Copy

Veiomlegging torsdag 18. mars

Som varslet i tidligere nyhetsbrev, skal veien legges i Bispegata. Veiomleggingen vil skje fra torsdag 18. mars.

Dette gjøres for å frigi det nedre området, slik at de siste stålkjernepelene kan bores og betongplatearbeidene gjennomføres utover våren.

Se illustrasjoner under. De viser hvor gående og syklende skal ferdes, og hvor det skiltes.
  • Gående og syklende benytter samme trasé.
  • Det vil være trafikkvakter ved inn- og utkjøring til anleggsområdet.
Bispegata og Oslo torg:
Gående og syklene skal benytte denne traseen frem til prosjektet er ferdig i slutten av året. Ved Oslo torg legges kjørebanen om i slutten av mai, slik at arbeidene for å etablere trikkespor kan fullføres.
Bispegata og Dronning Eufemias gate:
Ved bussholdeplassen i Bispegata tilrettelegges det for sikker på- og avstigning for passasjerer. Når syklister skal videre nedover Dronning Eufemias, krysses først Bispegata.

Nedre del av Bispegata

Etter veiomleggingen frigjøres et nytt område. Her skal det gjøres utgravingsarbeider og fjernes eksisterende konstruksjoner som har behov for utskifting.

Det skal gjøres arbeider i forbindelse med etablering av et renseanlegg med en overvannsledning fra Bispegata og ut i Bispekilen. Overvannsledningen er en del av renseanlegget som skal hindre at urenset vann går ut i Oslofjorden.

Etter påske skal det klargjøres for boring av resterende stålkjernepeler. Når disse er satt, skal det støpes en betongplate. Stålkjernepelene sikrer at fundamentet for betongplaten blir solid ved at nye Bispegata vil stå forankret til fjell. Gaten er dermed godt rustet til å tåle fremtidig bruk av trikk, buss, syklende og fotgjengere.

Oslo torg og øst for Oslo gate

Det gjøres nå infrastrukturarbeider, som kabeltraseer og kjøreledningsfundamenter. NIKU vil også her overvåke gravingen, slik at vi sikrer dokumentasjon av eventuelle kulturlag som avdekkes. Når dette er gjort skal Bispegata bygges opp med ny asfalt og bredere sykkelfelt. Arbeidet her vil etter planen foregå frem til slutten av mai.

Etter planen skal utgravingsarbeidene på østsiden av Oslo gate starte slutten av mars. Arbeidet her vil etter planen vare til slutten av mai.
Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Line Thams Reiersen: ltr@bym.oslo.kommune.no.
Se tidligere nyhetsbrev Se tidligere nyhetsbrev
Nettside om prosjektet Nettside om prosjektet

Postadresse: Bymiljøetaten Postboks 636 Løren Oslo, 0507 Norway
Meld meg av nyhetsbrevet