Copy
Nieuwsbrief   21-4-2016
Beste <<Voornaam>>,

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de aanstaande verhuizing van ons kantoor naar een ander pand in Hoorn, niet ver van waar we nu gehuisvest zijn. Zoals ieder waarschijnlijk bekend, maken wij plaats voor de tijdelijke huisvesting van de brugklassen van het Werenfridus. In deze nieuwsbrief informeren wij u verder over de themamiddag Verbinding onderwijs - jeugdzorg, die eind maart jl. heeft plaatsgevonden, de voorlichting op de basisscholen door VO-medewerkers en hoe een Hoornse school het invullen van OPP's heeft opgepakt. Verder doet een collega verslag van een training, waarbij de belevingswereld van iemand met autisme centraal staat. We geven u een kijkje in de werkdag van een transitiecoach en er is een bericht over begeleiding van leerlingen met een visuele beperking.

Onze nieuwsbrief gaat naar alle collega’s die bij een van de gremia van het SWV zijn betrokken.
Voel u vrij om andere collega’s op het bestaan van deze nieuwsbrief te wijzen. Zij kunnen zich aanmelden via onze website. Reacties, bijdragen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom, op het mailadres: info@swvvowestfriesland.nl.

Voor ieder die de komende periode gaat genieten van de meivakantie: veel genoegen!
Veel leesplezier voor allen!

Nico 't Hooft, directeur


Huisvesting SWV VO W-F

De twee samenwerkingsverbanden PO en VO hebben een nieuwe huisvesting gevonden aan de Koopvaarder 1 in Hoorn. Binnenkort wordt het huurcontract gesloten en intussen is
GZ OfficeXperience plannen aan het ontwikkelen voor de inrichting. De start in de nieuwe huisvesting zal direct na de zomervakantie zijn.

Nadere mededelingen over de verhuizing en de gevolgen daarvan voor de dienstverlening volgen.

Verbinding onderwijs – jeugdzorg, een themamiddag

Op 30 maart organiseerden onze collega’s van de Westfriese Knoop een middag voor directeuren van basisscholen en andere geïnteresseerden over het thema ‘Verbinding onderwijs jeugdzorg’. Na een lunch op SBO ’t Palet, als vanouds heerlijk verzorgd door leerlingen van de Praktijkschool Stede Broec, maakten de aanwezigen een afwisselend programma mee.
Lees meer

Voorlichtingsavond over het VO op de basisscholen

Ook volgend schooljaar is het weer mogelijk om een voorlichtingsavond PO>VO te organiseren voor de basisscholen. Tijdens deze avond geven een tweetal voorlichters van verschillende VO-scholen een presentatie. Deze voorlichters zijn werkzaam op scholen binnen het voortgezet onderwijs in de regio in en rondom Hoorn, zowel binnen het VMBO als binnen HAVO/VWO. 
Lees meer

Het schrijven van OPP'S

Eind september heeft het Managementteam van het Clusius College te Hoorn, in samenwerking met de leerlingbegeleiders, een organisatiedag belegd waarbij het opstellen van OPP’s centraal stond. Alle docenten zijn hierbij ingeschakeld. Naast het opstellen van de OPP’s wilde men ook de docenten vaardiger maken in het verzamelen van informatie uit het leerlingdossier en leerlingvolgsysteem.
Lees meer over de gekozen aanpak…

Autisme Belevingscirsuit

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?
Een bult op je hoofd, dat kan je krijgen.
Een gat in die muur? Misschien.
Maar één blik binnenin…?

Overprikkeling is de essentie van autisme.

Verslag van een deelnemer aan de training Autisme belevingscircuit, die Okxpower op
2 februari jl. op het Atlas College, locatie De Dijk verzorgd heeft. Doordat de deelnemers van tevoren specifieke vragen/onderwerpen uit de praktijksituatie konden aangeven, sloot de training goed aan op de wensen en verwachtingen.
Lees meer…

Een dag uit het leven van Olga Almekinders, transitiecoach

De transitiecoach zet zich in om leerlingen die dreigen uit te vallen, weer toekomstperspectief te bieden, liefst binnen het onderwijs, soms erbuiten. Denk aan leertrajecten op maat, een stagetraject, een arbeidstraject of dagbesteding.  

Afhankelijk van het soort begeleiding dat nodig is, wordt door de TCO een transitiecoach gevraagd aan de slag te gaan, vaak is dit nadat de eigen lesgevende taken van de coach zijn afgerond. Olga Almekinders maakt deel uit van het team VO-transitiecoaches, zij is voor drie dagen per week vrij geroosterd en kan zich op deze dagen volledig inzetten voor de te begeleiden leerlingen.
Hieronder een vraaggesprek met Olga.
Lees meer…

Zicht op begeleiding voor leerlingen met een visuele beperking

Leerlingen met een visuele beperking kunnen soms goed functioneren op een reguliere vo-school. Meestal wel met aanpassingen en begeleiding. Daarin kan Visio een rol spelen.
Lees meer…

Participerende schoolbesturen

Johannes Poststraat 71
1624 CB Hoorn

Postbus 3040
1620 GA Hoorn
T  0229  23 12 76
E  info@swvvowestfriesland.nl


© Copyright 2016 Samenwerkingsverband VO West-Friesland