Vennebrev marts 2017

 

Kære venner af Hellig Kors Kloster

Bed for klosteret
Den 27. januar udsendte vi et nødråb fra klosteret. Der er konstateret omfattende forekomster af skimmel i alle klosterets bygninger. Det betyder krise. Vi vidste godt i forvejen, at bygningerne er i en dårlig forfatning og at et større renoveringsarbejde er meget påkrævet. Fundet af skimmel har blot bekræftet dette behov og fremskyndet en nødvendig proces. Nu kan vi simpelt hen ikke komme videre, før der er sket en renovering eller måske ligefrem en ombygning.
Tak om I vil være med til at bede Gud om at give klarhed over, hvad der skal ske. Helt konkret vil vi bede Gud om at åbne og lukke døre for os og give os bekræftende tegn på sin gode vilje.


Med venlig hilsen

I dette nyhedsbrev:

125.000,-

Rengøring og kalkning af kirken

Da brønden var tom

125.000,-

For at kunne komme videre har vi brug for 125.000 kr. De skal bruges til at få udarbejdet et såkaldt prospekt-materiale, som skal vedlægges ansøgninger om fondsmidler. Civilstyrelsen har ikke villet give tilladelse til at vi bruger de sidste penge, vi har på klosterets konto, til dette formål, så derfor beder vi nu klosterets venner om hjælp.

Arkitekten og firmaet, som vi har fået tilbud fra, skal i første omgang rådgive os, så bestyrelsen kan tage stilling til, om det kan betale sig at renovere, eller om det vil være bedre at rive det bestående ned (undtagen kirken) og bygge nyt. Dernæst skal han udarbejde tegninger og prospekt-materiale. Endelig skal firmaet, som vi har kontakt til, hjælpe os med diverse ansøgninger og kontakter til myndigheder om byggetilladelser m.m.

Tak for ethvert bidrag til dette formål. Hele renoveringsprojektet vil tage tid og vi vil derfor meget gerne i gang med det forberedende arbejde så hurtigt som muligt. Hvis f.eks. 125 personer giver 1000 kr. kan arkitekten komme i gang allerede her i marts måned. Beløb kan indbetales via MobilePay til 4215 4201 eller til klosterets konto 9670 – 4997360. Mærk indbetalingen ”Til renovering”.

Rengøring og kalkning af kirken

Den centrale bygning i klosterkomplekset er kirken. Heldigvis er den ikke så hårdt angrebet af skimmel som de øvrige bygninger. Derfor vil vi gerne hermed invitere dem af jer, som har lyst og mulighed for det, til at komme og hjælpe os med at få kirken gjort hovedrent og få renset den skimmel ned, som findes på indersiden af tårnet. Vores plan og ønske er også at få kirken kalket, så den kan fremstå lys og smuk.

Det vil ske i ugerne op til påske, altså i uge 13 og 14 (27. marts til 8. april). Ring eller skriv og fortæl, hvornår I kan komme. Om det er en eller to dage eller måske flere. Når det gælder mad og forplejning er det noget, vi må hjælpe hinanden med.

Da brønden var tom

Jeg har i nogen tid tænkt på et billede fra min barndom. Vi boede på en gård, hvor vi havde egen brøndboring. Det skete nogle gange, at brønden var tør og vi måtte hente vand hos naboen. Men det, som jeg især husker, er, at vi først prøvede at hælde nogle spande vand i brønden og så tænde for pumpen. Og nogle gange skete det forunderlige, at der så kom gang i vandet. Hvordan det kunne lade sig gøre, og hvor vandet kom fra, er mig en gåde den dag i dag. Der er sikkert en logisk forklaring på fænomenet, men uanset er det da et dejligt billede.

Derfor har jeg her på det sidste også tænkt på, om det er os der venter på Gud, eller ham der venter på os lige nu. Det kunne godt være at vi skulle prøve at hælde nogle spande penge i Guds store brønd og så bede om at få underet at se. Gud har jo valgt at gøre sig afhængig af mennesker ved at give os nogle talenter og nogle muligheder, som han gerne vil have, at vi bruger. Han har givet os fem brød og 2 fisk, og han venter måske bare på at kunne komme til at velsigne dem. Carsten Dalsgaard Hansen Leder af Hellig Kors Kloster

Copyright © 2017 Hellig Kors Kloster, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp