Copy

Innlevering av aksjonærregisteroppgaven 2015

Les denne eposten i eget vindu

Hei og godt nytt år !
 
Vi starter nå på innsending av Aksjonærregisteroppgavene for våre kunder, og i den forbindelse ber vi om å få opplyst hvorvidt selskapet har utbetalt utbytte i 2015 ut over det utbyttet som ble avsatt i offisielt regnskap for 2014 .  Vi ber da om snarest å få opplyst beløp samt oversendt kopi av generalforsamlingsprotokoll der det er fattet vedtak om tilleggs-utbyttet.  Det samme gjelder også om det er delt ut ekstraordinært aksjeutbytte og vi ikke tidligere er informert om dette.
 
Vi ber også om å bli informert om eventuelle endringer i aksjonærsammensetningen.  Vi må da få tilsendt kopi av datert sluttseddel/avtale der det fremgår hvem som er ny(e) aksjonær(er) inkl. fødselsnummer/organisasjonsnummer, navn, adresse, antall aksjer og pris pr. aksje. Det er fint om vi i disse tilfellene også får oversendt kopi av den oppdaterte aksjeeierboken.
 
Fristen for å levere Aksjonærregisteroppgaven er den 31. januar.
 
Vi vil levere oppgavene basert på de opplysningene vi allerede har, dersom vi ikke mottar svar fra dem innen kort tid.
 

Ha en fortsatt fin dag !


Med vennlig hilsen 

Bodø Revisjonskontor AS
Tlf: 75 55 17 90
www.borev.no
 
bodo_revisjonskontor


 

Copyright © 2016 Bodø Revisjonskontor AS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp