Copy
Nyhedsbrev - 15. juni 2020

I de seneste måneder har opgaver og indsatser på Performing Arts Platform i høj grad være præget af Coronaens dagsorden. Vi har været aktive i en hurtigt nedsat ”Task Force” med gode kollegaer, kæmpet med at forstå hjælpepakker, forsøgt at beskrive scenekunstens helt særlige problematikker overfor konsulenter i ministerier og styrelser, talt med jurister og revisorer, tegnet ”flow charts” over kunstnerens vej gennem hjælpepakkerne og i det hele taget forsøgt at navigere og rådgive bedst muligt. Vi har været optaget af bekymrede, men også gode, indsigtsfulde og lærerige samtaler med kollegaer på tværs af branchen. Relationer, som måske ikke var så aktive før, er blevet grundigt ”re-aktiverede”. Læringskurven har været stejl for alle – og det vil den formodentlig være en tid endnu.

Der er fortsat meget usikkerhed. Mange scenekunstaktører vandrer endnu næsten "kafkask" frem og tilbage mellem styrelser og konsulenter og søger klarhed over, hvilke ordninger de hører til. De seneste måneder har for alvor vist os, hvor skrøbelige vi er, og hvor decideret udsatte nogle af os kan være. Vi har fået en skærpet fonemmelse af de strukturer og den gensidige afhængighed, som kendetegner scenekunstbranchen – og vi er blevet mindet om de prekære vilkår, kunstnerne arbejder under. En indsigt, som er kommet bag på nogle - selv vores kulturminister - og som har bekræftet andre, der allerede kendte til vilkårene, i, at her er noget, vi skal arbejde på at ændre.
 
Men der har også vist sig en idérigdom og et mod på at tænke nye muligheder. Der er opstået nye relationer og stærkere fællesskaber. Kunstens betydning og værdi for mennesket og for samfundet har fået lidt mere plads i den offentlige debat ...
 
Vi vil alle i den kommende periode skulle bruge noget tid og energi på at overveje, hvordan den ”normal”, vi ønsker i fremtiden, skal se ud: Bedre vilkår for kunstnerne, større synlighed og plads til kunstens perspektiver og værdi, stærke samspil i scenekunstens økosystem ...
Vi håber, de sidste uklarheder i spillet om scenekunstens adgang til kompensationsordninger besvares snart, så ikke fortsat forvirring og usikkerhed kommer til at underminere det momentum, som også er til stede lige nu.

Sommerbobler og sommerferie

Traditionen tro inviterer vi alle til en afsluttende komsammen, inden vi skilles og drager på sommerferie. Det sker fredag den 26. juni kl. 14.00 - 17.00 i skolegården på Brobjergskolen (Valdemarsgade 1G). Vi vil være vært for bobler af bedste kvalitet, øl på dåse, vand på flaske - og snacks i skåle. Kom og sig skål og god sommer. Bliver vejret mindre godt, trækker vi indenfor. 

Sommerferie
Vi holder sommerferie på Performing Arts Platform fra lørdag den 27. juni til søndag den 2. august. Vi ses friske, afslappede og solbrune i august til en ny spændende sæson.

Open Gaga/performer class in Aarhus with Kari - spring series. 

JOIN KARI FOR THE LAST OPEN GAGA CLASS FOR PERFORMERS, ACTORS AND DANCERS THIS SPRING!
Kari Vig Petersen - one of very few certified Gaga teachers i Denmark - will be giving a Gaga/performer class for professional performers, actors and dancers on Friday 19th June at 10AM till 11.15 AM. These Gaga/performer classes are both a training and network opportunity for dancers, performers and actors. Experience with Gaga training is not necessary to take part.

DUE TO THE COVID-19 VIRUS THE GAGA CLASS ON FRIDAY 19TH JUNE WILL TAKE PLACE WITH A LIMITED NUMBER OF PARTICIPANTS. SO BE SURE TO SIGN UP IF YOU WANT TO PARTICIPATE BY SENDING AN EMAIL TO : charlotte@theplatform.dk
Read more about it on Facebook

CONNECTIONS 2020 - update

CONNECTIONS er i år udgangspunkt for et spirende samarbejde mellem den Montreal-baserede koreograf/danser Marilyn Daoust og danske Anna Stamp. De vil bruge deres residency til at undersøge og udforske WHAT WE LEAVE BEHIND (arbejdstitel) - de spor og tegn vi efterlader som mennesker. Både i abstrakt/poetisk forstand og som konkret virkelighed i lyset af de klimaforandringer, vi står overfor.

Hvis du er nysgerrig og vil vide hvor projektet er på vej hen (og de spor det efterlader), så kig forbi til de åbne sessions, vi arrangerer i løbet af residency-perioden.
På grund af ... nåja .... er perioden for dette residency blevet flyttet fra forår 2020 til august måned. Følg med på facebook, hvor vi vil informere yderligere om indhold og arrangementer efterhånden som aftalerne lander.
Læs mere på vores hjemmeside

ANDRE INTERESSANTE NYHEDER

Ansøgningsfrist til Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler - samt digitale dialogmøder

Den næste ansøgningsfrist til Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler er den 17. august 2020 kl. 8.00.

Regionen afholder digitale dialogmøder om de regionale kulturudviklingsmidler hhv. den 16. og 18. juni 2020. Nærmere information om møderne kommer snarest muligt.

Der kan søges om tilskud til udvikling og gennemførelse af projekter, der understøtter regionens fem indsatsområder med fokus på "Udvikling og eksperimenter" . Projekter der kan afhjælpe de udfordringer, som corona krisen har skabt prioriteres.

Herudover søges også efter kulturprojekter inden for indsatsområdet "Kultur og landdistrikter". 

Udvikling og eksperimenter:
De regionale kulturudviklingsmidler målrettes i 2020 mod udviklingsprojekter, der har til formål at hjælpe kulturen tilbage i omdrejninger efter COVID-19-krisen. Der kan søges støtte til udviklingsprojekter skabt som følge af eller i forbindelse med corona-situationen.

  • Der kan både være tale om skabelse af et nyt projekt under de nuværende rammer i samfundet og tilpasning af et eksisterende projekt til den aktuelle samfundssituation.
  • Der prioriteres projekter, der arbejder aktivt for at nå bredt ud i regionen og deler den erfaring og nye viden, der opstår i forbindelse med projektet, med andre. Det kan fx være via de kulturfaglige netværk i regionen.
  • Projekter skal være skabt i et partnerskab mellem flere aktører i regionen og understøtte fællesskaber.

Der kan også fortsat søges om støtte til andre udviklingsprojekter, der ikke beskæftiger sig med corona-situationen.

Kultur og landdistrikter:
Gennem mindre demonstrationsprojekter skal der udvikles og eksperimenteres med at videreudvikle kulturtilbud i landdistrikterne. Det kan fx være gennem et samarbejde mellem kulturaktører i lokalsamfund eller landsbyer og centerbyer, hvor der skabes ny kunst eller kulturelle tilbud. Der annonceres efter projekter, hvor lokalsamfund og landsbyer sammen med kommunen og kulturaktører - og helst i et samarbejde mellem 2–3 andre kommuner - gennemfører et demonstrationsprojekt.
Læs mere her.

Cultural Transformations invites you to the Launch of the new CT Research Group “Paradigms of Dramaturgy”  

Department of Dramaturgy and Musicology, Aarhus University, and Cultural Transformations invite you to the launch of the new CT Research Group “Paradigms of Dramaturgy”.

An online discussion about ARTS, INSTITUTIONS & THE SOCIAL with our guests: Dr. Gigi Argyropoulou (EIGHT critical institute for arts and politics/Athens & HKW New Alphabet School / Berlin) and Prof. Dr. Christopher Balme (LMU München) 

We will introduce the new research group, hear short statements by our two speakers and then engage in a discussion which you are invited to join with your questions and comments. 

The event will take place via Zoom Thursday 25th June at 10.00 to 11.30 AM
Læs mere her, hvor der også er zoom-link.

OPEN CALL // Residency på SITE Sweden i Stockholm

SITE Nordic Residency tilbyder residency-perioder for to kunstnere eller kollektiver/grupper fra de nordiske og baltiske lande i deres nye produktionslokaler i Farsta i Stockholm.
Fokus er specifikt for kunstnere, der arbejder inden for moderne dans eller performance, og som arbejder med nye formater og metoder i interaktion med publikum og et lokalt miljø. Perioderne er 3-4 uger med fuld støtte.
Der er frist for indsendelse af ansøgning er 30. juni 2020. 
Læs mere om det her.

PASSAGE Festival i Helsingør har open call for kunstnere, som arbejder i det offentlige rum

PASSAGE Festival søger kunstnere, som tager udfordringen op med de forbud og restriktioner, der er opstået i forbindelse med Covid-19. Har du en idé eller et projekt, som er relevant at udvikle eller vise i det offentlige rum, så ansøg om at deltage på vores ny platform, BYPASS.

Restriktioner og myndighedspåbud om færden i det offentlige rum, lukkede landegrænser og en global trafik sat på hold. Det betyder benspænd for et internationalt gadeteaterprogram i det offentlige rum. Men benspænd kan også åbne op for nye muligheder. Der er ingen ansøgningsfrist - men de læser ansøgninger løbende.
Læs mere om det her.

K:SELEKT - nyt samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kgl. Teater

Det Kgl. Teaters Lille Scene i Skuespilhuset bliver 20 uger om året spillested for en række scenekunstproduktioner, udvalgt af Statens Kunstfond. Med det nye projekt K:Selekt kommer Det Kgl. Teater i København til at sprutte med ny energi fra uafhængige scenekunstkompagnier.

Projektet strækker sig over de næste fire år, hvor Lille Scene 20 uger om året vil blive fyldt med scenekunstproduktioner, der er støttet og udvalgt af Kunstfonden. Der vil fra efteråret 2020 være mulighed for at blive en del af K:selekt. Der er lagt op til en pilotfase i det første år med fuld indfasning fra teatersæson 2021/22.
Læs pressemeddelelsen fra Statens Kunstfond her.

COVID-19 og kultursektoren i Norden - rapport med analyse af overordnede tendenser

Nordisk Kulturfond har siden udbruddet af covid-19 -pandemien fulgt tæt med i udviklingen af de forskellige initiativer og tiltag, der er blevet iværksat i de nordiske lande for at hjælpe kultursektoren gennem krisen. Som led i dette arbejde har fonden offentliggjort en rapport, der analyserer og giver et indblik i nogle af de overordnede tendenser, der kan ses inden for kultursektoren.

Rapporten er et levende dokument, som løbende vil blive opdateret med ny information. Der er derfor ikke tale om en udtømmende analyse, men med denne rapport ønsker fonden at åbne op for en dialog og invitere til en yderligere vidensindsamling på nordisk niveau.
Læs rapporten her.

Har du flere input eller kendskab til nye initiativer i kultursektoren i Norden er du velkommen til at sende fonden en besked på kulturfonden@norden.org.

KOMMENDE ANSØGNINGSFRISTER

Scenekunst-fellowship 2021-2023: International Society for the Performing Arts (ISPA) - hos Statens Kunstfond. 
Fellowship-program for perioden 2021-2023 med det formål at efteruddanne og dygtiggøre ledere fra den danske scenekunstbranche, der er i begyndelsen af eller midt i deres karriere. Frist 26. juni 2020. Læs mere her.

Godkendelse af forestillinger til refusionsordningen (Statens Kunstfond). Teatre kan søge om at få godkendt en forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners udgifter til køb af forestillinger. Frist 3. august 2020. Læs mere her.

Der er ansøgningsfrist til Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler den 17. august 2020. Læs mere her.

Karriereprogram: Den unge kunstneriske elite (Statens Kunstfond). Tilskud til et toårigt kunstnerisk og karrieremæssigt udviklingsforløb for de mest talentfulde unge kunstnere. Frist 2. september 2020. Læs mere her.

Den Jyske Kunstfond har ansøgningsfrist for kunst- og kulturprojekter den 2. september 2020. Læs mere her.

Basistilskud fra Aarhus Kommune: Puljen har til formål at skabe en flerårig udviklingsplatform for kunstnere eller kulturinstitutioner og derigennem fremme produktionen af kunst af høj kvalitet i Aarhus og udvikle det producerende kunstmiljø. Der er ansøgningsfrist til puljen 1. oktober 2020. Læs mere her.

Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje har næste ansøgningsfrist 1. oktober 2020. Læs mere her.

Nordisk Kulturfond har næste ansøgningsfrist for projektstøtte den 1. oktober 2020. Læs mere her.

PREMIEREKALENDEREN

Vi siger tak for denne sæson - og glæder os til den næste...

Copyright © 2020 Performing Arts Platform, All rights reserved.
Fotos: Euroman, Region Midtjylland, Nefeli Oikonomou, PASSAGE Festival, Kasper Nybo Photography, Nordisk Kulturfond, Performing Arts Platform, Jens Christian Jensen

Our mailing address is:
Valdemarsgade 1G, 1.tv., 8000 Aarhus C
www.theplatform.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Facebook
Website
Email


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Performing Arts Platform · Valdemarsgade 1G, 1. tv · Aarhus C 8000 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp