lijkt de vraag naar alternatieven voor gas toe te nemen. Leveranciers van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen gaan het druk krijgen. Hoge gasprijs is een zege voor de energietransitie. Welke maatregelen helpen mensen uit de financiële problemen maar dragen tegelijkertijd bij aan de energietransitie. Financiële steun richten op verduurzaming en verlaging van de belasting op elektriciteit.
 
Het aantal technici stijgt niet mee met de gasprijzen
BNR 8 oktober 2021. Het aantal mensen dat op zoek gaat naar woningisolatie, warmtepompen e.d. stijgt net zo hard als de gasprijs. We zijn veel te afhankelijk van het aardgas. Knelpunt is het aantal installateurs dat beschikbaar is.
 
Compensatie hoge energierekening is sponsoring van fossiele energievoorziening
Radio 1, 7 oktober 2021. Om de lasten van de stijgende energierekeningen te verlichten, is het kabinet bezig met een compensatieregeling, dat liet demissionair minister Wopke Hoekstra donderdag in de Tweede Kamer weten. Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt het geen goed idee. In Dit is de Dag zegt hij dat het compenseren van de hoge energierekening neerkomt op "het sponsoren van de fossiele energievoorziening."
 
Hoge energieprijzen maken groene subsidies overbodig
Financieele Dagblad
 
‘Hoge gasprijs brengt verduurzaming woningen in stroomversnelling’
Vakblad Warmtepompen, 6 oktober. De gasprijzen rijzen de pan uit. Wat kan dit beteken voor de verduurzaming van woningen en voor warmtepompen in het bijzonder? We vroegen het aan Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
 
Verkoop van cv-ketels loopt voor het eerst terug
NU.nl, 27 september 2021. Onlangs bleek ook uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) dat één miljoen woningeigenaren de investering in verduurzaming binnen tien jaar kunnen terugverdienen. Dit betekent dat ze er winst op maken, want de apparaten gaan gemiddeld vijftien jaar mee.
 
Bijna 300 miljoen euro extra subsidie voor hybride warmtepompen
Vastgoed Belang, 24 september. In de afgelopen week gepresenteerde Miljoenennota van het kabinet staat dat er honderden miljoenen subsidie beschikbaar komt voor isolatie van woningen en de installatie van hybride warmtepompen. Volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is het een goede eerste stap, maar moeten nu dringend structurele keuzes worden gemaakt.
 
“Kabinet moet snel structurele keuzes maken”
Agro & Chemie, 24 september. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij dat het demissionaire kabinet eenmalig extra geld vrijmaakt voor snelle klimaatactie. Dat is hard nodig. Tegelijkertijd zijn er dringend structurele keuzes nodig om nog op koers te komen voor de klimaatdoelen van 2030 en verder.
 
Coalitie repareert energiefactuur in de tweede kamer
Energeia.nl, 24 september. “Het verlagen van het ODE-tarief op elektriciteit helpt de koopkracht, en stimuleert tegelijkertijd verduurzaming”, zei Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie.
 
Energiepodium bericht over springtij forum dat op dit moment op terschelling in volle gang is.
Energiepodium.nl, 23 september. “Zowel aan de aanbodkant als aan de vraagkant vereist een duurzaam energiesysteem veel flexibiliteit,” vertelt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en moderator van deze sessie. “Zon en wind zijn variabele energiebronnen en aan de vraagkant is sprake van steeds grotere schommelingen. Die kun je maar ten dele opvangen met meer regelbare centrales. Slimme IT-oplossingen kunnen helpen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.”
 
Sector hernieuwbare elektriciteit vreest vroegtijdig einde sde
Energeia.nl, 23 september. Subsidiëring via de SDE++ moet volgens hem [Olof van der Gaag, NVDE] dus zeker niet stoppen als productie van 35 TWh hernieuwbaar op land in zicht is. “Als het loket op slot gaat, moet het later weer worden gereanimeerd.”
 
Trendbreuk bij financiering klimaatbeleid? Burgers worden ontzien bij kosten
NOS, 22 september 2021. De Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) is blij met de veranderde financiering. “Burgers en bedrijven dreigen anders in financiële problemen te komen, zeker met de huidige energieprijzen”, zegt directeur Olof van der Gaag.
 
Teleurstelling heerst na weinig nieuw beleid op prinsjesdag
Vastgoedmarkt.nl, 22 september 2021. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) noemt het extra klimaatgeld ‘zeer welkom’. Wel zijn er structurele keuzes nodig.
 
Bijna 300 miljoen euro extra subsidie voor hybride warmtepompen
Vakblad Warmtepompen, 22 september 2021. In de gisteren gepresenteerde Miljoenennota van het kabinet staat dat er honderden miljoenen subsidie beschikbaar komt voor isolatie van woningen en de installatie van hybride warmtepompen. Volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is het een goede eerste stap, maar moeten nu dringend structurele keuzes worden gemaakt.
 
Milieuorganisaties verontwaardigd over loslaten plafond co2-opslag
NOS, 21 september 2021. Ook de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt dat het “eenzijdig verhogen van dit plafond” niet past “in de geest van samenwerking” die hoort bij het Klimaatakkoord.
 
Milieuclubs blij met extra miljarden voor klimaatbeleid
De Telegraaf, 21 september 2021. De extra miljarden voor het klimaatbeleid zijn „zeer welkom”, reageert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) op de miljoenennota. „Nederland heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in de energietransitie maar er zijn sprongen nodig om de klimaatdoelen te halen”, stelt de organisatie.
 

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.
 

Webinar ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Hynetwork Services
15 oktober 2021
Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Hynetwork Services organiseren een webinar over de ontwikkeling van een landelijk transportnet voor waterstof. In het webinar zal onder andere een terugkoppeling worden gegeven op de uitkomsten van het HyWay 27-project.
Website
 
Het Grote Straatberaad
11 september tot 31 oktober 2021
Het Grote Straatberaad reist ook dit jaar weer door Nederland! Een interactief programma over het klimaat. Een ongewone vergadering, voor gewone mensen. Dit najaar presenteren cultuurpodia in heel Nederland festivals en tentoonstellingen over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Na een zomer met bosbranden, overstromingen en een alarmerend IPCC rapport reageren kunstenaars, muzikanten, ontwerpers en theatermakers op deze ontwikkelingen met een urgent en gevarieerd programma.
Website
 
Energy Storage Global Conference
19 oktober 2021, hybride
De Energy Storage Global Conference biedt de industrie, onderzoekers en beleidsmakers een unieke kans om gedachten te wisselen over belangrijke kwesties voor de opslagsector. Vertegenwoordigers van over de hele wereld komen drie dagen samen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energieopslagtechnologieën, regelgevings- en beleidskaders en de toekomstige opslagmarkt te bespreken.
Website
 
Platform Bio Economie Business Meeting
20 oktober 2021
Het onderwerp van deze Business Meeting is Waardeketens en certificering. Bedoeld voor zowel leden als andere belangstellenden.
Website
 
Ronde Tafels Financiering – Scale-ups
26 oktober 2021
RVO organiseert drie Ronde tafels die plaatsvinden op 30 september, 26 oktober en 23 november 2021. Elke editie legt de aandacht op een andere bedrijfsgroep. Elke groep kent weer eigen financieringsuitdagingen en -oplossingen. Daar passen bepaalde financiers bij. Wat werkt wel? Wat niet? En hoe komen we samen verder?
Website
 
Dag van het Klimaatakkoord; Versnellen naar Parijs
1 november 2021
Over één ding is iedere betrokkene bij het Klimaatakkoord het eens: het tempo moet omhoog om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. ‘Versnellen naar Parijs’ is daarom het motto van de Dag van het Klimaatakkoord. Het wordt een dag vol klimaatinspiratie.
Website
 
 
ETS, bouwsteen voor het Europese klimaatbeleid
2 november 2021, online
In het juridisch café gaan twee deskundige sprekers in op het bestaande systeem van het ETS, de werking en de implementatie ervan in Nederland. Ook de Wet CO2 heffing industrie, per 1 januari 2021 in werking getreden, krijgt aandacht. Vervolgens worden de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie om de werking van het ETS te verbeteren en uit te breiden toegelicht.
Website
 
Masterclass ‘Fondsen in transities’
2 november 2021
In deze masterclass word je uitgedaagd om de rol van je fonds opnieuw te bezien. Je leert de basisprincipes van het transitieperspectief en transitiemanagement, dat grip biedt op de complexiteit van maatschappelijke systemen en hun veranderdynamiek. Je krijgt voorbeelden hoe andere fondsen hier al mee aan de slag zijn gegaan en handvatten om zelf aan de slag te gaan.
Website
 
TKI Wind op Zee LIVE - Circularity
2 november 2021, online
Op dinsdag 2 november van 15.00 tot 16.00 vindt de 7e editie van TKI Wind op Zee LIVE plaats over Circulariteit. Meer informatie volgt op de website.
Website
 
RES Congres – De RES op stoom
3 november 2021
Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) organiseert het eerste RES-congres: ‘De RES op stoom’. Dit congres is voor iedereen die zich betrokkenen voelt bij de RES: overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, marktpartijen, wetenschappers en (burger)initiatieven. De NVDE is mede-organisator van een van de sessies van die dag. Met onder andere op het podium Olof van der Gaag.
Website
 
Houtzaagmolenseminar
4 november 2021
Pels Rijcken en Bosch & van Rijn organiseren hun jaarlijkse ‘Houtzaagmolenseminar’. Dit jaar staan de vervolgstappen na de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 centraal.
Website

Klimaatmars
6 november 2021, Amsterdam
Greenpeace organiseert samen met 8 andere organisaties de grootste klimaatdemonstratie in Nederland. Loop op 6 november mee in Amsterdam.
Website
 
Energeia Energy Tour 2021: De Warmtedag
8 november 2021, hybride
De bijeenkomsten vinden steeds plaats op maandagmiddag (8, 15, 22 november en 6 december), op vier bijzondere locaties door heel Nederland. Elke keer staat een actueel thema centraal, dat in drie sessies wordt uitgediept. Houd de website in de gaten voor updates over het programma, sprekers en locaties.
Website

Kennissessie burgerfora
9 november
Platform LEO en de NVDE organiseren een kennissessie over burgerfora. Tijdens deze online bijeenkomst hoor je wat een burgerforum is en hoe het ingezet kan worden in toekomstig klimaat- en energiebeleid. Wouter Verduyn van Energie-Nederland vertelt over zijn ervaringen met de inzet van een burgerforum in de RES-regio Foodvalley.
via Platform LEO

Huis & Energie Consumentenbeurs voor Duurzame Energie en Duurzaam wonen
12 t/m 14 november 2021
Je wilt je huis verduurzamen… maar hoe? Op consumentenbeurs Huis & Energie ervaar je zelf alle mogelijke oplossingen, van de meest comfortabele warmtepompen tot de prachtigste zonnepanelen.
Website
 
Energeia Enery Tour 2021: Infrastructuur
15 november 2021, hybride
De bijeenkomsten vinden steeds plaats op maandagmiddag, op vier bijzondere locaties door heel Nederland. Elke keer staat een actueel thema centraal, dat in drie sessies wordt uitgediept. Houd de website in de gaten voor updates over het programma, sprekers en locaties.
Website
 
Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit 2021
15 november 2021
Op deze conferentie hoort u inspirerende verhalen. Daarnaast kunt u zich tijdens interactieve breakout-sessies verdiepen in thema’s zoals stadslogistiek, waterstof, RED II, verduurzaming personenmobiliteit, zero-emissie reinigingsvoertuigen, elektrisch rijden en nog veel meer.
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp