Copy

Winetours Moldova - Wines worth the journey

View this email in your browser
Ziua Națională a Vinului /  Национальный День Вина
Ca în fiecare an, de Ziua Națională a Vinului, vinăriile din Republica Moldova își deschid ușile și vin cu oferte speciale pentru toți doritorii de a participa într-o excursie la vinărie

Echipa Winetours Moldova Vă recomandă să plasați rezervările din timp, pentru ca să vă asigurați că aveți un loc în microbuzele organizate de vinăriile. Iată ce propun amatorilor de vin vinăriile din țară. 
Citește mai mult
Каждый год, к празднованию Национального Дня Вина, молдавские винодельни открывают свои двери и готовят специальные предложения для всех желающих принять участие в винных турах.

Команда Winetours Молдова рекомендует Вам, забронировать заранее место в микроавтобусах, чтобы успеть на желанную экскурсию. Вот что предлагают любителям вина молдавские винодельни в этом году. 
Читать далее
The Friday VINterview
Winetours Moldova realizează interviuri despre oameni interesanți, care lucrează în domeniul ospitalității și turismului vinicol din Moldova. Descoperă istoria acestora, gândurile lor despre vin, oaspeții pe care cunosc și provocările cărora ei fac față. 

În prima ediție a noului proiect VINterviul de VINeri, o avem invitată pe
Natalia Capmare, manager în activitatea de turism la vinăria Migdal-P, Chateau Cojușna 

"
Cred că cea mai mare provocare zilnică este să găsesc de fiecare dată acel grăuncior din sufletul fiecăruia, acea cheiță a inimii, pentru a aduce satisfacție și bucurie în timpul vizitelor la Chateau Cojușna." 
Citește mai mult

Winetours Moldova публикует интервью об интересных людях, работающих в сфере гостеприимства и винного туризма в Молдове. Познает их историю, их мысли о вине, гостей которых они встречают и вызовы, с которыми сталкиваются.

В первом выпуске нашего нового проекта - Пятничное ВИНтервью, героиней стала 
Наталия Капмаре, менеджер по туризму Шато Кожушна. 

"C
читаю, что каждый раз, когда я могу добраться до зёрнышка, каждой души которое приносит удовлетворение и радость во время визитов в замок, это моё лучшее вознаграждение и основная миссия"
Читать далее

Winetours Moldova provides interviews about interesting people, working in hospitality and wine tourism in Moldova. Finds out their story, their thoughts about wine, guests they meet and challenges they face.

The first guest of our new project - The Friday VINterview, is Natalia Capmare, tourism manager at the winery MigdalP, Chateau Cojusna.

"I think the biggest daily challenge for me is to find the key to heart of each visitor, in order to bring the satisfaction and the joy during the tour of Chateau Cojuşna"
Read more
A new winery in Moldova - KaraGani
Pe data de 25 septembrie 2016 sunteți invitați la deschiderea oficială a gospodăriei vinicole “KaraGani” din Vulcănești, eveniment desfășurat în cadrul sărbătorii “Ziua Națională a Vinului”.
Citește mai mult
 
25 сентября 2016 года винное подворье “KaraGani” приглашает Вас на свое официальное открытие, в рамках празднования "Национального Дня Вина".
Читать далее

On September 25, 2016 you are invited to the official opening of the wine farm "KaraGani" in Vulcăneşti, held within the celebration of "National Wine Day".
Read more

Full day wine&food tours
Excursions and wine tastings
Rural guesthouses
Copyright © 2016 WineTours Moldova, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp