Copy
NVDE Nieuwsbrief
10 juni 2021
Morgen begint vandaag.’ Voor de ontwikkeling van duurzame energie is de formatie cruciaal. We willen niet ‘redden wat we hadden’ maar ‘opbouwen wat we willen’. Lees er meer over in het NVDE – Manifest

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Pieter Grinwis, ChristenUnie: van klimaatdoelen naar klimaatdaden

Pieter Grinwis wil ervoor zorgen dat de overheid niet alleen de kopgroep, maar ook het peloton bereikt met de energietransitie. De kracht van ondernemers en burgers moet worden ingezet, leerde Grinwis ook toen hij gemeenteraadslid was in Den Haag. Sinds twee maanden is Grinwis Kamerlid namens de ChristenUnie. In die korte tijd kreeg hij al een hoop voor elkaar: zijn amendementen en moties, onder andere over elektrisch rijden en woningisolatie, werden aangenomen en in debatten komt hij scherp uit de hoek.

Zijn motto: ‘van klimaatdoelen naar klimaatdaden’. “Ik wil laten zien dat klimaatbeleid zowel ambitieus als realistisch kan zijn”, zegt het brein achter de doorrekeningen van het partijprogramma van de ChristenUnie. “We moeten niet blijven steken bij discussies of het emissiereductiedoel nu 49, 55 of 60 procent is. Als we niet snel handelen en overgaan op daden, halen we het sowieso niet. We hebben dapperheid nodig in de politiek om echte stappen te zetten.”
Lees meer

Klimaatwijzer geeft inzicht in CO2-effect van heffingen, normen en subsidies

Op woensdag 9 juni lanceerde de NVDE de Klimaatwijzer voor beleidsmaatregelen. Met dit nieuwe deel van de Klimaatwijzer kan iedereen zijn eigen pakket aan beleidsmaatregelen opstellen om te zorgen dat Nederland de klimaatdoelen haalt in 2030. De effecten van heffingen, normen en subsidies in de industrie, energievoorziening, gebouwen, mobiliteit en landbouw worden zichtbaar. De Klimaatwijzer is gemaakt door CE Delft, in opdracht van de NVDE, samen met ABN AMRO, EBN en Stichting 2050.
Lees meer

NVDE in gesprek met informateur Mariëtte Hamer

Op 27 mei sprak informateur Mariëtte Hamer met vertegenwoordigers op het thema duurzaamheid, waaronder NVDE-directeur Olof van der Gaag. Namens de NVDE pleitte Van der Gaag voor groen economisch herstel. Onze adviezen in een notedop: maak duurzaam consequent de voordeligste keuze voor mensen en bedrijven; neem tijdig beslissingen; versterk infrastructuur; benut kansen op de arbeidsmarkt en investeer daarin.

NVDE pleit voor nulemissie vervoer als het nieuwe normaal

In aanloop naar het commissiedebat Duurzaam Vervoer in de Tweede Kamer op 8 juni heeft de NVDE suggesties op een rij gezet. Uitgangspunt is dat nulemissie het nieuwe normaal wordt, in plaats van vervuilende uitstoot en verbranding van fossiele grondstoffen. In dit decennium moeten de ambities waargemaakt worden door een omvangrijk pakket van stimuleren, normeren en beprijzen.
Lees onze bijdrage

Open Energie Dag 11 september: duurzame energieprojecten gezocht!

Op 11 september organiseert de NVDE de Open Energie Dag. Zonne- en windparken en duurzame warmteprojecten openen dan hun deuren voor een breed publiek. Burgers kunnen zo kennis maken met enthousiaste mensen en mooie techniek bij energieprojecten in hun eigen buurt. Wil uw bedrijf op 11 september een zonne- of windpark, duurzaam warmteproject of ander duurzaam energieproject laten zien aan burgers? Vul aub het inschrijfformulier in. En lees meer over de bijbehorende campagne ‘Daar krijg je energie van’, die binnenkort start in samenwerking met Holland Solar, EnergieSamen, NWEA, Vereniging Warmtepompen en Bodemenergie NL.
Lees meer

Hernieuwbare energie voor het eerst boven de 10%

Het verbruik van hernieuwbare energie is in 2020 met bijna 20 procent gestegen, blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau Statistiek. Daarmee is hernieuwbare energie nu goed voor ruim 11 procent van ons totale energieverbruik. De groei zit vooral in de sterke stijging van wind en zon, en in meer inzet van vaste biomassa. Maar ook andere duurzame technieken zoals geothermie, warmtepompen en biogas vertonen groei met dubbele cijfers.
Lees meer

Reactie op subsidiestop biomassa

De tijdelijke subsidiestop op biomassa voor lage temperatuurwarmte zorgt ervoor dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken en de kosten hoger uitvallen. De NVDE ziet juist reden om extra actie te ondernemen in de warmtetransitie, en niet om duurzame opties uit te sluiten. De subsidiestop heeft met name gevolgen voor verduurzaming van de glastuinbouw en diverse industriële toepassingen, maar ook voor warmtenetten.
Lees meer

Brede coalitie voor de Eerlijke Klimaatagenda

Op 9 juni bood een brede coalitie van werkgevers, klimaatorganisaties, vakbond en jongerenorganisaties de Eerlijke Klimaatagenda aan bij de informateur en de politieke partijen. De Eerlijke Klimaatagenda beoogt drie vliegen in één klap te slaan: economisch herstel na de coronacrisis, de klimaatcrisis aanpakken én ongelijkheid tegengaan. De NVDE ondersteunt de Eerlijke Klimaatagenda.

Voor leden: nieuwe werkgroepen ‘decentrale flexibele elektrificatie’ en ‘elektriciteitstarieven grootverbruikers’

 
De NVDE start twee nieuwe werkgroepen voor leden. De NVDE en Holland Solar signaleren dat decentrale flexibele elektrificatie en lokaal energiemanagement voor kleinverbruikers een steeds belangrijkere rol spelen in de energietransitie. Daarom start de NVDE een nieuwe werkgroep voor leden die zich richt op beleidsvoorstellen die deze ontwikkeling versterken. We zoeken partijen uit de mobiliteit, energieleveranciers, opslag, kennispartijen, netbeheerders en energiedienstverleners om lokaal energiemanagement een stap verder te brengen. Interesse? Meld u aan bij enesbaser@nvde.nl.
 
Flexibilisering van vraag en aanbod wordt steeds belangrijker, maar de huidige tariefstructuur voor grootverbruikers staat dit in de weg. Daarom start de NVDE een nieuwe werkgroep op dit onderwerp, die zich zowel zal richten op korte termijn tariefaanpassingen als op een lange termijn agenda. We zijn op zoek naar tariefexperts, die de details willen uitdiepen van de problemen en oplossingsrichtingen. Interesse? Meld u aan bij govertvermeer@nvde.nl.

Recharge Earth in Ahoy op 8-9 september 2021

Helpt u mee met het versnellen van de energietransitie? Dan ontmoeten we u graag tijdens Recharge Earth op 8 en 9 september 2021 in Rotterdam Ahoy! Het tweedaagse programma bestaat uit aansprekende keynotes, een hackathon, 13 inspirerende breakouts en vijf plenaire sessies met meer dan 50 sprekers. Registeren kan via deze link.

TenneT onderzoekt impact zonsverduistering op elektriciteitsvoorziening

Vandaag tussen 11:20 en 13:40 uur vond er in een groot deel van Europa een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Omdat we steeds meer elektriciteit uit zonne-energie halen, kan een zonsverduistering een groot effect hebben op de elektriciteitsvoorziening. TenneT neemt daarom samen met de andere Europese hoogspanningsnetbeheerders voorzorgsmaatregelen, om het elektriciteitsnet in balans te houden

eMobility consortium om transitie naar elektrisch rijden te versnellen

Fastned, Elaad en Lightyear hebben een eMobility consortium opgericht om een Groeiplan in te dienen bij het Nationaal Groeifonds. Zo maken ze een schaal- en innovatieslag om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Elektrisch vervoer moet nog slimmer, efficiënter en autonomer worden en laadinfrastructuur moet worden klaargemaakt om de snelle groei van het aantal elektrische voertuigen te faciliteren.

Tweede Kamer wil transitie naar elektrisch vervoer versnellen

Op 25 mei stemde de Tweede Kamer over de Wet Milieubeheer. In grote meerderheid stemden de Kamerleden voor de amendementen en moties die elektrificatie van vervoer bevorderen. Hoogtepunten waren de motie van Bouchallikh (GroenLinks) over het toepassen van de vermenigvuldigingsfactor vier voor elektrisch vervoer en de motie van Grinwis (ChristenUnie) over het geaggregeerd inboeken van elektriciteit in het Register Energie voor Vervoer, zodat ook kleine laadpunten kunnen profiteren.

NVDE: goede ambitie voor vergroenen autobelastingen

Op 12 mei hebben ANWB, RAI, Bovag, VNA en Natuur&Milieu een plan gepresenteerd voor het vergroenen van de autobelastingen. In het Klimaatakkoord en het regeerakkoord staat dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. De noodzaak om over te stappen op emissieloos vervoer is overduidelijk: de sector mobiliteit heeft ten opzichte van 1990 nauwelijks CO2 gereduceerd en moet nog een gat van bijna 7 Mton overbruggen richting 2030.
Lees meer

Webinar 23 juni ‘van Werk naar Werk’

De energietransitie heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. Enerzijds zien we positieve effecten op de werkgelegenheid, maar aan de andere kant moeten er wel voldoende vakmensen zijn die het werk kunnen uitvoeren. Dit webinar van NVDE en Talent voor Transitie op 23 juni gaat in op het van werk-naar-werk begeleiden van mensen om zo de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. Meld je aan!

Vacature: Stagiair Online Communicatie

De NVDE is op zoek naar een stagiair Online Communicatie die vanaf september 2021 voor twee tot vijf dagen per week ons team komt versterken. Als stagiair Online Communicatie kan je ervaring opdoen met een breed scala aan communicatietaken, waaronder het schrijven voor de nieuwsbrief, het bijdragen aan de social mediastrategie en het meedenken over framing, beeld en infographics. We zoeken een enthousiaste 3e of 4e-jaars HBO of WO student, met kennis op het gebied van online communicatie en sociale media.
Lees meer

Vacature: Stagiair Public Affairs

De NVDE is op zoek naar een stagiair Public Affairs die vanaf september 2021 voor vier dagen per week ons team komt versterken. Als stagiair Public Affairs ondersteun je in de contacten en monitoring van de Haagse en Brusselse politiek. We zoeken een enthousiaste WO-student, bij voorkeur op het gebied van politicologie of bestuurskunde, maar in elk geval geïnteresseerd in politiek en beleid.
Lees meer

NVDE in de media


Makers klimaatplan willen 'groene banen' en meer gelijkheid
Leeuwarder Courant, 9 juni. Mensen met lagere inkomens moeten meer worden betrokken bij de verduurzaming van Nederland, vindt een brede coalitie van milieuorganisaties, werkgeversorganisaties, hoogleraren, jongerenorganisaties en vakbond FNV. De plannen krijgen steun van onder meer de NVDE.
 
Klimaatagenda: isoleer slechtste woningen eerst
Woonbond, 9 juni. Samen met werkgevers, klimaatorganisaties, vakbond en jongerenorganisaties biedt de Woonbond vandaag 'De eerlijke klimaatagenda' aan bij de formateur en de politiek. Het zijn klimaatplannen waar mensen met een laag inkomen bij gebaat zijn. De plannen krijgen steun van onder meer de NVDE.

'Door vooraf subsidie te geven, zullen meer mensen hun huis isoleren'
Kassa, BNNVARA, 3 juni. Als de kosten niet zo hoog waren geweest, zouden veel meer eigenaren hun huis isoleren. Dat stelt Vereniging Eigen Huis (VEH). Ze stelt daarom voor om vooraf subsidie te geven in plaats van achteraf. Eerder pleitten Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de Consumentenbond en Energie-Nederland al voor de isolatietegoedbon.
 
VEH: subsidie vooraf leidt ertoe dat meer eigenaren gaan isoleren
Leeuwarder Courant, 3 juni. Veel huiseigenaren willen hun woning wel isoleren, maar doen dat niet vanwege de hoge kosten. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH). Een mogelijke oplossing is volgens de vereniging om vooraf subsidie uit te keren in plaats van achteraf. Eerder pleitten Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de Consumentenbond en Energie-Nederland al voor de isolatietegoedbon.
 
Nieuw kabinet moet tempo maken met verduurzaming
Leeuwarder Courant, 27 mei. Een volgend kabinet moet tempo maken met de verduurzaming. Dat kreeg informateur Mariëtte Hamer te horen van vertegenwoordigers uit de sector. Volgens Olof van der Gaag van de NVDE is het belangrijk dat duurzame keuzes consequent goedkoper zijn. Hij vindt het van groot belang dat een nieuw kabinet nog dit jaar knopen doorhakt over de bouw van nieuwe windparken op zee.
 
Samen de schouders onder de klimaatcrisis
Topic Media, 28 mei. In de Duurzaam Leven publicatie van Topic Media staat een interview met Olof van der Gaag. Hier gaat het over zijn visie op de energietransitie. 'Alle oplossingen voor de energietransitie zijn er vandaag al, worden al toegepast en worden steeds beter betaalbaar. Daarom kun je er met enig optimisme naar kijken.'
 

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.
 

Webinar snelladen
10 juni, online
De NVDE organiseert een webinar over de rol van gemeenten en provincies om meer snellaadinfrastructuur te bouwen. Dit webinar maakt deel uit van een tweedelige webinarserie over laadinfrastructuur.
Website
 
Nationale Milieudag 2021
15 - 18 juni
Het Netwerk Van Milieuprofessionals (VVM) organiseert de Nationale Milieudag 2021. Wat zijn de leerpunten van vijf decennia milieubeleid om nieuwe uitdagingen te lijf te gaan?
Website
 
Voorjaarsconferentie Topsector Energie
16 juni, online
Topsector Energie organiseert de jaarlijkse voorjaarsconferentie. Het thema is 'Sneller springen over financieringsgaten in de energietransitie.'
Website
 
Online kennissessie: Slimme (inzet van) warmtenetten
16 juni, online
Smart Energy NL organiseert de online kennissessie: 'Slimme (inzet van) warmtenetten.' Dit webinar is onderdeel van een 4-delige serie kennissessies. Deze keer gaat het over slimme warmtenetten en de inzet daarvan.
Website
 
Metalot Meet: Hydrogen technology
16 juni, online
Metalot organiseert het 'Digital Metalot Meet: Hydrogen Technology' evenement. Professor Philip de Goey zal de hoogtepunten van Metalot doorlopen en er komen verschillende experts spreken over hun onderzoek naar waterstoftechnologieën.
Website
 
Hoe werkt de laadpaalkeuring van netbeheerders voor publieke laadpalen?
17 juni, online
Elaad organiseert een webinar over de laadpaalkeuring die netbeheerders uitvoeren. Arnoud Brouwer (Enexis) en Gerben Spies (ElaadNL) presenteren de laatste versie van de aansluitspecificaties. 
Website
 
Digitale bijeenkomst #energiewet
17 juni, online
Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat organiseert de 'Digitale bijeenkomst #energiewet.'
Website
 
TKI Wind op Zee LIVE - Floating Wind
22 juni, van 15:00 tot 16:00 online
De vijfde editie van TKI Wind op Zee LIVE, deze keer duiken we in het thema Floating Wind.
Website
 
Arbeidsmarkt van Werk naar Werk
23 juni, online
NVDE en Talent voor Transitie organiseren de netwerkbijeenkomst ‘Arbeidsmarkt van Werk naar Werk.’ We bespreken het van werk-naar-werk begeleiden van mensen om zo de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. Meld je aan en leg verbinding met lopende initiatieven en andere NVDE leden die stappen zetten in werk-naar-werk trajecten!
Website
 
Webinar verduurzaming industrie door elektrificatie: flexibiliteit
24 juni, van 15.00 tot 16.30 uur online
Dit is het laatste webinar in een serie over de verduurzaming van de industrie door elektrificatie. Dit webinar wordt georganiseerd door de NVDE, VEMW, RVO en Recoy. U kunt zich hier aanmelden:
Website
 
Webinar: de schaarste aan groene grondstoffen
25 juni, online
Het Klimaatakkoord organiseert een webinar over de schaarste van de grondstoffen die nodig zijn in de energietransitie. Windmolens, zonnepanelen en batterijen voor elektrische auto’s kunnen niet zonder deze grondstoffen. Maar schaarste dreigt en de afhankelijkheid groeit.
Website
 
NKL Even bijpraten | Aanvragen van een laadplein
29 juni, online
NKL organiseert in 2021 maandelijks een online bijeenkomst over primeurs, publicaties, pilots en proeftuinen. NKL organiseert twee soorten bijeenkomsten: NKL Kennisshows en EVen bijpraten webinars. Dit keer komt het aanvragen van een laadplein aan bod.
Website
 
Lancering 'Zo werkt energie in Nederland'
29 juni, online
De lancering van het boek 'Zó werkt energie in Nederland'. Tijdens de Transition Talks wordt het boek en de website 'Zó werkt energie in Nederland' gepresenteerd. Hét standaardwerk over het energiesysteem in Nederland, samengesteld door 21 partijen in en om de energiesector, waaronder de NVDE.
Website
 
PhotoVoltaic Systems Summer School
4 - 7 juli, online
Deze zomer organiseert de TU Delft weer een 'summer school' over fotovoltaïsche systemen. Dit keer vindt het hele traject online plaats. Er worden gastlessen gegeven door experts en er is een virtueel PV-lab gemaakt waarin workshops gegeven worden over PV-technologie.
Website
 
Recharge Earth
8 - 9 september 2021, Rotterdam Ahoy
Helpt u mee met het versnellen van de energietransitie? Dan ontmoeten we u graag tijdens Recharge Earth in Rotterdam Ahoy. Het tweedaagse programma bestaat uit aansprekende keynotes, een hackathon, 13 inspirerende breakouts en vijf plenaire sessies met meer dan 50 sprekers. Registeren kan via deze link.
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp