Copy

HARJU ELEKTER  e-Magazine  •  2 / 2018

Harju Elekter 50 – flera generationer av erfarenhet


Harju Elekter firar 50 år i år. Trots att företaget fick sitt namn år 1983 och registrerades i det estniska företagsregistret år 1993, har företaget genom flera generationer fått ta del av olika regimer och företagsformer.


När man under namnet Harju KEK (kooperativt byggföretag) började tillverka elkablar 1968 – då man inte kunde få tag på elkablar på annat sätt – vågade nog ingen att tro att företaget 50 år senare skulle vara en imponerande koncern med en omsättning på 100 miljoner och med dotterföretag förutom i Estland även i Sverige, Finland och Litauen. ...
 
LÄS MER

Estniska industriföretag är positiva inför framtiden

 

Swedbank genomförde en studie om industriföretag som visar att förväntningarna för 2018 är positiva – 85% av företagen förutspår att vinsten ökar eller förblir oförändrad.


Sju företag av tio planerar att öka omsättningen men endast småföretag planerar att öka sina investeringar. ...
LÄS MER

Första kvartalets vinst präglades av det
kalla vädret

 

Det ekonomiska resultatet för Harju Elekter koncernen för 2018 årets första kvartal var ganska glädjande – försäljningen ökade mycket snabbt, men vinsten förblev blygsam på grund av de kalla vintermånaderna.


En stark världsekonomi har en positiv inverkan på Nordens och de baltiska staternas ekonomi tack vare att exportmöjligheterna blir bättre. Detta gäller även Estland, där ekonomin har haft en stabil tillväxt de senaste tio kvartalen, och Harju Elekter koncernen som har utvidgat sin verksamhet och ökat sin produktion. ...
LÄS MER

Framtiden för industrin är här – från automatiska produktionslinjer till robotarmar

 

Teknikens och industriutrustningens utveckling rör sig mot automatisering i full fart. Robotarmar, d.v.s. manipulatorer som utför arbetet istället för människor, håller på att bli verklighet.


Inom metallindustrin behöver till exempel människor snart inte längre transportera och lyfta metalldetaljer, vilket istället ska utföras av robotar som inte behöver några vilopauser. ...
LÄS MERAS HARJU ELEKTER

Paldiski mnt 31, 76606 Keila, Estonia

(+372) 674 7400