Copy

Til våre revisjonskunder

Da er vi allerede over halvveis i mars og erfaringsmessig går tiden frem til siste frist for innlevering av ligningspapirer raskt.  Vi tillater oss derfor om nok en gang å informere om frister og konsekvenser om frister ikke overholdes:

Siste frist for innlevering av regnskapet til revisjon hos oss vil være 30.04.2017, dersom vi skal kunne garantere at Skattemeldingen (tidl. selvangivelse) skal bli ferdig revidert av oss innen ordinær frist som er 31. mai.

Nytt av året er at selskapet risikerer tvangsmulkt på et halvt rettsgebyr pr dag, ved for sen levering av skattemeldingen. I 2017 er rettsgebyret på 1 049 kroner, og maksgrensen er 50 rettsgebyr (52 450 kroner). Med innføring av den nye Skatteforvaltningsloven kom også hjemmelen for ileggelse av tvangsmulkt, se mer på http://www.skatteetaten.no/tvangsmulkt

Aksjelovens siste frist for avholdelse av ordinær generalforsamling med behandling av årsregnskapet for 2016 er 30. juni. Fristen for innlevering av årsregnskap til Brønnøysund/Foretaksregisteret er 31.juli 2017. Levering av årsregnskap etter dette vil medføre gebyrer.

Dersom regnskapet ikke er revidert og revisjonsberetning ikke er avgitt innen 30. juni, kan vi ikke garantere at selskapet unngår forsinkelsesgebyrer fra Foretaksregisteret.

For regnskap som leveres til revisjon etter 1. juni kan vi ikke garantere at vi rekker å fullføre revisjonen og avgi revisjonsberetning innen 30. juni. Dette kan medfører at revisjonen ikke er ferdig før etter ferieavviklingen. For å være sikker på at man ikke kommer i denne situasjonen må regnskapene leveres til oss tidsnok til at vi rekker å ferdigstille vårt arbeid innen 30.juni.

Vi gjør således oppmerksom på at vi ikke påtar oss ansvar for tvangsmulkt som påløper som følge av at ligningspapirene (Skattemeldingen) ikke er ferdigstilt innen Skatteetatens frister om regnskapet er levert til oss etter 30.april.  Likeså påtar vi oss heller ikke ansvar for forsinkelsesgebyrer som påløper fra Brønnøysundregistrene om regnskapene ikke er levert til oss innen 1.juni.

Vi gjør også oppmerksom på at vi vil prioritere kunder som er ajour med vårt utestående honorar. Selv om regnskapet blir levert i tide vil manglende betaling bety at kunden og regnskapet får lav prioritet hos oss, og vi garanterer ikke at arbeid ferdigstilles innen fristene. Vi påtar oss da heller ikke ansvar for eventuell tvangsmulkt eller forsinkelsesgebyrer.  De kunder dette gjelder vil bli særskilt orientert om dette.

Vi oppfordrer samtlige til å levere regnskapet for 2016 snarest mulig til oss.


Med vennlig hilsen 

Bodø Revisjonskontor AS
Tlf: 75 55 17 90
www.borev.no
  

Innlevering av aksjonærregisteroppgaven 2015

Les denne eposten i eget vindu
Copyright © 2017 Bodø Revisjonskontor AS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp