Copy
Servicebericht Diatoetsen maart 2016 - NL
Bekijk dit bericht online
Dit servicebericht brengt u op de hoogte van verbeteringen in de functionaliteit en service van Diatoetsen. 


Afname volgmetingen

Aan het begin van het schooljaar zijn op de meeste scholen de eerstejaars leerlingen getest. Wij adviseren u om in de maanden april, mei of juni de volgmetingen af te nemen. Eerstejaars leerlingen die aan het begin van het jaar een nulmeting gemaakt hebben, kunnen op dezelfde licentie de volgmeting (1B) maken. De licenties voor de tweede, derde en vierde volgmetingen moeten aan leerlingen gekoppeld worden voordat de toetsen worden afgenomen. In de handleidingen (in uw docentmodule) vindt u meer informatie hierover. 


Toetsen tussentijds afbreken

Lukt het een leerling niet om een toets af te maken in een lesuur, of valt de internetverbinding weg tijdens de afname? Het is nu voor alle toetsen mogelijk om de afname op een ander moment te hervatten. Om een toets tussentijds af te breken, klikt de leerling op het kruisje links onderin het beeld. Het is belangrijk dat de toets uiteindelijk wel afgemaakt of ingeleverd wordt, omdat er anders geen score kan worden berekend.

 

Dikke LEES>>

De Dikke LEES>> is een extra dik tijdschrift met de leukste teksten uit de tijdschriften van Diaplus van de afgelopen jaren. Het tijdschrift bevat teksten over tien thema's op drie verschillende niveaus, met werkbladen. De Dikke LEES>> is digitaal beschikbaar voor abonnees van Diaplus. Gedrukte exemplaren voor uw leerlingen kunt u bestellen bij onze helpdesk; bij minimaal 10 exemplaren à €15,- krijgt u gratis toegang tot het bijbehorende werkmateriaal.


LEES MEE>> NT2

In lijn met het tekst- en oefenmateriaal van Diaplus komt vanaf het schooljaar 2016-2017 een leesmethode uit, speciaal ontwikkeld voor leerlingen in de ISK. De methode bestaat uit een aantrekkelijk tekstenboek in de vorm van een glossy magazine.Daarbij hoort een werkboek met opdrachten bij elke tekst, gericht op taalverwerving en leesstrategieën. Snelle beslissers kunnen gebruik maken van een aantrekkelijke korting. Wilt u meer info?
Kijk dan op onze website.
www.diatoetsen.nl
Copyright © 2016 Diatoetsen, Alle rechten voorbehouden.