Copy
NVDE Nieuwsbrief
12 mei 2021
Morgen begint vandaag.’ Voor de ontwikkeling van duurzame energie zijn deze verkiezingen en formatie cruciaal. We willen niet ‘redden wat we hadden’ maar ‘opbouwen wat we willen’. Lees er meer over in het NVDE – Manifest

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Ingrid Thijssen, VNO-NCW, wil dat Nederland koploper wordt in duurzame industrie

Niet meer focussen op alléén economische groei, maar vooral op brede welvaart. Dat wil Ingrid Thijssen bereiken in het Nederlandse bedrijfsleven. Sinds een dik halfjaar is Thijssen voorzitter bij ondernemersorganisatie VNO-NCW. Duurzaamheid, klimaatneutraliteit en circulariteit zijn een topprioriteit binnen de vereniging, vertelt ze. “Als ik zie hoeveel draagvlak er is voor onze nieuwe koers en hoeveel plannen er zijn om de industrie en andere sectoren te verduurzamen, dan ben ik best optimistisch”. Ze heeft haast, ook met de kabinetsformatie. “Iedere dag dat keuzes voor energieinfrastructuur later gemaakt worden, brengt ons verder van onze klimaatdoelen.” Een goede investeringsaanpak gaat ons land in staat stellen om in hoog tempo grote sprongen richting duurzame technologie te maken in plaats van ‘beetjes meer van hetzelfde’. Thijssen zou verder graag zien dat Nederland de komende jaren koploper wordt in de duurzame industrie “Daar schiet het klimaatvraagstuk echt iets mee op én het zorgt voor duurzaam verdienvermogen voor toekomstige generaties.”
Lees meer

Moties van nieuwe Kamerleden voor energietransitie


Verschillende nieuwe Kamerleden hebben op 11 mei moties ingediend die de energietransitie stevig kunnen bevorderen. De NVDE is enthousiast over meerdere ingediende voorstellen. Raoul Boucke (D66) vraagt de regering om (inter)nationale coronaherstelgelden in te zetten voor groen herstel en om dit jaar nog windparken op zee aan te wijzen voor minimaal 10 gigawatt. Pieter Grinwis (ChristenUnie) diende een motie in om bij SDE++ toekenningen te anticiperen op de stijgende ETS-prijs voor CO2, zodat het tempo van financiering van energieprojecten omhoog gaat en voorkomen wordt dat SDE++-reserves verder oplopen. Silvio Erkens (VVD) bepleit omscholing voor werknemers van in de toekomst te sluiten kolencentrales. Joris Thijssen (PvdA) verzoekt de regering op korte termijn aanvullende maatregelen te nemen om de Urgendadoelstelling structureel te halen. Op 18 mei stemt de Tweede Kamer over de moties.

NVDE maakt een overzicht van de woordvoerders klimaat en energie

II3050: Vandaag stevig aan de slag voor de energie-infrastructuur van de toekomst

Met het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’ maken de Nederlandse netbedrijven gedetailleerd inzichtelijk hoe onze energiehuishouding eruit kan zien in 2050. De NVDE, NWEA, Holland Solar en Energie Samen zijn blij met de belangrijkste boodschap van deze Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050), dat er de komende decennia heel hard gewerkt zal moeten worden aan de energie-infrastructuur. Vooral het elektriciteitsnet moet zeer fors worden uitgebreid, door twee samenhangende ontwikkelingen: door elektrificatie stappen energiegebruikers en masse over op elektriciteit en de opwek daarvan komt vooral uit wind en zon.
Lees meer

Overzicht fondsen voor klimaatinvesteringen


CE Delft publiceerde vandaag een overzicht van fondsen voor klimaatinvesteringen waarover een volgend kabinet kan beschikken. Ze bracht in beeld welke publieke budgetten er nationaal en internationaal beschikbaar zijn voor klimaatmaatregelen. CE Delft keek onder andere naar het Nationaal Groeifonds, het Europees coronaherstelplan en de klimaatfinanciering van de Europese investeringsbank. Het overzicht is gemaakt in opdracht van Greenpeace.

NVDE-campagne met formatietips en energiefeiten

De NVDE start volgende week een social media-campagne gericht op de kabinetsformatie. Elke dag brengen we een feit of een poll, en een concrete tip voor de formerende partijen en een brede kring belanghebbenden en beïnvloeders, via Twitter en LinkedIn. Wist u bijvoorbeeld dat er in Nederland elke 4 seconden een zonnepaneel wordt geplaatst? De NVDE benadrukt met haar campagne dat de energietransitie topprioriteit moet zijn in het nieuwe regeerakkoord en kansen biedt voor een duurzame economie.
Heeft u zelf nog inspirerende feiten over de energietransitie of formatietips? Deel deze dan met communicatie@nvde.nl.

Locaties gezocht voor Open EnergieDag 2021

Op zaterdag 11 september 2021 willen de NVDE, HollandSolar, NWEA en Energie Samen de eerste Open EnergieDag organiseren. Door het hele land zullen burgers kennis kunnen maken met zonne- wind- en warmteprojecten in de eigen omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een collectief zonnedak of -park, één of meer windmolens, een geothermieput of een biomassacentrale voor een warmtenet. Heeft uw organisatie een locatie die de deuren wil openen? Laat het ons weten via communicatie@nvde.nl.

60 procent bedrijven in duurzame energiesector vrezen voor uitvoerbaarheid klimaatplannen bij lange kabinetsformatie


Maar liefst 88 procent van de ondernemers in de energietransitie vindt dat het nieuwe kabinet stevig aanvullend beleid moet ontwikkelen om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen. Duidelijkheid op de lange termijn wordt door veel bedrijven genoemd als voorwaarde om te kunnen investeren en groeien. Dat constateren de NVDE en ABN AMRO in een inventarisatie van de meningen van bedrijven in de energiesector over de kabinetsformatie.
Lees meer

Snelste groei hernieuwbare energie in twintig jaar

Het aantal nieuwe installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie is vorig jaar wereldwijd toegenomen met wel 45 procent tot bijna 280 gigawatt, blijkt uit de Renewable Energy Market Update 2021 van internationaal energieagentschap IEA. Dat is de snelste groei in 20 jaar tijd. IEA noemt de recordgroei uitzonderlijk, vanwege de vele uitdagingen en vertragingen die de coronacrisis opleverde. Vooral de realisatie van windparken zorgde voor een boost in hernieuwbare opwekcapaciteit.
Lees hier een publicatie van Solar Magazine over het IEA onderzoek

IBO financiering energietransitie geeft checklist voor nieuw kabinet

Het IBO (interdepartementaal beleidsonderzoek) financiering energietransitie biedt een checklist voor het nieuwe kabinet, met issues waarover besloten moet worden om de energietransitie financieel mogelijk te maken. De NVDE is blij met deze duidelijkheid. Het IBO (interdepartementaal beleidsonderzoek) laat zien dat Europa met normering en een betere beprijzing van CO2 krachtige instrumenten in handen heeft. Het toont de mogelijkheden om de CO2-prijs voor verschillende spelers gelijker te maken, waardoor de meest efficiënte CO2-reductie wordt bereikt.
Lees meer over de checklist

Oproep om energietransitie in gebouwde omgeving te versnellen

De NVDE, Netbeheer Nederland, Energie-Nederland, Bouwend Nederland, Consumentenbond en Natuur & Milieu deden eind april een oproep aan de Tweede Kamer om zes acties te steunen om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen, zodat we de doelen van het Klimaatakkoord gaan halen. Deze organisaties zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Gebouwde Omgeving paragraaf in het Klimaatakkoord.

Duitsland wil eerder klimaatneutraal zijn

Vorige week maakten de ministers van Financiën en Milieu bekend dat Duitsland al in 2045 CO2-neutraal wil zijn. Die deadline stond voorheen op 2050. Deze aanpassing werd gemaakt naar aanleiding van een beslissing door de Duitse rechtbank, die oordeelde dat het tijdschema in de Klimaatwet tekort kwam na 2030. Het CO2-reductiedoel voor 2030 is verhoogd van 55 naar 65 procent ten opzichte van 1990.

Utrecht eerste bidirectionele laadregio ter wereld

We Drive Solar, een samenwerking tussen onder andere ElaadNL en Stedin, gaat in Utrecht samen met Hyundai grootschalig testen met bidirectioneel laden. Batterijen in elektrische deelauto’s worden ingezet als opslag van duurzame energie. Hyundai’s IONIQ 5 wordt de eerste deelauto die stroom kan terugleveren aan het net.

NVDE: zet bij overheidsinkoop vol in op zero emissie voertuigen

De NVDE heeft vandaag gereageerd op een consultatie van de Rijksoverheid over verplichte minimumnormen voor schone wegvoertuigen voor aanbestedende diensten. In de conceptregeling is gekozen om aan te sluiten bij de minimumstreefcijfers uit de EU-richtlijn (Clean Vehicles Directive). Deze sluiten echter niet aan bij de doelen in het Klimaatakkoord, en ook niet bij de doelen die de Rijksoverheid en decentrale overheden voor zichzelf gesteld hebben. De NVDE stelt daarom voor om de minimumpercentages voor de inkoop van nulemissie voertuigen te verhogen voor personen- en bestelauto’s (naar 100% in 2025) en voor OV-bussen, en om een afzonderlijk en ambitieus doel te stellen voor zero emissie trucks vanaf 2025.

Laadinfrastructuur in de RES

In de Regionale Energie Strategieën (RES’en) mag laadinfrastructuur niet ontbreken. Het aantal elektrische voertuigen groeit snel en die moeten wel opgeladen worden. Met slimme systeemkeuzes zoals Smart Charging kunnen ze bovendien worden ingezet bij het inpassen van zonne- en windenergie in een duurzaam energiesysteem. De NVDE maakte met inbreng van onder andere ElaadNL een Checklist Laadinfrastructuur in de RES. De Webtalk kijk je hier terug.

Windenergie op land is wél noodzakelijk

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en Windalarm hebben deze week gepleit voor een tijdelijke stop op windmolens op land. Ze stellen dat meer windmolens op land niet nodig zouden zijn om de doelstellingen te halen. De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) licht in een reactie toe waarom windenergie op land noodzakelijk en waardevol is voor de duurzame energievoorziening. Nu én in de toekomst.

100.000 Hybride warmtepompen per jaar

Het is een goed idee om hybride warmtepompen veel vaker in te zetten in wijken die voorlopig niet van het aardgas af zullen gaan. De NVDE ondersteunt het pleidooi van de coalitie HR-hybride voor het plaatsen van minimaal 100.000 hybride warmtepompen per jaar in woningen en gebouwen vanaf 2024. Het nieuwe kabinet moet daarvoor 600 miljoen euro vrijmaken. Dit kan vóór 2030 een besparing van 1,3 tot 2,6 megaton CO2 opleveren.
Lees meer

Waterecologie blijft op peil onder drijvend zonnepark

Het effect van drijvende zonneparken op de waterecologie en -biodiversiteit blijkt noch negatief, noch positief te zijn. Dat blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek van ATKB – Buro Bakker en Hanzehogeschool. Voor hun onderzoek hebben ze een jaar lang de waterkwaliteit onder en naast het drijvend zonnepark op de Bomhofsplas – het grootste drijvende zonnepark buiten Azië – gemeten.

Slim laden kan wél

Slim laden is dé oplossing om te voorkomen dat ons elektriciteitsnet overbelast raakt door elektrische auto’s die allemaal tegelijk gaan laden. Als we de transitie naar écht groen elektrisch rijden willen maken, is een slimme aansturing van laadpalen onmisbaar. Maar er bestaan ook veel misvattingen over slim laden. EV Wise zet ze voor u op een rij

Vacature: Stagiair Online Communicatie

De NVDE is op zoek naar een stagiair Online Communicatie die vanaf september 2021 voor twee tot vijf dagen per week ons team komt versterken. Als stagiair Online Communicatie kan je ervaring opdoen met een breed scala aan communicatietaken, waaronder het schrijven voor de nieuwsbrief, het bijdragen aan de social mediastrategie en het meedenken over framing, beeld en infographics. We zoeken een enthousiaste 3e of 4e-jaars HBO of WO student, met kennis op het gebied van online communicatie en sociale media.
Lees meer

Vacature: Stagiair Public Affairs

De NVDE is op zoek naar een stagiair Public Affairs die vanaf september 2021 voor vier dagen per week ons team komt versterken. Als stagiair Public Affairs ondersteun je in de contacten en monitoring van de Haagse en Brusselse politiek. We zoeken een enthousiaste WO-student, bij voorkeur op het gebied van politicologie of bestuurskunde, maar in elk geval geïnteresseerd in politiek en beleid.
Lees meer

Nieuwe startup leden


Synkero
Om de doelen van “Parijs” te halen, zal ook de luchtvaart moeten verduurzamen. Vooruitlopend op nieuwe Europese regelgeving hebben KLM, Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam en SkyNRG begin dit jaar een nieuw bedrijf opgericht: Synkero. Synkero gaat met groene waterstof en CO2 duurzame kerosine produceren. De eerste fabriek zal per 2027 operationeel zijn en dan jaarlijks 50.000 ton duurzame kerosine leveren.

Webinar elektrificatie van de industrie: energie-opslag


Op 3 juni vindt het vierde van vijf webinars plaats over verduurzaming van de industrie door elektrificatie. NVDE, VEMW, RVO en Recoy organiseren het webinar. Energie-opslag staat centraal. W We bespreken een aantal opslag-methodes — zoals batterijen of warmte— en hun technische en commerciële merites. Het webinar is op 3 juni van 15:00 - 16:30u.
Lees meer

NVDE webinars over laadinfrastructuur 3 en 10 juni

Het streven naar 100 procent emissieloze nieuwverkoop personenauto’s in 2030 is een haalbaar en betaalbaar doel uit het Klimaatakkoord. De laadinfrastructuur moet dan wel op tijd uitgebreid worden. De NVDE organiseert twee webinars voor gemeenten, provincies en NAL-regio’s, samen met  verschillende van onze leden. Op 3 juni ligt de focus op concessies voor publiek laden bij het versneld uitrollen van infrastructuur. Op 10 juni komt de rol van gemeenten en provincies bij de uitrol van snellaadinfrastructuur aan bod.
 
Meldt u hier gratis aan:
Webinar 3 juni concessies voor publiek laden (13:00-14:00)
Webinar 10 juni snellaadinfrastructuur (13:00-14:00)

NVDE in de media


NVDE: 88 procent ondernemers wil van nieuw kabinet aanvullend beleid voor Klimaatdoelen
Solar Magazine, 7 mei 2021. 60 procent van de bedrijven in de duurzame-energiesector vrezen voor de uitvoerbaarheid van de klimaatplannen bij een lange kabinetsformatie. 88 procent verwacht bovendien aanvullend beleid van het nieuwe kabinet. Dat meldt de NVDE, die onder bedrijven en coöperaties in de duurzame-energie- en mobiliteitssector geïnventariseerd heeft hoe zij denken over de kabinetsformatie.

Vrees voor uitvoerbaarheid klimaatplannen bij lange kabinetsformatie
Bouw en Uitvoering, 6 mei 2021. De NVDE voerde een inventarisatie over de formatie uit bij haar leden. Maar liefst 88 procent van de ondernemers in de energietransitie vindt dat het nieuwe kabinet stevig aanvullend beleid moet ontwikkelen om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen. Duidelijkheid op de lange termijn wordt door veel bedrijven genoemd als voorwaarde om te kunnen investeren en groeien.  

Voortgang energietransitie in gevaar
RTL Z, 5 mei 2021. De NVDE voerde samen met ABN AMRO een inventarisatie uit onder haar leden over de formatie. Arnold Mulder van ABN AMRO had hierover een gesprek in een uitzending van RTL Z. ‘De sector zit klaar om meer te gaan doen, maar aan de andere kant van de tafel zit nog geen regering om afspraken mee te maken.’ 

60 procent bedrijven in duurzame energiesector vrezen voor uitvoerbaarheid klimaatplannen bij lange kabinetsformatie
Duurzaam ondernemen, 5 mei 2021. De NVDE inventariseerde onder haar bedrijven en coöperaties in de duurzame energie- en mobiliteitssector hoe zij denken over de kabinetsformatie en voortgang van de energietransitie. Maar liefst 88 procent van de ondernemers in de energietransitie vindt dat het nieuwe kabinet stevig aanvullend beleid moet ontwikkelen om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen. Ruim twee derde van de bedrijven stelt dat het behalen van de Europese klimaatdoelen alleen mogelijk is als een ‘Klimaatakkoord 2.0’ wordt gesloten.
 
ABN en NVDE: Haast maken met energietransitie
BNR, 5 mei 2021. De kabinetsformatie duurt nog wel even en dat zorgt voor onrust in de duurzame energie- en mobiliteitssector. Zes op de tien bedrijven denken dat beleids- en investeringsplannen moeilijk haalbaar worden, mocht er voor de zomer nog geen nieuw kabinet zijn. Volgens het rapport van ABN Amro en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie moet er snel en veel gebeuren wil Nederland de klimaatdoelen halen.

Olof van der Gaag: ‘We kunnen studenten niet als kroketten uit de muur trekken’
Solar Magazine, 12 april 2021. Het beleidsmatig versnellen van de energietransitie is mooi, maar zonder de noodzakelijke technische mensen wordt het niets. Er zijn 23.000 tot 28.000 nieuwe technische werknemers nodig. NVDE slaat alarm over de snelgroeiende zorgelijke schaarste en komt met oplossingen.
 
De energietransitie heeft geavanceerd gereedschap nodig
Energeia, 12 april 2021. Jan van Dinther als reactie op het opiniestuk van Olof van der Gaag over 'Spijtvrij investeren.' Van Dinther stelt dat het veranderen van de cultuur niet genoeg is om de energietransitie op tijd uit te voeren. Hiervoor is beter gebruik van geavanceerd gereedschap nodig zoals data gedreven tooling, applicaties als big data-analyse, artificiële intelligentie en het slim en strategisch inzetten van simulatiemodellen. Deze technieken zijn er al, maar worden nog niet optimaal gebruikt voor de energietransitie.  

Verduurzaming vraagt om meer investeringen in elektriciteitsnet
Consultancy.nl, 26 maart 2021. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moet Nederland extra investeren in zijn elektriciteitsnet. Dat blijkt uit een studie dat CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van de NVDE. “Dat komt mede doordat de doorlooptijden om investeringen te realiseren lang zijn. Het is daarom van belang om tijdig te starten. Snelle besluitvorming is hierbij doorslaggevend."

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.
 

NKL kennisshow - Proeftuin Slimme Laadpleinen
18 mei, online
NKL organiseert haar maandelijkse bijeenkomst over slimme laadpleinen. De ontwikkelingen in ons veld gaan razendsnel.
Website
 
TKI Wind op Zee LIVE - The future of Installation
18 mei, online
Topsector Energie organiseert het evenement 'TKI Wind op Zee LIVE - The future of Installation.' Meer informatie volgt later op de website van Topsector Energie.
Website
 
Elaad - Grote potentie voor elektrische deelauto's als batterijen op wielen
20 mei, online
Elaad organiseert een webinar dat gaat over hoe elektrische deelauto's in de toekomst als batterijen kunnen dienen die stroom terugleveren op het net. In het webinar komt ondernemer Robin Berg aan het woord. Hij zal ingaan op wat de potentie is van de inzet is van elektrische deelauto's die slim en bidirectioneel kunnen laden.
Website

Webinar Gedragsverandering en verduurzaming - hoe voorkom je weerstand?
21 mei, 10:00 uur, online

Wist u, dat één van de grootste belemmeringen om te verduurzamen, zit in de gedragsverandering van organisaties en individuen? Tijd dus om anders te gaan denken en gebruik te maken van elkaars kennis. Want alleen samen komen we verder. Create the change en neem deel aan het gratis webinar van Young Professional Event.
website
 
Algemene ledenvergadering NVDE
27 mei, 14.00 en 15.30 uur online
Tijdens de ALV maken we met alle leden de balans op van het afgelopen halfjaar en kijken we samen verder naar de toekomst. Tevens wordt het jaarverslag van 2020 vastgesteld. Leden van de NVDE kunnen zich aanmelden via deze link. Op 25 mei ontvangt u dan van ons de inlogcode.
Website
 
Energie Nederland Ontbijtsessies - Duurzame mobiliteit en het energiesysteem
1 juni, online
Hoe verplaatsen we ons in 2050 duurzaam van A naar B? Zijn er revolutionaire veranderingen te verwachten en wat vraagt dit dan van het energiesysteem?
Website
 
Elaad - Bliksem- en overspanningsbeveiliging en laadinfrastructuur
3 juni, online
Elaad organiseert een webinar over bliksem en overspanningsbeveiliging. In Nederland slaat de bliksem ongeveer 300.000 keer per jaar in. In een bliksemflits kan de spanning oplopen tot 100 miljoen Volt. Wat zijn de risico's voor laadinfrastructuur en voor elektrische auto's? Wat kunnen we doen aan bliksem- en overspanningsbeveiliging en wat zegt de regelgeving (NEN1010) hierover?
Website
 
Webinar Vaart maken met publieke laadinfra
3 juni, online
De NVDE organiseert een webinar over het vaart maken met het uitbreiden van het laadinfrastructuurnetwerk in Nederland, door middel van concessies voor publieke laadinfrastructuur. Dit webinar maakt deel uit van een tweedelige webinarserie over laadinfrastructuur.
Website
 
Webinar: Verduurzaming industrie door elektrificatie - energie opslag
3 juni, online
De NVDE, VEMW, RVO en Recoy organiseren het webinar ‘Verduurzaming industrie door elektrificatie.’ Dit is het vierde webinar in een serie van vijf over de verduurzaming van de industrie door elektrificatie.
Website
 
Inspiratietour Beprijzing van CO2-emissies
8 juni, online
Op 8 juni organiseert de NVDE de ‘Inspiratietour beprijzing van CO2-emissies.’ Met een aantal praktijkvoorbeelden brengen we in dit webinar de gevolgen van de CO2-heffing in kaart. Sprekers laten u zien welke keuzes u als bedrijf heeft.
Website
 
Webinar Snelladen op wegennet en binnenstedelijk
10 juni, online
Op 10 juni organiseert de NVDE een webinar over de rol van gemeenten en provincies om meer snellaadinfrastructuur te bouwen. Dit webinar maakt deel uit van een tweedelige webinarserie over laadinfrastructuur.
Website
 
Nationale Milieudag 2021
15 t/m 18 juni, online
Het Netwerk Van Milieuprofessionals organiseert de Nationale Milieudag 2021. Sinds de start van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 50 jaar geleden is het milieu op vrijwel alle fronten aanzienlijk schoner geworden. Tegelijkertijd kampen we anno 2021 met een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis en een stikstofcrisis. Waar is het misgegaan? De Nationale Milieudag 2021 maakt de balans op en kijkt vooruit: wat zijn de leerpunten van vijf decennia milieubeleid om nieuwe uitdagingen te lijf te gaan?
Website
 
Voorjaarsconferentie Topsector Energie
16 juni, online
Topsector Energie organiseert op 16 juni de jaarlijkse voorjaarsconferentie. Het thema is 'Sneller springen over financieringsgaten in de energietransitie.' Zoals altijd kiezen we een onderwerp dat breed speelt in de hele energietransitie. Dit jaar is dat: Financiering.
Website
 
Elaad - Hoe werkt de laadpaalkeuring van netbeheerders voor publieke laadpalen?
17 juni, online
Elaad organiseert een webinar over de laadpaalkeuring die netbeheerders uitvoeren. ElaadNL coördineert dit keuringsproces aan de hand van de landelijk geldende aansluitspecificaties. Arnoud Brouwer (Enexis) en Gerben Spies (ElaadNL) presenteren de laatste versie van de aansluitspecificaties en beantwoorden de veel gestelde vragen rondom de netbeheerderskeuring. 
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp