Copy

Oslo torg

Nå har arbeidene rundt Oslo torg startet. I første omgang skal det graves, og grunnen skal kartlegges av arkeologer fra NIKU

Samtidig klargjøres det for arbeidet med midlertidig omlegging av Bispegata. Bispegata skal skyves noe mot sør, slik at det frigjøres mest mulig areal å arbeide på. Omlegging av trafikk vil skje når dette er ferdigstilt, om cirka 1 uke. Det vil være vakter til stede ved trafikkomlegging, slik at sikkerheten ivaretas.

Sikker gangvei

Bymiljøetaten ønsker ikke at fotgjengere skal bevege seg over Oslo torg når det arbeides her. Det er skiltet for alternativ gangvei.

Vi anbefaler at alle fotgjengere som kommer fra Bispegata og skal ta trikken fra St. Halvards plass, heller går gjennom den lille parken (se kart), gjennom Clemens’ gate og krysser gaten for deretter å gå til trikkestoppet.  Fortau på den ene siden i Oslo gate stenges (se kart) i denne perioden, for å ivareta sikkerheten. Atkomst til eiendommene vil ivaretas.

Det er også skiltet for alternativ skolevei for elever på Gamlebyen skole. De fortsetter gjennom St. Halvards gate.
Oransje: Viser alternativ vei for fotgjengere i perioden
Blått: Viser hvor veien skal gå
Gult: Viser hvilke områder Bymiljøetaten er tilstede/arbeider på i perioden

Flytting av bussholdeplass

Bussholdeplassen «Ladedården», retning sentrum, flyttes til østre side av Oslo torg i begynnelsen av neste uke (se kart under) Ruter vil oppdatere informasjon om endring i app og på ruter.no.
Bussholdeplassen flyttes hit.

Hvordan skal det bli på Oslo torg?

Oslo torg skal gis et estetisk løft, samtidig som forholdene for kollektivtransport, fotgjengere og syklister skal optimaliseres. Gjennom oppgraderingen vil torget i større grad inngå som en del av Middelalderbyen ved å bli et bindeledd mellom de ulike områdene (Ruinparken, Middelalderparken, Ladegården og barokkhagen).

I utarbeidelsen av Bispegata og Oslo torg er det sett til landskapsplan for Middelalderparken og de tre bærekraftprogrammene for Bjørvika. Utformingen av gaten og torget viser et skille mellom den moderne og historiske byen, samtidig som den skal skape en visuell sammenheng.

Det legges et mørkegrått granittdekke på alle gangarealene på torget. Mønster og retningen på dekket tar opp i seg retningen til Vestre strete (som var hovedforbindelsen mellom Bispeborgen/St Halvardkatedralen og Middelalderbyen) , og det som skal bli ett av hovedankomstpunktene til Middelalderparken. Ved å velge dette mønsteret i dekket bidras det til å viske ut alle de ulike retningene på fasadeliv, utløpende gater og trikkespor. Granittbelegget kantes mot kjørebanen med Oslokantstein i samme mørke grå granitt som hellebelegget.

I kjørebanen legges et plasstøpt betongdekke i samme fargetone som granittdekket. På grunn av trikkesporene, stor busstrafikk og gatas funksjon som omkjøringsveg for Operatunnelen, er det teknisk krevende og driftsmessig ikke forsvarlig å legge granittdekke i kjørebanearealene.

Torgets gang- og oppholdsarealer skal ligge som åpne flater som inviterer til variert bruk. Etter ønske fra Kulturetaten er det ikke prosjektert inn faste møblerings- eller kunstelementer på torget, nettopp for å ivareta fleksibilitet og framtidige behov. Kulturetaten vil på et senere tidspunkt vurdere utplassering av elementer på torget som følge av opparbeidelse av Middelalderparken og Minneparken. Dette plan- og prosjekteringsarbeidet er ikke avsluttet.
 
Se tidligere nyhetsbrev Se tidligere nyhetsbrev
Nettside om prosjektet Nettside om prosjektet

Postadresse: Bymiljøetaten Postboks 636 Løren Oslo, 0507 Norway
Meld meg av nyhetsbrevet