Copy
Våre innleveringsfrister for revisjon av årsregnskapet 2015
View this email in your browser

Hei

Siste frist for innlevering av regnskapet til revisjon hos oss vil være 30.04.2016, dersom vi skal kunne garantere at ligningen skal bli ferdig revidert av oss innen ordinær frist som er 31. mai.

Vi minner samtidig om at fristen for elektronisk innlevering av årsregnskap til Brønnøysund/Foretaksregisteret er endret i 2016 slik at siste frist nå er 31.juli 2016. Levering av årsregnskap etter dette vil medføre gebyrer. Vi oppfordrer derfor samtlige til å levere regnskapet for 2015 snarest mulig til oss.

Aksjelovens frist for avholdelse av ordinær generalforsamling med behandling av årsregnskapet for 2015 er 30. juni. Dersom regnskapet ikke er revidert og revisjonsberetning ikke er avgitt innen 30. juni, kan vi ikke garantere at selskapet unngår forsinkelsesgebyrer fra Foretaksregisteret. 

Regnskap som leveres til revisjon etter 1. juni vil mest sannsynlig ikke blir ferdigstilt innen 30. juni, og vi vil sannsynligvis ikke kunne gjøre revisjonen før etter ferieavviklingen.


Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen
Bodø Revisjonskontor AS
75 55 17 90

 
Husk å sjekke ut nettsiden vår, www.borev.no
Copyright © 2016 Bodø Revisjonskontor AS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp