Copy
Kommuninvest Veckobrev

KOMMUNINVEST

Kommuninvest har publicerat årsredovisning 2018. Se en 30 sekunder lång sammanfattning här.
Årsredovisning 2018

KOMMUNINVEST

Information till kunder med förfall i mars 

Kommuninvests obligation med förfall den 12 mars närmar sig och många av våra kunder har lån som förfaller. För att planera vår upplåning och därmed hantera det stora låneförfallet så effektivt som möjligt är vi tacksamma om kunder med förfall under mars gör affärsavslut så snart som möjligt. Önskas en offert kan offertförfrågan göras i KI Finans.
Kontakta oss

Visste du att …

Göteborgs stad har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Senast år 2030 ska stadens utförda och inköpta inrikestransporter vara fossilfria.

EKONOMI

SKL: Svagare tillväxt i skatteunderlaget

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat årets första makro- och skatteunderlagsprognos. Prognosen indikerar att BNP-tillväxten sjunker till 1 procent under 2019, trots det så kan den nuvarande höga sysselsättningen upprätthållas en tid till. SKL bedömer att det främst blir hushållens och den offentliga sektorns konsumtion som bidrar till fortsatt stigande BNP, i ett läge där tillväxten dämpas av att ett minskande bostadsbyggande.
Läs mer här

KALENDER 

21 FEBRUARI Sista ansökningsdag för Gröna lån inför Miljökommittémötet i mars
20 MARS KI Finans Skuld grundkurs - Hammarö
11 APRIL Föreningsstämma
24 APRIL KI FInans Skuld grundkurs - Linköping

 MARKNADSINFORMATION 

Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade på tisdagen nya inflationssiffror. Inflationstakten enligt konsumentprisindex med fasta priser (KPIF) var 2,0 procent i januari 2019 (2,2 procent i december 2018). Utfallet var under Riksbankens och marknadens förväntningar. Så sent som förra veckan spådde Riksbanken att den skulle landa på 2,4 procent och genomsnittet för marknadsanalytikernas gissningar var 2,3 procent. Utfallet innebar att kronan försvagades mot dollarn och euron under tisdagen.

– Nu hänger Riksbankens räntehöjning i höst väldigt löst, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Sedan föregående vecka har både euron och dollarn stärkts mot svenska kronan sedan föregående vecka, +1,25% samt +0,45%. Svenska swapräntor har gått ned sedan föregående vecka för samtliga löptider på ett till tio år, för löptiderna tre till tio år rör det sig omkring 3 – 6 baspunkter.  
Mer information

Visste du att …

I samverkan mellan livsmedelsverket och andra myndigheter och organisationer har en handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning tagits fram. Målet med handboken är att visa hur man i dricksvattenkedjan praktiskt och handgripligt kan arbeta med åtgärder för klimatanpassning.

DEBATT

Bostadspolitiken måste ha hårdare krav på kommuner

Hans Lind
Professor i fastighetsekonomi
Läs mer här

Visste du att …

Under 2018 påbörjades nybyggnation av 53 000 lägenheter – en minskning med 16 procent jämfört med föregående år. Det visar preliminära siffror från SCB.
LinkedIn
Twitter
Copyright © 2019 Kommuninvest, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list