Copy
Nyhedsbrev - 17. september 2021

NYT FRA PLATFORMEN

Morgenbriefing med Lily Hunter Green: Bee Composed

Onsdag d. 22. september kl. 8:30-9:30

Hvad kan man lære af honningbier om social erkendelse, kollektiv levevis og økologisk balance? På denne morgenbriefing vil den tværfaglige kunstner Lily Hunter Green (UK) præsentere sin omfattende kunstneriske research om bier og give indblik i hendes arbejde med interaktive installationer. I dialog med antropolog og forsker dr. Rebekah Cupitt (til stede online), vil Lily bl.a. diskutere hvordan omtanke for andre, ikke-menneskelige verdener giver os mulighed for at spekulere i en alternativ fremtid, der ikke har mennesket som omdrejningspunkt.

Denne morgenbriefing afholdes på engelsk
Deltagelse i morgenbriefing er gratis, men tilmelding nødvendig.
Læs mere og tilmeld dig her

Lily Hunter Green er i residency hos Earthwise/Secret Hotel, og er del af det internationale symposium ”EARTHBOUND 2021 Weaving with the More-than-Human”, der finder sted 15.-17. September i Aarhus og på Mols. Læs mere her.

Walking Landscapes Aarhus
19.-28. september & 19.-28. oktober

Performing Arts Platform er samarbejdspartner på Metropolis' landsdækkende kunstprojekt "Walking Landscapes". Projektet rammer Aarhus ad to omgange - første gang fra 19.-28. september. Her vil 10 kunstnere vandre i landskabet i 12 timer ad gangen, og publikum inviteres til at følge med - fysisk eller på live-stream.
Kunstnerne har alle en særlig relation til Aarhus og omegn, og med dette kendskab i rygsækken, tager de os med til gemte og glemte steder på en rejse ind i områdets natur, myter, stemninger, fænomener og hemmeligheder. Du kan bl.a. opleve en mørkevandring, en fremmeds ankomst til Aarhus til fods eller en ekstrem langdistance-hike, hvor deltagelse sker på eget ansvar.
Se hele programmet her.

What's Cooking?

I starten af september afholdt Performing Arts Platform What's Cooking? Et nyt koncept hvor vi, sammen med 12 scenekunstnere på tværs af landet, satte os for at undersøge hvilke ingredienser, der udgør "den gode relation" blandt aktører i scenekunstbranchen.
De to dages program bød bl.a. på workshops og samtaler om betydningen af nysgerrighed i mødet med andre, et omvendt møde med lokale teater- og festivalchefer, et risotto-kursus hos en gastronomisk ballademager, en lydvandring og en urpremiere – alt imens de 12 kunstnere lærte hinanden at kende på kryds og tværs.
What's Cooking? synes at have ramt en nerve i tiden; et behov for at skabe og dyrke dybere relationer på tværs af branchen, og er et projekt vi ønsker at udvikle på i fremtiden.

Projektet var støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt af midler fra Performing Arts Platforms driftsbevilling fra Aarhus Kommune.
Læs mere om projektet her

ANDRE NYHEDER

Aarhus kommune søger medlemmer til de tre kunstfaglige råd 2022-2025

Vil du være med til at præge udviklingen på byens kunstscene de næste 4 år?​​​​​ Kan du rådgive politikerne i kunstfaglige spørgsmål? Vil du være med til at fordele 9 mio. kr. årligt til byens kunstmiljø? Så meld dig på banen senest d. 10. oktober. Forinden afholdes der et offentligt orienteringsmøde med de nuværende medlemmer af de kunstfaglige råd, hvor du kan få mere at vide om arbejdet.

Ansøgningsfrist: 10. oktober
Orienteringsmøde: 28. september kl. 16-18

i Remisen, Godsbanen - Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus
Læs mere her.

Åbningsreception for Kulturkapellet

Scenekunsthuset Aarhus og Quonga åbner dørene for gæster og medlemmer  til Åbningsreception af Kulturkapellet Aarhus d. 25. september. Kulturkapellet er et nyt projekt, der har til formål at give unge fra det scenekunstneriske vækstlag rammer og faciliteter til at udvikle og fremvise scenekunst i fællesskab med andre kreative, foretagsomme og ambitiøse unge i Aarhus og omegn. Projektet udfolder sig i kapelbygningen på det gamle Aarhus Amtssygehus, hvor istandsættelsen er i fuld gang.
Kulturkapellet Aarhus er opstået i et samarbejde mellem de to etablerede, frivillige vækstlagsforeninger Scenekunsthus Aarhus og Quongafest, samt fire kulturinstitutioner i Aarhus: Børnekulturhuset, Ungdomskulturhuset, Teaterhuset Filuren og Performing Arts Platform, der alle har bidraget med støtte og sparring.
Læs mere om åbningsreceptionen her.
Og her finder du en artikel i Iscene.

OBS: Ændringer i Statens Kunstfonds tilskudsportal

Fra 1. oktober 2021 indfaser Statens Kunstfond en ny portalløsning for ansøgere. Tilskudsportalen kræver fremover, at du logger på med NemID eller lignende. Kun få udvalgte puljer vil til at begynde med skulle søges via portalen, mens du fra årsskiftet vil skulle søge alle puljer via Tilskudsportalen. Læs mere her.

KOMMENDE ANSØGNINGSFRISTER

Aarhus Kommune: Flerårigt Basistilskud, frist 1. oktober kl. 12:00
Puljen har til formål at skabe en flerårig udviklingsplatform for kunstnere eller kulturinstitutioner og derigennem fremme produktionen af kunst af høj kvalitet i Aarhus og udvikle det producerende kunstmiljø. Læs mere her.

Aarhus Kommune, Kulturudviklingspuljen, frist 1. oktober kl. 12:00
Puljen har til formål at fremme produktionen af kunst af høj kvalitet i Aarhus Kommune, samt at udvikle det producerende kunstmiljø og opkvalificere det kulturelle vækstlag i Aarhus Kommune. Læs mere her.

Nordisk Kulturfond, Projektstøtte, frist 1. oktober
Man behøver ikke være bosat i Norden eller have nordisk nationalitet for at søge, men projektet skal være relevant for vores nordiske breddegrader og være af høj kvalitet. Fonden ser gerne ansøgninger til nyskabende projekter, som bygger videre på tidligere projekter eller netværk. Læs mere her.

Statens Kunstfond: Huskunstnerordningen, frist 5. oktober
Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere. Læs mere her.

Statens Kunstfond: Artist in residence under Huskunstnerordningen, 5. oktober
Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerhonorar. Læs mere her.

NY! Statens Kunstfond: Digital scenekunst, frist 15. oktober 
Tilskud til udvikling af digital scenekunst i form af livestreaming i perioden frem til 2023. Formålet med puljen er at fremme digitalt formidlet levende scenekunst, hvor formidlingen sker ved livestreaming, således at publikum ser forestillingen samtidig med, at den opføres. Puljen bliver kun slået op én gang. Læs mere her.
 
Copyright © 2021 Performing Arts Platform, All rights reserved.
Fotos: Lily Hunter Green/Silencing the Virus, Performing Arts Platform, Metropolis/Walking Landscapes, Aarhus Kommune, Pixabay, Ketut Subiyanto fra Pexels

Our mailing address is:
Valdemarsgade 1G, 1.tv., 8000 Aarhus C
www.theplatform.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Facebook
Website
Email


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Performing Arts Platform · Valdemarsgade 1G, 1. tv · Aarhus C 8000 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp