Vennebrev januar 2017

 

NØDRÅB!!!

Kære venner af Hellig Kors Kloster
Der er stor brug for jeres hjælp, jeres forbøn og gaver til klosteret. Vi har - efter at have haft besøg af nogle gæster i efteråret, der reagerede kraftigt - fundet det nødvendigt, at få undersøgt klosterets bygninger for skimmelsvamp.

Resultaterne af undersøgelserne er nedslående. Teknologisk Institut har foretaget en grundig gennemgang af bygningsmassen, og analysen viser at der er skimmelsvamp i alle bygninger i et omfang der er uacceptabelt.


Med venlig hilsen

SKI-RETRÆTE
Er du til langrend og stilhed og kristent fællesskab, så er her et enestående tilbud. Igen i år (uge 7 – 2017) har vi fået mulighed for at bo i den lille hyggelige Vats Fjeldkirke i nærheden af Ål i Hallingdal.

Læs mere...

I dette nyhedsbrev:

Skimmelsvamp på Hellig Kors Kloster

Hilsen fra lederparret

Skimmelsvamp på Hellig Kors Kloster

Bygningerne er ramt på forskellig vis, og nogle af bygningsdelene er hårdere ramt end andre.

Vi har siden haft en bygningskonstruktør til at gennemgå rapporten og bygningerne sammen med os i bestyrelsen, for at vi kunne få en så stor viden om problemstillingen og løsningsmulighederne som muligt.

Det viser sig desværre at problemerne med skimmelsvampen ikke er overfladiske. Der er ikke nogen nem og enkel måde at løse problemerne på, da årsagen grundliggende er fejlkonstruktion. Der er monteret indvendige skalvægge med en smule isolering i alle bygninger, bortset fra kirken, uden nogen form for ventilation. Når bygningerne ikke er varmet op til stuetemperatur hele tiden, vil det uvægerligt føre til fugt i indervæggene, og dermed optimale levevilkår for skimmel.

Samtidig er der utætheder i taget på selve klosterbygningerne, så det umiddelbart virker som om at store dele af tagkonstruktionen er mere eller mindre gennemvædet.

Bygningskonstruktøren var af den opfattelse, at 1. salen på klosterbygningen ikke står til at redde. Den billigste løsning er fjerne alt over murkronen, og bygge det op igen.

Samtidigt vil den mest forsvarlige løsning af indeklimaproblemerne være at fjerne alle skalvægge på ydermurene og foretage en fuldstændig skimmelrenovering.

Hvis det skal undgås, at skimmelproblemet kommer igen, skal bygningerne være opvarmede og ventilerede kontinuerligt. Det betyder at de skal isoleres for at det kommer i nærheden af at være økonomisk forsvarligt og praktisk muligt.

Med det nuværende brændefyrede centralvarmeanlæg, skal der i vintermånederne bruges mellem 8 - 12 m2 brænde til at varme klosterets bygninger op til et weekendarrangement. Det vil være alt for dyrt - og indebære at der skal ansættes en fyrmester på fuld tid.

Forslaget fra bygningskonstruktøren går på at foretage en isolering af murværket på ydersiden af murværket, der i øvrigt er sundt og godt.

Det bliver en ordentlig omgang klosteret skal igennem, for at vi igen kan være bekendt at invitere gæster til at overnatte på klosteret, men vi har ikke opgivet og har ikke mistet håbet!

Vi har i bestyrelsen vurderet, at vi ikke sammen med klosterets vennekreds selv kan løfte opgaven med at skaffe alle de nødvendige midler, og vil derfor forsøge at rejse en del af det nødvendige hos fonde mv. Til brug for dette - og for at vi kan finde ud af hvor mange penge klosteret har brug for, for at kunne overleve - har vi besluttet at bestille et arkitekt- og ingeniørfirma, til at lave prospektmateriale for renoveringsopgaven mv., og udarbejde et overslag over de forventede udgifter i forbindelse med renoveringen.  Det er vores vurdering - efter at have talt med flere rådgivere herom - at det er den eneste vej frem, hvis vi for alvor skal kunne overbevise mulige donorer om at vi kan løse opgaven.

Det er vores håb, at vi kan komme i gang med det store arbejde hurtigst muligt, og arkitektfirmaet har meldt ud, at de kan aflevere materialet i slutning af april måned. Men vi har brug for midler til at sætte prospektarbejdet i gang.

Fonden, der står bag Hellig Kors Kloster, har midlerne til prospektarbejdet, men Civilstyrelsen, der er den danske fondsmyndighed, har meddelt, at det vil være nødvendigt for bestyrelsen at søge om tilladelse til at bruge midler til noget sådant. Civilstyrelsen har også oplyst, at deres forventelige sagsbehandlingstid er 6 måneder for øjeblikket. Jeg skal derfor på vegne af Hellig Kors Klosters bestyrelse bede vennerne om en stor gave til dette, så renoveringen af klosteret ikke bliver sat i stå i det ½ år, der måtte gå, før en eventuel tilladelse gives. Gaver til dette formål bedes mærket: ”Renovering”. Vores konto er 9670 – 4997360. Der kan også indbetales via MobilePay på vores telefon nr. som er 4215 4201. Gerne inden 15. februar, så vi kan få sat arbejdet i gang.

Når vi i bestyrelsen ikke er modløse og mistrøstige, er det fordi vi kan se, at Danmark har brug for flere steder, hvor ro, stilhed, fordybelse og sund spiritualitet er det, der fylder, og kan fylde mennesker med fred, tryghed og nærvær.

Det er tidligere i verdenshistorien set, at Gud har skabt noget stort ud af noget ringe. Tænk bare på julebudskabet, at verdens frelser blev født i en stald og lagt i en krybbe. Der har helt sikkert også været mug og skimmelsvamp der i stalden i Betlehem, men alligevel blev hjørnestenen i Guds frelsesplan sat lige der.

Vi er overbevidste om, at Hellig Kors Kloster har en fremtid, hvor mennesker skal få lov til at finde fred og hvile i den smukke natur på Dejbjerg hede, og i Guds arme.


Nikolaj Nikolajsen
Formand

 

 

Hilsen fra Marianne og Carsten

Kære venner af klosteret!
Alt så lyst og lovende ud, da vi sidste forår tiltrådte som ledere af klosteret. Vi fik solgt vores hus i Daugård og omkring St. Hans flyttede vi ind i retrætehuset, som var blevet sat fint i stand til os.

Vi havde nogle travle og gode måneder hen over sommeren med diverse kurser og besøg. Og det kulminerede med det store Korsvej arrangement midt i juli med over 100 campister i telte på marken. Men så skete det. At nogle af klosterets gæster blev syge og mente, at der var skimmelsvamp. Retrætehuset viste sig at være hårdt angrebet og vi blev rådet til at fraflytte, hvilket vi gjorde 1. december. Nu bor vi til leje i et fint lille rækkehus i Skjern og kører 2 gange om dagen ud på klosteret for at bede tidebøn sammen med Verner og Marie, som stadig bor derude i det lille Casa Minor.

Det er klart, at vi er kede af det og spørgende overfor, hvad Guds plan er med os og med klosteret. Tak om I vil bede for os. Men vi er ikke fortvivlede eller opgivende. Marianne engagerer sig i genbrugsarbejde og Carsten bruger tiden til at få skrevet en bog færdig om kristen spiritualitet. Vi vil fortsat kæmpe for det unikke sted på heden og vi vil meget stærkt appellere til alle gode kræfter om at slå ring omkring klosteret sammen med os. Ring, skriv, kom forbi.

I salmen ”Julebudet til dem, der bygge her i mørket og dødens skygge..” står der i de sidste to linjer: ”Favn kun trøstig, hvad Gud har givet, løft dit hoved, og tak for livet!” Det vil vi gøre.

Fred og alt godt

Marianne og Carsten

Copyright © 2017 Hellig Kors Kloster, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp