Copy
NVDE Nieuwsbrief
11 februari 2021
De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Raoul Boucke, D66: Alles staat of valt met een prijs op vervuiling


Als Raoul Boucke namens D66 in de Tweede Kamer komt, is een extra prijs op vervuiling zijn eerste prioriteit. De Nederlandse overheid moet zich niet langer verschuilen achter de Europese Unie en zelf de stappen zetten om een duurzame koploper te worden. “Vervuilen moét duurder worden en duurzaamheid goedkoper,” zegt Boucke, “want uiteindelijk moeten we iedereen meekrijgen.” De scheikundig technicus en EU-deskundige wil de ‘groene revolutie’ voortzetten die D66 naar zijn zeggen in het huidige kabinet begon. “Ik geloof heel sterk in de samenwerking tussen overheid, industrie en energiesector. De overheid moet een sterke regierol pakken. De energietransitie is een enorme opgave, maar we kunnen dit.”
Lees meer

Duurzame energie in verkiezingen 2021


‘Morgen begint vandaag.’ Met die slogan startte de NVDE op 11 februari haar communicatie-activiteiten gericht op de verkiezingen in maart. Voor de ontwikkeling van duurzame energie zijn deze verkiezingen en formatie cruciaal. We willen niet ‘redden wat we hadden’ maar ‘opbouwen wat we willen’. Lees er meer over in het NVDE-manifest. Het veel gelezen overzicht van de standpunten van politieke partijen over klimaat en energie vind je hier.
Lees meer

Commissie Van Geest: pittige keuzes nodig tijdens deze kabinetsformatie om klimaatdoelen 2050 binnen bereik te houden


De rapportage van de ambtelijke commissie onder leiding van Laura van Geest biedt een goede basis voor de formatie en geeft helder weer hoe Europees en Nederlands klimaatbeleid samenhangen. De NVDE vindt het sterk dat de rapportage laat zien wat de impact is van EU-kaders en van keuzes tussen sectoren. En dat de studiegroep denkt vanuit het uiteindelijke doel van een klimaatneutraal Nederland in 2050.
Het rapport laat zien dat minder hard werken in 2020-2030 betekent dat we in 2030-2050 juist meer ons best moet doen om uiteindelijk in 2050 op klimaatneutraal uit te komen. De NVDE ondersteunt dit en gaf onlangs al haar input met opties die helpen om dichter bij de klimaatdoelen voor 2030 te komen, in haar reactie op de Klimaat- en Energieverkenning (KEV).
Lees meer

Overzicht van klimaat en energie in de verkiezingsprogramma’s

 

Wat zeggen politieke partijen over klimaat & energie? We hebben een overzicht gemaakt van klimaat en energie in de verkiezingsprogramma’s 2021-2025.
In de tabel staan de partijen met een klimaatbeleid en een verwacht aantal kamerzetels van vier of meer. Aanpassingen in het programma zoals vastgesteld op partijcongressen worden meegenomen in het overzicht.
Lees meer

16 februari is Green Energy Day 2021: de dag dat de duurzame energie ‘op’ is


Op 16 februari is alle duurzame energie die we in Nederland produceren ‘op’ voor dit jaar. Als we alles wat we dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken. Die dag is het Green Energy Day. “Als we Green Energy Day elk jaar tien dagen opschuiven, komen we in 2050 uit op 31 december,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Dan is al onze energie hernieuwbaar. Dat is nodig voor het klimaat, maar biedt ook volop kansen voor economie en werkgelegenheid.”
Lees meer

BNR Verkiezingsdebatten ism NVDE


Het radioprogramma ‘BNR Zakendoen’ organiseert drie verkiezingsdebatten in samenwerking met de NVDE. Ze worden live uitgezonden op 18 en 25 februari en 4 maart, van 12:00 - 14:00. Politici zullen in debat gaan over elektriciteit, mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie. De debatten worden uitgezonden vanaf locaties bij LightYear, Pluimers en Greenchoice. Noteer ze vast in uw agenda!

Regionale energieplannen: Goede koers uitgezet, nu aandacht voor uitvoerbaarheid

 

Reactie NVDE op PBL-analyse Regionale Energiestrategieën
Een hoopvol beeld, maar nog wel onzekerheid over uitwerking en haalbaarheid. Dat is de samenvatting van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) van de Monitor concept-RES waarin het PBL vandaag de concept-energieplannen van de regio’s analyseert. De regio’s verdienen alle steun om de plannen verder tot een succes te maken. Met name uitvoerbaarheid, maatschappelijke kosten en draagvlak zijn belangrijke aandachtspunten in de verdere uitwerking.
Lees meer

Zon- en windenergie: kans voor onze economie

 

Onze Nederlandse economie verdient wereldwijd aan de energietransitie. Ook de zonne- en windsector. Zo werken Nederlandse bedrijven aan zonneweides in Spanje of in Afrika en investeren buitenlandse bedrijven in Nederlandse windprojecten op zee. Dit levert duizenden banen en veel investeringen op die ook in Nederland weer gebruikt worden voor nieuwe projecten.
Lees meer

Bijna 100.000 deelnemers aan lokale energieprojecten


De impact van Nederlandse energiecoöperaties stijgt. De 623 energiecoöperaties die ons land inmiddels rijk is, drukken een steeds grotere stempel op de energietransitie. De opbrengsten uit deze wind-, zon- en warmteprojecten groeien hard en blijven dat de komende jaren doen. Inmiddels is het voor bijna alle Nederlanders mogelijk aan te sluiten bij een lokale energiecoöperatie. Dat blijkt uit de zesde Lokale Energie Monitor van klimaatstichting HIER.
Lees meer

Webinars verduurzaming industrie door elektrificatie


Dankzij de uitbreiding van de SDE++-regeling komt er subsidie vrij voor marktrijpe elektrificatie-technologieën. Dit biedt kansen, maar er zijn ook nog onzekerheden in de businesscases. Daarom staan wij in deze webinarreeks uitgebreid stil bij vier of vijf technologieën die potentieel interessant zijn voor uw bedrijf. Op 11 maart vindt de eerste van 5 webinars plaats, georganiseerd door NVDE, VEMW en RVO met ondersteuning van Recoy.
Lees meer

Inspiratietours CO2-reductie in de industrie


RVO, VEMW en NVDE organiseren ook dit voorjaar online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren. Dinsdag 16 februari a.s. vindt het eerst webinar van dit voorjaar plaats, met als onderwerp Energie Management Systeem en Artificiële Intelligentie.
Lees meer over alle vijf de webinars.

Adviezen aan regio’s over knelpunten en kansen


Uit de conceptversies van de Regionale Energiestrategieën kwamen afgelopen zomer een aantal gedeelde knelpunten naar boven. Vraagstukken rondom netimpact, natuur en landschap, SDE++ en maatschappelijke kosten en zon op dak bleken in alle regio’s te spelen. In vier werkgroepen is gewerkt aan een verdere analyse en oplossingen, met input van ook de NVDE. De adviezen van deze werkgroepen zijn hier te vinden.

Commissie Brenninkmeijer wil burgers betrekken bij klimaatbeleid


Een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoekt hoe de overheid Nederlanders meer en beter kan betrekken bij klimaat- en energiebeleid. Daarvoor zoekt de commissie ook goede ideeën vanuit de samenleving. Heb jij een idee? Dan kan je dat tot 1 maart delen met de commissie via www.betrokkenbijklimaat.nl.

Deelcampagne over isoleren van Iedereen doet WAT


Op 8 februari is de themacampagne over isoleren gestart, als onderdeel van de campagne ‘Iedereen doet WAT”. Het Rijk en vele partners, waaronder de NVDE, willen woningeigenaren bewegen om hun huis (beter) te isoleren. De campagne maakt onderscheid tussen de verschillende fasen waarin mensen zich bevinden. Van ‘ik ben er niet mee bezig en heb geen idee’, naar ‘ik wil wel maar zie allerlei barrières’ tot ‘ik wil wel, maar hoe?’ Triggeren en bewust maken doet de campagne via radio en tv en inspelen op barrières en slimme momenten vooral online. De eerste campagneflight duurt van 8 februari tot 11 april. Help je mee om campagne-uitingen te verspreiden?

Afsluitingsmagazine Green Deal


In de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ is sinds 2018 hard gewerkt om participatie te verbeteren; de NVDE was één van de 25 deelnemers. Een online magazine markeert de afronding van de Green Deal, met in woord en beeld mooie voorbeelden van wat er is opgeleverd. NVDE-leden Vattenfall, GroenLeven en HVC komen ook aan het woord. Alle resultaten van de Green Deal zijn ook terug te vinden op de website van de Green Deals.

Meld keurmerken voor verduurzamen woningen aan


In februari 2021 start het ministerie van BZK een inventarisatie van keurmerken voor het verduurzamen van woningen. De keurmerken krijgen een plek op het platform verbeterjehuis.nl, waar woningeigenaren advies krijgen over verduurzamingsmaatregelen. Bent u maker of gever van een keurmerk en is dit keurmerk gericht op de verduurzaming van particuliere woningen? Dan kunt u tot woensdag 17 februari via de volgende link de vragenlijst voor de inventarisatie invullen.

Nieuw leden NVDE


Lightyear
Lightyear ontwikkelt een technologie platform voor een zeer efficiënte elektrische auto.  Onderdeel van het platform is een body van geïntegreerde zonnecellen die door het lage energieverbruik tot wel 8000 kilometer per jaar in Nederland kan opwekken. De technologie is duurzaam en zeer schaalbaar. Lightyear is sinds 2018 al start-up lid van de NVDE en heeft sinds 2021 dit om kunnen zetten naar een volwaardig lidmaatschap. Lightyear is trots lid van de commissie mobiliteit van de NVDE en zal zich inzetten voor de versnelling van de transitie naar 100% duurzaam vervoer. “We zijn erg blij met dit jonge, innovatieve bedrijf als volwaardig lid bij de NVDE,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Samen met Lightyear zetten we in op een snelle toename van het aantal efficiënte elektrische auto’s en op een goed ondernemersklimaat voor startups.”

NWBA: Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie
De Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie is sinds 2002 de vereniging voor bedrijven en organisaties die kennis ontwikkelen, delen, borgen en vieren rondom alles wat met waterstof en brandstofcellen te maken heeft. Het is een financieel onafhankelijke en groeiende vereniging van circa vijftig deelnemers die verenigd zijn rond ons statutaire doel: het bevorderen van het toepassen van waterstof- en brandstofceltechnologie in Nederland. “Waterstof is hot in de energietransitie,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Heel goed dat de NWBA lid is geworden van de NVDE, want er is nog veel kennisontwikkeling nodig om te zorgen dat waterstof en brandstofcellen hun rol in het energiesysteem kunnen pakken.”
Lees meer

Online magazine met verhalen over regionale energiestrategieën


Nationaal Programma RES maakte het nieuwe online magazine Onze Toekomst. Het magazine laat de energietransitie en de Regionale Energiestrategie (RES) tot leven komen in persoonlijke portretten en verhalen. Verhalen die gevoel en inzicht geven in hoe mensen kijken naar de energietransitie, wie er aan werken, welke belangen er meespelen en welke dilemma’s dat oplevert. Luister, bekijk en lees de verhalen van Onze Toekomst hier.

NVDE in de media


Hoe ongezond zijn windmolens? Daar zijn de experts het niet over eens
Het parool, 3 februari. Bij het planningsproces (van de bouw van windmolens) is volgens Van den Berg dus nog veel winst te behalen, door omwonenden daar beter bij te betrekken. “Hinder is voor een deel subjectief en dus ook beïnvloedbaar.” Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.
 
Niet in mijn achtertuin! De regio worstelt met de uitvoering van klimaatambities. ‘We liggen er wakker van’
Trouw, 27 januari. “Er is eigenlijk geen enkele klimaatoplossing die géén weerstand opwekt, bij mensen die ermee te maken krijgen”, zegt Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie.
 
2.500e exemplaar boek ‘CO2-neutraal ondernemen - zo doe je dat!’ overhandigd
Installatieprofs, 26 januari. “De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. En daar hebben we alle krachten en doelgroepen in de samenleving voor nodig. Dit boek illustreert met tips en voorbeelden hoe verduurzaming op bedrijfsniveau kan," Olof van der Gaag.
 
'Hoge klimaatkosten gemeenten twistpunt bij nieuwe kabinetsformatie'
Financieele dagblad, 25 januari. 'In de praktijk zien wij dat het Klimaatakkoord heel veel werk is. Ambtenaren werken zich een slag in de rondte, alleen al om de burger mee te krijgen. Het bedrijfsleven betrekken kan nu niet,' Olof van der Gaag.
 
‘Verduurzaming bedrijfshuisvesting versnellen met ketenaanpak’
Platform duurzame huisvesting, 18 januari. Sinds kort is de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) lid van Platform Duurzame Huisvesting (PDH). Voorzitter Teun Bokhoven: ‘Wij geloven heel erg in een ketenaanpak, dus met een bundeling van krachten kunnen we nog beter werken aan de acceleratie van de energietransitie.’

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail  naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.


Webinar EU Strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit: Kansen en risico’s voor het Nederlands bedrijfsleven
15 februari 2021, online
Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit organiseert het webinar over de EU Strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit.
Website
 
Matchmaking event | Verder verduurzamen van energiedistributie
15 februari 2021, online
Event georganiseerd door de NVDE, PDOVS, NGinfra en Railforum over het openbaar vervoer rijden op duurzame energie.
Website
 
Kennis- en leerbijeenkomst over de transitievisie warmte - PAW en ECW
15 februari 2021, online
Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) organiseren een online bijeenkomst over de transitievisie warmte. Aan de hand van de ervaringen van de gemeenten Gouda en Dronten zal het gaan over de dilemma's die hierbij aan komen kijken. 
Website
 
Inspiratietour Energie Management Systemen/Artificiële Intelligentie
16 februari 2021, online
RVO, VEMW en NVDE organiseren vijf inspiratietours in het voorjaar 2021. De eerste gaat over Energie Management Systemen en Artificiële Intelligentie.
Website
 
BNR Verkiezingsdebatten over de energietransitie
18 februari
BNR Zakendoen organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie drie verkiezingsdebatten over de energietransitie.
  • 18 februari 2021, Het eerste debat om 13:00 – 13.30 bij Lightyear
  • 25 februari 2021 Het tweede debat om 13:00 – 13.30 bij Pluimers
  • 4 maart 2021, Het derde debat om 13:00 – 13.30 bij Windpark Hellegatsplein van Greenchoice.
Website
 
Webinar | Businesscases in de SCE (deel 1)
18 februari, online
Dit is het eerste webinar in een serie van twee georganiseerd door Energie Samen, Floris Bruning en HIER opgewekt. 
Website
 
Webinar Community of Practice elektrificatie
NVDE, VEMW en RVO organiseren een vijftal webinars over elektrificatie in de industrie.
  • 4 maart 2021, e-boilers
  • 1 april 2021, warmtepompen
  • 29 april 2021, elektrolysers
  • 25 mei 2021, elektrificatie
  • 24 juni 2021, elektrificatie
Website
 
Webinar Buurtwerkplaats Buurtwarmte | Financiering
3 maart, online
In dit derde en laatste deel van de webinars over buurtwarmte zal het gaan over de financieringsvoorwaarden en businesscases.
Website
 
Webinar | Businesscases in de SCE (deel 2)
4 maart, online
In dit tweede webinar heeft Energie Samen het in samenwerking met Floris Bruning van Softenergy en Klimaatstichting HIER over businesscases in de SCE, die per 1 april openstaat voor aanvragen. Dit is het tweede en laatste webinar van deze serie.
Website
 
Congres aardgasvrije wijken
4 maart, online
Op donderdagmiddag 4 maart organiseert Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) het online congres Aardgasvrije Wijken. Hier krijg je de nieuwste inzichten en haal je inspiratie uit de verhalen uit de praktijk van professionals.
Website
 
Ontbijtsessie – De energietransitie uitgelegd
11 maart 2021, online
In deze interactieve ontbijtsessie gaat Sanne de Boer aan de hand van haar boek 'De energietransitie uitgelegd' in de op de uitdagingen die er zijn met betrekking op de energietransitie.
Website

Under construction: dilemma's in de gebouwde omgeving
11 maart 2021, online

7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af, uiterlijk in 2050. Deze uitdaging voor de gebouwde omgeving staat in het Klimaatakkoord, dat in juni 2019 is gepresenteerd.
website

Klimaatmars 2021
14 maart 2021
Greenpeace, Milieudefensie en een breed scala aan andere organisaties organiseren vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen op verschillende plekken door heel Nederland de Klimaatmars.
Website
 
SCE: de nieuwe postcodesubsidie
18 maart, online
De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) is de opvolger van de postcoderoossubsidie en gaat in op 1 april. Om hier klaar voor te zijn heeft HIER Opgewekt in samenwerking met RVO een sessie georganiseerd. Hierin wordt alles uitgelegd dat je moet weten over deze nieuwe regeling.
Website
 
Inspiratietour nieuwe businessmodellen CO2-reductie
23 maart 2021
De klimaatuitdagingen jagen niet alleen technische innovaties aan maar leiden ook tot nieuwe partnerships en businessmodellen om CO2-reductie in de industrie(keten) te realiseren. 
Website
 
Energie Nederland Ontbijtsessie - Het energiesysteem van de toekomst
23 maart en 1 juni
Website

Building Holland Digital
1 april 2021
Op donderdag 1 april organiseert innovatieplatform Building Holland het online evenement 'Building Holland Digital.'  De focus ligt deze editie op Slim & Gezond. In korte online sessies praten professionals uit de architectuur, de corporatiewereld, de bouw en vastgoed over de nieuwste ontwikkelingen.
Website
 
Masterclass ‘Serenade of stormram; hoe breek je door de barricades van de gemeente?’
8 april
In deze masterclass wordt uitgelegd hoe je als bewonersinitiatief dingen gedaan krijgt bij de gemeente.
Website
 
REScoop jaarlijkse conferentie
22-24 april 2021
De jaarlijkse conferentie van REScoop.eu vindt dit jaar online plaats op 22 t/m 24 april. Deze internationale conferentie is bedoeld om verschillende organisaties met elkaar in debat te laten treden over de energie-industrie en de toekomst daarvan.
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp