Copy
Voordeliger bestellen op onze nieuwe website - NL
Bekijk dit bericht online
Hebt u onze nieuwe website al gezien? Het openbare deel van onze site is in een eigentijds en overzichtelijk jasje gestoken. Ook het bestelformulier is gewijzigd. In dit servicebericht vertellen we u er alles over. 

Nieuwe bestelmogelijkheden

Vanaf nu kunt u alvast uw bestellingen voor het schooljaar 2016-2017 plaatsen. Er is een aantal belangrijke veranderingen in de prijs- en bestelsystematiek doorgevoerd, waardoor u gemakkelijker en goedkoper toetsen kunt bestellen.

Voor volgend schooljaar kunt u pakketten met toetsen aanschaffen. Een pakket bestaat uit toetsen met een nulmeting met een aantal volgmetingen. Er zijn verschillende pakketten, bijvoorbeeld Diatoetsen volledig of Engels Diatekst en Diawoord. Hoe meer toetsen en hoe meer volgmetingen u bestelt, hoe groter de korting is die u krijgt. U kunt allerlei combinaties van pakketten en volgmetingen maken.

Bijvoorbeeld: uw nieuw instromende leerlingen op havo en vwo wilt u tot en met leerjaar 3 toetsen voor Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. U bestelt een pakket Diatoetsen volledig en kiest voor drie volgmetingen. De nulmeting is altijd inbegrepen voor nieuwe leerlingen. Uw leerlingen op vmbo wilt u twee jaar lang met Nederlands en Engels toetsen. U kiest de pakketten Nederlands compleet en Engels Diatekst en Diawoord. Daarbij kiest u twee volgmetingen.

Het blijft daarnaast mogelijk om licenties per toets te bestellen. Met het interactieve bestelformulier kunt u zelf nagaan wat het beste bij uw school past.
We hopen u met dit nieuwe systeem een passend aanbod te doen!


Korting voor grote scholen

Scholen die veel leerlingen toetsen, willen we graag tegemoetkomen. Daarom geven we bij grote bestellingen voor volgende schooljaren (vanaf 16-17) korting op de licentiekosten. Scholen die voor meer dan 500 leerlingen pakketten met Diatekst of licenties Diatekst bestellen, krijgen 10% korting op de licentiekosten. Bij meer dan 1000 leerlingen geven wij 15% korting op de licentiekosten.

 

Nulmetingen voor leerjaar 2 en 3

Op verzoek van veel scholen stellen wij vanaf volgend schooljaar nulmetingen beschikbaar voor uw nieuw instromende leerlingen in het tweede en derde leerjaar.
De volgmeting van leerjaar 1 komt voor nieuw instromende leerlingen beschikbaar als nulmeting in leerjaar 2. De volgmeting van leerjaar 2 komt voor nieuw instromende leerlingen in het derde leerjaar beschikbaar als nulmeting. Deze nulmetingen zijn er alleen voor de nieuw instromende leerlingen. Zo kunt u Diatoetsen vanaf 16-17 ook als screenings- en volginstrument voor uw nieuwe leerlingen gebruiken.


Volgmetingen 15-16

In de eerste helft van het schooljaar zijn de nulmetingen afgenomen bij uw eerstejaars leerlingen. Om de leerwinst te bepalen tijdens dit schooljaar adviseren we u om ook de eerste volgmeting (toets 1B) af te nemen. De volgmeting staat automatisch klaar voor alle eerstejaars leerlingen die de nulmeting gemaakt hebben.
Ook de volgmetingen voor leerjaar twee en drie kunt u nu afnemen. Deze toetsen moeten klaargezet worden in uw docentmodule voordat u ze gaat afnemen. Hebt u extra licenties nodig voor deze afnames? Ook deze kunt u bestellen via het nieuwe bestelformulier.
www.diatoetsen.nl
Copyright © 2016 Diatoetsen, Alle rechten voorbehouden.U kunt zich hier uitschrijven voor onze serviceberichten