Copy
Nyhedsbrev - 17. juni 2019
Velkommen til sæsonens sidste - og lange - nyhedsbrev fra Performing Arts Platform. 

Vi siger tak for en dejlig lang og begivenhedsrig sæson, som vi slutter af med lidt bobler på fredag den 21. juni kl. 14-17 - og ser herefter frem til rigtig mange både kendte og nye tiltag, når vi vender tilbage efter sommerferien.
Vi er f.eks. stolte af at kunne præsentere 2 nye projekter, vi har fået støtte til fra henholdsvis Den Jyske Kunstfond og Statens Kunstfond - nemlig et nyt mentorprogram samt Art Walk Aarhus, der er et tre dage langt internat-program for scenekunstnere.
Derudover præsenterer vi 3 nye residency-forløb under Connections 3.0 - og løfter sløret lidt for vore planlagte aktiviteter under Kulturmødet på Mors.
OG - så kan vi også byde velkommen til vores nyvalgte medlem af bestyrelsen for Performing Arts Platform!
Læs om alle disse ting her i nyhedsbrevet.

Nyt bestyrelsesmedlem samt ny formand på Performing Arts Platform

Vi er glade for at kunne fortælle, at administrator og forretningsfører, cand.mag. i Morderne kultur og kulturformidling Maria Meyer er valgt af miljøet omkring Platformen til at sidde i vores bestyrelse. Hun tiltræder ved førstkommende bestyrelsesmøde i august 2019 som afløser for Esben Enevoldsen Rahr.

Esben var fra 2013 med i bestyrelsen i Aarhus Scenekunstcenter og efterfølgende med til at starte Performing Arts Platform i 2017. Esben har været en dygtig formand for både Scenekunstcentret og Platformen - og vi er ham meget taknemmelige for det store arbejde, han har lagt i bestyrelsen i de to institutioner.

Instruktøren Hanne Trap Friis har efter Esben overtaget formandsposten i bestyrelsen. Hanne var med til at etablere Aarhus Scenekunstcenter i 2011 - og er dermed også en del af bestyrelsen for Platformen. 

Vi byder Maria hjerteligt velkommen - og ser frem til samarbejdet!

Sommerbobler og sommerferie

Traditionen tro inviterer vi alle til en afsluttende komsammen, inden vi skilles og drager på sommerferie. Det sker nu på fredag den 21. juni kl. 14.00 - 17.00 i skolegården på Brobjergskolen (Valdemarsgade 1G). Vi vil være vært for bobler af bedste kvalitet, øl på dåse, vand på flaske - og snacks i skåle. Kom og sig skål og god sommer.

Sommerferie
Vi holder sommerferie på Performing Arts Platform fra lørdag den 22. juni til søndag den 4. august. Tak for en skøn sæson med masser af dejlige morgenbriefings, workshops, samtaler og hyggeligt samvær. Vi ses friske, afslappede og solbrune i august til en ny spændende sæson.

Succesrigt år 2018 på Performing Arts Platform

For Performing Arts Platform var kalenderåret 2018 præget af konsolidering samt en sikring af synlighed og tilstedeværelse i scenekunstmiljøet i Aarhus samt regionalt og nationalt - særligt i samarbejdet med Udviklingsplatformen for Scenekunst i København, hvilket vi beskriver i vores årsrapport.

Med indgåelsen af den flerårige aftale med Aarhus Kommune (2018-2021) blev det muligt at lave produktions- og udviklingsmål for institutionen, som vi vil kunne måles på. 

Af tal kan nævnes, at vi i løbet af 2018 afholdt 31 morgenbriefings med i alt 656 deltagere - og havde 70 forskellige sparrings- og rådgivningsforløb med scenekunstnere.

2018 var også et år med 3 succesfulde residencyforløb under Connections, som er forløb med en lokal/dansk koreograf og en udenlandsk samarbejdspartner.

Læs hele årsrapporten her

Art Walk Aarhus - scenekunstnerdage 2019
Open call til internat for scenekunstnere fra hele landet

Den 4. - 6. september 2019 - under Aarhus Festuge - inviterer vi 12 skabende scenekunstnere fra hele landet (primært Aarhus og København) på et fagligt arbejds- og udvekslingsinternat i Aarhus, som er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Vi ønsker at skabe en nytænkt ramme om mødet mellem kunstnere på tværs af landet med den nødvendige tid til at opbygge relationer og kendskab til hinanden samt spise og se forestillinger sammen. Vi tror på, at der i relationen mellem kunstnere opstår gode alliancer og samarbejdsmuligheder - samt udvidelse af kontaktfladerne.

Dagene i Aarhus er centreret om kuraterede gåture, faciliterede møder mellem kunstnere samt sociale arrangementer. Der er deadline for open call onsdag den 7. august 2019.

Læs mere om dagene her samt open call og hvordan du ansøger.

Et-årigt mentorprogram for selvproducerende scenekunstnere og kreative iværksættere - open call

Med støtte fra Den Jyske Kunstfond, er Performing Arts Platform stolte over at kunne præsenterer et nyt mentorprogram, der løber fra september 2019 til maj 2020.

Mentorprogrammet består af et antal klynger bestående af henholdsvis 2 iværksættere inden for de kreative erhverv samt 2 selvproducerende scenekunstnere - alle i begyndelsen af deres karriere fra Aarhus eller omegn. Den enkelte klynge har tilknyttet en mentor, som er enten en erfaren person fra scenekunstverdenen eller fra et kreativt erhverv - og i vores pilotprojekt er det kreativ producent på Svalegangen Lotte Kofod Ludvigsen samt den iværksættende historiefortæller og galleriejer Mads Fredberg, der hver er mentor for en klynge.

Mentorprogrammet vil have opstarts- og afslutningsmøde (september 2019 samt maj 2020) for alle deltagerne efterfulgt af videndeling med præsentation af resultatet ved et offentligt arrangement.

Som vores facilitator for møderne samt sparringspartner i programmet har vi valgt Peter Gran Boesen, cand.mag i oplevelsesøkonomi samt partner og konsulent i Urban Goods.

Open call for mentees
Vi søger i alt 4 kreative iværksættere samt 4 selvproducerende scenekunstnere (2 til hver klynge). Vi udbetaler honorar til mentees for deltagelse i programmet på 3.600 kr. for 2 møder samt 4 sessions med mentor mellem møderne. Der er frist for indsendelse af ansøgning mandag den 26. august 2019.

Læs mere her om mentorprogrammet, samt hvordan du søger om at blive mentee.

3 Connections-residencies i efteråret 2019

Vi er stolte af at kunne præsentere kunstnerne i de 3 residency-forløb hen over efteråret 2019 under Connections 3.0:

Fra 26. august til 19. september er det koreografen Marie Keiser-Nielsen (DK), der skal arbejde sammen med Niels Plotard og Florina Camillier (MT). Fra 16. september til 10. oktober er det koreografen Annika Kompart (DK/DE), der skal arbejde sammen med Sara Fdili Alaoui (FR/MAR). Endelig er det fra 7. til 31. oktober de to koreografer Jernej Bizjak, (DK/SLO) og Joan van der Mast (NL) der skal arbejde sammen med dramaturgen Sara Zivkovic (SLO).

Læs mere her om de forskellige residencies.

Performing Arts Platform deltager i Kulturmødet på Mors, 22. - 24. august

Performing Arts Platform vil være en del af Scenekunstens Hus under Kulturmødet på Mors i dagene fra torsdag den 22. til lørdag den 24. august 2019.

Konkret kommer vi til at åbne fredagens program kl. 9.00 til 10.30 - og det gør vi naturligvis med en Morgenbriefing i bedste Performing Arts Platform-style!

Vi byder på morgenmad og et par korte input fra inviterede gæster - og ser frem til at høre dine input og perspektiver. Temaet er under udvikling ... men det kommer til at have i et brændpunkt, der kigger på scenekunsten i livtag med verden - og på, hvordan kunsten bruger og forvalter sin særlige stemme i dette livtag.  
 

Udover fredagens morgenbriefing er Performing Arts Platform sammen med vore partnere i ART HACK medarrangør af et dialogarrangement om alternative forretningsmodeller for kunsten. Vi tager udgangspunkt i det europæiske projekt Creative Lenses og sætter dets resultater ind i en lokal kontekst. Vi møder eksempler på succesfulde lokale erfaringer med at skabe alternative samarbejder, hvor kunsten skaber værdi uden for sin egen sektor og spørger: Hvordan kan vi bruge Creative Lenses-rapporten til at skabe mere økonomisk bæredygtig kulturproduktion? Dette dialogarrangement finder sted torsdag eftermiddag (den 22. august)

Programmet for Kulturmødet på Mors er endnu ikke offentliggjort, men du kan læse mere om det her.

KOMMENDE ANSØGNINGSFRISTER

Statens Kunstfond: Den unge kunstneriske elite 2. august 2019.
Statens Kunstfond etablerede sidste år karriereprogrammet Den unge kunstneriske elite, som består af et mentorprogram og kunstnerisk karriereplanlægning. Ved uddelingen i 2018 blev 10 kunstnere og kunstnergrupper en del af Den unge kunstneriske elite, bl.a. koreografen og danseren Marie Topp samt duoen KASPERSOPHIE (Kasper Svenstrup Hansen og Sophie Berlin Hansen). 
Der er nu igen ansøgningsfrist til puljen (2. august 2019). Læs mere om det her.

Scenekunstprojekter på Stengårdsvej i Esbjerg
Professionelle scenekunstaktører med erfaring med borgerinddragelse kan ansøge om tilskud til projekter på Stengårdsvej i Esbjerg i perioden frem til 30. juni 2021. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har afsat en pulje på 1 mio. kr. til aktiviteter af forskellig størrelse på Stengårdsvej i Esbjerg.
Der er frist for at søge midler 5. august 2019. Læs mere om det her.

Den Jyske Kunstfond støtter kulturelt iværksætteri i Jylland og omkringliggende øer (for eksempel Fanø, Als, Læsø, Anholt og Samsø). Deres formål er at styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder. Der er ansøgningsfrist 2. september 2019. Læs mere om det her.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har frist for indsendelse af ansøgninger til pludseligt opståede aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet den 2. september 2019. Læs mere om det her.

ANDRE INTRESSANTE NYHEDER

Aerowaves Twenty20 - ansøg om at vise forestilling

Aerowaves er det europæiske netværk for dans samt muligheden for at få sin udvalgte forestilling vist bl.a. på Spring Forward festival, der holdes rundt om i Europa - afholdt på Bora-Bora i Aarhus i 2017.

Hver år udvælges et antal forestillinger - og der er deadline til næste ansøgningsfrist 12. september 2019. Læs mere her.

Canada vært for nordisk kultursatsning i 2021

De nordiske kulturministre har besluttet at lægge deres næste fælles nordiske kultursatsning i Canada i 2021. I hård konkurrence med en række andre steder søgte Canada om værtskabet med et spændende forslag, som fokuserede på kunstnerisk innovation, inklusion og bæredygtighed samt at styrke de nordiske relationer i flere forskellige byer såsom Toronto, Halifax, Vancouver og Iqaluit.

Tidligere satsninger har været i Washington og London. Satsningen i Canada strækker sig over hele 2021 og får 5 millioner danske kroner i støtte fra Nordisk Ministerråd for Kultur. 
Læs mere om det her.

Premierekalenderen siger tak for denne sæson - og vender tilbage efter sommerferien

Copyright © 2019 Performing Arts Platform, All rights reserved.

Our mailing address is:
Valdemarsgade 1G, 1.tv.
8000 Aarhus C
www.theplatform.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Performing Arts Platform · Valdemarsgade 1G, 1. tv · Aarhus C 8000 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp