Copy
NVDE Nieuwsbrief
10 maart 2022
‘Morgen begint vandaag’. Er zijn snel beslissingen nodig om de klimaatdoelen van 2030 te halen. De NVDE deed deze voorstellen voor beleid. Met de Klimaatwijzer kun je zelf je eigen beleidsmaatregelen doorrekenen.

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Nederland kan binnen een jaar bijna vijf miljard kuub aardgas besparen

Nederland kan op korte termijn veel minder aardgas verbruiken door een combinatie van snelle energiebesparing en versnelde duurzame opwekking. De komende ‘winterpiek’ in de vraag naar aardgas kan daardoor al lager uitvallen: binnen een jaar is een besparing van bijna vijf miljard kuub mogelijk. Binnen zo’n vier jaar is zelfs een besparing van 10 miljard kuub aardgas haalbaar. Nederland gebruikt nu zo’n 40 miljard kuub, waarvan circa 5 miljard kuub afkomstig is uit Rusland. De NVDE heeft uitgewerkt welke mogelijkheden er binnen een jaar zijn en welke binnen vier jaar, met een indicatie van de bijbehorende vermindering van het Nederlandse gasverbruik.
Dit plan trok veel aandacht van politiek en media. (beeld: Miramap Aerial Surveys)
Lees meer

NOS journaal naar aanleiding van de NVDE-notitie minder aardgas

Tweede Kamer over Russisch gas

Olof van der Gaag, voorzitter NVDE, voerde gisteren het woord in de Tweede Kamer tijdens de hoorzitting over Russisch gas. Hij zei dat Nederland drie miljard euro betaalt voor eigen gebruik van Russisch gas, en met de huidige prijzen zelfs een veelvoud daarvan. ‘De pijnlijke waarheid is dan ook dat de raketten die nu vallen op Oekraïense woonwijken, mede door ons zijn gefinancierd. En het klimaat betaalt een hoge prijs voor de afhankelijkheid van fossiele energie. De energierekeningen van mensen en bedrijven rijzen de pan uit. De huidige situatie is onaanvaardbaar. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Energiebesparing en duurzame energie kunnen veel winst bieden. Klimaatbeleid is ook onafhankelijkheidsbeleid.’ 
Lees hier de samenvatting of kijk de hoorzitting terug.

Evert den Boer (Enexis): “Visie op energiesysteem van de toekomst nodig”


“Het is fijn om te zien dat mensen en bedrijven hun eigen energiesituatie duurzaam voor elkaar kunnen krijgen. Zeker nu, met de oorlog in de Oekraïne,” zegt Evert den Boer, CEO van Enexis

Er is een grote behoefte aan energie-infrastructuur, ziet hij. Om de uitbreiding van de netten behapbaar te maken, moeten we volgens hem ook inzetten op flexibiliteit en groene moleculen: groen gas en waterstof. “We moeten systematisch gaan bouwen aan het energiesysteem van 2050. Daarom is een heldere visie op het energiesysteem van de toekomst  hard nodig,” zegt Den Boer, tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en voorzitter van Netbeheer Nederland. Met de juiste experts om de tafel, kan die visie ontwikkeld worden, denkt hij. Den Boer verwacht dat we in 2050 twee energiesystemen hebben: een decentraal systeem waar lokale opwek, opslag en verbruik in evenwicht zijn, en een internationaal energiesysteem voor industrieclusters, die bijvoorbeeld draaien op groene waterstof uit zonnige landen.
Lees meer

EU wil met REPowerEU snel onafhankelijker worden

Op 8 maart presenteerde Eurocommissaris Frans Timmermans een aanvulling op het Europese initiatief Fitfor55. Om ruim voor 2030 onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen heeft de Europese Commissie het ‘REPowerEU’ plan opgesteld. Het plan focust op een snelle vermindering van fossiele brandstoffen en diversificatie van de gasvoorziening. Dit betekent dat er snel meer hernieuwbare energie moet worden geproduceerd en geïmporteerd, en er meer niet-Russisch en/of duurzaam gas moet worden gebruikt.
Lees meer

Energieweerberichten

Klimaatambassadeur Helga van Leur heeft in vier energieweerbericht-filmpjes van de NVDE laten zien hoeveel energie het weer oplevert in februari/maart 2022. En wát voor weer: drie stormen in één week en bakken met zon! Ook bij de snel groeiende noodzaak om energie te besparen, kan voorkennis over het weer helpen. Martien Visser (Hanzehogeschool) leverde de cijfers. Je kan alle filmpjes terugkijken op onze website

Helga van Leur presenteert het Energieweerbericht van deze week: Volop zon!

Kamerleden vierden Green Energy Day

Green Energy Day viel op 21 februari dit jaar. Vanaf die dag is alle duurzame energie die we dit jaar in Nederland produceren ‘op’. De NVDE heeft deze dag gevierd met Kamerleden naast een manshoge bureaukalender bij de Tweede Kamer. Zes Kamerleden hebben naast de kalender filmpjes opgenomen waarin ze hun plannen delen om dit aandeel te vergroten. Ook vertellen vijf wethouders in interviews hoe ze in hun gemeente het aandeel duurzame energie verhogen. Bekijk het op www.GreenEnergyDay.nl.

Brochure Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De komende vier jaar zijn cruciaal voor de energietransitie. Gemeenten spelen een sleutelrol bij het realiseren van deze transitie. De NVDE heeft een brochure gemaakt waarin suggesties en ‘checklists’ voor het collegeakkoord gepresenteerd worden over de volgende thema’s: hernieuwbare energie, netinfrastructuur, duurzame mobiliteit, duurzame warmte, en relatie tot inwoners.
Lees meer

NVDE webinar 31 mrt: Energieplannen maken in de mist

De NVDE organiseert op 31 maart van 15.00–16.30u een webinar over onzekerheden in de energietransitie en hoe je toch keuzes kan maken. Annemiek Nijhoff (Directeur Deltares) schets een overkoepelend beeld, TenneT geeft praktijkvoorbeelden, en Jan van Dinther (Siemens) presenteert Gridmaster als één van de oplossingen. Bekijk onze website om u aan te melden. 

Terugblik NVDE webinar Real time stroomcontracten


Het webinar over real time stroomcontracten was goed bezocht: 110 deelnemers. Mea Westerbeek (NS) en Annemarie Costeris (Microsoft) schetsten een beeld hoe gebruikers kunnen bijdragen aan de komst van meer groene stroom. Marnix van Alphen (Vattenfall) en Kirsten Barnhoorn (GroenDus) vertelden welke innovatieve oplossingen nodig zijn vanuit de leverancierskant. En Erik van der Hoofd (TenneT) lichtte toe welke uitdagingen er spelen om dit te faciliteren.

Vraag naar verduurzamingsmaatregelen is enorm

De vraag naar isolatiemaatregelen, zonnepanelen, warmtepompen en andere verduurzaming was ook voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne al zeer hoog. De NVDE en de aangesloten branche-organisaties inventariseerden de vraag onder hun leden. Alle isolatiebedrijven gaven aan dat de vraag in het laatste kwartaal van 2021 minimaal twee keer zo groot was als in dezelfde periode in 2020. Voor warmtepompen was dat 91 procent, 84 procent voor zonnepanelen, 79 procent voor zonneboilers en 60 procent voor bioketels. Het merendeel van de bedrijven gaf aan dat de stijgingen komen door de hoge energieprijzen, al speelt ook het toegenomen klimaatbewustzijn en de verhoogde subsidie een rol. Omroep Gelderland rapporteerde gisteren na een eigen rondgang een ‘gigantische run’ op warmtepompen door de hoge gasprijzen.

6th Assessment Report IPCC

Op 28 februari publiceerde het IPCC haar nieuwste rapport. Klimaatverandering veroorzaakt gevaarlijke verstoring van de natuur en raakt de levens van miljarden mensen, ondanks pogingen om de risico’s te verminderen. De mensen en ecosystemen die het minst in staat zijn om hiermee om te gaan, worden het hardst geraakt. Lees het rapport en samenvattingen ervan op de website van IPCC

Campagne Iedereen Stroomopwaarts

Met de campagne ‘Iedereen Stroomopwaarts’ geeft Natuur&Milieu een podium aan inspirerende verhalen over zon en wind, verteld door omwonenden, kunstenaars, natuurliefhebbers en ontwikkelaars. Ga naar www.iedereenstroomopwaarts.nl en ontdek hoe we samen stap voor stap dichter bij ons doel komen: 100% schone energie.

ACM: voorrang voor duurzame projecten mogelijk?


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken in hoeverre netbeheerders bij nieuwe aansluitingen voorrang kunnen geven aan projecten die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Dit kan bijvoorbeeld op basis van duurzaamheidscriteria zoals vermindering van de CO2-uitstoot.
Lees meer op de website van ACM.

Inspiratietour zorgsystemen voor energiebesparing bij (ETS-)bedrijven

Deze inspiratietour van de NVDE, VEMW en RVO op 12 april gaat over hoe zorgsystemen bijdragen aan het energieefficiënter inrichten van de bedrijfsvoering, oa met ISO 50.001 en de CO2-prestatieladder (nationaal CO2-managementsysteem).
Lees meer

Pilots hernieuwbare energie op rijksgrond


Rijkswaterstaat maakte een online magazine over hernieuwbare energie op rijksgrond. Tien projecten laten zien hoe je energie opwekt langs snelwegen en op water.

Zeven jaar wind op land

RVO ontwikkelde in opdracht van EZK deze infographic over windenergie op land:

Word lid van de NVDE!

De NVDE vertegenwoordigt meer dan 6000 bedrijven die de energietransitie willen versnellen en heeft goede contacten met politici, ministeries en andere stakeholders. Wordt uw bedrijf ook lid? Dit levert het op:

  • invloed op het energie- en mobiliteitsbeleid
  • een netwerk van koploperbedrijven
  • altijd op de hoogte via meetings, nieuwsbrieven en de politieke monitor

U kunt voor een bescheiden bedrag lid worden, afhankelijk van de omvang van uw bedrijf of organisatie. Interesse? Neem aub contact op via kantoor@nvde.nl of 030-23 04 503.

ALV 7 juni

Op dinsdag 7 juni 2022, 14 - 17 uur, staat de volgende halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NVDE gepland. Als uw organisatie lid is van de NVDE, kunt u deze datum vast reserveren. We zijn nog op zoek naar een inspirerende locatie. Als u zo’n 50-70 personen een kijkje gunt in uw bedrijf, dan kunt u dat laten weten aan kantoor@nvde.nl.

NVDE in de media

Isolatie, zonnepanelen én kolen als alternatief voor Russisch gas
Trouw, 10 maart 2022. Volgens Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) valt er best al veel te doen op de korte termijn. Binnen een jaar kunnen Nederlandse huishoudens en bedrijven 5 miljard kuub besparen, denkt hij.
 
Deskundigen: gasbeleid van de laatste jaren kan goeddeels op de helling
Energeia, 10 maart 2022. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) kwam vorige week met een maatregelenlijst waarmee volgens de club relatief eenvoudig binnen een jaar 5 miljard kuub aardgas te besparen is -ongeveer evenveel als de totale Nederlandse import vanuit Rusland.
 
Rondetafelgesprek Russisch gas
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 9 maart 2022. De commissie voor Economische Zaken en Klimaat houdt op 9 maart van 13.30 tot 16.30 uur een rondetafelgesprek over Russisch gas. Olof van der Gaag, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) haakt aan bij Blok 2 – Alternatieven voor gas in de elektriciteitsopwekking (14.30-15.30). Kijk hier terug.
 
Zo kunnen we nog dit jaar veel (Russisch gas besparen)
Nu.nl, 9 maart 2022. Verschillende organisaties, waaronder het Internationaal Energieagentschap (IEA) en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) hebben de afgelopen tijd plannen opgesteld om snel veel gas te kunnen besparen.
 
Kamergesprek over het gastekort: experts adviseren een crisisaanpak
NRC, 9 maart 2022. Niemand ontkende gisteren dat een gascrisis juist tot een versnelling van de transitie moet leiden. Beter voor het klimaat en beter voor de Nederlandse en Europese autonomie. „Voor gas is Europa voor 40 procent afhankelijk van Russisch gas, voor kolen ligt dat nu op 46 procent”, zei Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.
 
GasTerra: overheid moet crisissituatie op energiemarkt uitroepen
Leeuwarder Courant, 9 maart 2022. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie raadt aan om strenger te handhaven op de Wet Milieubeheer. Deze wet schrijft voor dat organisaties verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar 'terugverdienen'.
 
GasTerra: overheid moet crisissituatie op energiemarkt uitroepen
Nieuws.nl, 9 maart 2022. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie raadt aan om strenger te handhaven op de Wet Milieubeheer. Deze wet schrijft voor dat organisaties verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar ’terugverdienen’.

Europa wil nu snel van het Russische gas af, maar hoe haalbaar is dat?
NRC, 8 maart 2022. Een onderschatte mogelijkheid is energiebesparing. Volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, die 6.000 bedrijven bindt, kan met slimmer gebruik van energie 4,7 miljard kuub aan aardgas worden bespaard. Dat is een flink deel van de circa 6,5 miljard die Nederland jaarlijks uit Rusland haalt.

Nederland kan op korte termijn veel minder aardgas gebruiken
Het Financieel Dagblad, 8 maart 2022. "Gelukkig is goed klimaatbeleid ook onafhankelijkheidsbeleid", schreef Olof van der Gaag (voorzitter NVDE) in een opiniestuk voor het FD. "Energiebesparing en duurzame energie zijn oplossingen voor klimaatverandering en onze afhankelijkheid: laten we daarom nu met overtuiging kiezen voor deze ‘vrijheidsenergie’".
 
Onderzoek ACM naar aansluittermijnen
EnergieSamen, 4 maart 2022. Marktwaakhond ACM onderzoekt een nieuwe aansluitsystematiek, waarin naar verwachting wordt gedifferentieerd op grootte van de aansluiting. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie NVDE  (waar Energie Samen lid van is) wordt in maart geconsulteerd over haar visie omtrent aansluittermijnen.
 
Gasprijzen op groothandelsmarkt weer naar record – intussen blijft Europa volop Russisch gas kopen
Business Insider Nederland, 4 maart 2022. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) stelde deze week dat we onder meer thermische isolatie bij de industrie moeten toepassen. Ook moeten we verwarmingsinstallaties bij bedrijven, instellingen en huishoudens beter inregelen en tl-licht bij bedrijven versneld vervangen voor led-lampen.
 
Iedereen kan meehelpen om Poetin dwars te zitten
Reformatorisch dagblad, 4 maart 2022. De NVDE berekende dat Nederland met het beter inregelen van verwarmingsinstallaties bij bedrijven en bij particulieren binnen een jaar al anderhalf miljard kuub aardgas kunt besparen.
 
BNR Radiofragment met Olof van der Gaag (NVDE)
BNR, 2 maart 2022. Luister het fragment van BNR terug waar Olof van der Gaag ingaat op allerlei soorten besparingen voor gasverbruik in Nederland. Deze besparingen zijn van belang om binnen enkele jaren niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas. (van 12:6:12 tot 12:10:33)
 
Het onafhankelijk worden van Russisch gas
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2 maart 2022. Schriftelijk vraag aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, minister voor Klimaat en Energie, en minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om in te gaan op het overzicht van energiebesparingsmaatregelen van de NVDE.  
 
Nederland kan binnen een jaar bijna vijf miljard kuub aardgas besparen
2 maart 2022
Nederland kan op korte termijn veel minder aardgas verbruiken door een combinatie van snelle energiebesparing en versnelde duurzame opwekking. De komende ‘winterpiek’ in de vraag naar aardgas kan daardoor al lager uitvallen: binnen een jaar is een besparing van bijna vijf miljard kuub mogelijk. Binnen zo’n vier jaar is zelfs een besparing van 10 miljard kuub aardgas haalbaar. Nederland gebruikt nu zo’n 40 miljard kuub, waarvan circa 5 miljard kuub afkomstig is uit Rusland. De NVDE heeft uitgewerkt welke mogelijkheden er binnen een jaar zijn en welke binnen vier jaar, met een indicatie van de bijbehorende vermindering van het Nederlandse gasverbruik. 

Nationaal
NOS – Hoe zonder Russisch gas? Van betere CV-instellingen tot ledlampen
EnergeiaDirecteur Gazprom Energy in Nederland stapt op om oorlog in Oekraïne
RTL nieuws ‘Met simpele maatregelen kunnen we ook zonder Russisch gas’
Business Insider NederlandMet simpele maatregelen kan Nederland binnen een jaar de helft van Russisch gas besparen – Duitsland klaar voor dichte gaskraan
Klimaatweb NVDE: Opties voor minder fossiele energie en minder energie-afhankelijkheid
De TelegraafEnergieclub: ‘met simpele maatregelen besparen we bijna al Russische gas’
ADNederlanders willen massaal van het gas vanwege oorlog in Oekraïne
TrouwEen (duurzame) vuist maken tegen Poetin? Dit kunnen Nederlanders doen om minder gas te gebruiken
Nederlands Dagblad - NVDE: met simpele maatregelen besparen we bijna al Russisch gas

Internationaal

Nach Welt - ,,Mit einfachen Maßnahmen kommen wir auch ohne russisches Gas aus”
31MAGCome facciamo senza gas Russo? Facciamo
NotiUlti‘Con medidas sencillas también podemos prescindir del gas ruso’
Dutch Review Netherlands aims to be independent of Russian gas: How would it work?
NL TimesExperts: Netherlands can make quick changes to get off Russian gas
World Today News How without Russian Gas? From better central heating settings to LED lamps
World Today News From better central heating settings to LED lamps: where can a lot of gas be saved?
Deciliter.comHow without Russian gas? From better central heating settings to LED lamps
Vlaams Nieuws – NVDE: ‘Nederland kan binnen een jaar bijna vijf miljard kuub aardgas besparen’
 
De GelderlanderNederlanders willen massaal van het gas vanwege oorlog in Oekraïne
Reformatorisch Dagblad NVDE: met simpele maatregelen besparen we bijna al Russische gas
Leeuwarder CourantNVDE: met simpele maatregelen besparen we bijna al Russisch gas
Binnenlands BestuurBinnen een jaar kan Russisch gas overbodig zijn
Utrecht News – Nederlandse huishoudens willen massaal besparen op gas: ‘Hardere zet was nodig’
 
De zee blijft stijgen
C2W LabNews, 1 maart 2022. Ondanks alle projecten is Nederland nog ver verwijderd van zijn doelstellingen. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) verduidelijkte een paar dagen geleden: Als Nederland vanaf 1 januari alleen nog duurzame energie gebruikt, is er na maandag de rest van het jaar geen elektriciteit. Daarom heeft de NVDE Groene Energie Dag ingesteld, de dag waarop alle opgewekte energie duurzaam wordt verbruikt.

Sneller vergroenen om niet op Russisch gas te leunen, stuit op zeer veel hordes
Financieel Dagblad, 25 februari 2022. Op het moment dat Vladimir Poetin in een vijf kwartier durende tv-toespraak de regio's Loehansk en Donbas officieel erkende, was in Nederland alle groene energie 'op'. Want maandag 21 februari was Green Energy Day. Als alle eigen schone energie opgewekt in een jaar bij elkaar wordt opgeteld, dan had Nederland daar tot die dag op kunnen draaien. Dat berekende de NVDE.
 
Veel animo voor big data aanpak in arbeidsmarktvernieuwing
De Duurzame Wereld, 24 februari 2022. Op 14 februari 2022 organiseerde de NVDE in samenwerking met Talent voor Transitie het webinar 'Slimme oplossingen voor grotere instroom en doorstroom'. Een actueel thema, dat bleek ook uit het grote aantal deelnemers, vooral uit het bedrijfsleven en onderwijs.
 
Podcast ‘Op Spanning’
TenneT, 22 februari 2022. In een nieuwe podcastserie genaamd ‘Op Spanning’ gaat TenneT komende periode hierover in dialoog met uiteenlopende stakeholders. In deze aflevering gaan Olof van der Gaag (NVDE) en Manon van Beek (TenneT) in gesprek over de nationale en internationale klimaatafspraken.
 
Green Energy Day viel op maandag 21 februari dit jaar
21 februari 2022
Green Energy Day is de dag dat alle in Nederland geproduceerde duurzame energie ‘op’ is, als we alles achter elkaar zouden gebruiken. Deze dag is drie jaar geleden door de NVDE in het leven geroepen om duidelijk te maken waar we nu staan bij de energietransitie.

BNRNa 52 dagen heeft Nederland alle duurzame energie al opgemaakt
EnergieSamenVandaag is de duurzame energie ‘op’
Nu.nlNederland staat op vier na laatste plaats in Europese vergroeningslijst
 
Regionaal
Leeuwarder Courant - Green Energy Day werpt licht op magere score met groene energie
Biltsche CourantDe beste klimaatoplossingen
Rijne EnergieGeluid, gezondheid en waardedaling
Mijn Amstelveen Green Energy Day 21 februari: de dag dat de duurzame energie ‘op’ is
Reformatorisch Dagblad - Green Energy Day werpt licht op magere score met groene energie
 
#BlijMetWindenergie
Twimmer.com, 18 februari 2022. NVDE, NWEA en EnergieSamen willen mensen die in de buurt van een windmolen wonen en dat OK vinden voor het voetlicht brengen. De hashtag #blijmetwindenergie is trending geweest op Twitter!
 
Bedrijven zetten in op forse reductie carbon footprint van plastics
VEMW, 15 februari 2022. Er worden grote stappen gezet in de transitie van de lineaire plastics productie naar een circulaire plastic economie, waarin mechanische en chemische recycling een belangrijke rol spelen om tot hoogwaardige her-toepassing te komen en daarmee een reductie van de koolstof footprint. Er is nog voldoende werk te verzetten, bleek uit de vierde inspiratietour van dit seizoen, georganiseerd door VEMW, RVO en NVDE.

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.
 

Evenementen
12 maart 2022 – Ontbijtsessie – Energietransitie en biodiversiteit
Ontbijtsessie Energietransitie en biodiversiteit door Energie Nederland. Wat centraal staat: Het halen van de klimaatdoelen kan niet in ‘splendid isolation’. Stikstofdeposities, klimaatadaptatie, natuurbescherming en biodiversiteit zijn ook deel van de complexe puzzel. Welke kansen en mogelijkheden zijn er om de maatschappelijke opgaven van de energietransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie te integreren?
Website
 
14 maart 2022 – Innovaties voor Warmte in Wijken
In de webinar reeks van TKI Urban Energy worden uiteenlopende praktijkvoorbeelden voor duurzame warmte in wijken besproken. Deze webinar (15:00 tot 16:15) staat in het teken van de vroegtijdige start van samenwerking tussen bewoners, aanbieders en gemeente.
Website
 
14 maart 2022 – Tegenlicht Meet Up – Een nieuwe orde
In deze uitzending onderzoekt VPRO Tegenlicht wat de energietransitie gaat betekenen voor de geopolitieke verhoudingen. En of er voldoende lithium in de Europese bodem aanwezig is om zelfvoorzienend te worden. Van 19.00 tot 20.00 uur wordt de uitzending herhaald, de meet-up is van 20.00 tot 22.00 uur.
Website
 
15 maart 2022 – Artificiële Intelligentie-cursus voor de energiesector
15 maart gaat de nieuwe AI-cursus voor de energiesector van de Nederlandse AI-coalitie en de Topsector Energie en Duurzaamheid live. Het doel is om een goed beeld te schetsen van hoe Artificiële Intelligentie in de energiesector toegepast gaat worden en wat de impact daarvan zou kunnen zijn op het werkgebied.
Website
 
15 maart 2022 – Programma Multi-benefits: investering in verduurzaming dankzij Multibenefit-aanpak in 5 dagdelen vanaf 7 juni 2022
Topsector Energie (TSE) en Programma Verduurzaming Industrie (PVI) biedt u dit programma aan. Voor energiecoördinatoren, sustainable managers en technology managers om binnen het eigen bedrijf te leren ontdekken hoe een duurzame maatregel waarde kan opleveren voor de hoofd KPI’s van het bedrijf. Schrijf u nu in voor de 5 dagdelen: 7-6, 8-6, 13-9, 4-10 en 8-11. Deelname: Gratis
Website
 
17 maart 2022 – Congres Energieopslag & Distributie
De top van de sector komt samen praten over verschillende onderwerpen, zoals businesscase voor opslag, netcongestie, regionale energiehubs, innovaties met warmte en batterijopslag, systeemintegratie, waterstof en elektrificatie van mobiliteit. Ga jij samen met directeuren, overheden, innovators en energie-experts het gesprek om de toekomst aan? 
Website
 
17 maart 2022 – Masterclass ABN AMRO over coalitieakkoord en energietransitie
Arnold Mulder, ABN AMRO, houdt een online masterclass over het coalitieakkoord. Hij ontleedt de plannen van het nieuwe kabinet-Rutte IV voor de energietransitie. Wat betekent de aanscherping van het klimaatdoel naar -60% in 2030? Hoe gaat het nieuwe klimaat- en transitiefonds van EUR 35 mrd werken? Hoe wordt CO2-beprijzing verder aangescherpt? En meer.
Website
 
22 maart 2022 – Congres laadinfra 2022
Het Congres Laadinfra gaat dit jaar een stap verder. Na de algemene verkenning van de eerste editie gaan we nu met de grootste uitdaging aan de slag: alles wat er komt kijken bij de aanleg van laadinfra, inclusief het gebrek aan stroom en netaansluitingen.
Website
 
24 maart 2022 – Open dialoog opbouwwerkers in de energietransitie
Van 13u tot 17u organiseert Energie+ deze fysieke bijeenkomst waar Erik Jansen en Marcel Spierts met jullie gaan bespreken hoe sociaal werk bij de energietransitie voorbij gedragsverandering kan komen. Zij gaan op zoek naar manieren waarop duurzaamheid voor mensen betekenis krijgt in kleine en alledaagse sociale praktijken.
Website
 
24 maart 2022 - Klimaataansprakelijkheid en energietransitie; inzet op vermindering broeikasgasemissies
Tijdens dit seminar van Pels Rijcken wordt u bijgepraat over maatregelen die worden genomen en in voorbereiding zijn om tot emissiereductie te komen. De nadruk zal liggen op klimaataansprakelijkheid als instrument om emissiereductie af te dwingen, op het Fit for 55-programma van de Europese Commissie. Begin: 13.15 uur, en afsluitende borrel om: 16.40.
Website
 
29 maart 2022 - Energietransitie in juridisch kader
Deze cursus van Berghauser Pont Academy gaat in op hoe wet- en regelgeving ontwikkelingen in de energietransitie volgt en faciliteert. Deze cursus is interessant voor een ieder die betrokken is bij de energietransitie en een helder juridisch overzicht wilt creëren.
Website
 
29 maart 2022 – Webinar Slim Energie delen
In dit webinar van EnergieSamen wordt uitgelegd wat slim energie delen is, hoe het werkt en wat er voor nodig is om het te kunnen toepassen.
Website
 
31 maart 2022 – NVDE Webinar: ‘Morgen begint vandaag’: Energieplannen maken in de mist, 15.00 – 16.30 uur
Hoe maak je energietransitie-keuzes in een onzekere wereld met verschillende belangen? Met alleen spijtvrije investeringen komen we er niet. Het gaat hier niet alleen om hoe maak je de keuze maar ook wanneer, hoeveel zekerheid willen we inbouwen?
Website
 
1 april 2022 – Voortgangsoverleg Klimaatakkoord: Webinar opslag van energie
Het onderwerp van deze webinar van het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord is opslag van energie: een cruciale schakel om te zorgen dat er ook energie is als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Van 10:00 tot 11:30. De invulling van het programma is in volle gang en komt binnenkort online.
Website
 
5 april 2022 - Basiscursus Energietransitie: technische randvoorwaarden voor de RES
5, 12 en 21 april organiseert Berghauser Pont Academy 3-daagse cursus. Verschillende technieken voor het opwekken en opslaan van duurzame energie en hun kaders worden toegelicht. Na afloop bent u klaar voor het proces dat komt bij de invulling van de RES 2.0. 
Website
 
5 april - Warmterecht: Van Warmtewet tot omgevingsplan
Berghauser Pont Academy praat u tijdens deze cursus bij hoe u de huidige Warmtewet kunt toepassen, welke technieken van warmteproductie en levering er zijn, en hoe de toekomst van het warmterecht eruit gaat zien.
Website
 
5 april 2022 - Basiscursus Duurzaam Bouwen
5 en 13 april is deze 2-daagse cursus van Berghauser Pont Academy. De cursus geeft gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw.
Website
 
5 april 2022 – Webinar Zonnepanelen op uw maatschappelijk vastgoed: knelpunten en mogelijke oplossingen
Dit webinar van RVO is voor ambtenaren die eraan denken om zonnepalen op bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen, sportkantines, gemeentehuizen of culturele centra te plaatsen. Als vervolg zijn er 7 april verdiepingssessies waarin gemeentes u meenemen in hun ervaringen.
Website
 
7 april 2022 - Themamiddag ‘Duurzaamheid Dendert Door!’
Branchevereniging Bodemenergie organiseert deze bijeenkomst in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht. Tijdens de Themamiddag wordt ingegaan op de stand van zaken en te verwachte ontwikkelingen m.b.t. het klimaatakkoord, de warmtetransitie en gaan wij met ú in gesprek. Ook de NVDE zal spreken op het event. 
Website
 
7 april 2022 – Lantaarnpalen als laadpunt, het ei van Columbus?
In een aantal proeven wordt bekeken of je lantaarnpalen ook kunt gebruiken als laadpunt voor elektrische auto's. In dit webinar van Elaad laten Gerben Spies (ElaadNL) en Bart Borghols (Alliander) hun licht schijnen over de potentie van deze innovatie. Van 12.00 tot 12.45 uur.
Website
 
11 april 2022 – Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)
Hoe staat het ervoor met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur? In Woerden kun je deze dag netwerken, kennis delen, inspiratie opdoen, praktijkverhalen horen en mijlpalen vieren. Ook zijn er acht verschillende interactieve sessies.
Website
 
12-14 april 2022 - Solar Solutions International
12 t/m 14 april wordt de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa gehouden in Haarlemmermeer. Als B2B-evenement biedt Solar Solutions International een kans om te netwerken op hoog niveau en kennis op te doen over toekomstbestendige grootschalige zonprojecten, succesvolle uitvoering Transitievisie Warmte, duurzame en circulaire bouw. Website
 
12-14 april 2022 - Duurzaam Verwarmd
Duurzaam Verwarmd is de grootste vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken in de Benelux. Nu de energietransitie op gang komt, is dit de plek waar alle vragen beantwoord worden over verwarming, koeling en ventilatie. Het evenement is gelijktijdig met Solar Solutions International in Haarlemmermeer.
Website
 
12 april 2022 – Inspiratietours CO2-reductie industrie: Zorgsystemen voor energiebesparing bij (ETS-)bedrijven
In deze inspiratietour van de NVDE, VEMW en RVO gaan onze gastsprekers u meer vertellen over hoe in de praktijk een zorgsysteem bijdraagt in het energie efficiënter in richten van de bedrijfsvoering. We willen meer delen over de inzet van ISO 50.001 (Internationaal energie management standaard) en de CO2-prestatieladder (nationaal CO2-managementsysteem).
Website
 
25-29 april 2022 – Amsterdam Energy Summit Conference (hybride)
Amsterdam Energy Summit host een vijfdaagse conferentie voor energie, olie en gas investeerders, entrepreneurs en overheden. Het evenement biedt presentaties van wereldleiders, discussie panels, workshops, en masterclasses over verschillende thema’s, zoals data gedreven en digitale innovaties voor zon- en windenergie.
Website
 
28 april 2022 – Landelijke masterclass ‘Aan de slag met 50% lokaal eigendom
In deze online masterclass (15.30-17.00) van EnergieSamen wordt behandeld wat 50% lokaal eigendom inhoudt in het Klimaatakkoord, hoe je voor coöperatieve ontwikkelingen zorgt rondom zon en wind, voorbeelden van beleidsteksten over lokaal eigendom en participatie, en de business case van een duurzaam energie project, kapitaalwerving en risico’s.
Webiste
 
12 mei 2022 – Congres Warmtenetwerk 2022
Sprekers op dit congres van Stichting Warmtenetwerk zijn o.a. Lucia Geuns en Remco de Boer. Tijdens het evenement is er voldoende mogelijkheid om te netwerken met medebezoekers, organisatoren en sprekers. Het evenement is van 13:00 tot 20:00 in Chassé Theater Breda.
Website
 
16 mei 2022 – Innovaties in Geothermie
TKI Urban Energy organiseert samen met haar partners een fysiek event over "Innovaties in Geothermie". Onderwerpen die onder andere aan bod zullen komen zijn: nieuwe putconcepten (multi-laterals, closed loop systemen, e.d.), compositen, drag-reducing agents, hoge temperatuur warmteopslag en meer. 
Website
 
17-19 mei 2022 – Monument, Houtbouw en Renovatie vakbeurzen
Van 17-19 mei organiseert 54events de HOUTBOUW, MONUMENT EN RENOVATIE vakbeurzen in de Brabanthallen. De beurs biedt een volledig aanbod van innovaties en best practices en een actueel kennisprogramma. Tickets zijn vanaf 22 maart verkrijgbaar, gratis voor professionals.
Website
 
24 mei 2022 – Ontbijtsessie – Kansen voor nieuwe technologieën
Ontbijtsessie Kansen voor nieuwe technologieën door Energie Nederland. Wat centraal staat: Nieuwe technologieën zijn hard nodig in de energietransitie. Ontwikkeling ervan en opschaling vragen commitment en een lange adem. Helaas lopen feiten en fictie vaak door elkaar, wat dikwijls leidt tot negatieve beeldvorming in een vroeg stadium. Hoe kunnen we dat voorkomen?
Website
 
25 mei 2022 - Basiscursus Duurzaamheid en Energie
25, 31 mei en 7 juni biedt deze 3-daagse basiscursus van Berghauser Pont Academy een stevig fundament voor gerichte actie door de brede context van de actuele duurzaamheids- en energievraagstukken te schetsen en de daarvoor benodigde basiskennis aan te reiken. Daarnaast krijg je praktische tips hoe lokaal in de praktijk resultaat geboekt kan worden.
Website
 
31 mei 2022: Circulair bouwen
In deze cursus gaat Berghauser Pont Academy in op het hele proces dat komt kijken bij circulair bouwen. Deze cursus is geschikt voor een ieder die circulair bouwen actief aanstuurt en/ of zich bezighoudt met circulariteit in gebiedsontwikkeling.
Website
 
7 juni 2022 – ALV van NVDE
Leden van de NVDE zijn welkom op de Algemene Ledenvergadering (ALV), Programma volgt.
 
14 juni 2022 – Platform voor de energie en milieu sector
GENERA 2022, georganiseerd door IFEMA. De Innovation Gallery zal enkele van de belangrijkste onderzoeken van vandaag met betrekking tot hernieuwbare energie en efficiënte energie demonstreren. Dit initiatief biedt de mogelijkheid tot erkenning en samenwerking voor professionals en instellingen uit de onderzoekswereld, die een essentiële rol spelen in deze sector.
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2022 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp