Copy
Nieuwsbrief Kunstation Uden, nr 05   jaargang 2018
Bekijk deze email in uw browser
Beste Kunstliefhebber,
Wij zijn trots in onze Expositiexaal een bijzondere tentoonstelling te mogen houden. Voor het eerst in onze geschiedenis hebben we een expositie van installatiekunst. Daarvoor hebben wij de expositiezaal wat moeten vergroten. Daar hebben wij gelukkig de mogelijkheden toe. Verrassend, u zult het zien. De expositie is van 7 september tot en met 7 oktober. De opening is op zondag 9 september om 15.00 uur. U bent van harte welkom.
Hier onder een korte beschouwing over het werk van deze Udense kunstenaar/architect.
Anthony Litjes
Het werk van Anthony Litjes bestaat hoofdzakelijk uit installaties die interactief zijn of reageren op de bezoekers. Schilderwerk beschouwt hij ook als een installatie: hij noemt ze installation paintings. Het werk zal door de tijd veranderen of invloeden daarvan ondervinden, dat vindt hij interessant. Hij heeft verschillende opleidingen gevolgd op zowel technisch als creatief gebied. Deze probeert hij te verenigen in zijn werk. Voor zijn inspiratie kijkt om zich heen naar nieuwe ontwikkelingen in techniek en cultuur en kijkt hij naar religie en sociale aspecten van de maatschappij. Daarmee maakt hij zijn beelden. Ook gebruikt hij graag een soort zwarte humor in zijn werk: serieus maar met een lach van absurdisme. Dingen, geluiden, bewegingen, elementen e.d. gebruikt hij in zijn werk als beeldelementen.
ADA Enterprises
In 1996 heeft Anthony zijn bedrijfje ADA (art, design and architecture) Enterprises opgericht, direct na het ontvangen van een startstipendium. Zijn liefde voor kunst en architectuur heeft hij zo samengebracht. Als achtergrond heeft hij een HTS opleiding en Kunstopleiding gevolgd. De architectentitel heeft hij middels een ervaringsexamen verkregen. Zijn interesse is breed, zodat hij deze kan gebruiken als bronnen voor zijn werk. Hij zoekt naar nieuwe manieren om zich beeldend uit te drukken of dingen vorm te geven.
Een impressie van het werk van Anthony kunt u ook vinden op:
www.verborgenkunst.nl/anthony-litjes
Copyright © 2018 kunstationuden, All rights reserved.
Blijf op de hoogte over de nieuwe activiteiten van het Kunstation Uden.

Ons adres is:
kunstationuden
prior van milstraat 14
Uden, VT 5402GH
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp