Copy

Nyhetsbrev fra Bodø Revisjonskontor AS - www.borev.no


 

Vi vil med dette ønske våre kunder og forretningsforbindelser

en riktig god jul
og
et godt nytt år!


 

Vi lar julefreden senke seg og holder kontoret stengt fra torsdag 22.desember og ut 2016. Om noen likevel har behov for våre tjenester i julehelgen så ta kontakt på: firmapost@borev.no og vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg.

Det nye året nærmer seg raskt og også neste år vil rammevilkårene for næringslivet bli noe justert av lovgiver. Vi vil ta opp en endring nedenfor som de aller fleste må merke seg, ny skatteforvaltningslov.


Ny skatteforvaltningslov i 2017
Begrepet Skattemelding erstatter tidligere selvangivelse, omsetningsoppgave, terminoppgave og de fleste andre oppgavene som skatte- og trekkpliktige skal levere.

Tvangsmulkt blir innført fra 1. januar 2017 ved for sen levering av pliktige opplysninger til Skatteetaten. Dette innebærer at det ilegges en daglig løpende mulkt (bot) til den som ikke leverer pliktige opplysninger innen fastsatte frister.

Ved manglende levering av skattemelding gis ½ rettsgebyr pr. dag, maksimalt 50 rettsgebyr.
Ved manglende levering av tredjepartsopplysninger (for eksempel Aksjonærmelding og andre grunnlagsdata) gis 2 rettsgebyr pr. dag, maksimalt 50 rettsgebyr. For 2017 er et rettsgebyr kr. 1.049,-.

Aksjonærmelding fra selskapene (tidl. aksjonærregisteroppgaven) har siste leveringsfrist den 31. januar
Skattemelding for formues- og inntektsskatt (tidl. selvangivelse) for næringsdrivende har siste leveringsfrist den 31. mai.

Alle nye begreper er listet opp her: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/ny-skatteforvaltningslov/nye-begreper-i-forhold-til-ny-skatteforvaltningslov/


Årsregnskap til Foretaksregisteret
Fristen for elektronisk innlevering av årsregnskap til Brønnøysund/Foretaksregisteret ble endret i inneværende år, slik at siste frist ved elektronisk levering via Altinn vil være 31.juli 2017. Levering av årsregnskap etter dette vil medføre gebyrer.
Vi oppfordrer samtlige til å være ekstra tidlig ute med levering av regnskapet for 2016 til oss. Vi vil sende ut flere påminnelser om dette, og også informere om andre aktuelle saker utover året.


Husk også å sjekke ut nettsiden vår, www.borev.no 

Julehilsen fra


Are                  Tom                  Jørund                  Tone                  Astrid                  Heidi                Edvard

 

meld deg av dette nyhetsbrevet 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bodø Revisjonskontor AS · Postboks 1171 · Bodø, 8001 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp