Copy
Nieuwsbrief   21-11-2016
Beste <<Voornaam>>,

Voor u ligt onze nieuwsbrief van november, vol met informatie. Over nieuwe initiatieven in de regio zowel op de scholen als binnen de gemeente Hoorn, over lopende ontwikkelingen, achtergronden en scholing. Een mooi palet dat hopelijk inspiratie biedt!
     -    Innovatieprojecten
     -    Kenniscafé Passend Onderwijs
     -    Groei vso
     -    Kennisplatform “Aansluiting onderwijs - jeugdhulp” in West-Friesland
     -    Arbeidstoeleiding: gebruik de expertise van pro en vso
          interview in het boek 'Verrassend Passend'
     -    Atlasdag
     -    Scholing gespreksvoering.

Veel leesplezier.

Nico ‘t Hooft
Directeur SWV VO West-Friesland
 

Innovatieprojecten

De gemeente Hoorn heeft een Innovatieagenda Sociaal Domein. Met een bijbehorend budget. Zij nodigt jaarlijks instellingen en verenigingen uit het sociaal domein uit om aanvragen te doen voor innovatieprojecten. Doel is om nieuwe werkwijzen te exploreren die de beoogde transformatie in het sociaal domein naderbij brengen. Het SWV is dit jaar betrokken bij drie aanvragen. En die zijn alle drie gehonoreerd!
Lees meer

Kenniscafé Passend Onderwijs

In het kader van scholing, uitwisseling, delen en gezelligheid organiseerde d’Ampte op dinsdag 4 oktober jl. zijn eerste Kenniscafé Passend Onderwijs. Onder het genot van een hapje en een drankje verzorgde Peter Mol een optreden.
De humor, zijn praktijkervaringen en simpele tips waren een welkome inspiratiebron.
Lees meer

Groei vso

Uit de gegevens van de 1-oktobertelling blijkt dat er een hoger deelnamepercentage in het vso is dan afgelopen jaar. Nam op 1 oktober 2015 nog 3,39% van de leerlingen in West-Friesland deel aan het vso, nu is dat 3,89%. Een zorgwekkende ontwikkeling waar actie op geboden is.
Lees meer

Kennisplatform Aansluiting onderwijs - jeugdhulp in W-F

Beleidsmedewerkers van gemeenten en onderwijspartners in de regio West-Friesland komen regelmatig bijeen om onderwijs en jeugdhulp beter op elkaar aan te laten sluiten. In het kennisplatform “Aansluiting onderwijs - jeugdhulp” wisselen ze kennis en ervaringen uit, ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In de brochure van het NJi van oktober 2016 is een toelichting opgenomen, met citaten van West-Friese deelnemers.
Lees meer

Arbeidstoeleiding: gebruik de expertise van pro en vso

De VO-Raad, Steunpunt Passend Onderwijs, heeft onlangs het boek ‘Verrassend Passend’ uitgegeven, waarin een interview met Peer Scheepers (coördinator arbeidsparticipatie, St. Leerzaam) en Nico ’t Hooft (directeur SWV). Over arbeidstoeleiding: gebruik de expertise van pro en vso.
Lees meer

Atlasdag

Op 10 november jl. vond de Atlasdag plaats, een studiedag voor de medewerkers van alle Atlaslocaties waarbij ook collega’s van andere scholen worden uitgenodigd. Het thema van de dag was “Krachtige collega’s”. Nico ’t Hooft verzorgde op die dag namens het SWV twee keer een workshop “Passen en weten; gedachtewisseling over de uitdagingen van Passend Onderwijs”.
Lees meer

Scholing gespreksvoering

Veel scholen hebben al kennisgemaakt met de scholing Gespreksvoering die door Parlan wordt uitgevoerd. Overal enthousiaste reacties. De formule met een trainingsacteur en de praktische insteek bevallen buitengewoon goed. Scholen die (weer) belangstelling voor deze training hebben, kunnen hem aanvragen bij het SWV (via een mail naar m.vanvelzen@swvvowestfriesland.nl).
 

Participerende schoolbesturen

Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn

Postbus 3040
1620 GA Hoorn
T  0229  23 12 76
E  info@swvvowestfriesland.nl


© Copyright 2016 Samenwerkingsverband VO West-Friesland